LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURANIE to:

ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 7 lit.)TURANOWIE to:

ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.751

ROZMEMŁANIE, CENOBIORCA, ŁYDKA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, OBROŃCZYNI, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, PLOTER BĘBNOWY, FLAWONOL, KASAK, DUR RZEKOMY, FRANCUZ, FIZYKA, WOJSKO, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, DELFIN GRUBOGŁOWY, ODROŚL, KOPIAŁ, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, PEDAŁÓWKA, CHOMIK MANDŻUGARSKI, LUSTRZEŃ, GLINIASTOŚĆ, CZUB, ARESZT, WIRTUOZERIA, LAKONIZM, OWCA CZTEROROGA, KOMUNIKACJA, LATA, ALLEN, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, TURANOWIE, KAGU, AKCJA AFIRMATYWNA, LANDSZTURM, TARPAN, GENERACJA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, KOLUMNA AMUNICYJNA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KOSMATKA KONICZYNÓWKA, ELUWIUM, SZRANKI, BOMBA KOBALTOWA, NAJEM, ULICA, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, KIMBANGIZM, MARUDA, KUFEL, SOK, LAMERSTWO, TERPEN, KONCERNIAK, STYGMAT, ŻAGIEW, FLOKUŁY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ROZJAZD, SZLAM, NIESTOSOWNOŚĆ, WOLNY, EPICYKL, KUCZKA, BUTERSZNYT, SUPERWAJZOR, TOPOS, RYBOŁÓWSTWO, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, NARCIARZ DOWOLNY, ZUPA PIWNA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, CZTEROKROTNOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, SIEDEMNASTA, BEZWIETRZE, STRATEGIK, CHRYSTOFANIA, OSJAN, PRZELOTNICE, DELFIN BIAŁONOSY, FLEGMA, MIKROFILTRACJA, UCHO ZEWNĘTRZNE, TRYMOWANIE, OPTYKA KWANTOWA, MIAZMATY, BIEG, OBOŹNY KORONNY, TROCINIARKOWATE, GRAF PLANARNY, ROZETKA, PARLAMENT, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, DRAGONADA, KAMIEŃ KOTŁOWY, KLINKIER, POWSINOGA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, BLONDYNA, WĘZEŁ ZARODKOWY, WĘDKA, KOŃ NA PATYKU, SKUPYWACZ, LIŚCIONOGI, DWUBÓJ KLASYCZNY, PAS DROGOWY, SPÓJNOŚĆ, TURNIA, AGNOSTYCYZM, MAJSTERSTWO, SZASZŁYKARNIA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, PRZEKIEROWANIE, CZTEROETYLOOŁÓW, NERWICA NIEDZIELNA, NADSUBSKRYPCJA, TAMTAM, NIEZWYKŁOŚĆ, DRZEWO MAMUTOWE, WOŁGA, KORDON SANITARNY, SKARB, AŁMA-ATA, KATASTER, NIECUŁKA, EMPIRYZM LOGICZNY, NUTA, FUNGICYD, DOMENA PUBLICZNA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, SULFACETAMID, ŁAWA, CZŁOWIEK PIÓRA, ICHTIOZAURY, PISMO GRECKIE, TROSKA, CHŁYST, MARAZM, BEZINTERESOWNOŚĆ, EMBARGO, EKSPERT, RURKOZĘBNE, ABSTRAKCJA, DACH ŁAMANY, DYPTYK, IZONIAZYD, BIBLISTYKA, GAMMACYZM, KONTRWYWIAD, RUSYCYSTYKA, TRZEŹWOŚĆ, TELEFON ZAMIEJSCOWY, RABV, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, CZUWANIE MODLITEWNE, TARCZA, REALIZM, MILLET, LOTOSOWA STOPA, CEMENTOWE BUTY, MER, TOTEM, OGNIWO NALEWNE, CHOROBA BUSCHKEGO, PRYNCYPIALISTKA, JĘZYK SANSKRYCKI, GALISYJSKI, PISMO MUZYCZNE, CZTERNASTKA, MEMUAR, KONFEKCJA, APTAMER, BYLICA GLISTNIK, MAGNEZJA, HYDRA, NOBEL, KONCERT, TORSJE, REAKCJA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ERGONOMIKA, JEDYNY PIERŚCIEŃ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, POLONISTYKA, RAJZA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, GALARETKA, CZARNOKSIĘŻNIK, SOWIZRZAŁ, UBYCIE, HIEROGLIFY, PRAWO DEWIZOWE, GEOLOGIA STRUKTURALNA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, STACJA PRZELOTOWA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, PODSTAWA PROGRAMOWA, WEBMASTER, ANTYELEKTRON, BATERIA ANODOWA, CIBOTIOWATE, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, CHALDEJSKI, RĘKAWEK, SOCJALIZM REALNY, MELODYKA KANTYLENOWA, DYLIŻANS, DAŃ, KUKŁA, PEWNOŚĆ, GEODEZJA OGÓLNA, FURGON, POŻYTECZNOŚĆ, BĄBELEK, OBŁÓG, KOCZKODAN CZARNOSIWY, SCYNKI WODNE, METODYKA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, FEININGER, BESKIDNIK, PRZEŚLIZG, CYFRA ARABSKA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, NIEPODZIELNOŚĆ, STACJA TRANSFORMATOROWA, ZAĆMA STARCZA, KATOLIK, CHOROBA WOLMANA, NEOPOGANIZM, MIEDNICA, WALNE ZEBRANIE, PIEPRZ GWINEJSKI, SANDINISTA, GALARETA, DOKUMENT PAPIESKI, POJAZD KOLEJOWY, SZCZĘKA, PROMIENNIK, EKSPATRIANTKA, ETERYCZNOŚĆ, CZORT, SAMOBÓJCA, BAT, ASTRA, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, TARGANIEC, ŁUSZCZAK, SŁOWACKI, WIELORASOWOŚĆ, INDUSKA, KIESZEŃ, WYKONANIE, PROMOCJA, ZMOWA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, WŚCIEKŁY PIES, UKŁAD HORMONALNY, IZOLACJONIZM, KOŚCIÓŁ MARONICKI, FRANCISZKANIE, AMADYNA, KATHARSIS, GZIK, FAJNOŚĆ, NALOT, ROZPACZLIWOŚĆ, CHOROBA RDZY, GALWEOZAUR, KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, KUPLER, WIRTUOZOSTWO, METALURGIA PROSZKÓW, UCHYB REGULACJI, PIASZCZYSTOŚĆ, EKSCYTARZ, BUDKA, LICEUM PLASTYCZNE, NATURA, BYLICA POSPOLITA, SMALEC, AKATALEKSA, PORZĄDEK, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, GALAKTYKA, MEZOSFERA, KREMOGEN, ESKIMOSKA, WAGA MIEJSKA, PIANINO, BIBLIOTEKA RUCHOMA, PIEG, DYFUZOR, NEPALI, HEAVY METAL, ?RYBY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.751 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURANIE ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 7 lit.)
TURANOWIE ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURANIE
ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 7 lit.).
TURANOWIE
ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 9 lit.).

Oprócz LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE). Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x