Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURANIE to:

ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 7 lit.)TURANOWIE to:

ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.490

DINOZAURY, WĘGRZYNEK, GREKA, PTASZNIK GIGANT, KRĄG CZAROWNIC, MIEDNICA, DEFICYT, EMENTALER, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, REANIMACJA, NORKA, DELUWIUM, SUROGATOR, SEGREGACJA RASOWA, TAZZY, DRĄŻEK POGO, PALATOGRAFIA, CHANSON, PRZEŚMIECHY, ZARZĄDZENIE, MROK, MORDWIN, DRAPIEŻNOŚĆ, KLISZKA, SYRENOWATE, SZWEDZKI, TAMTAM, WYKONANIE, STULENIE USZU, FILM NOIR, ZNAK ZAPYTANIA, ADWOKAT DIABŁA, OBSZCZYMUR, FILTR BARWNY, WOSK MONTANOWY, RAJDÓWKA, TEMPERATURA ROSY, MIRAŻ, PROJEKTOR FILMOWY, SEMANTYKA FORMALNA, OBLAK, PÓŁPUSTYNIA, PAGI, CHIRURGIA ESTETYCZNA, BETONKA, RAMIENICA OMSZONA, PRANKO, DEMENTI, WAŁKOŃ, PLEJADA, FONDUE SEROWE, MATERIALNOŚĆ, WYLOT, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PODPIS ELEKTRONICZNY, IMMUNIZACJA CZYNNA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, PÓŁROCZNIK, MEMFIS, PLETYZMOGRAFIA, PRE-PAID, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, MIKROPRĄD, LARYNGOFON, KONTRAFAŁ, JEDNOPOLÓWKA, ZUBOŻENIE, INKRUSTACJA, POLONISTYKA, DIKDIK KIRKA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, ZWIERAK MIKROFALOWY, DWA OGNIE, TEREN ZIELONY, PSYLOTY, KOREKTOR, WYPYCHACZ, NADBUDÓWKA, ORLEAN, IZOCHRONA, NERW POŚRODKOWY, ALERGOLOGIA, KWAS POROSTOWY, DOSKONALENIE ZAWODOWE, MUZYKA CHODNIKOWA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, CENZOR, DYDELF PÓŁNOCNY, WIEDŹMIN, OBSESYJNOŚĆ, NACECHOWANIE, ANALIZA KORELACJI, GIPS, DEPRAWACJA, WYWIETRZNIK, NIEZALEŻNOŚĆ, WIRUSY SSRNA(+), SOKOLE OKO, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PERGAMON, WEGETARIANIN, WOAL, ODROŚL, CHEDYW, SZCZĘKA, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, GALARETKA, OSZCZĘDNIŚ, CZARCIE NASIENIE, ZAŚCIANEK, KICZ, DROGI ODDECHOWE, REZONATOR, ZDRADA, DYDELFOKSZTAŁTNE, KARTRIDŻ, GIL, SOKOLE OKO, MASTOLOGIA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TERRARYSTYKA, LOTOKOT, KUMOSZKA, PŁOMYCZEK, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, OPIEKUŃCZOŚĆ, STRZYKWA, INDONEZYJSKI, PRZECINACZ, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, GLIKOGENOZA, ORTOPTYK, PODDAŃCZOŚĆ, SIÓDEMKA, WAGINOSCEPTYK, PREPAID, ŁONO ABRAHAMA, MIESZANIEC, DESIGNER, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ANIOŁ STRÓŻ, SZCZOTKARZ, SKLEP WARZYWNY, LYGODIUM JAPOŃSKIE, POWYWRACANIE, MŁODA PARA, KONCERT ŻYCZEŃ, OKULTACJA, AWERSJA DO RYZYKA, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, REALIZM, ŻYWOKOST, KOŹLAK, MATRYKUŁA, PRZYZWYCZAJENIE, DESZCZOWOŚĆ, MASZT, INTERAKTYWNOŚĆ, KUBEK, TWIERDZENIE CEVY, BIEDRONKA, OPŁATA BANKOWA, UNIWEREK, EKSPATRIANTKA, RUSKOŚĆ, KAWKA, TRANSPORTER, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, DOM POSELSKI, LABORANT, ORTOPEDIA, WYMIANA, ORZECH KOKOSOWY, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, REGESTRATOR, PRZODUJĄCY USTRÓJ, EKSTERN, BOHATER POZYTYWNY, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, BULLETIN BOARD SYSTEM, JĘZYK SZTUCZNY, BLOK, ZWIERZYNA DROBNA, ODPYLNIA, WIEK PROKREACYJNY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, WALC ANGIELSKI, KARŁO, STACJA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, PROSZEK DO PIECZENIA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PENDENT, RADYKALNOŚĆ, KRZYŻYK, TURYSTYKA KONNA, RECESJA LODOWCA, KOREAŃSKI, BEZDEŃ, NYLON, REGUŁA ALLENA, SALAMANDRA SYBERYJSKA, ODPOWIEDNIOŚĆ, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, SEKSTA, PRZEBIERANIEC, GAWRON, HUNHUZ, MUMIA, OBRONA WŁASNA, KOSZT SPRZEDAŻY, NIEUŁOMEK, ECHOSONDA, MATEMATYK, DOMEK, BRĄZÓWKA, IZOPRENOID, RIST, FLEKTA, ODĘCIE, CHWOŚCIK BURAKOWY, VOTUM, USZYSKO, CHODZĄCA REKLAMA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, SEMANTYKA LEKSYKALNA, ANABIOZA, NAUKA ŚCISŁA, KASA REJESTRUJĄCA, SŁOWACKI, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, AMBITNOŚĆ, PARAZYTOFIT, TRUPOJAD, ILLOKUCJA, ICHTIOSTEGOWCE, CZASOWNIK FRAZALNY, BRZESZCZANIN, JANUSZ, ZALUDNIENIE, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, STROIK, METAJĘZYKOWOŚĆ, WYWIADOWCA, GOL KONTAKTOWY, KOŚCIÓŁ UNICKI, GŁOWICA, KAWA ROZPUSZCZALNA, GENDER, BAŚNIOWOŚĆ, CEWA, SCENA ROZBIERANA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, FUNKCJA RZECZYWISTA, BANDOLET, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, RACHUNEK WEKTOROWY, PRZEKAZ, BREUIL, KONFEDERACJA, RUCHY MASOWE, KRYNOLINA, STEEL PAN, MARKETING SIECIOWY, GRAMATYKA GENERATYWNA, TONACJA, BUCHTA, SPLUWACZKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, DNI STUDENTA, RIGAUDON, KAPUSTA KISZONA, KOMUNAŁKA, SOLIPSYZM, RAK SYGNAŁOWY, PRZEMĄDRZALEC, KONSULTANT, OTWARTOŚĆ, INTERWENCJA HUMANITARNA, FRANCZYZA, ZROST, SROM, DESZCZOCHRON, NIECKA, SARSAT, STANICA, CZAPA POLARNA, PROPAGACJA, KATAR KISZEK, GLOTTOCHRONOLOGIA, ŻELAZICA, PISUAR, BIGBIT, F, PATROLOWIEC, PUSZKA MÓZGOWA, OGOŃCZOWATE, UPARCIUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LUDY TURAŃSKIE - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
Turanie, ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 7 lit.)
Turanowie, ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURANIE
ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 7 lit.).
TURANOWIE
ludy turańskie - rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x