JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKOFIŃSKICH (PODRODZINY JĘZYKÓW UGROFIŃSKICH Z RODZINY URALSKIEJ); JEDEN Z URZĘDOWYCH JĘZYKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ - OBOK SZWEDZKIEGO - JEDEN Z DWÓCH URZĘDOWCH W FINLANDII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIŃSKI to:

język z podgrupy języków bałtyckofińskich (podrodziny języków ugrofińskich z rodziny uralskiej); jeden z urzędowych języków Unii Europejskiej oraz - obok szwedzkiego - jeden z dwóch urzędowch w Finlandii (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIŃSKI

FIŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka fińskiego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKOFIŃSKICH (PODRODZINY JĘZYKÓW UGROFIŃSKICH Z RODZINY URALSKIEJ); JEDEN Z URZĘDOWYCH JĘZYKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ - OBOK SZWEDZKIEGO - JEDEN Z DWÓCH URZĘDOWCH W FINLANDII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.620

CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ŻÓŁW BARWNY, MODRZEW CZEKANOWSKIEGO, ARIEL, CYNDALIA, FILTR POWIETRZA, WIDEOKONFERENCJA, LWIA SPÓŁKA, OWULACJA, OGOŃCZA PEREŁKOWA, ŚNIEŻYCZKA IKARYJSKA, ŻABA, PRZEKSZTAŁCENIE ORTOGONALNE, SANZINIA MADAGASKARSKA, AKROBATKA KARLICZKA, HUBA WIERZBOWA, RADA NADZORCZA, TYTANIA, PETRELEC OLBRZYMI, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, TUJOWIEC TAMARYSZKOWY, GWAJAK, KWOKACZ, BYLICA FREYNA, TAMARYSZKA, ALWALKERIA, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, NUNCIAKUS, NOTOZIERO, GRZYB SIARKOWY, DŁUGOSZYJ ZAOSTRZONY, JASKÓŁCZE GNIAZDO, ROLNICA ZBOŻÓWKA, MOKASYNY, CZOSNEK KANADYJSKI, JESIOTR OSTRONOSY, RUDBEKIA DWUBARWNA, TRZMIEL RUDY, CZOSNEK POŁUDNIOWY, PALMGREN, SATANISTA, KANCLERZ, DZIEWIĘĆSIŁ, NEKTAR, BRĄZOSZ, RAJA DROBNOOKA, ALIGATOROWIEC ZŁOCISTY, RUMIAN RUSKI, FARSI, HUBA PACHNĄCA, TYTANOZAUR, BITMAPA, DRĘTWA PAWIK, ALTERNATYWA, ZIARNOPŁON, SYRYJSKI, KRĘPNIK CZARNOPIERŚNY, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, KULTURA ŁUŻYCKA, LAMPARCIK CZERWONOBREWY, RAK KALIFORNIJSKI, FORMUŁA LOGICZNA, FUNT SZKOCKI, JĘZYK, BOJKOWSZCZYZNA, GĘŚ, BORNICA GĄSIENICZA, BURAK STOŁOWY, TURECKI, PAULI, ŻABA POMIDOROWA, LICZBA POJEDYNCZA, AMUNICJA JĄDROWA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, ANGIELSKI, TRZMIEL OLBRZYMI, EOTRICERATOPS, OSMOZA, ORTOPTYSTKA, STEPNIARKA ŚREDNIA, POPIELICOWATE, PRAPŁETWIEC, PARA, MANNA, MURENA BRUNATNA, KIANTO, KRĘPNIK BIAŁOBREWY, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, STEPNIARKA SIATKOWANA, ZIARENKOWIEC, GALAGO KARŁOWATY, POZYCJA, POWIEŚĆ S-F, KORALICOWIEC KRÓLEWSKI, KRATKA ŚCIEKOWA, CHOINA KAROLIŃSKA, PINEL, CYTRONELA, BRACHYTRACHELOPAN, SOSNÓWKA, MUSTEL, UTYLITARYZM, ZAPRZĄG, KLECANKI, NEMEGTOZAUR, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, WIDEŁKI SKOCZKOWE, TAWROSZ PIASKOWY, ŻYWOTNIK ZACHODNI, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, TRYBUT, FAŁSZYWA LISZKA, ANDÓWKA RDZAWOBRZUCHA, WIEWIÓRECZNIK PIÓRKOWATY, AKUCZI, SULFAMETOKSAZOL, MIODÓWKA CIEMNA, WIOSŁOGON POSPOLITY, DŁAWIGAD, PISMO NUTOWE, ENCELADUS, STONOGA MUROWA, ŻEGLARZ, STEPNIARKA RÓŻNOBARWNA, SROMOTNIK, MOWA, GRUPA, BAGNIK DŁUGOKOŃCZYSTY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PETREL CIEMNY, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, HELSINKI, SĘDZIOŁ SUMATRZAŃSKI, ŻABNICA, TRZMIELAK WIĘKSZY, EUROPEJSKI KOMITET SPOŁECZNO-EKONOMICZNY, PLAGIOZAUR, ŁĄKÓWKA, GARIBALDKA, TRÓJLIST ŚNIEŻNY, BABKA, STERNICZKA AFRYKAŃSKA, OSPILEN JADALNY, KOSOLIMBA, RAJA ARKTYCZNA, ASTER WYCINANY, GLIŚNIK, BORNICA, ŚWIERK SZYDLASTY, POZIOMKA CHILIJSKA, KRZYŻ, POPOZAUR, WIDŁOZĄB PŁOWY, KOATI, LORYSA KRASNOGŁOWA, ORLY, AEDICULA, HYMN PAŃSTWOWY, TRÓJLIST ŻÓŁTY, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, PIKOMETR, TYGRYSKA CIEMNA, BURZYK CIENKODZIOBY, ORŁOSĘPY, KOMBINACJA KLASYCZNA, PÓŁTUSZA, UNION, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, DENACYFIKACJA, KRASNOLIST RDZAWY, PTASZNIK WIOSŁONOGI, SOCZENICZEK WRZOSOLISTNY, DIALOG OBYWATELSKI, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, SABAL, STEPNIARKA PASKOWANA, MERZYK GWIAZDKOWATY, HUBA SKÓRKOWATA, PENITENCJARYSTA, BARWA, WYSMUKLICA ŻÓŁTONOGA, WRONA, MYŚLIWY Z TRYNIDADU, WEŁNIANKA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, ROŻENIEC ŻÓŁTODZIOBY, KOZŁOWANIE, PUDEŁECZNIK SUNDAJSKI, REAKCJA ODWRACALNA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, TRANSPARENT, PALMA KRÓLOWEJ, ŻBIK, EKOLOGIA MEDIÓW, PINGWIN TONIEC, SAKI, KARMAZYN, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, KOLA, PŁAZAKOWATE, SĄD WOJSKOWY, NUTA, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, TORSAN, ORLICZKA PIŁKOWANA, JĘZYK ISLANDZKI, MIESIERKA RÓŻÓWKA, GĄSKA ZDRADLIWA, POLINEZYJSKI, SKAKUNY, GOŁONÓG, WACHLAREK, GŁOWNIA KUKURYDZY, TRZMIEL STEPOWY, SUMAK, ŻMUDZKI, RZEKOTKA MISTKOWA, PASKOWIK SZAROGŁOWY, SARNA, GRUSZA POLNA, PILOTEK, KRĄŻENIE DUŻE, UGORÓWKA ZŁOTNICA, PRĄTNICZEK TĘPODZIÓBKOWY, AKSAMITKA LEMONNA, ŻABA MOCZAROWA, DELFIN GARBATY, ŻAGIEW SOSNOWA, GRZYB ZAJĄCOWY, BIFURKACJA, JĘZYK FALISKIJSKI, ALBA, HUBA WIERZBOWA, DŁAWIGAD AFRYKAŃSKI, BRZEŻANIN, CZERWONA LANGUSTA, CIEPŁO, ALGIERSKI, DAKTYL, CIAŁKO NERKOWE, PŁETWIANKA DORII, NITECZNIK DELIKATNY, DRZEWIAK SZARY, MANIPUŁ, NARCYZ BIAŁY, BUZUŁUK, TRASZKA IBERYJSKA, BAŁWANICA, JELEŃ KALAMIAŃSKI, KURAWONGA CZARNA, DIKSONIA, PRZEDWIOŚNIE, KANGUR OLBRZYMI, OKAPI, AZOT AMONOWY, CIENKOZĄB STYRYJSKI, KUMAK NIZINNY, WZIĄTEK, KRĘPACZEK LŚNIĄCY, NOSACZ MENTAWAJSKI, ŻÓŁW OBRZEŻONY, TRÓJLIST BEZPŁATKOWY, DELFIN CZARNOPŁASZCZOWY, ŻAGIEW KOSMATA, DZIÓBKOWIEC ZETTERSTEDTA, PTASZNIK WENEZUELSKI, DYPTYK, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, DŁAWIGAD, WRONIE OKO, PSZENIEC LEŚNY, PETREL PACYFICZNY, PLATYPTERYG, SKOCZEK DŁUGOUCHY, NÓŻ FIŃSKI, JODŁA WIOTKA, ŻÓŁWIAK WĄSKOGŁOWY, ANSERIMIM, GEREZA SZATANKA, NILAKKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, DZWONEK, DELFIN BUTLONOSY, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, KALLA, JAGODA, CZOSNEK TURKIESTAŃSKI, HINDUISTYKA, TUSSOR, OSIOŁ, TURZYCA PAGÓRKOWA, BILOKACJA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, TASZCZYN PSZCZELI, ?PAJĄK DĘBOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKOFIŃSKICH (PODRODZINY JĘZYKÓW UGROFIŃSKICH Z RODZINY URALSKIEJ); JEDEN Z URZĘDOWYCH JĘZYKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ - OBOK SZWEDZKIEGO - JEDEN Z DWÓCH URZĘDOWCH W FINLANDII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKOFIŃSKICH (PODRODZINY JĘZYKÓW UGROFIŃSKICH Z RODZINY URALSKIEJ); JEDEN Z URZĘDOWYCH JĘZYKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ - OBOK SZWEDZKIEGO - JEDEN Z DWÓCH URZĘDOWCH W FINLANDII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIŃSKI język z podgrupy języków bałtyckofińskich (podrodziny języków ugrofińskich z rodziny uralskiej); jeden z urzędowych języków Unii Europejskiej oraz - obok szwedzkiego - jeden z dwóch urzędowch w Finlandii (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIŃSKI
język z podgrupy języków bałtyckofińskich (podrodziny języków ugrofińskich z rodziny uralskiej); jeden z urzędowych języków Unii Europejskiej oraz - obok szwedzkiego - jeden z dwóch urzędowch w Finlandii (na 6 lit.).

Oprócz JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKOFIŃSKICH (PODRODZINY JĘZYKÓW UGROFIŃSKICH Z RODZINY URALSKIEJ); JEDEN Z URZĘDOWYCH JĘZYKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ - OBOK SZWEDZKIEGO - JEDEN Z DWÓCH URZĘDOWCH W FINLANDII sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - JĘZYK Z PODGRUPY JĘZYKÓW BAŁTYCKOFIŃSKICH (PODRODZINY JĘZYKÓW UGROFIŃSKICH Z RODZINY URALSKIEJ); JEDEN Z URZĘDOWYCH JĘZYKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ - OBOK SZWEDZKIEGO - JEDEN Z DWÓCH URZĘDOWCH W FINLANDII. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x