CARDUUS GLAUCUS - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; WYSTĘPUJE W GÓRACH POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY, W POLSCE W TATRACH I PIENINACH, GDZIE JEST ROŚLINĄ ŚREDNIO POSPOLITĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSET SINY to:

Carduus glaucus - gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny astrowatych; występuje w górach południowej i środkowej Europy, w Polsce w Tatrach i Pieninach, gdzie jest rośliną średnio pospolitą (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CARDUUS GLAUCUS - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; WYSTĘPUJE W GÓRACH POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY, W POLSCE W TATRACH I PIENINACH, GDZIE JEST ROŚLINĄ ŚREDNIO POSPOLITĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.135

DZIĘCIOLNIK AFRYKAŃSKI, RUDAWKA MARIAŃSKA, CEBULA, LANGUSTA EUROPEJSKA, NELMA, MARUCHA, COLESLAW, KRATA ROZDZIELNA, E. WEDEL, ELOPTERYKS, PŁOZA, MURENOWATE, KĄKOLEWO, PAPROTKA ZWYCZAJNA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, CZERWONKA, TRÓJLIST JAJOWATY, SZURPEK ROGERA, RAK AMERYKAŃSKI, FILEMON UBOGI, MAŁPOŻER, KOLUGO, BĄKOJAD, STUŁBIOPŁAW, KIKUTNICA CZERWONA, OPTYKA FALOWA, WYDEREK, SROKA, PARPOSZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PROTEGOWANY, LOJALIZM, ŚRODEK, CAP, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, PĘCHERZYK, IRYS, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, HEDIN, WARAN BEZUCHY, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, KONCERNIAK, OSY WŁAŚCIWE, MARCINKA, PLAŻÓWKA, TYMOTKA BOEHMERA, TYRAWA WOŁOSKA, DYSYDENT, POCHŁANIACZ GAZÓW, WIELKOŚĆ, PADEMELON CZERWONONOGI, ŁUSZCZKA, DRABIK DRZEWKOWATY, OPIESZALSTWO, STRASZAKI, KRUSZYN, ROZROŻKA, BAKŁAŻAN, KRUSZYN, KOLEŃ CZERWONY, WRZOSOWIEC, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, MARGAJ, CHUDOŚĆ, LIKENOPS, RUDA PABIANICKA, JODŁA NORDMANNA, JĘZYK WĘGIERSKI, DOLICHOZUCH, SZANAGA, KORALÓWKA ZIELONAWA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, CHWYTNICA CZERWONOOKA, BURZYK RÓWNIKOWY, PAWIAN, ILORAZ RODZINNY, ALEKSANDRETTA ŚLIWOGŁOWA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, MĄCZNIK, BEZSIŁA, SAOLA, TASZCZYN PSZCZELI, WILAMOWICE, GALANGAL MNIEJSZY, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, GALAKTOLIPID, WŚCIEKLICA USZATKA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, DROZD OLIWKOWY, WOLNA KONKURENCJA, KRWAWNIK SERBSKI, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, CZOSNEK WĘŻOWY, BŁYSKOTKA, HISTORIA, BAGNIK ZDROJOWY, RUDBEKIA OWŁOSIONA, JERA JAJOWATA, RURA WYDECHOWA, OTRUPKA WESTWOODA, PŁASKOŚĆ, PIĘCIORNIK WIOSENNY, GR, MODYFIKACJA, KWAS MRÓWKOWY, ABORYGENEK RDZAWY, KARŁÓWKA BRĄZOWOLICA, WIELOFAZOWOŚĆ, KOLASA, CUKINIA, ŻARARAKA, PRYWATNOŚĆ, KOSTRZEWA BRUZDKOWANA, BRACHYTRACHELOPAN, OSINY, KORMORAN, DEZINSTALACJA, ALAJUELA, NIEOCZYWISTOŚĆ, GIBON CZARNY, JUTA, SIMIR, POUFNOŚĆ, AZOLLA AFRYKAŃSKA, KOROŁAZ RDZAWY, SŁOŃ, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, RUCHOMOŚĆ, DELFIN MALAJSKI, PILA, SOSNA DŁUGOWIECZNA, CIOS, MACHORKA, SZKARADA, MAKAKOKSZTAŁTNE, LICZI, LICZBA PRZESTĘPNA, EMISJA PIENIĄDZA, RADA PRACOWNICZA, FAKTYCZNOŚĆ, KAZARKA NADOBNA, ALBAŃSKOŚĆ, OPÓR DROGOWY, MIĘKKOŚĆ, DZIERZBIK BIAŁOBREWY, BEZBOLESNOŚĆ, PETREL TAHITAŃSKI, CHOMIK GRUZIŃSKI, OSTNICA KIRGISKA, BARYCENTRUM, ŁUK BLOCZKOWY, NEANDERTALCZYK, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, SONDA, KROPLIK, MIAŁ, CHLUBNOŚĆ, DIABEŁ MORSKI, ROLNICA, IRANISTAN, PATAGONKA, WEJŚCIE, POLATUCHY, KRUSZYN, NIETRWAŁOŚĆ, POLSKIE SKRZYPCE, LAMINAT, KABWE, CYKUTA, WIECHLINA CHAIXA, WILEC, PRZYCZYNA MATERIALNA, TRUDNOŚĆ, USZKA, ABLENA, ŚWISTAK CZERWONY, CHWOSTKA MODROGŁOWA, ŚWINIARKA, ZŁOTORZYTKA, PEJZAŻ, SERAU BIAŁOGRZYWY, SEKRETARZ STANU, ŚLEDŹ CZARNOMORSKI, SODA, SŁABEUSZ, UKŁAD ZAPŁONOWY, KARLIK DROBNY, ZBROJÓWKA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, WRAK CZŁOWIEKA, FOSFOREK, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, MODRZEW DAHURSKI, PARK SZTYWNYCH, CZWÓRCZAK, BAJOS, GORĄCZKA, OSTROLOT MELANEZYJSKI, ŚWISTAK OGONIASTY, SZAFIREK BIAŁOUCHY, SILNIK DOLNOZAWOROWY, SZALEŃSTWO, BOBROWO, PSEUDOPAŁANKA ZIELONA, GYROS, TAPIR WEŁNISTY, EMENTALER, SYNAPSYD, TARCZOŁUSK MOCNY, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, ORKA, UDAJPUR, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, MODRORZYTKA, KOBUZ, RAMDYSK, PROTAGONISTA, JASZCZURKOJAD DUŻY, AJOLOT, KURECZKA, SERDUSZKO, NOSOROŻEC TĘPONOSY, PUNKT KOPULACYJNY, PRĄTNIK MEKLEMBURSKI, GORAL DŁUGOOGONIASTY, BRAT KRWI, KONDYCJONALIZM, WODNIAK, TRASZKA ALPEJSKA, REAKCJA KATALITYCZNA, TITI, ZAKŁAD GASTRONOMICZNY, ŁONO, FENEK, DARLINGTONIA, BRODAWNIK, CHOWACZE, SZCZEGÓLNOŚĆ, LUSOTYTAN, BOLITA POŁUDNIOWA, AMITRYPTYLINA, WIDŁOZĄB BERGERA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, BEŁKACZEK ZACHODNI, PAZUROGON RUDOPRĘGI, ALUTERA POMARAŃCZOWA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, MISKA SOCZEWICY, MIODCZYK, ONTARIO, TEMNODONTOZAUR, SEKWOJADENDRON, NIEŚWISZCZUK GUNNISONA, KARAKARA, PAPA MOBILE, AMERYKAŃSKOŚĆ, MAŁORUSKI, WSPANIAŁOŚĆ, AGAMA SYNAJSKA, TRIANGULACJA, PETREL OCEANICZNY, MASKOWIK PSTROGŁOWY, TROGLOKSEN, PUSZCZYK, PIRYDOKSAL, KORMORAN BIAŁOSZYI, JAGODZIAK WIELKODZIOBY, NABATEJCZYK, ŚWINIOKSZTAŁTNE, ZIMOWIT, SUPERPOZYTYW, LORI KALABARSKI, CZEREŚNIA, KRÓTKOSZ NAMURNIKOWY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SERM, WEBŁO, ŚCIGA, GNIAZDÓWKA, BŁONICA SAŁATOWA, LASONÓG, KABANOS, REPUBLIKA SŁOWENII, NAGOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KOMA, OKRĄGŁOŚĆ, LEMUR WARI, PROKONSUL, BARCIAK, CZAD, ŚMIGŁOWCOWIEC, BARANEK WIELKANOCNY, SZCZYPIOREK, OGOŃCZYK, BURZYK RÓŻOWONOGI, ALTANNIK LŚNIĄCY, KRUCZYNA MOLUCKA, ?PASIKONIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.135 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CARDUUS GLAUCUS - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; WYSTĘPUJE W GÓRACH POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY, W POLSCE W TATRACH I PIENINACH, GDZIE JEST ROŚLINĄ ŚREDNIO POSPOLITĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CARDUUS GLAUCUS - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; WYSTĘPUJE W GÓRACH POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY, W POLSCE W TATRACH I PIENINACH, GDZIE JEST ROŚLINĄ ŚREDNIO POSPOLITĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSET SINY Carduus glaucus - gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny astrowatych; występuje w górach południowej i środkowej Europy, w Polsce w Tatrach i Pieninach, gdzie jest rośliną średnio pospolitą (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSET SINY
Carduus glaucus - gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny astrowatych; występuje w górach południowej i środkowej Europy, w Polsce w Tatrach i Pieninach, gdzie jest rośliną średnio pospolitą (na 8 lit.).

Oprócz CARDUUS GLAUCUS - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; WYSTĘPUJE W GÓRACH POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY, W POLSCE W TATRACH I PIENINACH, GDZIE JEST ROŚLINĄ ŚREDNIO POSPOLITĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CARDUUS GLAUCUS - GATUNEK ROŚLINY WIELOLETNIEJ NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; WYSTĘPUJE W GÓRACH POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ EUROPY, W POLSCE W TATRACH I PIENINACH, GDZIE JEST ROŚLINĄ ŚREDNIO POSPOLITĄ. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x