Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO KONCENTRUJE SIĘ NA DWÓCH ASPEKTACH, JEST DWUDZIELNE, ISTNIEJĄ W NIM DWA, CZĘSTO PRZECIWSTAWNE SOBIE, ZJAWISKA, OBIEKTY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIPOLARNOŚĆ to:

cecha czegoś, co koncentruje się na dwóch aspektach, jest dwudzielne, istnieją w nim dwa, często przeciwstawne sobie, zjawiska, obiekty (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIPOLARNOŚĆ

BIPOLARNOŚĆ to:

posiadanie dwóch biegunów: dodatniego i ujemnego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO KONCENTRUJE SIĘ NA DWÓCH ASPEKTACH, JEST DWUDZIELNE, ISTNIEJĄ W NIM DWA, CZĘSTO PRZECIWSTAWNE SOBIE, ZJAWISKA, OBIEKTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.695

GENERATYWIZM, BEZINTERESOWNOŚĆ, ROZGAŁĘŹNIK, KABINA RADIOWA, METATEZA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, MOWA, KSIĄŻĄTKO, AWANS, PULSACJA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ROZKRZEWICIEL, MAZAJA, POSTERUNEK, MOSTEK, ROZDZIELCZOŚĆ, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, ZLEW, RAMFORYNCHUSY, AERAL, CYBORIUM, WZW D, BIAŁACZKA KOTÓW, BOGACTWO, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, GRZYB ZŁOTAWY, OJCIEC CHRZESTNY, EKOLOGIA, HELIOFIT, ROZKOJARZENIE, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, SERCE, WIDZOWNIA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, PRZEWÓD ODBOJOWY, PRZYTULIA, ZATOKA, TEORIA GRAFÓW, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ZAAWANSOWANIE, PRZYRODOZNAWCA, HERTZ, ZACZEPNOŚĆ, OBCY, MEZON, NAWALANKA, SŁOWIANIN, SARONG, NIEWOLA EGIPSKA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ZAWODOWOŚĆ, OBIJACZ, WAŁ, GAZODYNAMIKA, PINGWIN BIAŁOBREWY, FIGLARNOŚĆ, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, MAJÓWKA, TEOGONIA, ADORACJA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PIESZY, BEZSZKODOWOŚĆ, FAŁ, DRAMATYZM, REGUŁA TINBERGENA, WYRAŹNOŚĆ, PAPA TERMOZGRZEWALNA, STYKÓWKA, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SALWINIA PŁYWAJĄCA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KORPUS, NOCEK WĄSATEK, SOCJOLOGIA RADYKALNA, HETEROTROFIZM, CYLINDEREK, STYL MANUELIŃSKI, POWSTANIE LISTOPADOWE, PLENNOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, STEKOWCE, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, WARAN GŁUCHY, ASNYKOWIEC, ALFABET GRECKI, PUDER, PODATEK BASENOWY, CZOPUCH, PRECEDENSOWOŚĆ, GRAMATYCZNOŚĆ, GLADIATORSTWO, EWANGELIA, NIMFAJON, BARWINEK POSPOLITY, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, SPOT REKLAMOWY, BAROSKOP, PRAWO RUSKIE, SZCZEP, PODSYP, DOLAR ANTARKTYKI, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, AUTOSANIE, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, HAMULEC TAŚMOWY, ZAKON ŻEBRZĄCY, FELERNOŚĆ, ORZECH KOKOSOWY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, PRZEKAZ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, WSTAWKA, WRAŻENIE, RAFA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PULSACJA, TANIEC IRLANDZKI, ENIGMATYCZNOŚĆ, DROBNOŚĆ, PODGLĄD, ELEMENT ODSTAJĄCY, RZUT OSOBISTY, DETEKTORYSTKA, CIRROCUMULUS, COCKTAIL, KUCZKA, LIBERUM VETO, KOMAR, SZCZĄTEK, FALISTOŚĆ, WYLĘGARNIA, FORTALICJA, MIEDZIORYTNICTWO, SILNIK REPULSYJNY, BILDUNGSROMAN, KONSEKRACJA, PEDOFIL, WIĄZANIE ATOMOWE, DEMONOLOGIA, ORGANISTKA, HYCEL, ŻAŁOSNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, MADERA, BANKSTER, ORTOPTYSTA, WYCIĄG, MANIERYSTA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, DOBÓR SZTUCZNY, PENITENCJAŁ, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, RZEŹNIK, SUKCES REPRODUKCYJNY, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ANTYPERSPIRANT, CZAPKA SPORTOWA, SZCZERBA, MIESZANKA, SULFACETAMID, EKONOMIA, ŁOWCZY, ZWÓJKOWATE, MANIERYZM, KOMPETYCJA, RZUT PROSTOKĄTNY, ODWIEDZALNOŚĆ, KAPILARNOŚĆ, RAJDÓWKA, NIEMIECKOŚĆ, GRUPA FOKUSOWA, STOPA, NIEMOŻEBNOŚĆ, DWUCALÓWKA, EWOKACJA, EKSPERTKA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, AWANGARDA, DOBIERANY, RZEŹNIA, OBŁĘD UDZIELONY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ORZESZEK ZIEMNY, ZEGAR ASTRONOMICZNY, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, DŁUGONOGOŚĆ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, CYNKOGRAFIA, SŁUSZNOŚĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, GAZETA, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, BAZA NOCLEGOWA, CZEPIAKI, CIENIAS, SER PODPUSZCZKOWY, ASTROMETEOROLOGIA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, LOGIKA PRAWNICZA, PODGLĄD, WYPYCHACZ, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, APROBATA, PRACOHOLIK, MAJENIE, DAUMONT, PODŁOŚĆ, MISIO, DZIEŃ, MASKULINIZM, DŁUGI WEEKEND, KRYJÓWKA, NIEWYPARZONY JĘZOR, ELEGIJNOŚĆ, DZIECKO, INTENCJONALIZM, NIEDOWIERZANIE, WALEC PARABOLICZNY, HIPNOTYK, RZEP, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, JARSTWO, GAZELA PRZEWALSKIEGO, ZWIERZĘ, POCHLEBSTWO, RELING, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, MAKROPIERWIASTEK, NABIEŻNIK, KUBECZEK, PIGMENT, OLEJE ŚWIĘTE, CELTYJKA, MARSJAŃSKI, NADZIEMNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WYBITNOŚĆ, PRZYCZYNA MATERIALNA, MASA RELATYWISTYCZNA, MONTAŻYSTKA, SKŁAD, MŁYNEK, KOMPLEKS GLEBOWY, KOMPOZYCJA RAMOWA, KWALIFIKACJA PRAWNA, USPOKOJENIE, KRAWĘDŹ, ŚNIEG, GAZ ŁZAWIĄCY, REWIR, DOWÓD WPROST, ROZPÓR, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, SSAK PARZYSTOKOPYTNY, ZATYCZKA DO USZU, KONKURENCJA DOSKONAŁA, KARTY, DAWNOŚĆ, CAKE-WALK, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PAGINATOR, MAMUT WŁOCHATY, PATENA, CUG, SZTAJEREK, WYŁAM, TRÓJCA ŚWIĘTA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, GERMAŃSKI, SZMATA, KĄPIEL GAZOWA, ZAJĄC SZARAK, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, CHEMIA POWIERZCHNI, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, DYPTYCH, NASYCANIE, OŚ OPTYCZNA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, BEZGŁOWOŚĆ, NACIEK, DEGRESJA PODATKOWA, ZBIORNIK, ABRAZJA, DRUGA NATURA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, NAPRĘŻACZ, WYJADACZ, HALLING, DIVA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, PIERÓG KARELSKI, BARWY NARODOWE, TĘTNICA PRZEDNIA MÓZGU, NASTĘPSTWO, JEZIORO DYSTROFICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha czegoś, co koncentruje się na dwóch aspektach, jest dwudzielne, istnieją w nim dwa, często przeciwstawne sobie, zjawiska, obiekty, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO KONCENTRUJE SIĘ NA DWÓCH ASPEKTACH, JEST DWUDZIELNE, ISTNIEJĄ W NIM DWA, CZĘSTO PRZECIWSTAWNE SOBIE, ZJAWISKA, OBIEKTY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bipolarność, cecha czegoś, co koncentruje się na dwóch aspektach, jest dwudzielne, istnieją w nim dwa, często przeciwstawne sobie, zjawiska, obiekty (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIPOLARNOŚĆ
cecha czegoś, co koncentruje się na dwóch aspektach, jest dwudzielne, istnieją w nim dwa, często przeciwstawne sobie, zjawiska, obiekty (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x