CZŁOWIEK, KTÓRY SIĘ CZEMUŚ PRZYGLĄDA (NP. BIERNY WIDZ CAŁEGO ZAJŚCIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIDZ to:

człowiek, który się czemuś przygląda (np. bierny widz całego zajścia) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIDZ

WIDZ to:

człowiek, który ogląda przedstawienie, film, program telewizyjny, często siedzi na widowni i wchodzi w skład widowni danego widowiska, filmu, programu (na 4 lit.)WIDZ to:

przed srebrnym ekranem (na 4 lit.)WIDZ to:

ogląda spektakl (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY SIĘ CZEMUŚ PRZYGLĄDA (NP. BIERNY WIDZ CAŁEGO ZAJŚCIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.231

NIESZLACHECTWO, KONSERWATOR ZABYTKÓW, AORTA BRZUSZNA, OBERWANIEC, UNISTA, SPŁYW, PATRYCJUSZ, ODPROMIENNIK, KOTWICZNIKOWCE, HETEROMORFIZM, GRA RÓŻNICZKOWA, GRUBY ZWIERZ, NIEDOMYKALNOŚĆ, WOREK SPOJÓWKOWY, WYGON, ROZSADNIK, BITELS, SHIMMY, PRYSZNIC, MINISTRANT KSIĘGI, ZOOFAG, ŁOWIEC, URODZENIE ŻYWE, PRZYBYSZ, ŻÓŁW NOROWY, AGREGAT POMPOWY, OBCHÓD, CHARLES, HACKER, BEŁT, PIJAWKA, BLOK SOCJALISTYCZNY, PERILLA ZWYCZAJNA, WYCHOWANKA, PODHALANIN, OIOM, BAS, ODPŁYW, INSTRUMENT SZARPANY, GŁOWNIA, AGENEZJA NERKI, OLDBOJ, INFORMATYKA, WYDRA, MIĘKKOŚĆ, PÓŁBOŻEK, FAZA ANALNA, MIODOŻER ZIELONY, GNEJS OCZKOWY, KUBEK, NAWIJACZ, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, SYFON, NAWYK, CHOROBA KENNEDY'EGO, MAKIAWELISTA, ZIMOWISKO, ZYGOTARIANIN, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, TOWOT, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, PODZIELNIK, KIERUNEK, ORIJA, EPICYKL, ATOPINA, BRYGADA, STRZAŁECZKA, KULUARY, NAJEBANIE SIĘ, GRZEBIENIARZ, BROGSY, PRZEWODNICA, HULAKA, INKRUSTACJA, OPAKOWANIE, BANANA SPLIT, GAWIALOWATE, MIKROFON DYNAMICZNY, SZWARCOWNIK, LAUFER CZARNOPOLOWY, KUC AUSTRALIJSKI, OKRUTNIK, MALTAŃCZYK, WAGON BREKOWY, LITEWSKI, BRALETKA, PLATFUS, ANONIMIZACJA, BIAŁA GORĄCZKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, TEMAT, KOŚCIÓŁ UNICKI, WNĘTRZNOŚCI, SIEDLISKO, NORMATYWISTA, KATEGORIA OPEN, PERSONA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, ŁOŻYSKO TOCZNE, PARNOTA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, LUKSEMBURSKI, FASKA, MAGDALENKA, SZKAPLERZ, KRZYŻYK, NIEFACHOWIEC, ROZCHODNIACZEK, REPETYCYJNOŚĆ, BAKSZTAG, ARAB SAUDYJSKI, BOLESŁAWIANIN, BRUNEJCZYK, ROZBRATEL, DELFINISTA, WĄŻ, ZHAFTOWANIE SIĘ, AKROPOL, CZARNY SZLAK, STOCZNIA ZŁOMOWA, GLOBULINA, DŁUGI WEEKEND, BILARD FRANCUSKI, PARKIET, SŁUPOZĘBNE, PONCZ, APEKS, CEPER, ZACHOWANIE, ZAPRZĄG, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, TRÓJSKOK, ANGLOSASKA, AMORFICZNOŚĆ, GRABARZ, KRA, SKRZYNKA, GWIAZDA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, BARIERA WYJŚCIA, USTAWKA, LATYNIZATOR, ANGEOLOGIA, NOCEK ORZĘSIONY, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, PRZYDAŚ, WTAJEMNICZONY, EGZONUKLEAZA, SKARANIE BOSKIE, SAMOREALIZACJA, RYTUAŁ, AWANGARDA, HISZPAN, ŁONO, PRZEKRASKA, STARY, ZIMOCHÓW, BLISTER, MIHRAB, NIEOSTATECZNOŚĆ, DALEKOWIDZTWO, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, PLANKTON WIRÓWKOWY, BEZPIECZNE ZAPASY, OGRÓD DENDROLOGICZNY, AFISZOWANIE SIĘ, ZWIĘZŁOŚĆ, F, KOLOR, SUPERTOSKAN, PRANKO, NIERZĄDNICA, PLUG-IN, CYTOARCHITEKTONIKA, ULOTNOŚĆ, KROK SKRZYŻNY, KAMBIUM WASKULARNE, KUSICIEL, KARCYNOLOGIA, TKACZ, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SZAFUNEK, MUZYKA KLASYCZNA, CZŁON ODWRACALNY, NIDERLANDZKI, SUBSKRYBENT, USZYSKO, FARERCZYK, SEZON REGULARNY, NUMER TAKTYCZNY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ALMARIA, TELESKOP, ZAPROSZONY, FILOLOGIA ANGIELSKA, SIŁA ODŚRODKOWA, KONTAKT, DZIEŃ POLARNY, REKINY, CYKL PRECESYJNY, TALERZ, KLESZCZ, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, ZERÓWKA, ASESOR SĄDOWY, MAZAJA, PEPERONI, SZYSZKA, PACHOŁEK, HELIOFIZYKA, BRUDNICA NIEPARKA, NIEBO, FIZYKA, KOSTKA, GRZYB SITARZ, PĘPUSZEK, WOK, UNIWEREK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, GRAF, TYNTA, KONSUMENT, GRZBIETORODOWATE, AMBULATORIUM, WYPRYSK KONTAKTOWY, PRZEMYSŁ SIARKOWY, FALA AKUSTYCZNA, KONIKI MORSKIE, PRACOWNIK BUDOWLANY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, POKER DOBIERANY, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, HIEROFANT, ADAM, STRYJO, CHOROBA DAVIDSONA, PROTEZOWNIA, FALISTOŚĆ, KWAS, NIHILIZM, KARP PEŁNOŁUSKI, DERYWACJA FLEKSYJNA, ANTYWZORZEC, RAKIETNIK, BARWINEK, TROGLODYTA, KASZANA, RZEP, UBYTEK, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, NAKURWIENIE SIĘ, MŁOT SPALINOWY, LUSTRO, BOYS BAND, BAKI, KONSULENT, DESKA KLOZETOWA, SCENICZNOŚĆ, PALATALIZACJA, MALUCZKOŚĆ, JASKINIA LODOWA, CHLEB PYTLOWY, DWUTLENEK SIARKI, DYDELFOWATE, SACZEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, ŚLEDZIOWATE, NATRĘTNIK, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, TAJEMNICA ADWOKACKA, LALKARSTWO, GOSPODARKA TOWAROWA, GRZECH, DIAGRAM KWIATOWY, SIATKA CENTYLOWA, DOBRY DUCH, FILOLOGIA WŁOSKA, MANIERY, CYBERPANK, KOKILARZ, DYPLOMAT, PRAWO FIZYKI, BERŻERETKA, CZAS UNIWERSALNY, STEROWANIE RĘCZNE, BANKSTER, MISTRZ WSZECHWAG, ALEGORYCZNOŚĆ, KOCIOŁ, ŁUPEK DACHOWY, ROZWÓJ, NAPOMNIENIE, DASZEK, KOMBUCZA, ?GŁĘBOKI TALERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.231 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY SIĘ CZEMUŚ PRZYGLĄDA (NP. BIERNY WIDZ CAŁEGO ZAJŚCIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY SIĘ CZEMUŚ PRZYGLĄDA (NP. BIERNY WIDZ CAŁEGO ZAJŚCIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIDZ człowiek, który się czemuś przygląda (np. bierny widz całego zajścia) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIDZ
człowiek, który się czemuś przygląda (np. bierny widz całego zajścia) (na 4 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY SIĘ CZEMUŚ PRZYGLĄDA (NP. BIERNY WIDZ CAŁEGO ZAJŚCIA) sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY SIĘ CZEMUŚ PRZYGLĄDA (NP. BIERNY WIDZ CAŁEGO ZAJŚCIA). Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast