STATEK, KTÓRY ZOSTAŁ USZKODZONY W TAKI SPOSÓB, ŻE NIE MOŻE JUŻ BYĆ UŻYWANY LUB ZATOPIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WRAK to:

statek, który został uszkodzony w taki sposób, że nie może już być używany lub zatopiony (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WRAK

WRAK to:

pojazd, który wskutek uszkodzeń lub starości przestał nadawać się do użytku (na 4 lit.)WRAK to:

osoba, która jest zniszczona psychicznie lub fizycznie (na 4 lit.)WRAK to:

kuter spoczywający na dnie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK, KTÓRY ZOSTAŁ USZKODZONY W TAKI SPOSÓB, ŻE NIE MOŻE JUŻ BYĆ UŻYWANY LUB ZATOPIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.443

WIĘŹBA DACHOWA, POKRYWA, STATYSTYKA, STRZELNICA, LEPIARKOWATE, ZORZA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, EKRAN, ANTYFUTBOL, ABERRACJA, MEDIANTA, FITOCYD, BESTIARIUSZ, ZRZESZENIE, ZDZIADZIENIE, OKUPACJA, STUPAJKA, SYMPOZJON, SPRZĘT, INERCYJNOŚĆ, WNĘTROSTWO, CZTEROSUW, TRANSEKT, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PRZEWODNICZĄCY, AEROBIONT, MUR OPOROWY, COROCZNOŚĆ, REGIMENTARZ, OFIARODAWCA, BANANOWIEC, MIECZ, POWÓD, MIEJSCOWY, ZARZĄDZAJĄCY, RÓŻA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, HEBAN, TROLL, STOŻEK USYPISKOWY, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, FILECIK, TURYSTYKA SEKSUALNA, DZIECINNA ZABAWKA, POZAMUZYCZNOŚĆ, ŚLAD, DUSZNOŚCI, PŁASKOSZ, TEMAT, CIŚNIENIE, TAŚMA, PARTYCYPACJA, KRAKOWIAK, GURU, ZESPÓŁ ROŚLINNY, BAZA PŁYWAJĄCA, MICHAŁ, MARSZ, HARCMISTRZ, DYSZEL, BEZLIST, BABULA, SZTORMOWANIE, GALARETKA, RYZYKO KURSOWE, MODRASZEK REBELA, NIEDORZECZNOŚĆ, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, WYPRAWA, KOMPENSACJA, GLOSA, MAKSIMUM, RUBASZKA, FALAFEL, WINNY, PASKUDA, KUPIEC, KONTUR MELODYCZNY, PRZETWORNIK, DENATURACJA BIAŁKA, RODZAJ, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PICA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, WAŁ, DYREKTOR KREATYWNY, PAS, STAN NADZWYCZAJNY, LIBELLA, KOSMOGONIA, WERANDA, SMRODEK, CIOS, PIĘKNO, KAROWNIK, RÓG, ROZWIDLACZ, OBSZCZYMUREK, MEGAFON, KORZONEK, WYKRZYKNIK, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ROZPACZLIWOŚĆ, FUS, PLUSKWIAK WODNY, GRZYB ZAJĄCOWY, TWIERDZENIE KRULLA, PAJACYK, ZEBROID, DESPOCJA, PANTOGRAF, METABAZA, PACJENCJA, BENEDYKCJA, TAJEMNICA POLISZYNELA, PRZEWROTNIK, WIELOMĘSTWO, KARTAUN, PAKIET POMOCOWY, TIURMA, OUTSIDER, BAJDA, TELESKOP, TRAWERS, BOMBA, INDOZUCH, ANTYPATRIOTYZM, RDZEŃ OBLICZENIOWY, MATURKA, SYSTEM WALUTOWY, ZESTAWIK, KONEWKA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, BUŃCZUK, SAKLA, KRYTYCZNOŚĆ, ELEKTRONOWOLT, WAGA, DOKTOR KOŚCIOŁA, SKUN, ŻORŻETA, PARTYKULARNOŚĆ, SUKCESJA, WYKLUCZENIE, ARKA, OWOC WIELOKROTNY, PALIUM, PUNKT GASTRONOMICZNY, TĘPAK, WELIN, OLEJEK HASZYSZOWY, ZJAWISKO, CIERŃ, KOPUŁEK PROMIENISTY, BARKAS, BEZCZUCIE, KLINKIER, RONDEL, CLERK, ORGAN, BRAMSEL, STAROSTA, RURA ODPŁYWOWA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, GLIKOLIPID, KOSZULA DEJANIRY, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, GODZINA, BRZYDOTA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SEMIWEGETARIANIN, HIPOTEZA, ŚWIAT, NIESPIESZNOŚĆ, ZAKRĘTKA, AUTOCASCO, SAMOOBRONA, DZIESIĄTKA, BUTWA, SPRAWICIEL, KOMIK, WĄŻ, KOSZARKA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, SELSKIN, TYMOTKA, KAWALER, NIKOLAITA, INTERESOWNOŚĆ, MODEL, KOMPENSATOR CIEPLNY, PIĘTRO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, DUPLEKS, CZŁONEK, PERSKI, PEELING, MAHDI, NIESPŁACALNOŚĆ, NICHROM, POWTÓRZENIE, REPETYTOR, PÓŁCIEŃ, SAGAN, ZBIORNIK BALASTOWY, PARAFIA, PIROGRAFIA, ŻABA SZTYLETOWATA, ARMARIA, MANTELLOWATE, PRZYGOTOWANIE, ŁYKACZ, FETYSZ, POLOWANIE, PROTOROZAUR, PRZEDSTAWIENIE, OPIESZALSTWO, SYGNIFIKATOR, NORMATYWISTA, RÓŻA SKALNA, GLAZURA, NAKAZ, KOŁPAK, PLANETKA, AUREOMYCYNA, TABUIZACJA, PRZYGRYWKA, CYGARNICA, BEZIDEOWOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KOŻUCH, TRACZ DŁUGODZIOBY, PSI GRZYB, HONORARIUM, KARTA WIZYTOWA, FILM TRAGIKOMICZNY, TRIAL, ROZKŁAD POISSONA, ROZMÓWNICA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, STOŻEK PASOŻYTNICZY, KOMENDA, BAKTERIA, CHŁODNIK, ALAN, LEW, SZKIELET, PRZECIWNIK, TARTINKA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, UROCZYSKO, RUSKOŚĆ, KŁOBUK, PRONATALIZM, HYDROBUS, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, BARBARYZM, KLASTER, MNOŻYCIEL, TRAF, EISEGEZA, OŚLICA BALAAMA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, RADCA, MARUDA, ŚCISŁOŚĆ, SALADA, ROZBIEŻNOŚĆ, SUMERYJCZYK, GE'EZ, TURANIEC, NIEPIŚMIENNOŚĆ, GIGANT, HALO, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, AUTOMAT, ZAPARZACZKA, ŁAŹNIA, QUADCOPTER, KOZŁOWANIE, ODMIANKA, NUMER BURTOWY, OCHOTNIK, GENEZA, JAD PSZCZELI, HEINE, MĘDREK, TŁUK PIĘŚCIOWY, WŁÓKA, KONSUMENT, OSCYLATOR, KSYLOFON, FINAŁ, DOŻYWOCIE, IGNOTUM PER IGNOTUM, ?LOG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK, KTÓRY ZOSTAŁ USZKODZONY W TAKI SPOSÓB, ŻE NIE MOŻE JUŻ BYĆ UŻYWANY LUB ZATOPIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK, KTÓRY ZOSTAŁ USZKODZONY W TAKI SPOSÓB, ŻE NIE MOŻE JUŻ BYĆ UŻYWANY LUB ZATOPIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WRAK statek, który został uszkodzony w taki sposób, że nie może już być używany lub zatopiony (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WRAK
statek, który został uszkodzony w taki sposób, że nie może już być używany lub zatopiony (na 4 lit.).

Oprócz STATEK, KTÓRY ZOSTAŁ USZKODZONY W TAKI SPOSÓB, ŻE NIE MOŻE JUŻ BYĆ UŻYWANY LUB ZATOPIONY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - STATEK, KTÓRY ZOSTAŁ USZKODZONY W TAKI SPOSÓB, ŻE NIE MOŻE JUŻ BYĆ UŻYWANY LUB ZATOPIONY. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x