UKŁAD REZONANSOWY, KTÓRY BIERZE UDZIAŁ W WYTWARZANIU DŹWIĘKÓW PRZEZ ISTOTY ŻYWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZONATOR to:

układ rezonansowy, który bierze udział w wytwarzaniu dźwięków przez istoty żywe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REZONATOR

REZONATOR to:

w fizyce: układ zdolny do drgań rezonansowych, często mający zastosowanie w przyrządach technicznych, w których występują drgania (na 9 lit.)REZONATOR to:

część niektórych instrumentów muzycznych, która współgra z wibratorem (np. ze strunami w gitarze, skrzypcach) i powoduje wzmocnienie dźwięku (na 9 lit.)REZONATOR to:

część instrumentu (np. pudło skrzypiec) wywołujące zjawisko rezonansu, służąca do wzmocnienia dźwięków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD REZONANSOWY, KTÓRY BIERZE UDZIAŁ W WYTWARZANIU DŹWIĘKÓW PRZEZ ISTOTY ŻYWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.160

PREDYSPOZYCJA, KONDYCJONALIZM, OPRICZNINA, HUDSON, DIAGRAM VENNA, POPYT ELASTYCZNY, BAZAR, TROGLOKSEN, BETA-BLOKER, POSTOJOWE, MAMELUK, KANDYDEMIA, GARLACZ, PIZZER, BIAŁE WINO, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, KLIENT, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, ŻYWE SREBRO, REGENERATOR, WAGON BREKOWY, WYDALINA, AMBASADOR, SERCÓWKA, UCHO, PODATEK EKOLOGICZNY, BROŃ, MIODOJAD ATOLOWY, TONSURA, ETIOPSKI, ŻYZNOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, PŁATANIE, FIRMAMENT, UDŹWIG, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, LEK PRZECIWBÓLOWY, ŚWIĘTÓWKA, COKÓŁ, MAKRO, PILATES, FILEMON BIAŁOSZYI, OKRES AMAZOŃSKI, ARENDARZ, GLIF, CHOROBA WELWETOWA, WOLARZ, CHAŁTURZYSTA, ALGORYTM REKURENCYJNY, WYJĄTEK, SYF, JĘZYK NAWAHO, UJŚCIE, PROLIFERACJA, NIENOWOCZESNOŚĆ, ŚWIECZKA, ADŻAPSANDALI, DRABINKA, ZAPROSZENIE, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, NOMENKLATURA PARTYJNA, GRZBIETOPŁAT, HEROSTRATYZM, NOWOZACIĘŻNY, CZEK BANKIERSKI, EFEKT SNOBIZMU, RENTA ODROBKOWA, MIÓD EKSPRESOWY, PIELGRZYM, CHICHA, FILIPIN, REPUBLIKA, ZDRADZIECTWO, REKWIZYCJA, WYCINEK KULI, TWIERDZENIE HARTOGSA, STATYSTYKA, ASYLABIZM, VIBRAM, ZNAJDEK, ROBDESZAN, APLANAT, REGENERACJA, EFEKT UBOCZNY, SKŁAD GATUNKOWY, OPENER, BAŚNIOPISARZ, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, JAŁMUŻNIK, OBSŁUGA, LICZEBNIK GŁÓWNY, KARTACZOWNICA GATLINGA, DOBRE RZĄDZENIE, LEK ODTWÓRCZY, KRYPTOREKLAMA, ZEZ ROZBIEŻNY, GRUCHOT, PALATOGRAM, MOTYLEK, KACZKA CHIŃSKA, MIODOJAD CIENKODZIOBY, DIAFON, DIALIZA OTRZEWNOWA, DYSONANS, CHEDDAR, MANDAT IMPERATYWNY, FOTEL ROZKŁADANY, FORMALISTA, WIRUSY SSDNA, FIESTA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, BUDYŃ, MODRASZEK ALKON, BUŃCZUK, ARYTMETYKA PRESBURGERA, PIOTR, KAY, ZWIĄZEK REWIZYJNY, SYSTEM POWIERNICZY, PRZYCZYNKARZ, PROJEKT, KUC CONNEMARA, POŁYSK, OSIOŁ, KASETKA, OKUPACJA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, WALCZĄCY, APOSTOŁ, TENDENCJA, LUTERSTWO, UKŁAD RÓWNAŃ, LATA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, STRAŻNICA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PHISHER, DOLINA RYNNOWA, HEŁM, TLENOWIEC, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KAWALER, RYKSZARZ, PAMIĘĆ MUZYCZNA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, PLATFORMA SATELITARNA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, POLAROGRAFIA, LICZNIK KILOMETRÓW, DOROSŁOŚĆ, SABAT, MONOSTYCH, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, JĘZYKI IROKESKIE, INTENDENT, WCZORAJ, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, CAŁOPALENIE, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, GETTER, BRAMKA HONOROWA, ZAPŁON, UCHO IGIELNE, SYSTEM, ŁĄCZNIK, PŁAT CIEMIENIOWY, PRECEPTOR, STRĄGA, OPENER, TURCZYN, KOMUNAŁKA, PRZEMYT MRÓWKOWY, MONOPOL, PIĘĆDZIESIĄTNICA, JARMULKA, FUNDUSZ ZASOBOWY, APERTYZACJA, RETRANSLACJA, PERON WYSPOWY, ROZKRZEWICIEL, ZESPÓŁ ROŚLINNY, OBSESJA, CHYLUS, OKRZOS, MLEKO LODOWCOWE, JĄKANIE, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, HAPEK, BASILEUS, WICEADMIRAŁ, MUNDANIA, OBROŃCA, POJEMNOŚĆ POLOWA, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, KAMERDYNER, WIATROPYLNOŚĆ, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, DESKARZ, LEGA APOSTOLSKI, KOKILARZ, NIEŻYWOTNOŚĆ, PUSTELNIK, UKŁAD KRĄŻENIA, LATAJĄCY DYWAN, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MAZER, NOZDRZAKI, KLIKALNOŚĆ, NEURON CZUCIOWY, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, ROŚLINA SPOŻYWCZA, PRZYGASZENIE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, SYNANTROP, OSCYLATOR, STYLISTA, KWALIFIKACJA, NOWELIZACJA, CIŚNIENIE KRWI, DIMER, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, REFORMA ROLNA, PRAWO KARNE PROCESOWE, KAPROZUCH, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, OLEJ SOJOWY, PURPURA, GROCH CUKROWY, MONOTEMATYCZNOŚĆ, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, USZKO, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, SER, FLAGRUM, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SEMAFOR, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PRYMITYW, CEMENTACJA, JĘZYKI KAUKASKIE, PRZYSTAŃ MORSKA, OPTYKA, ROGOWACENIE, EMULSJA, AEROB, STYGOKSEN, WACHTA, KMIOT, MAGNETYK, ŁOTEWSKI, MAKIJAŻ, HAJDUK, ELEAR, ARMILA, KULFON, PANEW, MARTWIAK, EUKLIDES, CHOROBA VELPEAUA, MOWA, UKŁAD ZAPŁONOWY, BOLA, LATIMERIA, PODEJRZLIWIEC, HEŁMOFON, BALLADZISTA, BEZCELOWOŚĆ, ALTERNARIOZA, PRYWATNOŚĆ, SECESJONISTA, PIECUCH, KOMBATANCKOŚĆ, MAJEUTYKA, PROMIENNIK, FRENOLOGIA, OGÓR, DIAPSYDY, PYZATOŚĆ, RUBATO, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, KURPIE, GMERK, KACZKA, GRUZIŃSKI, BUDOWLANIEC, ŻARÓWKA, SURFING, ŻYWY, TERENOZNAWCA, DZIEKAN, KONFIGURACJA, CZUHANIA, WSPÓŁDŹWIĘK, SAKWA, ORKAN, ?UKŁAD SYMPATYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.160 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD REZONANSOWY, KTÓRY BIERZE UDZIAŁ W WYTWARZANIU DŹWIĘKÓW PRZEZ ISTOTY ŻYWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD REZONANSOWY, KTÓRY BIERZE UDZIAŁ W WYTWARZANIU DŹWIĘKÓW PRZEZ ISTOTY ŻYWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZONATOR układ rezonansowy, który bierze udział w wytwarzaniu dźwięków przez istoty żywe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZONATOR
układ rezonansowy, który bierze udział w wytwarzaniu dźwięków przez istoty żywe (na 9 lit.).

Oprócz UKŁAD REZONANSOWY, KTÓRY BIERZE UDZIAŁ W WYTWARZANIU DŹWIĘKÓW PRZEZ ISTOTY ŻYWE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - UKŁAD REZONANSOWY, KTÓRY BIERZE UDZIAŁ W WYTWARZANIU DŹWIĘKÓW PRZEZ ISTOTY ŻYWE. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x