W INFORMATYCE, TELEKOMUNIKACJI: ZESTAW PLIKÓW PRZESYŁANY W POSTACI SKOMPRESOWANEGO PLIKU LUB PLIK, KTÓRY ZAWIERA ZEBRANE RAZEM DANE, ZWYKLE W SPOREJ ILOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PACZKA to:

w informatyce, telekomunikacji: zestaw plików przesyłany w postaci skompresowanego pliku lub plik, który zawiera zebrane razem dane, zwykle w sporej ilości (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PACZKA

PACZKA to:

nieformalna grupa ludzi, którzy się przyjaźnią (na 6 lit.)PACZKA to:

przesyłka pocztowa, zwykle taka o większych gabarytach, większej od listu wadze (na 6 lit.)PACZKA to:

zapakowane, opakowane razem rzeczy, które tworzą łatwą do transportu, zabezpieczoną całość (na 6 lit.)PACZKA to:

strój baletnicy, który zazwyczaj składa się z tiulowej spódnicy i gorsetu (rzadko: body) (na 6 lit.)PACZKA to:

opakowanie, zwykle takie, które nie jest sztywne, często ma kształt torebki, rzadko prostopadłościanu (zwykle fabrycznie uszczelnionego, obciągniętego folią) (na 6 lit.)PACZKA to:

tyle, ile się mieści w paczce; zawartość paczki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE, TELEKOMUNIKACJI: ZESTAW PLIKÓW PRZESYŁANY W POSTACI SKOMPRESOWANEGO PLIKU LUB PLIK, KTÓRY ZAWIERA ZEBRANE RAZEM DANE, ZWYKLE W SPOREJ ILOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.379

CIASTO, INGUSZ, MEMBRANOFON, ZATOR PŁUCNY, IMPRESJONISTA, LOTKA, SIMON, ZASOBNOŚĆ, KOŚĆ OGONOWA, NACISK, SIŁA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, PRZEDMIOT, MIKROKASETA, SPRYCIARKA, WILGOTNOŚĆ, RESKRYPT, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, BULION, STACHANOWIEC, POSTOŁ, SIEĆ, WINIARZ, SLAJS, JEDNOŚLAD, GOŁĄBKA, ZAJAD, ALARM SZALUPOWY, ASTROLOG, PRZEGRYZEK, DILER, SŁUGA BOŻY, ANGIELSKOŚĆ, DZIELNICA, BABOL, HAMULCOWY, EKSKLAWA, STRZAŁECZKA, EGZORCYZM, PICUŚ, BROSZURA, WOLNA AMERYKANKA, LICZKO, RUCH, KRUSZYNA, BOŻA RĘKA, KOPACZ, BAJKA, POSADZKA, WSZECHWIEDZĄCY, PROROCTWO, OSAD DELUWIALNY, PODKASTING, KOLOR LOKALNY, PRZYSŁONA, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, PANCERNIK KARŁOWATY, POSKROMICIEL, PARANOJA PRAWDZIWA, EPOS, ŁĄCZE ABONENCKIE, SIŁOWNIA WIATROWA, BROKATELA, ODRUCH KOLANOWY, FLOTA, SCYT, OPĘTANIE, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, BEZLIST, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PALIA, SEK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, FETA, SZPITALNIK, NUROGĘŚ, PAS, PYTAJNIK, ANTYFONA, MACIEJ, NIECKA WYPADOWA, PIONIER, DYNAMIKA, TONGA, KOŚCIÓŁ FARNY, KIJ, NEOFITA, ABLACJA LODOWCOWA, N-GRAM, KATAFRAKTA, PASER, FUGA, OBLACJONARIUSZ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KĄPIEL, PIÓROSZ PIERZASTY, AGENT, GOCKI, CEKOTROFIA, ADAPTER, STEP, IMPEDIMENTA, RABAT, ARABIKA, PRELUDIUM, GRZYBIARZ, BONŻURKA, OPASKA BRZEGOWA, LOGOGRAF, ZANOKCICA CIEMNA, BĄK, DEMÓWKA, TERENOZNAWCA, ZAMIANA, ETERY, KULT LUNARNY, GŁUPSTWO, CIĘGNIK, WYCHOWAWCA, GRZĘDA, ADŻAPSANDALI, CELEBRACJA, RANNY, KONTRASYGNATURA, KMIEĆ, KONSOLA STEROWNICZA, KREM, SUWNICA, DRAM, AFISZ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ROŚLINA ZIELNA, LABIRYNT, GLORIA, ZMAGANIA, JUDASZ, KĄTOWNIK, NIERUCHLIWOŚĆ, ZSZYWARKA, INFLACJA KONSUMENCKA, KOZIARZ, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, GLORIA, CZWÓRKA, KAZAMATA, PŁYWACZEK, REGESTRATOR, BISZKOPT, NIEWYDOLNOŚĆ, WYDMUSZKA, ROZTWÓR IZOTONICZNY, SZKŁA, RZECZNIK PATENTOWY, TABUIZACJA, OPŁATA SANKCYJNA, MISIEK, GAJA, INSTALATOR, PORÓD LOTOSOWY, ROK JUBILEUSZOWY, DNO, MISZPELNIK, OPCJA ZEROWA, DOMINATOR, WYTRZESZCZ, FITONCYD, DOBÓR GENETYCZNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, INTERIOR, ZALEWA, OWOCNIK, KOLENDRA, OSTRA REAKCJA NA STRES, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KASOWNIK, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KROKIEW, DIABEŁ, ŻÓŁWIE, WSZECHMOCNY, MARRAN, KRZYKACZ, STEMPEL, DERYWAT MUTACYJNY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, DRAJREP, KWIAT SŁUPKOWY, MLECZAN, DUSZA CZYŚĆCOWA, WIZA POBYTOWA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, TUCUXI, ŁAPOWNICTWO, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, NAWALANKA, DUCHOWIEŃSTWO, PRZEDBŁYSK, PRZEMĄDRZALEC, SAKRAMENTALNOŚĆ, KOLEJ GONDOLOWA, KURS, PHISHER, EFEKT STYKU, GUMA, KONDENSACJA, KLESZCZE, SONG, IZOMER GEOMETRYCZNY, ZBOWID, SYNTEZA MOWY, DZBAN, KAZALNICA, DANINA, KOCHANEK, SZLUFKA, WSPÓLNOTA, ŁATA, WŁAZ, SIAD RÓWNOWAŻNY, FOTEL ROZKŁADANY, MUSZTARDA, METAFRAZA, SALCESON, RAPAPORT, LIŚCIONOGI, DROBNICA, RUGI, CENZUS MAJĄTKOWY, LAMPA KSENONOWA, FRONTALNOŚĆ, SIATKA GEOGRAFICZNA, MASZKARON, MOHRG, PAROWANIEC, LEGITYMACJA PROCESOWA, CIENIAS, PŁACA MINIMALNA, MUZYKA PROGRAMOWA, ŹRÓDŁO POLA, WIERTŁO, BATY, SEGMENT SZYJNY, NUDNOŚĆ, METRYKA, DRUK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, BRYZA, KASTRAT, NÓŻKA, WILCZA PASZCZA, ŻYŁKA, HIACYNT, WIEŻA STRAŻNICZA, GOMÓŁKA, JAWNOGRZESZNICA, MAJSTERSTWO, DOKTOREK, TARLAK, TAŚMA MAGNETYCZNA, SŁUCH ABSOLUTNY, KISZKA ZIEMNIACZANA, KORUND, PACIORKOWIEC, KASZA GRYCZANA, WĄŻ POŻARNICZY, REGENERATOR, JEZIORO KOSMICZNE, KONIEC ŚWIATA, ŁUPEK ROPNY, KULTURYSTA, FACHOWIEC, MERZYK OBRZEŻONY, MIESZACZ, DOJEŻDŻACZ, AMFIPRION, NAZWA ZWYCZAJOWA, SETKA, WSPARCIE FINANSOWE, ZAWÓR, ŁUPIEŻ PSTRY, DYPTYK, UBÓJ, ŻABA DARWINA, PRZEDRUK, IMPULS, PTASZEK, PRZYJEZDNY, LIST PRZEWODNI, STRAŻ, PRZEWÓD WYDOBYWCZY, QUEBECKI, FORLANA, WIELOMIESZEK, GATUNEK ZAWLECZONY, WIRTUOZERIA, ASESOR, ?RZYGACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE, TELEKOMUNIKACJI: ZESTAW PLIKÓW PRZESYŁANY W POSTACI SKOMPRESOWANEGO PLIKU LUB PLIK, KTÓRY ZAWIERA ZEBRANE RAZEM DANE, ZWYKLE W SPOREJ ILOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE, TELEKOMUNIKACJI: ZESTAW PLIKÓW PRZESYŁANY W POSTACI SKOMPRESOWANEGO PLIKU LUB PLIK, KTÓRY ZAWIERA ZEBRANE RAZEM DANE, ZWYKLE W SPOREJ ILOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PACZKA w informatyce, telekomunikacji: zestaw plików przesyłany w postaci skompresowanego pliku lub plik, który zawiera zebrane razem dane, zwykle w sporej ilości (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PACZKA
w informatyce, telekomunikacji: zestaw plików przesyłany w postaci skompresowanego pliku lub plik, który zawiera zebrane razem dane, zwykle w sporej ilości (na 6 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE, TELEKOMUNIKACJI: ZESTAW PLIKÓW PRZESYŁANY W POSTACI SKOMPRESOWANEGO PLIKU LUB PLIK, KTÓRY ZAWIERA ZEBRANE RAZEM DANE, ZWYKLE W SPOREJ ILOŚCI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W INFORMATYCE, TELEKOMUNIKACJI: ZESTAW PLIKÓW PRZESYŁANY W POSTACI SKOMPRESOWANEGO PLIKU LUB PLIK, KTÓRY ZAWIERA ZEBRANE RAZEM DANE, ZWYKLE W SPOREJ ILOŚCI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x