MECHANICZNY INSTRUMENT Z NAPĘDEM NOŻNYM LUB ELEKTRYCZNYM ODTWARZAJĄCY UTWORY ZAPISANE NA TAŚMIE PERFOROWANEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIANOLA to:

mechaniczny instrument z napędem nożnym lub elektrycznym odtwarzający utwory zapisane na taśmie perforowanej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIANOLA

PIANOLA to:

strunowy młoteczkowy (klawiszowy) instrument muzyczny posiadający mechanizm umożliwiający odtwarzanie utworów ze specjalnych rolek perforowanego papieru; utwór zapisany był na tych rolkach w postaci małych dziurek, przez które przedostawało się powietrze sterujące mechanizmem młoteczków instrumentu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANICZNY INSTRUMENT Z NAPĘDEM NOŻNYM LUB ELEKTRYCZNYM ODTWARZAJĄCY UTWORY ZAPISANE NA TAŚMIE PERFOROWANEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.943

GEMISTA, POMOC, BŁYSK, TARTYNKA, HIPODROM, BAZIA, ŻYDOSTWO, MORESKA, KOŁO POŁUDNIKOWE, STOPIEŃ, MASKA, ORLĘ, DZWONNICA, BEZWŁAD, WSPÓŁPRACOWNIK, GRZBIET KSIĄŻKI, KOŃCÓWKA, BLENDA, JEDENASTKA, PANTEON, SKŁADAK, PRZESZKADZAJKA, ŁONO, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, RYTOWNIK, TENIS ZIEMNY, SINIEC, PLAGA, ZIOŁO, EMBRIOGENEZA, CLEMENTI, ZWAŁY, SPOILER, OSTROGA PIĘTOWA, PODMIOT GRAMATYCZNY, HUBA ŻÓŁTA, WĘGLIK SPIEKANY, INOKULACJA, PRZYSTAŃ, ANTABA, TEKA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, DRĄŻEK SKRĘTNY, MONITOR, SZALKA PETRIEGO, RELACJA BINARNA, ZASADA REAFERENCJI, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, LAMPKA MAŚLANA, REFORMATOR, ZATOROWOŚĆ, MEMBRANOFON, STOMIA, KRYSZTAŁEK, OKO, POKRĘTKA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KSIĘŻULKO, FILTR, PROPAROKSYTON, NAPÓJ WINOPOCHODNY, IRRADIACJA, HARFA, ANTYCYPACJA, CZEBUREK, DOMINATOR, TRANSPORTER, KURS, WACŁAW, PODŁOWCZY, ORGANIZM, HOKEJ, KUPON, KAJAK, AŁUN, ZAKON KLERYCKI, ANTOCYJANIDYN, KONFISKATA, CENTRALNE, SECESJONISTA, WIDZENIE BARWNE, SABOTY, EFEKT SNOBA, KUFF, BRUDAS, TRAWA MORSKA, KOMBATANT, WIERSZ, KWARTET, AWIONETKA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, BOMBARDA, WYWIAD, KOPALINA STAŁA, ZSYP, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, BACH, DNO, WĘGLÓWKA, OPCJA TERMINOWA, WILCZE STADO, BAMBUS, WYKŁAD, CZOŁÓWKA, IVES, BASETNIA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, TRĄBA POWIETRZNA, ZŁOCIENICE, AMPUŁKA, ULGA, FETYSZYZM, KRÓL, FOSFORYT, MASKOTKA, TOWARZYSZ PANCERNY, WYTRZESZCZ, SZPULA, MIASTO, POWIEŚĆ RZEKA, SEGMENTACJA, REN, MUR, PARADOKS, BIEG, KLIMAKS, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PIKIETA, ŻAKARD, TABLETKA, PCHACZ, MUSZTARDA DIJON, WOLE OKO, KOBZA, BOMBARDON, KEFALINA, ZNAK LICZBY, SALAMI, PRZEKŁADNIA, ARABSKI, ANGLIK, SERCÓWKA, DUDY, LICYTACJA, SZADEK, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, SER PODPUSZCZKOWY, ORGIA, PRZEDZIAŁ, UPADEK, SZPULKA, SZLACHAR, LIST, TOM, RANA, UDRĘCZENIE, CIĄGACZ, GETRY, ROZSADNIK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, REGIONALISTYKA, MIKROMACIERZ DNA, ARMATOR, WKŁAD, METALICZNOŚĆ, DYLIŻANS, DŻIHAD, BALET, ZAPOŻYCZENIE, DZIECINKA, BRZDĄC, OKŁADKA, PILOKARPUS, ARKUSZ DRUKARSKI, AUTKO, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, NIEDYSPONOWANIE, PÓŁCIEŃ, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KOMÓRECZKA, MŁOT, FOWLER, WAŁ, MROŻONKA, KAKEMONO, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, FILET, CIAPKAPUSTA, PLUJKA, HYDROBUS, DRYBLAS, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, LISTA PROSKRYPCYJNA, KAJMAKAM, ZNAK, NERW, OPAŁ, SZPAGIETKA BAHAMSKA, AUTOMAT, CZARNA KARTKA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, LASONOGI, LOT, BIOKOMINEK, HALA, DIAFANOSKOPIA, ANIOŁ STRÓŻ, DWURÓG, KOREK, SYSTEM ZARZĄDZANIA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, SKRZELOTCHAWKI, DEGRADACJA, DEGENERACJA, SAKS, PODGŁÓWEK, POMADKI, CIEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SOS, WYSTĘPOWANIE, DOBRO POZYCJONALNE, BIEG, SIORKA, JEMIOŁA, MAGNEZJA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, OSADA, FETA, SALA, EKSTRUZJA, ALFABET MORSE'A, MOC WYTWÓRCZA, PEDOFILSTWO, DOCENT, HEKSACHORD, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, ZNAMIĘ, DWORZANIN, SOCJALDEMOKRATA, REKOLEKCJE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, FUNKCJA ZDANIOWA, FAKTURA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, PERŁA, WIDELEC, PADYSZACH, KOKORYCZKA, ZBROJENIE, HISZPAN, PIEPRZ MNISI, ZWAŁ, POMPA OBIEGOWA, LEGITYMACJA PROCESOWA, ROŻEK, SZPARA, ANTENA RAMOWA, TELETECHNIKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, GRA LOGICZNA, FINAŁ, ŚCIEKI KOMUNALNE, KAMIKAZE, DIABEŁEK, DYMISJA, MUSZKA, HRABIANKA, TEORIA CIAŁ, CIĄG GEOMETRYCZNY, OBIEKTYWIZM, MINORKA, UPADEK, BIAŁY KRUK, TOTEM, MONIZM, ARENDA, REŻYSER, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, POLAK, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, WĘGAREK, CIASNOŚĆ, WODZIK, INDUKTOR, DEGENERACJA, ELEMENT, ROPUCHA BLOMBERGA, RYGIEL, PIECZEŃ, SZTUKATERIA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KONTUR MELODYCZNY, KISZKA ZIEMNIACZANA, ?JUZELIUNAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.943 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANICZNY INSTRUMENT Z NAPĘDEM NOŻNYM LUB ELEKTRYCZNYM ODTWARZAJĄCY UTWORY ZAPISANE NA TAŚMIE PERFOROWANEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANICZNY INSTRUMENT Z NAPĘDEM NOŻNYM LUB ELEKTRYCZNYM ODTWARZAJĄCY UTWORY ZAPISANE NA TAŚMIE PERFOROWANEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIANOLA mechaniczny instrument z napędem nożnym lub elektrycznym odtwarzający utwory zapisane na taśmie perforowanej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIANOLA
mechaniczny instrument z napędem nożnym lub elektrycznym odtwarzający utwory zapisane na taśmie perforowanej (na 7 lit.).

Oprócz MECHANICZNY INSTRUMENT Z NAPĘDEM NOŻNYM LUB ELEKTRYCZNYM ODTWARZAJĄCY UTWORY ZAPISANE NA TAŚMIE PERFOROWANEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MECHANICZNY INSTRUMENT Z NAPĘDEM NOŻNYM LUB ELEKTRYCZNYM ODTWARZAJĄCY UTWORY ZAPISANE NA TAŚMIE PERFOROWANEJ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast