ODPOWIEDNI O UKSZTAŁTOWANIE WGŁĘBIENIE NA OBWODZIE TARCZY WIRNIKA TURBINY LUB SPRĘŻARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WRĄB to:

odpowiedni o ukształtowanie wgłębienie na obwodzie tarczy wirnika turbiny lub sprężarki (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WRĄB

WRĄB to:

podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś (na 4 lit.)WRĄB to:

wąska szczelina wycięta w caliźnie celem ułatwienia urabiania kopaliny, np. węgla (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODPOWIEDNI O UKSZTAŁTOWANIE WGŁĘBIENIE NA OBWODZIE TARCZY WIRNIKA TURBINY LUB SPRĘŻARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.346

DEWALUACJA, ETERIA, WIERNOŚĆ, STOCZNIA, TYTOŃ, FASOLA, NOTOWANIE, KOSZÓWKI, SYLWETA, GOŚCIU, PEDOFILIA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, MEDALION, KOMPENSACJA, FAZA, MARATON, DESNOYER, DYPTYK, SKLEPIENIE PALMOWE, JEDENASTKA, POLEPA, KOCIOŁ, MAPA WYOBRAŻENIOWA, CZYNNIK NIECENOWY, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, HAZARD, TECHNIKA OPERACYJNA, POCHODNA, TOINA, RELACJA, DIVA, KAFAR, PRZESMYK, ŁYŻKA, UCHWYT, PLEBEJUSZ, SZCZYTÓWKA, POCZWARA, HAK, DOLNOPŁAT, WROCŁAWSKOŚĆ, PROCH, PLANETA, NÓŻ BOJOWY, POCZEKALNIA, BUDLEJA, CIEŃ, WYKUSZ, FASOWANIE, CEDRAT, ŻAGIEW, NACIĄG, JAN, TUNIKA, STADIONIK, TANDEM, PODATEK, KOŁO POLARNE, KOMORA NABOJOWA, POCISK ODŁAMKOWY, OSPA, BALSAM KANADYJSKI, DWUBÓJ ZIMOWY, PONCZ, GAUGUIN, STECZKA, KAPSLA, GAPA, NAPÓJ, WAŁ MORENOWY, BOLA, EDYKUŁ, KATASTROFISTA, PIĘTA ACHILLESA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DYREKCJA, REPRODUKCJA, ŁAMANY DACH POLSKI, ORŁORYB, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, BOBIK, KOLONISTA, HYDROFOR, PODOBIZNA, ALABAMA, SZKLARKA, MASZYNA PROSTA, MURARKA, PSEUDOPAŁANKOWATE, PRZEWIJAK, PASTYŁA, CZASZA LODOWA, KONTROLA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, TEST, ZIELONE, DYSCYPLINA NAUKOWA, TRASA WYLOTOWA, PRZESIEW, ARSYNA, WYBLINKA, ROZPADLISKO, MASYW GÓRSKI, OBLĘŻENIE, KLON, SIEĆ, ŻYWY TRUP, BUTLA, PRZYRODNIA SIOSTRA, NEANDERTALCZYK, SYGNAŁ CIĄGŁY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, RYNEK, DZIÓB, ANTYUTLENIACZ, ANTYKADENCJA, KSIĘŻULO, APARAT REGENERACYJNY, NALEŚNIK WIOSENNY, HASŁO WYWOŁAWCZE, DEKLARACJA, TOALETA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PASIERB, ZAPOJA, CZARTER, KOŁPAK, ŚCIANA, MUZYKA, INTERPRETACJA, NAJEM OKAZJONALNY, KLEJÓWKA, KOKULAR, MALUCH, METYLOTROFIA, BENEFICJENT, KREW, WKŁADKA, TŁO, POMYLENIEC, DOŁEK, WYBIEG, DIADOCHIA, UDERZENIE, PANTOFELNIK, KOMISANT, PODSTAWA, ORLĘ, MAGNITOGORSK, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PODATEK DOCHODOWY, PLEKTRON, SKLEPIENIE ŻEBROWE, MORENA, ZWYROL, SPADEK, NASTROJOWOŚĆ, NIEODZOWNOŚĆ, KALETA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, KLASYFIKACJA ABC, WOJSKO FEDERALNE, DIWA, DWUDZIESTY PIERWSZY, ZDARZENIE PRAWNE, KOŁNIERZYK, TYTULIK, KAGANIEC, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ZNAJOMY, INDEKSACJA, ZAMIANA, ASTRONOMIA, DRĘTWOTA, OCZKO, BOCZNIK, KASZA, SIOSTRA, RUCH BEZWIZOWY, CYTADELA, PUNKT SPUSTOWY, INFUZJA, CZEREMCHA, KONURBACJA, NIEUMARŁY, FUJARKA, ROZSZCZEP WARGI, KOTLET POŻARSKI, PROMIENNOŚĆ, ŻYDOWIN, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, NIEBIOSY, MEMBRANA, WYBIEG, SZAFLIK, PĘK, REGENERACJA, PTASIE MLECZKO, POWIEŚĆ SCI-FI, PLAC APELOWY, ZAPROSZENIE, ŁAŃCUCH, PROFESJA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, OPŁYWKA, KOALICJANT, FRAMUGA, GLORIA, TEATR, FIŻON, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SZWABSKI, CZOŁOWNICA, MUTACJA PUNKTOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, TABOR, OPONENT, EKWILIBRYSTYKA, RADAR GEOLOGICZNY, KANAŁ, STEMPEL, PRZECHYŁKA, SKÓRZAK, KOCHAŚ, OKRZYK, MOLESKIN, SZYSZKA, RÓJ, PROJEKT, TYTOŃ, BONANZA, WYŚWIETLARNIA, UDRĘKA, PAL, RÓW PRZECIWPANCERNY, SZYFON, CIAŁO, ZARZUT, KLUZA, DRABKA, STRZAŁECZKA, EPISTOŁA, ANTENA YAGI-UDA, FILET, SANKI, RITA, RUGI, OSTEOTOMIA, SER TOPIONY, RAUT, SIEDZIBA, REZYDENCJA, BOMBER, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, PRÓCHNICZEK, TOREBKA, BĘBEN, DYSZKANCIK, MOPEK, STOCZNIA, ESCALIVADA, ŚRUBA POCIĄGOWA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, BAND, SUBSTRAT, PAMPUCH, ŚWIDOŚLIWKA, PLANTACJA, CZERPAK, SYMETRIA FIGURY, BŁAZENEK, MAHOŃ, PRÓBNIK, ZATRACENIE, HISZPAŃSKI, HIPOTEZA ZEROWA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PANDANOWIEC, LIGAND, SCENARIUSZ, SER, DŹWIGNIA FINANSOWA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, CHRYJA, BROŃ NUKLEARNA, BLUES, RELIKT, BRUDAS, TANIEC, MUSZLA, OZONEK, RUCH PRZYŚPIESZONY, NIECZUŁOŚĆ, MSZA, WELON, ŚWIECKOŚĆ, KLEJ, ALFABET PUNKTOWY, ?KOMENTARZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODPOWIEDNI O UKSZTAŁTOWANIE WGŁĘBIENIE NA OBWODZIE TARCZY WIRNIKA TURBINY LUB SPRĘŻARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODPOWIEDNI O UKSZTAŁTOWANIE WGŁĘBIENIE NA OBWODZIE TARCZY WIRNIKA TURBINY LUB SPRĘŻARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WRĄB odpowiedni o ukształtowanie wgłębienie na obwodzie tarczy wirnika turbiny lub sprężarki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WRĄB
odpowiedni o ukształtowanie wgłębienie na obwodzie tarczy wirnika turbiny lub sprężarki (na 4 lit.).

Oprócz ODPOWIEDNI O UKSZTAŁTOWANIE WGŁĘBIENIE NA OBWODZIE TARCZY WIRNIKA TURBINY LUB SPRĘŻARKI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ODPOWIEDNI O UKSZTAŁTOWANIE WGŁĘBIENIE NA OBWODZIE TARCZY WIRNIKA TURBINY LUB SPRĘŻARKI. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast