ZAWARTOŚĆ ROGU, NACZYNIA LUB POJEMNIKA W KSZTAŁCIE ZWIERZĘCEGO ROGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓG to:

zawartość rogu, naczynia lub pojemnika w kształcie zwierzęcego rogu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RÓG

RÓG to:

miejsce, gdzie stykają się ściany lub linie wyznaczające brzeg czegoś i powstaje kąt (na 3 lit.)RÓG to:

rodzaj wyrostka kostnego na głowie niektórych zwierząt (na 3 lit.)RÓG to:

krawędź, brzeg, skraj jakiegoś przedmiotu (na 3 lit.)RÓG to:

przedmiot wykonany z rogu zwierzęcego lub przypominający go kształtem, zwłaszcza naczynie, np. róg obfitości, róg z tabaką (na 3 lit.)RÓG to:

waltornia - instrument dęty blaszany (na 3 lit.)RÓG to:

dawny lub ludowy instrument dęty wykonywany z rogu bydlęcego, później instrument blaszany (na 3 lit.)RÓG to:

rożek, który wyrasta na ciele niektórych bezkręgowców (na 3 lit.)RÓG to:

substancja, z której składają się rogi zwierząt, twarda, używana przez ludzi do wyrobu różnych twardych przedmiotów, funkcjonalnych, ale często ozdobnych, np. kamizela zapinana na guziki z rogu (na 3 lit.)RÓG to:

miejsce zbiegu dwóch ulic (na 3 lit.)RÓG to:

aut bramkowy, gdy ostatni dotknął piłki gracz drużyny broniącej; po takim wykroczeniu drużynie przeciwnej należy się rzut rożny (na 3 lit.)RÓG to:

w piłce nożnej: rzut z rogu boiska (na 3 lit.)RÓG to:

miejsce, w którym przecinają się dwie linie ograniczające boisko (na 3 lit.)RÓG to:

waltornia (na 3 lit.)RÓG to:

grał na nim Wojski (lit.) (na 3 lit.)RÓG to:

instrument na którym grał Wojski (lit.) (na 3 lit.)RÓG to:

kąt pokoju (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ ROGU, NACZYNIA LUB POJEMNIKA W KSZTAŁCIE ZWIERZĘCEGO ROGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.064

ZNAMIĘ BECKERA, AWIZO, MITENKI, AZYDEK, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, KRĘG POŁOWICZY, ABOLICJONISTA, BRZOZÓWKA, SRACZKA, PASIERB, STAND-UP, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, RÓŻE, DODATEK MOTYWACYJNY, AZJATYCKOŚĆ, OBSTRUKCJA, MŁOT, SOK, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, MAK NISKOMORFINOWY, HAFCIARSTWO, POŁĄCZENIE, PASTORALE, PŁYTA KORKOWA, KRYTYCZNOŚĆ, NACZYNIA POŁĄCZONE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, GAZÓWKA, OPIS, PODOBIZNA, KUFF, MONOGAMIA, ŻABOT, SPORT ZIMOWY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, PISZCZAŁKA, FARBA DRUKARSKA, JĄKANIE, KONTRAMARKA, CZEK IMIENNY, ALIDADA, WERANDA, BOCZNICA, GEODETA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ANGIELCZYK, OKTET, KAPITUŁA, BARETKA, DOKŁADNOŚĆ, PĘCHERZYK, RYGIEL, PRZESTRZEŃ HILBERTA, ARGENTYŃSKOŚĆ, BURŁAK, PUDŁO, KOLORYSTYKA, PLENNOŚĆ, RELACJA DWUCZŁONOWA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, ZBLIŻENIE, IMMUNOSUPRESOR, MIMETYZM, WAŁ, NAKRĘTKA, IRYGATOR, UROBEK, AZOLLA, ZASTOINA, KOŁO RATUNKOWE, CIAŁKO MRÓWCZE, ŁUK OBNIŻONY, JEZIORO PODLODOWCOWE, TRZYKROTNOŚĆ, ANON, STATEK KORSARSKI, KOŚĆ SZEŚCIENNA, KŁOBUK, TRANSPARENT, PROSTOSKRZYDŁE, KRÓLOWA NAUK, ZACIERKA, CZARTER, WOLNOBIEG, ZABAWKA, BUZA, PROWINCJA, MATNIA, OWADY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, PUNKT WITALNY, KOTONINA, KOGUT, PIKSEL, CZARNA KARTKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, BŁYSK HELOWY, KRYSZTAŁEK, WARKOCZ, LUJEK, REEDUKACJA, KOGA, DUJKERY, BUŁGARSKI, POLEWACZKA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, GARNITUR, ŚCIGAŁKA, ZASTRZALIN, PRAWO ZATRZYMANIA, MODUŁ SERWISOWY, RELACJA, TARCZA, OLIWA, TEATR, ĆWICZENIE, UNISONO, RYBA UKWIAŁOWA, DOROSŁOŚĆ, LATARNIOWIEC, LUDOBÓJSTWO, MAGIEL, GWAŁT, ZAPINKA, PESTO, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, GRÓDŹ, ZAWŁOKI, RYFT, CHLAMIDA, UDAR, TELETECHNIKA, MUZYKA, PROPORZEC, FOSA, ARSENIAN(III), PARAFRAZA, ALAN, WRZASKLIWOŚĆ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, GŁOWNIA, KLUCZ, MUESLI, IRYS, OBSESJA, UMYWALNIA, CINGULUM, JARZĘBINA, DZIAŁ WÓD, OPASKA, OKRĘT-BAZA, DRĄG, TENDER, WRÓG, PYSZOTA, RODZIMOŚĆ, LITERATKA, PRZEWAGA, POZIOMNICA, KLAMOTY, MISTRZU, ASFALT, MINA, TOR, NERCZYŁUSK, MIKONAZOL, POWTÓRZENIE, KĄDZIEL, JOSE, WAFEL, PRYSZCZARKI, ZAPŁADNIACZ, PRZYWÓZKA, ADRES, PASTA CURRY, KRWAWNIK, BOMBER, ESTOŃSKOŚĆ, TEST KOMPLEMENTACJI, LABOLATORIUM, KRĄŻENIE MÓZGOWE, ALKOHOL ROLNICZY, OBRONA, GRUSZKA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, CYGARETKI, TORTILLA, CYTODIAGNOSTYKA, PRZEGLĄDACZ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, SALSA, DOWÓZ, DOWÓD, GAŁKI, ZAKŁAD WZAJEMNY, GUZ, PRZYKRYWKA, MAŁPKA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, BATERIA AKUMULATOROWA, PROGRAM, MYSZ, NIEŁUPKA, SZCZELINA, SPIRYTUS, KOLONIA, LAMPAS, DINO, WSTĄŻKA, WINIETA, SKORUPA, BEFSZTYK, APORT, POŚWIST, ZASUWA, PORFIROBLAST, CHOWDER, CENTRUM, KOREAŃSKI, SZPILKOWE, CHOROBA ZAWODOWA, PRZYKRYWKA, RUBASZKA, SSANIE, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, OPIEKUŃCZOŚĆ, AGREGACJA, KOSODRZEWINA, KONGELACJA, AZALIA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, PAŹDZIERZ, MADONNA, KATAPULTA, DIASYSTEM, CYRK, EWOKACJA, SCIENCE FICTION, SKÓRNIK, SEK, SŁUP, SZKLANECZKA, BARYŁECZKA, OSTROWIANIN, DOŁEK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, NARÓD, PRZEPLOTKA, KOMPOTIERKA, OKNO, MENZURKA, EMERYTURA POMOSTOWA, BALUT, PIEKARNIK, WIECZNE PIÓRO, STACJE ZLEWNE, KRZEŚLISKO, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, DYPODIA, SZCZOTKA, WYLEW, STATEK, WRZECIENNIK, SYMPOZJON, REGIONALISTYKA, LISTEK, POJEDYNEK, SUPERNOWA, KAPSLA, HIACYNT, POTWORKOWATOŚĆ, MUFKA, DELIBERACJA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, MECENAS, PAS, SER ŻÓŁTY, KONTAKT, KOCIOŁ FLUIDALNY, LAVABO, PRZYSTAŃ, ZAPYTANIE OFERTOWE, MENAŻKA, ROŻEK, MACKI, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KSIĘGA, MIZUNA, ŻONA LOTA, REFLEKS, DWÓJNIK, SĄD, KURANT, RUCHANKA, PREFEKT APOSTOLSKI, ?WYŁADOWANIE KORONOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.064 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTOŚĆ ROGU, NACZYNIA LUB POJEMNIKA W KSZTAŁCIE ZWIERZĘCEGO ROGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ ROGU, NACZYNIA LUB POJEMNIKA W KSZTAŁCIE ZWIERZĘCEGO ROGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓG zawartość rogu, naczynia lub pojemnika w kształcie zwierzęcego rogu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓG
zawartość rogu, naczynia lub pojemnika w kształcie zwierzęcego rogu (na 3 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ ROGU, NACZYNIA LUB POJEMNIKA W KSZTAŁCIE ZWIERZĘCEGO ROGU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZAWARTOŚĆ ROGU, NACZYNIA LUB POJEMNIKA W KSZTAŁCIE ZWIERZĘCEGO ROGU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x