CZĘŚĆ KRAJU ODMIENNA KULTUROWO LUB ETNICZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIELNICA HISTORYCZNA to:

część kraju odmienna kulturowo lub etnicznie (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KRAJU ODMIENNA KULTUROWO LUB ETNICZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.577

PANTOGRAF, KESON, JUJUBA, RASOWOŚĆ, HUBA ŻÓŁTA, HANZA, DYL, PIEC, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KOKPIT, STATYWIK, SPISZ, KWIATOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, TONGA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ŻEGLUGA, PANEL ADMINISTRACYJNY, PASTEL, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, BISEKS, ŁONO, ORŁOWO, TORS, MARK, AMERYKAŃSKOŚĆ, OBSŁUGIWANIE, MAINE, ŁOŻNIK, BADACZ POLARNY, STRZAŁ, RITA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, POSTOŁY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KRAJ, PROCES DECYZYJNY, FREGATA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, BLOKADA, BUDOWLA OBRONNA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, EFEKT SNOBA, WATRUSZKA, KIJEK, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PIASTA, PISTACJA, KOCIE OKO, CZARCIK, RYLEC, ZNACZENIE, PROLIFERACJA, SKUPIENIE, KIKS, KRYSTALOMANCJA, GOŁOLEDŹ, TRACKLISTA, WARSZTAT, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, WIĄZADŁO, PUCHAR, PIERNIK LUBELSKI, MAJĄTEK, ŁACINNICZKA, LASKOWANIE, FELER, DOKUMENT, ODCINEK, TREPY, NIEISTOTNOŚĆ, BEZAN MASZT, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, KOSZULKA, AWIZO, DOKUMENT LOKACYJNY, UDZIAŁ, EPIZOOCJA, OKLUZJA, DETAL, ZŁOTOGŁÓW, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, KOGA, TON HARMONICZNY, KABEL, STELA, BLUZA, MUCHA MOKRA, POLIPTYK, MIMETYZM FORMALNY, SERENADA, PRZEPLOTKA, CUDACZEK, KAMIENNE SŁOŃCE, DIWA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ANKIETA PERSONALNA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, WROCŁAWSKOŚĆ, TRZYDZIESTKA, SZWEDZKOŚĆ, BIAŁA NOC, OMEGA, TRUD, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KONSULTANT, WIEŚ PLACOWA, BOK, ŻUŻLOBETON, BINOKLE, DANE TELEADRESOWE, WYCISK, POLE GOLFOWE, TENISISTA STOŁOWY, KAWALERIA, ZATOKA, POJAZD ZABYTKOWY, LISTEK, PLEBISCYT, SKŁAD, WSPÓŁREGENT, PĘDNIK CYKLOIDALNY, KOSTKA, PTASIE MLECZKO, TRAWERS, KUPNO, BENEFICJUM, KREOLKA, PALIA, DANINA, PAJACYK, GNÓJ, POWTÓRZENIE, DUKLA, KOMUNIA, AALEN, RATA, BAZA ODSETKOWA, PARTIA, CYRKUŁ, ASTRAGAL, MUNTENIA, DRESZCZ, PROSEKTORIUM, SZKLIWO, AVIZO, DETENCJA, DZIABKA, WRZASKLIWOŚĆ, PLOMBA, WYBITNOŚĆ, ZBROJA PEŁNA, OUTSIDER, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, SKRZYNKA, WSPÓŁKATEDRA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, GUMBAD, TRYBUNAŁ, CZASZA, PSIE POLE, CEBULKA, KONKURENCJA, SIUR, PRZEMOC, JURA KRAKOWSKA, DZIABA, PRZESZUKANIE, PAPUGA, CÓRKA ŚMIECIARZA, NARAMIENNIK, POMPA POŻARNICZA, STOŁÓWKA, DOMICYL, RÓG, SZLAFROK, ALGEBRA LIEGO, FALAFEL, TERMINAL, CZARODZIEJKA, KUNA, ROŚLINY NASIENNE, PANICZ, BRYT, MARCHEWKA, JOGURCIK, PRZEDODWŁOK, PORTASY, SZUFLA, DOŚWIADCZENIE, DZBANEK DO KAWY, WRĘGA, MORDOKLEJKA, RELING, SIAMANG, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, CEL, FIGA, SZEŚĆSETKA, FAŁSZERZ, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, SUW, OPERA, CHEMOTAKSYNA, FAZOWNIK, PRZĘSŁO, DZBANEK NA KWIATY, NAŁÓG, WELIN, EMOTIKONA, INTEGRACJA PIONOWA, WISKOZA, MISIO, DZIEWCZYNA, PLAFON, BLASTODERMA, LOFIX, MORZE AZOWSKIE, PSYCHOLOGIA, AUGUR, ZSZYWARKA, OSSUARIUM, TARADAJKA, DZIADEK DO ORZECHÓW, KOJEC, SYNONIM TAKSONOMICZNY, WIĄZKA, HEMATOFAGIA, INTERGLACJAŁ, MOŁDAWIA, MAHOŃ, MISZPELNIK, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, ŹREBAK, LAWINA GRUZOWA, KANAŁ, POSZKODOWANA, SUCHA IGŁA, GRUPA ETNICZNA, SKŁADOWA, AMNEZJA, INDYK, KARA TALIONU, NADZORCA SĄDOWY, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, WACHTA, ZIEMIA KŁODZKA, ALAN, GAL, DRABINOWIEC MROCZNY, DEPUTAT WĘGLOWY, KORPUS, WKŁADA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, DOSTAWA, FUTURE SIMPLE, WIELKA RUŚ, SAŁATA LOLLO, ISKIERNIK OCHRONNY, KORPUS, TRAGIZM, ORŁORYB, GITARA, LWIA CZĘŚĆ, MONODIA, OCULUS, ZIARENKO, SIODŁO, CZUBEK, JELITKOWO, IGLICA, ALFABET MORSE'A, DOMINIUM, PIKSEL, DOMY, KICAJ, MARYNARCZYNA, PÓŁFRAK, BAZA TRANSPORTOWA, UPRZEMYSŁOWIENIE, KARETKA, WZORZEC, RUMUNKA, RAKIJA, ESKADRA, EPONIM, MIRABELKA, FRYSZTAT, GLORIETA, SEJSMIKA, LAMA, OBUCH, OKREŚLENIE, KIEŁŻ, ELOPSOPODOBNE, PRZENOŚNIK, PODWOIK, TENDENCJA, ?KOLUMNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KRAJU ODMIENNA KULTUROWO LUB ETNICZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KRAJU ODMIENNA KULTUROWO LUB ETNICZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIELNICA HISTORYCZNA część kraju odmienna kulturowo lub etnicznie (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIELNICA HISTORYCZNA
część kraju odmienna kulturowo lub etnicznie (na 20 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KRAJU ODMIENNA KULTUROWO LUB ETNICZNIE sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - CZĘŚĆ KRAJU ODMIENNA KULTUROWO LUB ETNICZNIE. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast