GENERACYJNA LUB WZMACNIAJĄCA LAMPA MIKROFALOWA, POSIADAJĄCA LINIĘ OPÓŹNIAJĄCĄ (SPIRALA - 5, RYS. OBOK) WZDŁUŻ KTÓREJ ROZCHODZI SIĘ FALA ELEKTROMAGNETYCZNA RÓWNOLEGLE ZE STRUMIENIEM ELEKTRONÓW EMITOWANYCH PRZEZ WYRZUTNIĘ ELEKTRONOWĄ (1) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ to:

generacyjna lub wzmacniająca lampa mikrofalowa, posiadająca linię opóźniającą (spirala - 5, rys. obok) wzdłuż której rozchodzi się fala elektromagnetyczna równolegle ze strumieniem elektronów emitowanych przez wyrzutnię elektronową (1) (na 18 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GENERACYJNA LUB WZMACNIAJĄCA LAMPA MIKROFALOWA, POSIADAJĄCA LINIĘ OPÓŹNIAJĄCĄ (SPIRALA - 5, RYS. OBOK) WZDŁUŻ KTÓREJ ROZCHODZI SIĘ FALA ELEKTROMAGNETYCZNA RÓWNOLEGLE ZE STRUMIENIEM ELEKTRONÓW EMITOWANYCH PRZEZ WYRZUTNIĘ ELEKTRONOWĄ (1)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.785

FILECIK, TRAP, KOD BINARNY, BASENIK, ŚLIZG STAWOWY, DEGRESJA, PISZCZEK, CUMULONIMBUS, RYNEK KONTESTOWALNY, RÓG, KĘPA, FAKTURA, RULETKA, JEZIORO ENDOREICZNE, EGZOCENTRYZM, KŁAK, SAMIEC, PROFIL, OBJAW ZASŁONOWY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ANOMALIA UHLA, FONETYKA AKUSTYCZNA, STYLISTYKA, WYWINIĘCIE ORŁA, HUN, CECHA RELEWANTNA, STYLIKOODWŁOKOWE, ISTOTA BIAŁA, WPIERDZIEL, WŁASNOŚĆ, LITEWSKI, SZAROTA BŁOTNA, TŁUSZCZYK, KROKIET, SAUNAMISTRZ, WYPADEK, TABORYTA, OWALNICA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PRÓŻNOWANIE, KIERZNIA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, OSCYLACJA, LIGATURA, ODCZYNNIK, ADORACJA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, LODOWIEC GRUZOWY, TRĄBA POWIETRZNA, PIEPRZ CZERWONY, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, GROŹBA, AWANTURA, GAZY, ŁAWA, KUCHTA, FUNT GIBRALTARSKI, KANAŁ NADGARSTKA, LEWICOWOŚĆ, FOSFORYT, PRZYLEPNOŚĆ, PARAPET, KOSTIUM, PULPA, KORZYSTNOŚĆ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, LAMBREKIN, PANIER, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, KRÓLEWNA, WOŁOSKI, EKSPERYMENT KLINICZNY, PORA, EMANACJA, KOLEJ LINOWA, REWOLUCJA, GOTOWOŚĆ, SYZYGIA, STRZAŁKA, ANYŻEK, RADCA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, PRAWORĘKI, KULT LUNARNY, HORMON, SSAK, TRZĘSIDŁA, ALIDADA, ZUPA, OBELGA, NUTRIOWATE, INKA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, ZMIERZCH, NIEŻYWOTNOŚĆ, ŻÓŁWIE LĄDOWE, RUMIANEK, SKARANIE BOSKIE, HERTZ, UMOWA WIĄZANA, POŚCIELÓWA, FILM NOIR, NEUROFIBROMATOZA, ZAŁOM, ZABYTEK RUCHOMY, SPOWALNIACZ, KAJUTA, ŚWIATŁO, FOCUS, SKRĘCANIE, ZATRACENIE, ANATOMIA, LISTA STARTOWA, PIERWSZY, MARGARYNA, CHROMOSOM POLITENICZNY, DWA ŚWIATY, SPEDYTOR, CELOWNIK, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, RUBEL, KOMÓRKA GLEJOWA, FERMENTACJA MASŁOWA, LINA PORĘCZOWA, ZNAK MUZYCZNY, GRZBIET, GÓRSKA, ŁUPEK, RODZAJ, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, SKOWYT, KASZYCA, ZASADA PODCZEPIENIA, KARIN, STAN WOJENNY, PRZEDSZKOLE, LAGERPETON, NIEDOŻYWIANIE, KREPA, KARAFECZKA, STAL, KRWIODAWSTWO, REKTYFIKAT, PIĄTA WODA PO KISIELU, REGLAN, STRZEMIĘ, DOBRY ZNAJOMY, OSKARŻONY, OBCY, STAN POSIADANIA, BEZROBOCIE SEZONOWE, DYFUZJA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, MACZANKA KRAKOWSKA, TRANSMITER, KOLEŻANKA PO FACHU, PALMA KRÓLEWSKA, UNIŻANIE SIĘ, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, ARPEDŻIO, NASIONO, PISMO WĘZEŁKOWE, WIELKI KSIĄŻĘ, JEMIOŁA, TOR, INFORMA, NACIĄG, GROMADA, MULTIPLEKS, BUŁAT, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, POŚREDNIK, JEŁOP, ROZDZIAŁEK, SZAMOTANINA, SKLEPIENIE KOLEBKOWE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, GRA WYŚCIGOWA, DYTYRAMB, PRZENOŚNIK, ŁAŃCUSZEK, BIBLISTYKA, F, PAS, FALOWNIK PRĄDU, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, OKRĘT TRANSPORTOWY, SUPERKLIENT, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, PŁOCHLIWOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, BAŁAGULSZCZYZNA, KINESKOP, NEKTARNIK, PULSACJA, BYLICA CYTWAROWA, NOSOROŻEC, ŚLUZICE, CYCEK, OBSADA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, SUBSTANCJA OBCA, STREAMING, AGROGAZ, KALATOS, MIĘSOŻERCA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, WIELKI SZLEM, ZIĘCIASZEK, IGŁY, MESZEK, MANIAK, KONOTACJA, PIERSIÓWKA, WYPADEK JĄDROWY, KRACH, PRAŻMO, CHOROBA MOTYLICZA, SUPERPRZEBÓJ, CUDOWNY OWOC, PRZESŁANIE, BADYLARZ, PENTAPTYK, PORCELANKA, USZYSKO, ZJAWISKO FARADAYA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SHONEN-AI, NAWÓZ KATALITYCZNY, KAŁAMARZ, WYKRAWACZ, DYL, WIRUS MAKR, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, MIGDAŁ, LAWINA GRUZOWA, TON, MOST PONTONOWY, POŻYCZKA, PERIODONTOLOGIA, STEROWNIK, SYSTEM ARGENTYŃSKI, OCZKO, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, BŁYSK, AMFIBIA, KASZA JĘCZMIENNA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, ELIMINACJE, GRZECH, DERYWACJA FLEKSYJNA, AGRESOR, STYL ZAKOPIAŃSKI, KASZA, AUTOMAT TELEFONICZNY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ILUZJA PIENIĄDZA, BOMBA ATOMOWA, SŁOMIANY ZAPAŁ, MINISTER BEZ TEKI, PODAŻ, FALA, CZUWAK, SSAK WYMARŁY, APORT, TŁO, MONOCHORD, OWAD, DRUK, ISLAM, EFEKT UBOCZNY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, DEMISEKSUALIZM, WYBUCH, KOKS, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, ŁAPCE, ENCYKLOPEDYZM, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ALTERNARIOZA, MASZYNA WYCIĄGOWA, GWINT, ARACHOLOGIA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, POPRZECZNICA, EGALITARYZM, CIASNOTA, TONACJA, BEZECEŃSTWO, ROŚLINA NACZYNIOWA, SYNANTROPIZACJA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, PAKA, TENIS, ?GEOPATIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.785 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GENERACYJNA LUB WZMACNIAJĄCA LAMPA MIKROFALOWA, POSIADAJĄCA LINIĘ OPÓŹNIAJĄCĄ (SPIRALA - 5, RYS. OBOK) WZDŁUŻ KTÓREJ ROZCHODZI SIĘ FALA ELEKTROMAGNETYCZNA RÓWNOLEGLE ZE STRUMIENIEM ELEKTRONÓW EMITOWANYCH PRZEZ WYRZUTNIĘ ELEKTRONOWĄ (1) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GENERACYJNA LUB WZMACNIAJĄCA LAMPA MIKROFALOWA, POSIADAJĄCA LINIĘ OPÓŹNIAJĄCĄ (SPIRALA - 5, RYS. OBOK) WZDŁUŻ KTÓREJ ROZCHODZI SIĘ FALA ELEKTROMAGNETYCZNA RÓWNOLEGLE ZE STRUMIENIEM ELEKTRONÓW EMITOWANYCH PRZEZ WYRZUTNIĘ ELEKTRONOWĄ (1)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ generacyjna lub wzmacniająca lampa mikrofalowa, posiadająca linię opóźniającą (spirala - 5, rys. obok) wzdłuż której rozchodzi się fala elektromagnetyczna równolegle ze strumieniem elektronów emitowanych przez wyrzutnię elektronową (1) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ
generacyjna lub wzmacniająca lampa mikrofalowa, posiadająca linię opóźniającą (spirala - 5, rys. obok) wzdłuż której rozchodzi się fala elektromagnetyczna równolegle ze strumieniem elektronów emitowanych przez wyrzutnię elektronową (1) (na 18 lit.).

Oprócz GENERACYJNA LUB WZMACNIAJĄCA LAMPA MIKROFALOWA, POSIADAJĄCA LINIĘ OPÓŹNIAJĄCĄ (SPIRALA - 5, RYS. OBOK) WZDŁUŻ KTÓREJ ROZCHODZI SIĘ FALA ELEKTROMAGNETYCZNA RÓWNOLEGLE ZE STRUMIENIEM ELEKTRONÓW EMITOWANYCH PRZEZ WYRZUTNIĘ ELEKTRONOWĄ (1) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - GENERACYJNA LUB WZMACNIAJĄCA LAMPA MIKROFALOWA, POSIADAJĄCA LINIĘ OPÓŹNIAJĄCĄ (SPIRALA - 5, RYS. OBOK) WZDŁUŻ KTÓREJ ROZCHODZI SIĘ FALA ELEKTROMAGNETYCZNA RÓWNOLEGLE ZE STRUMIENIEM ELEKTRONÓW EMITOWANYCH PRZEZ WYRZUTNIĘ ELEKTRONOWĄ (1). Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x