CZERPANIE KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH Z UPRAWIANIA PROSTYTUCJI PRZEZ INNĄ OSOBĘ; ZWYKLE JEST POWIĄZANE ZE STRĘCZYCIELSTWEM (NAKŁANIANIEM DO UPRAWIANIA PROSTYTUCJI) I KUPLERSTWEM (UŁATWIANIEM UPRAWIANIA PROSTYTUCJI), A CZASAMI Z INNYMI PRZESTĘPSTWAMI, JAK HANDEL LUDŹMI ORAZ STOSOWANIE GRÓŹB I PRZEMOCY WOBEC PROSTYTUTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUTENERSTWO to:

czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę; zwykle jest powiązane ze stręczycielstwem (nakłanianiem do uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania prostytucji), a czasami z innymi przestępstwami, jak handel ludźmi oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec prostytutek (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZERPANIE KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH Z UPRAWIANIA PROSTYTUCJI PRZEZ INNĄ OSOBĘ; ZWYKLE JEST POWIĄZANE ZE STRĘCZYCIELSTWEM (NAKŁANIANIEM DO UPRAWIANIA PROSTYTUCJI) I KUPLERSTWEM (UŁATWIANIEM UPRAWIANIA PROSTYTUCJI), A CZASAMI Z INNYMI PRZESTĘPSTWAMI, JAK HANDEL LUDŹMI ORAZ STOSOWANIE GRÓŹB I PRZEMOCY WOBEC PROSTYTUTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.498

GRAFIKA, EPOKA GIERKOWSKA, MYŚLENIE MAGICZNE, EKONOMIA KLASYCZNA, SAKRAMENT, SZCZELNOŚĆ, SPREJ, ABSOLUTYZM, BUJOWISKO, HÄNDEL, PIĘĆSETKA, TARCICA, MINÓG DALEKOWSCHODNI, KATION AMONOWY, MELDUNEK SYTUACYJNY, KURZYSKO, GÓRA PODWODNA, KOREKTA DRUGOSTRONNA, MACA, GTA, AZOTEK, AKTYWA, GRUPA ADDYTYWNA, AZOT AMONOWY, GAZ KOPALNIANY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, POZIOM, KROŚNIANKA, WISKOZA, ALGEBRA BOOLE'A, RASOWOŚĆ, WIDMO ABSORPCYJNE, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, CRIOLLO, KOKSOWNIA, CZARCI KRĄG, LEK NASENNY, ZŁOTY BLOK, BAŻANT, GRZYB JADALNY, PROSCENIUM, PALMA KRÓLEWSKA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, KALISZANIN, JĘZYK BERBERYJSKI, WARZYWO, BYSTRZACHA, BERA, WIOSKA TEMATYCZNA, KANCLERZ, WRZÓD HUNTERA, AEDICULA, STERLET, POTENCJA, MORZE AZOWSKIE, TELEWIZJA KABLOWA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, NIEZADOWOLENIE, BIORÓŻNORODNOŚĆ, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, RELING, MAGNETOWID, ABHENR, CZYSTA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, BEZNADZIEJNOŚĆ, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, OTWARTOŚĆ, RIBAT, CERES, KOŃ GORĄCOKRWISTY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, CZAPLA BIAŁOLICA, BASZTA, HEDONIZM, MANDAT WOLNY, WIKARIUSZ GENERALNY, EXTAZY, RÓW, SFEROLIT, MIEŃSZEWIZM, WIDZENIE, MASA, BUDOWACZ, KROKODYL AMERYKAŃSKI, RUCH DROGOWY, ARUMUŃSKI, MITRA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, TEST ZDERZENIOWY, MERIDIAN, MONITOR, BENIAMINEK, KILWATER, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, ZARZEWIE, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, POCHODNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, KIOSK, ŁAK, ZNICZ, ŁAPCZYWIEC, SCENA PUDEŁKOWA, MARYJCZYK, CZARA, OKNO, SUROWICA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, PŁASKONOS, PODMIOT DOMYŚLNY, SAJAN, JUGOSŁOWIAŃSKI, ŻART, PIKA, TALERZ, CIURKADEŁKO, CHIROPRAKTYKA, FLUID, LITOŚCIWOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, JESIOTROKSZTAŁTNE, NUTRIETY, AUTYZM, JUDASZOWY POCAŁUNEK, WADA, MINÓG JAPOŃSKI, TRANSFLUENCJA LODOWCA, CZARA GŁOSOWA, FESTMETR, BIDON, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, CENOBITA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, PŁASZKA, FOTOREALIZM, BRODAWKA, PŁOMIEŃ, KREDYT KONSORCJALNY, PRZECIWNIK, DOBUDÓWKA, PUNKT OKOSTNOWY, SAMOSIEJKA, MALERIZAUR, KOMUNAŁKA, GRZYB STROJNY, SZARMANT, KARZEŁ, LAZARET, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, LUDOJAD, MISIOWÓZ, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, KOCZKODAN ZIELONY, TYTULATURA, PRZYBYSZKA, POLEWKA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, BALDACH, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, LAKOLIT, SUKNIA, SZARAK, DOM WOLNOSTOJĄCY, WAZOWIE, ISTOTA SZARA, CZTERNASTKA, FLAK, SEKSOWNOŚĆ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, SOCJALIZM NAUKOWY, ŻYŁA JĄDROWA, INDYJSKI, MIASTO OTWARTE, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, ABLEGAT, MAJAR, ZUPA NA GWOŹDZIU, CZAPLA MALGASKA, BACHATA, REGRES, GOLE, BATIAR, FAUST, KLISZKA, LITERNICTWO, GOSPODARSTWO LEŚNE, NIEŻYWOTNOŚĆ, MEDIEWAL, LEGANZA, TECHNOKRATA, PIORUNOCHRON, CIASNOŚĆ, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, NITROZOBAKTERIA, BĄBEL, WIĄŚL, NARAKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, POWÓD CYWILNY, ETER, UNIONISTKA, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, DOM REKOLEKCYJNY, MARTWY CIĄG, PIEPRZYCZNIK, JOGURCIK, KAPOWNIK, GAMMACYZM, METAMORFIZM DYNAMICZNY, ZBRODNIA, NATRYSK, METAJĘZYKOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, EPIDEMIOLOGIA, OGIEŃ I WODA, ESCUDO INDYJSKIE, NIECKA ABLACYJNA, DZIKA RÓŻA, TRABANT, STEP, ZABURZENIE LĘKOWE, PODCIŚNIENIE, ROZDZIAŁEK, RAGOUT, CIAŁO NIEBIESKIE, RATA BALONOWA, AUREOMYCYNA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, FITOREMEDIACJA, BASEN, ŻYŁA PROMIENIOWA, LOT ŚLIZGOWY, PRZEGLĄD, CEMBROWINA, WYANDOT, ARCYPASTERZ, DRUK OFFSETOWY, OPRZĘD, NIESTEROWNOŚĆ, MOL, ŻARŁACZ JEDWABISTY, CZAKRAM, MINORAT, DZIELNICA, KONCHIOLINA, SYSTEMOWOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, BALSA, F, MAMUCIA SKOCZNIA, OFIAKODON, SYTUACJA DECYZYJNA, KAPERKA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, FISKUS, KARP KRÓLEWSKI, REZERWA WALUTOWA, SILUMIN, FAJNOŚĆ, WEHIKUŁ, CZEREP, BANDERA, CHODY, KRUSZARNIA, WODZIREJKA, HARCAP, SZERŻA, KOŚCIÓŁ, MELFALAN, JEŻYNA POPIELICOWA, POKRZYWOWATE, URZĄDZENIE WEJŚCIA, ZIARNO, DZIEDZINA EUKLIDESA, LAMA, WYSPA WULKANICZNA, POLITYKA LEKOWA, POCZTA ELEKTRONICZNA, OKOREK, ZAJĄC POLARNY, PIKANIE, IDEAŁ GŁÓWNY, PIONIERSKOŚĆ, MIÓD PSZCZELI, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, GMERK, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, TRIANGUŁ, SKOK KWANTOWY, ŁOWCZY, NOCEK KOSMATY, WŁOCHACZ, BISIOR, ?JER SŁABY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.498 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZERPANIE KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH Z UPRAWIANIA PROSTYTUCJI PRZEZ INNĄ OSOBĘ; ZWYKLE JEST POWIĄZANE ZE STRĘCZYCIELSTWEM (NAKŁANIANIEM DO UPRAWIANIA PROSTYTUCJI) I KUPLERSTWEM (UŁATWIANIEM UPRAWIANIA PROSTYTUCJI), A CZASAMI Z INNYMI PRZESTĘPSTWAMI, JAK HANDEL LUDŹMI ORAZ STOSOWANIE GRÓŹB I PRZEMOCY WOBEC PROSTYTUTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZERPANIE KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH Z UPRAWIANIA PROSTYTUCJI PRZEZ INNĄ OSOBĘ; ZWYKLE JEST POWIĄZANE ZE STRĘCZYCIELSTWEM (NAKŁANIANIEM DO UPRAWIANIA PROSTYTUCJI) I KUPLERSTWEM (UŁATWIANIEM UPRAWIANIA PROSTYTUCJI), A CZASAMI Z INNYMI PRZESTĘPSTWAMI, JAK HANDEL LUDŹMI ORAZ STOSOWANIE GRÓŹB I PRZEMOCY WOBEC PROSTYTUTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUTENERSTWO czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę; zwykle jest powiązane ze stręczycielstwem (nakłanianiem do uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania prostytucji), a czasami z innymi przestępstwami, jak handel ludźmi oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec prostytutek (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUTENERSTWO
czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę; zwykle jest powiązane ze stręczycielstwem (nakłanianiem do uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania prostytucji), a czasami z innymi przestępstwami, jak handel ludźmi oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec prostytutek (na 11 lit.).

Oprócz CZERPANIE KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH Z UPRAWIANIA PROSTYTUCJI PRZEZ INNĄ OSOBĘ; ZWYKLE JEST POWIĄZANE ZE STRĘCZYCIELSTWEM (NAKŁANIANIEM DO UPRAWIANIA PROSTYTUCJI) I KUPLERSTWEM (UŁATWIANIEM UPRAWIANIA PROSTYTUCJI), A CZASAMI Z INNYMI PRZESTĘPSTWAMI, JAK HANDEL LUDŹMI ORAZ STOSOWANIE GRÓŹB I PRZEMOCY WOBEC PROSTYTUTEK sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZERPANIE KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH Z UPRAWIANIA PROSTYTUCJI PRZEZ INNĄ OSOBĘ; ZWYKLE JEST POWIĄZANE ZE STRĘCZYCIELSTWEM (NAKŁANIANIEM DO UPRAWIANIA PROSTYTUCJI) I KUPLERSTWEM (UŁATWIANIEM UPRAWIANIA PROSTYTUCJI), A CZASAMI Z INNYMI PRZESTĘPSTWAMI, JAK HANDEL LUDŹMI ORAZ STOSOWANIE GRÓŹB I PRZEMOCY WOBEC PROSTYTUTEK. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x