SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ COŚ DEMONSTRUJE, POKAZUJE, ZAZNAJAMIA KOGOŚ Z CZYMŚ, Z TYM JAK COŚ DZIAŁA, JAKIE MA CECHY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEMONSTRACJA to:

sytuacja, w której ktoś coś demonstruje, pokazuje, zaznajamia kogoś z czymś, z tym jak coś działa, jakie ma cechy itp (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEMONSTRACJA

DEMONSTRACJA to:

grupa ludzi, którzy demonstrują, biorą udział w demonstracji - zdarzeniu, wystąpieniu zbiorowym, zgromadzeniu, mającym na celu wyrażenie zdania protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej (na 12 lit.)DEMONSTRACJA to:

zdarzenie, wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie zdania protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej (na 12 lit.)DEMONSTRACJA to:

demonstrowanie, prezentowanie, manifestowanie czegoś; pokaz, prezentacja czegoś, ostentacyjne działanie obliczone na efekt (na 12 lit.)DEMONSTRACJA to:

w wojskowości: forma manewru taktycznego odciągającego uwagę przeciwnika bez podejmowania walki (na 12 lit.)DEMONSTRACJA to:

ruchy wojska w celu odwrócenia uwagi nieprzyjaciela (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ COŚ DEMONSTRUJE, POKAZUJE, ZAZNAJAMIA KOGOŚ Z CZYMŚ, Z TYM JAK COŚ DZIAŁA, JAKIE MA CECHY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.824

ACENA NOWOZELANDZKA, PIES STRÓŻUJĄCY, PODZIEMIE, WYŻSZOŚĆ, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, WYROCZNIA, POGODNOŚĆ, JAZDA BEZ TRZYMANKI, SKALAR, NIEZMIENNIK, PIERWSZEŃSTWO, CIUĆMA, BLISKIE SPOTKANIE, PEDAŁOWICZ, METALICZNOŚĆ, JEDNORAZOWOŚĆ, DOMEK, WKLĘSŁODRUK, WYŚCIG, ZJAWISKO, POMNIK, BACKGROUND, MACIERZ TRÓJKĄTNA, ORĘŻ, WPIERDOL, BROŃ AUTOMATYCZNA, NIZIOŁEK, RYSUNEK TECHNICZNY, NERWICOWOŚĆ, GOŚCINIEC, ZALUDNIENIE, PODGLĄD, STARA MALUTKA, POUFAŁOŚĆ, METALOPROTEINA, EMIGRACYJNOŚĆ, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, NIEŚCISŁOŚĆ, UTRAPIENIE, TABLICA, INWOKACYJNOŚĆ, POSYŁKA, APOLIŃSKOŚĆ, TRASANT, ATESTAT, NIECHĘĆ, WOREK TRENINGOWY, SYFON, HAUBICA, WAZA, POZIOM, TURBINA PROMIENIOWA, GÓRA PODWODNA, WENATIKOZUCH, BILDUNGSROMAN, NIEBIOSA, NIEMĘSKOŚĆ, KOŁO STEROWE, NIEBEZPIECZEŃSTWO, RARYTASIK, MAŁPKA, KRACH, SAŁATKA CEZAR, ZADRAPANIE, ROZTROPNOŚĆ, CIĘŻKA ARTYLERIA, CHWAST, SLALOM SPECJALNY, URODYNAMIKA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, WALEC, NAJDROŻSZY, CENTRALNE, ZAGRYWKA, AVIZO, SEJM, PETARDA, ISKRA, FILOLOGIA SERBSKA, FENOLAN, WYWÓD, SZTYCH, KANTATA, WIRTUOZOSTWO, LACET, TARGI, AZJATYCKOŚĆ, ŻYŁA MACICZNA, PSOTNIK, KONIECZNOŚĆ, PICA, SAMOGŁOSKA NOSOWA, WEDYZM, UNIWERSYTET LUDOWY, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, NIEOKRZESANIEC, OSADY DENNE, OBIÓR, STRUCLA, GORĄCZKA, PRZECIWSTAWIENIE, AMPLA, DETERMINIZM, PRYSZNIC, UKŁAD RZECZOWY, BURAK, TURBINA CIEPLNA, DRINK, ROZPIS, LISEK, PERFORACJA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, ZARZĄDZENIE, KRYZYS, ONIRYCZNOŚĆ, MALARZ, OBRONA, KWAS HUMINOWY, TURBINA SPALINOWA, GOLIZNA, PARAFRAZA, MERSYTEMA, PARWENIUSZ, WRZAWA, NAGIEL, STREFA PRZYGRANICZNA, ZŁOTY PODZIAŁ, WYDATEK MAJĄTKOWY, BROŃ, ZAPCHANIE DZIURY, SIATKA CENTYLOWA, NAUKA PRZYRODNICZA, SANKCJA, OBRAŹNIK, METALOGIKA, UWERTURA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, INTERMEZZO, KLECANKI, HISZPAŃSKOŚĆ, TERROR, KONDYCJONALIZM, ONI, JACK, ZGRABNOŚĆ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ROZCIĄGACZ, LINIA GEODEZYJNA, BUJANIE, TAJNOŚĆ, DWUDZIESTKA, NIKT, INKA, IZOMER, OBCIĄŻENIE, SKALA KELVINA, REGUŁA GLOGERA, FERRIMAGNETYK, REZYDUUM, KOD, KIERUNEK, BOSTON, LOKACJA, OWCA WIELOROGA, GALEAS, EFEKT RYGLA, ROMANTYZM, OKRUCH, KLAWIATURA, ŁYSY, WOBLER, TOPOLOGIA MAGISTRALI, STEROWANIE OPTYMALNE, POWTARZALNOŚĆ, SPRZEDAWCZYK, HUBA WIERZBOWA, OTWARTOŚĆ, CIĘŻAR, DACH, CUDO, INSTAGRAMER, BICIE PIANY, WIELOETATOWOŚĆ, OKULARY, ŻŁÓB POLODOWCOWY, RECEPCJA, POTAJEMNOŚĆ, BRAMKARZ, KONTRAPUNKT, ULOTNOŚĆ, UNDEAD, KRWIOPIJCA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, KONESER, NIHILIZM, WIELKODUSZNOŚĆ, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, RYNEK TERMINOWY, KOPNIAK, ROZDZIAŁEK, LOŻA, ZASIŁKOBIORCA, MIRAŻ, ROZKOSZNIACZEK, PRZECZENIE, INSTAGRAMERKA, IDIOTYCZNOŚĆ, PUNA, WORKOWCE, FUNKCJA BORELOWSKA, IZBA, KULTYSTA, OPINIA, GITARA ELEKTRYCZNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, GDERACTWO, KTOŚ, CASH BACK, POKAZ, BRANIE POD WŁOS, CZERPARKA, HOMOFONIA, BŁĄD POMIARU, YAOI, ZARZĄDZAJĄCY, PORYWISTOŚĆ, KALETNIK, CZAS WOLNY, PRZECZULICA, POLIGINIA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ŻYWIENIE WIARY, NIŻ DEMOGRAFICZNY, WONNOŚĆ, KOSIARKA ROTACYJNA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, PRZESTRZEŃ BANACHA, LOKATA, OLSZÓWKA, TRANSSEKSUALISTKA, PROSTOŚĆ, NUWORYSZ, USTA JAK KORALE, PASTORAŁKA, FOXTROT, EKSTREMALNOŚĆ, PRZELOTNICE, SKAJ, OTTO, ŚWIADCZENIE, WOKALISTYKA, KABARET, SZORSTKOŚĆ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ARCHITEKTURA MIESZANA, ANALIZA ZESPOLONA, KORZENIE, GEOFIT BAGIENNY, TREND HORYZONTALNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OBROŃCZYNI, JADZICA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, MAŁODUSZNOŚĆ, TŁO, FRUCZAK BUJANKOWIEC, PUŁAP STATYCZNY, RAK SYGNAŁOWY, ELIMINACJA, BISKUPI, SZAMOTANINA, WIDZOWNIA, ZWIĄZEK, DOKŁADNOŚĆ, KONSTRUKTYWNOŚĆ, CHŁOSTA, OKŁADKA, PERSKIE OCZKO, OBRAZA MAJESTATU, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, EFEKTYWNOŚĆ, PRÓG BÓLU, POCHŁANIACZ, MATKA BOSKA GROMNICZNA, KURURO, PLAŻÓWKA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, ŚLIZG, WYRAŹNOŚĆ, REFLEKS SZACHISTY, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, OKUCIE, WIROLOT, LIST POLECONY, TENIS, WIETRZNOŚĆ, NATRĘTNOŚĆ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ?BIBLIOTEKA RUCHOMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ COŚ DEMONSTRUJE, POKAZUJE, ZAZNAJAMIA KOGOŚ Z CZYMŚ, Z TYM JAK COŚ DZIAŁA, JAKIE MA CECHY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ COŚ DEMONSTRUJE, POKAZUJE, ZAZNAJAMIA KOGOŚ Z CZYMŚ, Z TYM JAK COŚ DZIAŁA, JAKIE MA CECHY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEMONSTRACJA sytuacja, w której ktoś coś demonstruje, pokazuje, zaznajamia kogoś z czymś, z tym jak coś działa, jakie ma cechy itp (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEMONSTRACJA
sytuacja, w której ktoś coś demonstruje, pokazuje, zaznajamia kogoś z czymś, z tym jak coś działa, jakie ma cechy itp (na 12 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ COŚ DEMONSTRUJE, POKAZUJE, ZAZNAJAMIA KOGOŚ Z CZYMŚ, Z TYM JAK COŚ DZIAŁA, JAKIE MA CECHY ITP sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ COŚ DEMONSTRUJE, POKAZUJE, ZAZNAJAMIA KOGOŚ Z CZYMŚ, Z TYM JAK COŚ DZIAŁA, JAKIE MA CECHY ITP. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x