COŚ, ZWYKLE JAKIEŚ ZDARZENIE, NIE Z TEJ ZIEMI (TA OCENA MOŻE MIEĆ POZYTYWNY LUB NEGATYWNY WYDŹWIĘK); COŚ NIECODZIENNEGO, DZIWNEGO, WSTRZĄSAJĄCEGO, NIEBYWAŁEGO, TRUDNEGO DO OBJĘCIA ROZUMEM, DO POJĘCIA W ZIEMSKICH, LUDZKICH KATEGORIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSMOS to:

coś, zwykle jakieś zdarzenie, nie z tej Ziemi (ta ocena może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk); coś niecodziennego, dziwnego, wstrząsającego, niebywałego, trudnego do objęcia rozumem, do pojęcia w ziemskich, ludzkich kategoriach (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSMOS

KOSMOS to:

wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje; cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 6 lit.)KOSMOS to:

przestrzeń kosmiczna, przestrzeń pozaziemska, to, co znajduje się poza ziemską atmosferą (na 6 lit.)KOSMOS to:

Cosmos - rodzaj roślin z rodziny astrowatych (na 6 lit.)KOSMOS to:

szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś (na 6 lit.)KOSMOS to:

WSZECHŚWIAT (na 6 lit.)KOSMOS to:

największa radziecka seria naukowo-badawczych, sztucznych satelitów Ziemi (na 6 lit.)KOSMOS to:

dwustopniowa, radziecka rakieta nośna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, ZWYKLE JAKIEŚ ZDARZENIE, NIE Z TEJ ZIEMI (TA OCENA MOŻE MIEĆ POZYTYWNY LUB NEGATYWNY WYDŹWIĘK); COŚ NIECODZIENNEGO, DZIWNEGO, WSTRZĄSAJĄCEGO, NIEBYWAŁEGO, TRUDNEGO DO OBJĘCIA ROZUMEM, DO POJĘCIA W ZIEMSKICH, LUDZKICH KATEGORIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.516

MATERIAŁ, SEPARATKA, INWOKACYJNOŚĆ, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, KIESZEŃ, NIENORMATYWNOŚĆ, TRAGIZM, ŚRODEK, POKRYCIE, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, BALSA, SŁUPEK, KOSMOGONIA, KOTWICA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SALA, DECHA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PÓŁRUCH, TRAF, PERM, STUPOR, WYŁAWIACZ, START, OLEJ ROŚLINNY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, POLE DRUMLINOWE, LINIA ŚREDNICOWA, SIŁA AERODYNAMICZNA, ZIEMIA ODNIESIENIA, CLERESTORIUM, LUZAK, GRAFIKA WEKTOROWA, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, BITWA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, BANIA, BEZROLNY, GODZINA WYCHOWAWCZA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PRZYJEZDNA, OFIARA, FUNKCJONALIZM, ZAWIERUCHA, FUNKCJA CIĄGŁA, KUPA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, BENEDYKCJA, NARKOTYK MIĘKKI, SINGIEL, PAKIET POMOCOWY, JĘZYK LODOWCOWY, BETON, ZIARNO, KONGLOMERACJA, PŁATEW, OPLOT, OZDOBNIK, SKOK, POIMEK, MOSTEK, KONWENANS, PORZĄDEK, ROSZCZENIE REGRESOWE, GUMA, DOZOROWIEC POGRANICZA, JABŁKO, POLIGAMICZNOŚĆ, CALLZNA, BETON KOMÓRKOWY, SEKURYT, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, PODWOZIE, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, POLICJA, ZNAK, TRANSFER BIEŻĄCY, ŚMIGŁOŚĆ, STOPIEŃ, SKŁAD, PRZÓD, ZASIŁEK PORODOWY, GAD, JURA WCZESNA, BEZPIECZEŃSTWO, NIEPRAWDZIWOŚĆ, PIEGUS, MIARA, PIEROŻEK, MUZYKANT, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, BOCZEK, LEON, ANGIELSKI, HUBA ŻÓŁTA, PAŁA, PRÓBKA, WSTĘŻNIAKI, ORBITA POLARNA, APRIORYZM, MIGRACJA, NIESZLACHETNOŚĆ, RACA, KLOCEK, DYFTYK, DRAPIEŻNOŚĆ, LEUKOTOMIA, GORCZYCZNIK, TWÓR, JAZDA BEZ TRZYMANKI, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, FILIGRAN, KSZTAŁCICIEL, OKULIZACJA, RYBA WYMARŁA, POLONISTYKA, RZECZOWNIK, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, UCIOS, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, ÓSEMKA, ODKRYCIE, LIST PRZEWODNI, FUTRÓWKA, WERYSTA, RZEMYK, PUSHBALL, DEFICYT, HEBAN, FILAR PRZYPOROWY, ANTAŁEK, ZNAK ALFANUMERYCZNY, POLE ELEKTRYCZNE, ROTA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, PEDOFILSTWO, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ZNAK PRZESTANKOWY, PALEOPATOLOGIA, KARATE TRADYCYJNE, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, SILOS RAKIETOWY, FILTRACJA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, WIĘZADŁO OBŁE, ZATRZASK, ODPŁATA, WSPOMNIENIE, SZUM, PERSONA, WYNIK, OGNIWO SREBROWE, NONAJRON, RZEKOTKA KRZYŻOWA, CZWÓRA, PŁOMYCZEK, AEROFIT, GOŁOMIANKA, NIEŻYWOŚĆ, DWORAK, WYKŁADOWCA, EKSTREMALNOŚĆ, DEKORTYKACJA, WRITER, SKROMNIŚ, PAJAC, KOSZTORYS INWESTORSKI, RECENZJA, ULEPEK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, SIDARA, GRAB, TAMARYND, PRZEKŁADNIA, KREMOGEN, POCHODNIK, PRZEWÓD, AEROZOL, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, AKCJA NIEMA, DZIANET, POPLECZNICTWO, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, NORMA, ZRAZÓWKA, WPIERDZIEL, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PATOLNIA, MAŁPOLUD, GŁOSICIEL, SIECZKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, KROKIEW, CEBULARZ, TROPIK, SIEĆ ENERGETYCZNA, ARENDARZ, STRONA WWW, NOWOWIERCA, ALLEGRETTO, ABSOLUTYZACJA, CIEPLICA, WNĘTROSTWO, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, SIEROTA SPOŁECZNA, OMAR, OŚCIEŻE, ZWARCIE, ŚWIATŁOCIEŃ, OZDOBNICA WIĘKSZA, PRECYZYJNOŚĆ, REGIMENT, GERMAŃSKI, SIEKACZ, DAROWIZNA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, BAR, TAROT, FEJHOA, FIŃSKI, FORMA DRUKOWA, PRZERABIACZ, TAMARYSZEK, ŁASZT, ADAT, POMOC DOMOWA, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, DEFERENT, FAŁSZERZ, KWIATUSZEK, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SPODECZEK, OBŁĄKANIEC, LEMING, GRUZEŁEK, HAMULEC, MISIEK, BRYŁA KORZENIOWA, KASETOFON, SKÓRKA, BON OŚWIATOWY, KŁOBUK, TOR, KWAŚNICA, NIEZDOLNOŚĆ, NALEŚNIK WIOSENNY, SZTOS, SZARADA, OPUCHLIZNA, CIEMNA KARTA, KRWAWNIK, PĘTLA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, DRABIK DRZEWKOWATY, SPRAWA, GRZĘDA, KRYSZTAŁEK, KOLEJKA, DRYF KONTYNENTALNY, MAZER, KRĄG, TEŚCIK, STEP, RZECZYWISTOŚĆ, GRA LOGICZNA, JEDENASTKA, MOSTEK, CHROPOWATOŚĆ, PROBÓWKA, TARCIE, WORECZKOWY, ACEFALIA, WARKOCZ, MAKAGIGA, WYWÓD, GABINET, ATAWIZM, ADIUTANT, OSA, WSPARCIE, ZAPŁON, ROZMODLENIE, KONTROLA SKARBOWA, PLUTON, CELIBAT, REALIZM, JARZĘBINÓWKA, TUNICZKA, ISTNIENIE, POCZEKALNIA, MARIONETKA, STOPA FUNDAMENTOWA, TITICACA, PREIMPLANTACJA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, GAZA, PRZYGOTOWANIE, ?LOTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.516 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, ZWYKLE JAKIEŚ ZDARZENIE, NIE Z TEJ ZIEMI (TA OCENA MOŻE MIEĆ POZYTYWNY LUB NEGATYWNY WYDŹWIĘK); COŚ NIECODZIENNEGO, DZIWNEGO, WSTRZĄSAJĄCEGO, NIEBYWAŁEGO, TRUDNEGO DO OBJĘCIA ROZUMEM, DO POJĘCIA W ZIEMSKICH, LUDZKICH KATEGORIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, ZWYKLE JAKIEŚ ZDARZENIE, NIE Z TEJ ZIEMI (TA OCENA MOŻE MIEĆ POZYTYWNY LUB NEGATYWNY WYDŹWIĘK); COŚ NIECODZIENNEGO, DZIWNEGO, WSTRZĄSAJĄCEGO, NIEBYWAŁEGO, TRUDNEGO DO OBJĘCIA ROZUMEM, DO POJĘCIA W ZIEMSKICH, LUDZKICH KATEGORIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSMOS coś, zwykle jakieś zdarzenie, nie z tej Ziemi (ta ocena może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk); coś niecodziennego, dziwnego, wstrząsającego, niebywałego, trudnego do objęcia rozumem, do pojęcia w ziemskich, ludzkich kategoriach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSMOS
coś, zwykle jakieś zdarzenie, nie z tej Ziemi (ta ocena może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk); coś niecodziennego, dziwnego, wstrząsającego, niebywałego, trudnego do objęcia rozumem, do pojęcia w ziemskich, ludzkich kategoriach (na 6 lit.).

Oprócz COŚ, ZWYKLE JAKIEŚ ZDARZENIE, NIE Z TEJ ZIEMI (TA OCENA MOŻE MIEĆ POZYTYWNY LUB NEGATYWNY WYDŹWIĘK); COŚ NIECODZIENNEGO, DZIWNEGO, WSTRZĄSAJĄCEGO, NIEBYWAŁEGO, TRUDNEGO DO OBJĘCIA ROZUMEM, DO POJĘCIA W ZIEMSKICH, LUDZKICH KATEGORIACH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - COŚ, ZWYKLE JAKIEŚ ZDARZENIE, NIE Z TEJ ZIEMI (TA OCENA MOŻE MIEĆ POZYTYWNY LUB NEGATYWNY WYDŹWIĘK); COŚ NIECODZIENNEGO, DZIWNEGO, WSTRZĄSAJĄCEGO, NIEBYWAŁEGO, TRUDNEGO DO OBJĘCIA ROZUMEM, DO POJĘCIA W ZIEMSKICH, LUDZKICH KATEGORIACH. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x