STOMIA NA UKŁADZIE MOCZOWYM, UMOŻLIWIAJĄCA SWOBODNY ODPŁYW MOCZU Z DRÓG MOCZOWYCH W PRZYPADKACH, GDY Z POWODU CHOROBY (NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO, WADY WRODZONE) NIE JEST TO MOŻLIWE W SPOSÓB NATURALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UROSTOMIA to:

stomia na układzie moczowym, umożliwiająca swobodny odpływ moczu z dróg moczowych w przypadkach, gdy z powodu choroby (nowotwory układu moczowego, wady wrodzone) nie jest to możliwe w sposób naturalny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOMIA NA UKŁADZIE MOCZOWYM, UMOŻLIWIAJĄCA SWOBODNY ODPŁYW MOCZU Z DRÓG MOCZOWYCH W PRZYPADKACH, GDY Z POWODU CHOROBY (NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO, WADY WRODZONE) NIE JEST TO MOŻLIWE W SPOSÓB NATURALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.334

MIRAŻ, SOCJOLOGIA RADYKALNA, ŁOŻYSKO GAZOWE, ANIOŁEK, PRZYCZYNA MATERIALNA, SAURON, ŚLIMAK, CONSILIUM, WIĄD RDZENIA, CHOROBA KRABBEGO, AMINOPENICYLINA, BRUTALIZM, DOMINATOR, PAPROTKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, DIASTEREOIZOMER, CENTRUM OBRÓBKOWE, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, NIEMIECKOŚĆ, DIZAJN, HORMON STERYDOWY, ŚWIATŁO, LODOWIEC SIECIOWY, REAKCJA UCZULENIOWA, ŁUK BLOCZKOWY, PORZĄDEK, PEŁZATKA, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, HERC, GAŁĄŹ, MODEL, HANKO, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, PRZEDAWCZYK, KWADRATNIKOWATE, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, CIEŃ, IMPERTYNENCKOŚĆ, GENTELMAN, PLACÓWKA INTERWENCYJNA, TORRENT, NADAWCA SPOŁECZNY, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, FRONTON, ARESZT TYMCZASOWY, ŻABA, ŻARTOWNIŚ, CYNODONTY, KMIOT, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, RZEŹWOŚĆ, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MIKROSOCZEWKA, WĄŻ, WULKAN DRZEMIĄCY, ŁUPEK DACHOWY, GWARANCJA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, BECZKA PROCHU, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, KRASNAL, PROPAGANDA, NIESZLACHETNOŚĆ, HIPSTER, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, SORBENT, SEGREGACJA RASOWA, ROŚLINY NACZYNIOWE, RENESANSOWOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, SYMULACJONIZM, STRATEGIA, BIEGUN UKŁADU, KATEGORIA OPEN, DNO, FATALIZM, WESTERN, MALFORMACJA MACICY, GOŁOLEDŹ, BONANZA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, UŚMIESZEK, BIAŁY MURZYN, PAŹDZIOR, MINISTRANT KADZIDŁA, PUNKT OKOSTNOWY, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, WSTĘŻNIAKI, NAROWISTOŚĆ, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, ZAPORA OGNIOWA, INFOBOX, MARA, WIGOŃ, HETEROTROFIA, LEPSZOŚĆ, DYSKRECJA, EFEKTYWNOŚĆ, EGOISTYCZNOŚĆ, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, OŚMIOKROTNOŚĆ, ZASIŁEK CHOROBOWY, INSIMBI, LECYTYNA, PEDOFILSTWO, NIL, KRYZA, OŚWIECONOŚĆ, SKRÓT KLAWIATUROWY, SPECJALIZANTKA, BODY PAINTING, TELEWIZJA, STYL, DOMEK, WĘZEŁ ZATOKOWY, STRZECHWOWCE, NALOKSON, TAMILSKI, KOŚĆ ZĘBOWA, TERAPIA POZNAWCZA, CZĄSTKA ALFA, INTENSJA, SINGIEL, CIASTO, ASCETA, PRAKTYCZNOŚĆ, CHAŁTURSZCZYK, FLUNITRAZEPAM, BAKTERIEMIA, CHROPAWOŚĆ, TUŁUP, DRENAŻ KIESZENI, NUKLEOTYD, WODA POZAKLASOWA, KOSOGON, SHAMISEN, SCHAB, KĄŚLIWOŚĆ, TARYFA ULGOWA, OBSZCZYMUR, STADION OLIMPIJSKI, WZNIOS, NOTA PROTESTACYJNA, NIELITOŚCIWOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, KANCLERZ FEDERALNY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ODPŁYW, TRAWA MORSKA, BUJAK, SOLARKA, NULLIPARA, TRAWERS, POZDROWIENIE, STAROŚWIECKOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, KACZKA, KLUCZ GŁÓWNY, KONIECZNOŚĆ, LICZBA DOSKONAŁA, ASFALTOGUMA, PAN, EKRAN LUMINESCENCYJNY, PERFUMA, KOORDYNACJA, ZBIOREK, SYNERGIZM, ŻYWOTNOŚĆ, ROMANTYZM, PREFEKT APOSTOLSKI, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, ŚLEPY TOR, STYGOFAUNA, NIEPOPULARNOŚĆ, MISIO, POSTĘP GEOMETRYCZNY, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, ANTYBIOTYK, SPÓDNICZYNA, PRONIEMIECKOŚĆ, GRAF PRZEDZIAŁOWY, STANOWCZOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SKANDYNAWSKOŚĆ, WOLNOAMERYKANKA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, WSZECHŚWIAT, USPOKAJACZ, ELEGANCIK, ZASADA D'ALEMBERTA, KARŁOWATOŚĆ, OKULTACJA, CŁO OCHRONNE, ZUPAK, TRAMPKARZ, POLIMODALNOŚĆ, NIEKOMPLETNOŚĆ, ŁATWOŚĆ, WICEHRABIA, NADWOZIE SAMONOŚNE, BALECIK, REALIZM, OSTROŻNOŚĆ, PUSTY LOS, WSTRZYMANIE, BEZPIECZNY SEKS, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, PROKURATOR, ROZKŁADOWOŚĆ, LAMPA FLUORESCENCYJNA, SIEĆ, OTALGIA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, NADZORCA SĄDOWY, DIAGNOZA, RAK, ILUZJONIZM, AHISTORYCZNOŚĆ, GRZYB SITARZ, BULLETIN BOARD SYSTEM, MIEJSCOWY, TURBINA POWIETRZNA, SPRĘŻYSTOŚĆ, BEZAN, GANGSTERYZM, GÓRALSKI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, WYDŁUŻALNIK, DYDAKTYCZNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, KANGUR OLBRZYMI, TORFOWISKO NISKIE, MONTAŻ, KRZYŻ MALTAŃSKI, NIELOTNOŚĆ, MODRASZEK BLADY, LOGATOM, ZAWIS, TEORIA DESKRYPCJI, CHOMIK TURECKI, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, KWARC MLECZNY, CIĘŻKI TYŁEK, POSTOJOWE, SKARBNICA, WALNE ZEBRANIE, OC, CHOROBA D'ACOSTY, DELFIN BIAŁOBOKI, AGREGATOR TREŚCI, IZOCHRONA, ASYMETRYCZNOŚĆ, CZAS, COŚ NIECOŚ, JĄDRO, MASOŃSKOŚĆ, POKRZYWDZONA, STARY WRÓBEL, AUTONOMIZM, REKOMENDACJA, TORFOWISKO WYSOKIE, KOMORA PŁYWAKOWA, SZTORM, POKOLENIE SANDWICZOWE, MONOETANOLOAMINA, TYLCZAK ŁUKOWY, LOK, BON VIVEUR, POKER ROZBIERANY, MRÓWKA PÓŁNOCNA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, CYNKOGRAFIA, OKOLE, CZAJ, KONWIKCJA, PUŚLISKO, SYNTEZATOR, BETON, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, OBÓZ DOCHODZENIOWY, KOŃ GORĄCOKRWISTY, INTERPRETACJA, OTWARTOŚĆ, PLACEK, INWALIDA, HAFT ATŁASKOWY, ZAGRYWKA, SUSZKA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TRANSEKT, TURECCZYZNA, PATAFIAN, KLASYFIKACJA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, ?KRYPTOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.334 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOMIA NA UKŁADZIE MOCZOWYM, UMOŻLIWIAJĄCA SWOBODNY ODPŁYW MOCZU Z DRÓG MOCZOWYCH W PRZYPADKACH, GDY Z POWODU CHOROBY (NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO, WADY WRODZONE) NIE JEST TO MOŻLIWE W SPOSÓB NATURALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOMIA NA UKŁADZIE MOCZOWYM, UMOŻLIWIAJĄCA SWOBODNY ODPŁYW MOCZU Z DRÓG MOCZOWYCH W PRZYPADKACH, GDY Z POWODU CHOROBY (NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO, WADY WRODZONE) NIE JEST TO MOŻLIWE W SPOSÓB NATURALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UROSTOMIA stomia na układzie moczowym, umożliwiająca swobodny odpływ moczu z dróg moczowych w przypadkach, gdy z powodu choroby (nowotwory układu moczowego, wady wrodzone) nie jest to możliwe w sposób naturalny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UROSTOMIA
stomia na układzie moczowym, umożliwiająca swobodny odpływ moczu z dróg moczowych w przypadkach, gdy z powodu choroby (nowotwory układu moczowego, wady wrodzone) nie jest to możliwe w sposób naturalny (na 9 lit.).

Oprócz STOMIA NA UKŁADZIE MOCZOWYM, UMOŻLIWIAJĄCA SWOBODNY ODPŁYW MOCZU Z DRÓG MOCZOWYCH W PRZYPADKACH, GDY Z POWODU CHOROBY (NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO, WADY WRODZONE) NIE JEST TO MOŻLIWE W SPOSÓB NATURALNY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - STOMIA NA UKŁADZIE MOCZOWYM, UMOŻLIWIAJĄCA SWOBODNY ODPŁYW MOCZU Z DRÓG MOCZOWYCH W PRZYPADKACH, GDY Z POWODU CHOROBY (NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO, WADY WRODZONE) NIE JEST TO MOŻLIWE W SPOSÓB NATURALNY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x