GMINA, NA TERENIE KTÓREJ PO 14.01.1999 JEST (BYŁA) WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA KONCESJĄ NA WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I NA RZECZ KTÓREJ PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE JEST (BYŁO) ZOBOWIĄZANE PO TYM DNIU UISZCZAĆ OPŁATĘ EKSPLOATACYJNĄ, ZLOKALIZOWANY W NIEJ JEST (BYŁ) ZAKŁAD GÓRNICZY ALBO JEGO CZĘŚĆ; OBECNIE 73 GMINY W 4 WOJEWÓDZTWACH MAJĄ STATUS GMINY GÓRNICZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GMINA GÓRNICZA to:

gmina, na terenie której po 14.01.1999 jest (była) wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją na wydobywanie węgla kamiennego i na rzecz której przedsiębiorstwo górnicze jest (było) zobowiązane po tym dniu uiszczać opłatę eksploatacyjną, zlokalizowany w niej jest (był) zakład górniczy albo jego część; obecnie 73 gminy w 4 województwach mają status gminy górniczej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GMINA, NA TERENIE KTÓREJ PO 14.01.1999 JEST (BYŁA) WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA KONCESJĄ NA WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I NA RZECZ KTÓREJ PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE JEST (BYŁO) ZOBOWIĄZANE PO TYM DNIU UISZCZAĆ OPŁATĘ EKSPLOATACYJNĄ, ZLOKALIZOWANY W NIEJ JEST (BYŁ) ZAKŁAD GÓRNICZY ALBO JEGO CZĘŚĆ; OBECNIE 73 GMINY W 4 WOJEWÓDZTWACH MAJĄ STATUS GMINY GÓRNICZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.675

PIEZOELEKTRYK, PLEBISCYT, HUMANIORA, STONÓG MYSZATY, STRYJOSTWO, MARGINES, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, BAZYLIKA WIĘKSZA, DŻDŻYSTOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, PARY TANECZNE, KIEŁZNO, CZEDAR, KLAUZURA, MLEKO, PRZYCZYNA MATERIALNA, ŻYŁA MACICZNA, KWARCÓWKA, ŁZAWNICA, POJUTRZE, WIGILIA, KECZ, POKOLENIE, ROMSKI, GRA LOSOWA, OSIEDLE, MUR, DIAFRAGMA, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, POLITYKA SOCJALNA, ŻARTOWNIŚ, MIESZANKA, DŻHARWA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ŻAŁOBA, PELERYNA, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, RASZPLA CIERNISTA, KASZTELAN, PRETOR MIEJSKI, HONORARIUM, POBOŻNE ŻYCZENIE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, GOCKI, ZAPALENIE SPOJÓWEK, 2-AMINOETANOL, NOWE SKALMIERZYCE, AMFIUMY, TEREN, KALENDARZ ŻYDOWSKI, LWEI, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, MONITOR, BĘCKI, GRZBIETORODOWATE, MYJNIA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, SUPERVISOR, RUMPEL, PROCES BUDOWLANY, FIRMA, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, KOHEZJA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, KUCZBAJ, DIONIZYJSKOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, WICELIDER, OPONA, ŻAKIECIK, LOTNIK, STAŁA KOSMOLOGICZNA, EKSPLOATACJA, OUTLIER, STYMULATOR, DAWNOŚĆ, SAMOA ZACHODNIE, EUROPAZAUR, LWIA CZĘŚĆ, CHUDOŚĆ, BITNOŚĆ, CIOCIA, FIZYCZNOŚĆ, DOBRO PRYWATNE, RUCHLIWOŚĆ, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, TURBINA GAZOWA, NIKAB, OPCJA, LANDSZAFTA, FOSFOREK, PROSPEKT ORGANOWY, INTERFEJS, ŻAGIEL SKOŚNY, EMYDOPS, DZIESIĘCINA, ŁUSKA, KAROTEN, LIGROINA, AŁCZEWSK, POLITYKA DYSKONTOWA, FINEZYJNOŚĆ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, DERYWACJA FLEKSYJNA, ILUSTRACYJNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, KARMIN, KŁODZKO, REZONATOR, PŁETWA, KARUZEL, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, JĘZYCZNIK, MAKI ZŁOTY, WNĘKA WĄTROBY, ZAWODOWOŚĆ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, FILAR, HEPTAPTYK, APOLLIŃSKOŚĆ, CACHE, ZRZESZONY, ILLGNER, WĘZEŁ, SEKURYTYZACJA, TŁOCZYSKO, ŚLEDZIU, ZŁOTA FUNKCJA, WYSZOGRÓD, BMW, PRĘDKOŚĆ, POPRZEDNIK, GAL, WYŚMIENITOŚĆ, BAKTERIE AZOTOWE, PAMIĘĆ RUCHOWA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, SZUMSK, HETMAN NAKAŹNY, NIEOKREŚLONOŚĆ, PRECYZJA, EDYKUŁ, CIĄG FUNKCYJNY, ANINA, POKAZ, RURA OGNIOWA, PRZYDAWKA, RAK PRĘGOWANY, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, WENESEKCJA, PIENIĄDZ TOWAROWY, GAWIALOWATE, PROBABILIZM, KRYNOLINA, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, STUŁA, KORNIJSKI, ŻYCIE, KIL, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, KWARC MLECZNY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, IKRA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, SZTUTOWIANKA, MOFETY, ŚWIERKLE, BALTONA, CHOLINOLITYK, LAMPA RTĘCIOWA, RUGI, DZIELNA, PROSIACZEK, AGNOSTYK, TARŁÓW, CZERWONA KRWINKA, DRYL, SZOPA, WYMIANA, DYSKRYMINACJA CENOWA, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, PUNKT, STANOWCZOŚĆ, KOCZOWNIK, IGLASTE, CZAS LAPUNOWA, NADZÓR INWESTORSKI, STROIGŁA CHIŃSKA, TRABANT, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ULGA MELDUNKOWA, OSK, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, AUTSAJDER, LIGA, ROZSADNIK, MIĘSOŻERSTWO, ZASIŁEK OKRESOWY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, WIELKA RUŚ, ARYTMETYKA BINARNA, SŁUŻALCZOŚĆ, FACHMAN, WYJEC CZERWONY, WYCZERPYWALNOŚĆ, OKAP, WIELOPŁETWIEC, ROGAL, SYGNIFIKATOR, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, IROKEZ, MACIERZ RZADKA, STAW OSADOWY, BIRMAŃSKI, ODGAŁĘZIACZ, NACJA, PRACA SEZONOWA, DRIOPITEK, POZYCJA, SUSZKA, UTLENIANIE, TOCZYSKO, NAWALANKA, KARIOLKA, SKOK SPADOCHRONOWY, SP. Z O.O, KONKURENCJA, REOSTAT, ZASŁONA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, WYRAŻENIE, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SCHAB, CYRANECZKA ANDAMAŃSKA, ANALIZA PORTFELOWA, KWETA, SIATKOWIEC, UPIERDLIWOŚĆ, FRANK MALGASKI, CHIP, CWAJNOS, ZATOKA, PRAKTYCZNOŚĆ, ANTYDEPRESANT, ZADRAPANIE, WINIETA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, GRZYB OKAZAŁY, WIZA POBYTOWA, ASNYK, CZTERNASTKA, KOD JĘZYKOWY, PRZYNALEŻNOŚĆ, KWOKA, ALKOHOL CUKROWY, POTĘGA, LEŚNICTWO, SARABANDA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, BROŃ RADIOLOGICZNA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, ZŁAD, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, DOROBEK, MIASTO WOJEWÓDZKIE, SZLAUCH, CHOROBA HAGLUNDA, KOLUMNA, JASNOŚĆ, SKALAR, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ANALIZA, DAMAN, MACERAŁ, SULECHÓW, PRZEMYŚLNOŚĆ, MRÓWKA SMĘTNICA, NAUCZANIE ŁĄCZNE, CHOROBA KAWASAKIEGO, NIEŻYWOŚĆ, MARKETING SKOJARZENIOWY, ŁĘK, CALYPSO, UBYTEK, TEMPERATURA, BUSZÓWKOWATE, GLIKOGENOZA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, NICPOŃ, , KLONOWATE, KOLUMNA, TARAN, MAJTKI, BIELIDY, OFFTOP, ?MONARCHIA ELEKCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.675 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GMINA, NA TERENIE KTÓREJ PO 14.01.1999 JEST (BYŁA) WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA KONCESJĄ NA WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I NA RZECZ KTÓREJ PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE JEST (BYŁO) ZOBOWIĄZANE PO TYM DNIU UISZCZAĆ OPŁATĘ EKSPLOATACYJNĄ, ZLOKALIZOWANY W NIEJ JEST (BYŁ) ZAKŁAD GÓRNICZY ALBO JEGO CZĘŚĆ; OBECNIE 73 GMINY W 4 WOJEWÓDZTWACH MAJĄ STATUS GMINY GÓRNICZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GMINA, NA TERENIE KTÓREJ PO 14.01.1999 JEST (BYŁA) WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA KONCESJĄ NA WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I NA RZECZ KTÓREJ PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE JEST (BYŁO) ZOBOWIĄZANE PO TYM DNIU UISZCZAĆ OPŁATĘ EKSPLOATACYJNĄ, ZLOKALIZOWANY W NIEJ JEST (BYŁ) ZAKŁAD GÓRNICZY ALBO JEGO CZĘŚĆ; OBECNIE 73 GMINY W 4 WOJEWÓDZTWACH MAJĄ STATUS GMINY GÓRNICZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GMINA GÓRNICZA gmina, na terenie której po 14.01.1999 jest (była) wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją na wydobywanie węgla kamiennego i na rzecz której przedsiębiorstwo górnicze jest (było) zobowiązane po tym dniu uiszczać opłatę eksploatacyjną, zlokalizowany w niej jest (był) zakład górniczy albo jego część; obecnie 73 gminy w 4 województwach mają status gminy górniczej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GMINA GÓRNICZA
gmina, na terenie której po 14.01.1999 jest (była) wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją na wydobywanie węgla kamiennego i na rzecz której przedsiębiorstwo górnicze jest (było) zobowiązane po tym dniu uiszczać opłatę eksploatacyjną, zlokalizowany w niej jest (był) zakład górniczy albo jego część; obecnie 73 gminy w 4 województwach mają status gminy górniczej (na 13 lit.).

Oprócz GMINA, NA TERENIE KTÓREJ PO 14.01.1999 JEST (BYŁA) WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA KONCESJĄ NA WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I NA RZECZ KTÓREJ PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE JEST (BYŁO) ZOBOWIĄZANE PO TYM DNIU UISZCZAĆ OPŁATĘ EKSPLOATACYJNĄ, ZLOKALIZOWANY W NIEJ JEST (BYŁ) ZAKŁAD GÓRNICZY ALBO JEGO CZĘŚĆ; OBECNIE 73 GMINY W 4 WOJEWÓDZTWACH MAJĄ STATUS GMINY GÓRNICZEJ sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - GMINA, NA TERENIE KTÓREJ PO 14.01.1999 JEST (BYŁA) WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBJĘTA KONCESJĄ NA WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I NA RZECZ KTÓREJ PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE JEST (BYŁO) ZOBOWIĄZANE PO TYM DNIU UISZCZAĆ OPŁATĘ EKSPLOATACYJNĄ, ZLOKALIZOWANY W NIEJ JEST (BYŁ) ZAKŁAD GÓRNICZY ALBO JEGO CZĘŚĆ; OBECNIE 73 GMINY W 4 WOJEWÓDZTWACH MAJĄ STATUS GMINY GÓRNICZEJ. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast