FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, W TRAKCIE KTÓREJ STATEK POWIETRZNY WYKONUJE OBRÓT DOOKOŁA SWOJEJ OSI PODŁUŻNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BECZKA to:

figura akrobacji lotniczej, w trakcie której statek powietrzny wykonuje obrót dookoła swojej osi podłużnej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BECZKA

BECZKA to:

cylindryczne, wyoblone pośrodku naczynie, tradycyjnie wykonywane z klepek drewnianych, najczęściej dębowych, spiętych metalowymi obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

narzędzie tortur i metoda unieruchomienia przesłuchiwanego poprzez umieszczenie go w pozycji klęczącej w beczce w wyciętymi otworami na ręce i nogi (na 6 lit.)BECZKA to:

angielska miara objętości cieczy; 271,36 dm3 (na 6 lit.)BECZKA to:

gruba osoba (na 6 lit.)BECZKA to:

zawartość beczki; tyle, ile się mieści w beczce (na 6 lit.)BECZKA to:

figura akrobacji lotniczej (na 6 lit.)BECZKA to:

walcowate naczynie z drewnianych klepek ściśniętych obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

robocza część walca walcarki (na 6 lit.)BECZKA to:

drewniane klepki ściśnięte obręczami (na 6 lit.)BECZKA to:

antałek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, W TRAKCIE KTÓREJ STATEK POWIETRZNY WYKONUJE OBRÓT DOOKOŁA SWOJEJ OSI PODŁUŻNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.493

ZĘBNICA, ZGUBA, DYFTERIA, HOLOWNIK, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, FIGURA, ZBROJA NIEMIECKA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, NAPĘD RAKIETOWY, OWCZA WEŁNA, ANTYTETYCZNOŚĆ, TELLUREK, TELERAN, INTENSJA, GWIAZDOR, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KATEGORIA PIÓRKOWA, WZW A, TWARDE PORNO, ZWIĄZEK RZĄDU, BROŃ MASZYNOWA, DIPLODOKI, KET, BAWEŁNA, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, DAMA, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, DATARIA, MATNIA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, BAZIA, MATERIAŁ, TERYNA, WIELKI WYBUCH, PAROWIEC, ROTACJA WEWNĘTRZNA, KOTWICA, WIROWOŚĆ, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, CHARTER, KAPLICA, KASZANKA, ANTYLITERATURA, BINGO PIENIĘŻNE, PARABOLOIDA OBROTOWA, BIOTRANSFORMACJA, CENTRUM URAZOWE, BIAŁA BIERKA, BROŃ AUTOMATYCZNA, TOR, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, WAŁEK, GAŚNICA PROSZKOWA, JIVE, APORIA, KATEGORIA URZĘDNICZA, RUCH PRECESYJNY, RÓWNIK NIEBIESKI, RUDOWĘGLOWIEC, SESZELKOWATE, PODWÓJNA HELISA, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, LIGATURA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, PŁONIWOWCE, TYSIĘCZNIK, FIGURA, TEMACIK, PORÓD RODZINNY, PISARZ, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, DYSPOZYTYWNOŚĆ, HOKEJ, TRZON MACICY, ZWARCIE, PUZON, EKTOBLAST, AFLASTON, POŻAREK, PRZYWODZICIEL, BARSZCZ UKRAIŃSKI, KABLOWIEC, BAR MICWA, ŁÓDŹ PILOTA, RZUT, POMPA WYPOROWA, KONKURS, CYKL PRECESYJNY, ŁAMACZ LODU, EKLIPTYKA, MATAMATOWATE, ŚRUBA, POLAROGRAFIA, TUALETA, FILOLOGIA POLSKA, KUC KASPIJSKI, CHOROBA DEVICA, PEŁNIA, KONGREGACJA, POLICJA SĄDOWA, PIONEK, LAMPA KARBIDOWA, WALCOWNIA GORĄCA, PIEPRZNICZKA, GYROS, KRYTERIUM HURWICZA, KREDYT BALONOWY, HETERIA, ANALIZA PORTFELOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KANAŁ, CHŁYST, DYSCYPLINA PARTYJNA, SYMETRIA, DIKSONIOWATE, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, REWIA MODY, KANCONA, ZBROJA KRYTA, ELEKTROMIOGRAFIA, OBRÓT, POZAOSIOWOŚĆ, TAMBURYN, KRZYŻYK, ŚWIĄTEK, FOKSTROT, LIMBO, RATA BALONOWA, PORODÓWKA, IKONOGRAFIA, POCZTOWIEC, METALOGIKA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, FUNKCJA OGRANICZONA, WYSPA KONTYNENTALNA, WYRÓB, SYLWETA, JESIOTR, TYKA, LOTNICTWO WOJSKOWE, BATALION WARTOWNICZY, SŁOMIANA WDOWA, DELFIN HEKTORA, WĄŻ, CZERWONKA, BROŃ RAKIETOWA, TEMPO, KURZA PAMIĘĆ, OBRĘCZ, HETAJRA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, TRAP, PASO DOBLE, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CIASTO, TURBINA PROMIENIOWA, MINARET, DWA OGNIE, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, HYDROFIT, CIASTKARZ, SPYCHOTECHNIKA, ZASIADKA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, TORUS, EAST INDIAMAN, TROP, KONTO DEPOZYTOWE, ZBROJA BIAŁA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, MINIKOSZYKÓWKA, WSZECHŚWIAT, KAWA ZBOŻOWA, PUENTA PŁASKA, GETTER, KORWINIZM, WAŁ, KMINEK INDYJSKI, ŚLIZG, HOMOLOGIA, GALAR, ROZPRAWKA, KANTON, OBRÓT, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, PIĘĆDZIESIĄTKA, WIEŚ CZYNSZOWA, FIGURA, KARNER, CICHA MSZA, BLANKIETOWOŚĆ, KARBIDKA, WNĘKA WĄTROBY, TUŃCZYKOWIEC, TESTAMENT USTNY, EGZOSZKIELET, OCZODÓŁ, UFO, BYDLEŃ, JACHT, BECZKA, KILLER, MUTACJA GENOWA, ŚMIERDZIEL, HORROR, POJEMNIKOWIEC, BIEGUN GALAKTYCZNY, FLAMBIROWANIE, EGERIA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, KETEN, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, RAPTULARZ, OŚ PORTALOWA, UTLENIANIE, CINKCIARZ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, KOPARKA CHWYTAKOWA, KWAS MLEKOWY, ACHALAZJA, KULMINACJA, MIKSER PLANETARNY, CECHA RELEWANTNA, SZAŁWIA, FIGURA, KESSEL, REJS, DRAKKAR, TELIGA, OTRUPKA WESTWOODA, WOREK, PERTA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, PHISHING, KOMETKA, LOKATA DYNAMICZNA, URZĄD POCZTOWY, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, SOJUZ, URLOP MACIERZYŃSKI, RZEŹBA, THRILLER, OSTRY KURS, CALLANETICS, POSTAĆ, EPOKA LITERACKA, LIŚĆ KARTEZJUSZA, MONOCHROMATYZM, TRÓJPOKŁADOWIEC, OPŁATA RYCZAŁTOWA, KATAKUMBY, KROKODYL, TEMAT, PUŁAP, EKOSFERA, OKRĘT DOZOROWY, PRASOWNIA, PRZECZENIE, LEONOW, POLOWANIE, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, WAHADŁOWIEC, MEDYCYNA PRACY, SZTORMLINA, LEMUR WARI, ŚWIETLICA, ŚCIANA SZKIELETOWA, DEFERENT, BRUTAL, TENDENCJA ROZWOJOWA, ZBÓJNICKI, SAMORZĄD, ALUMINOGRAFIA, COŚ NA ZĄB, RZEŹBA GLACJALNA, CUMMINGS, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, BECZKA PROCHU, AKCJA IMIENNA, FILM INTERAKTYWNY, WIELORYBNIK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, TRIAL, TENIS STOŁOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, WSPÓŁĆWICZĄCY, PROSCENIUM, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, SOJUZ, KUCZBAJ, PASJA, UKŁAD ZAPŁONOWY, PREMIA TECHNOLOGICZNA, ?KAPITANIA GENERALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, W TRAKCIE KTÓREJ STATEK POWIETRZNY WYKONUJE OBRÓT DOOKOŁA SWOJEJ OSI PODŁUŻNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, W TRAKCIE KTÓREJ STATEK POWIETRZNY WYKONUJE OBRÓT DOOKOŁA SWOJEJ OSI PODŁUŻNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BECZKA figura akrobacji lotniczej, w trakcie której statek powietrzny wykonuje obrót dookoła swojej osi podłużnej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BECZKA
figura akrobacji lotniczej, w trakcie której statek powietrzny wykonuje obrót dookoła swojej osi podłużnej (na 6 lit.).

Oprócz FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, W TRAKCIE KTÓREJ STATEK POWIETRZNY WYKONUJE OBRÓT DOOKOŁA SWOJEJ OSI PODŁUŻNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ, W TRAKCIE KTÓREJ STATEK POWIETRZNY WYKONUJE OBRÓT DOOKOŁA SWOJEJ OSI PODŁUŻNEJ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x