REPUBLIKA, W KTÓREJ NARÓD WYBIERA PREZYDENTA, A ON WYBIERA PREMIERA, A NA JEGO WNIOSEK RÓWNIEŻ MINISTRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA to:

republika, w której naród wybiera prezydenta, a on wybiera premiera, a na jego wniosek również ministrów (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REPUBLIKA, W KTÓREJ NARÓD WYBIERA PREZYDENTA, A ON WYBIERA PREMIERA, A NA JEGO WNIOSEK RÓWNIEŻ MINISTRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.554

BAROK, WIATROWNICA, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, KATASTROFA KOSMICZNA, CIAŁO PRZYCZYNOWE, STACJA POSTOJOWA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, KRUP, LEGAT, WITKACY, METALOGIKA, SPEKTROMETRIA MAS, CZEKOLADA, KOPALNIA OTWOROWA, LEGENDA, DANE BIOMETRYCZNE, ROMSKI, JESIOTR ROSYJSKI, RACHMISTRZ SPISOWY, GLOSA, ZEGAR SZACHOWY, PAMPA, NAPÓR, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, KARDIOMIOPATIA, OMYŁKA PISARSKA, KOTLINA KŁODZKA, CYKL AZOTOWY, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, ODCZYN, LOTOKOT, KOLUMNA MARYJNA, DODATEK BRANŻOWY, EWALUACJA, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, TAUTOCHRONA, ŻYWICA POLIESTROWA, REKULTYWACJA, OSTATNIA POSŁUGA, DIASTOLE, RYFLA, ŁODYGA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, GWAJAK, AURA WITALNA, DEMONSTRACJA, UMOWA UBEZPIECZENIA, GWAJAKOWIEC, KANTORAT, RDZEŃ, SAMOGŁOSKA WYSOKA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, TELEZAKUPY, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, KATEGORIA PIÓRKOWA, CYKL ROZWOJOWY, EDUKACJA EKOLOGICZNA, POLICJA DROGOWA, ZGORZEL GAZOWA, RAFA, KIESZEŃ, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, KUMOSTWO, BUFET, WYCHWYT, KADŹ ZALEWNA, GÓRKA, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, STOPNICA, SYNTEZA, INFLACJA PŁACOWA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, PODEJRZANA, GRUPA WERBALNA, BŁONICA KRTANI, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, UNDERGROUND, TAŚMA MONATAŻOWA, AMFIUMY, PREZBITERIUM, ROZBIERANKA, WCZASY PRACOWNICZE, CZASOWNIK FRAZOWY, OBWINIONY, PIKIETA, PROMIENNIK, GROOMING, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PRAWA RODZICIELSKIE, RURA WYDECHOWA, MINISIATKÓWKA, ROPOMACICZE, EMISJA ELEKTRONÓW, CEL, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, KLASA INTEGRACYJNA, GETTER, POŻAR, POJAZD MECHANICZNY, DWA OGNIE, RECEPTOR KAINOWY, PATRYLINEARNOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, TYSIĄC, GAMBIR, KARETKA REANIMACYJNA, KONTENER, ZWIASTUN, SYNANTROP, REPUBLIKA ADYGEI, BAGAŻOWY, ŚRÓDPOŚCIE, SOWIECKOŚĆ, HORMON STERYDOWY, BUDOWACZ, HEROSTRATYZM, TAŚMA MAGNETYCZNA, TERAPIA RODZIN, MIEDZIORYTNICTWO, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, CETIOZAUR, ALGRAFIA, SZYNION, HORYZONT CZĄSTEK, DYSOCJANT, AMPUTACJA, POLIANDRIA, BIAŁA, ZŁAD, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, BÓL ŚWIATA, FUGU, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KOMÓRKA MATECZNA, BANIALUKA, ENCYKLOPEDYZM, GAŚNICA ŚNIEGOWA, TEMPERATURA NÉELA, PI, ARYSTOTELES, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, CORONET, EWOLUCJONIZM, LIMIT, KRAŚNIK WYKOWIEC, KALORMEN, RURA OGNIOWA, ZBIOREK, WEWNĘTRZNY, GOŁĘBICA, GŁUCHY TELEFON, RAJDER, GRAFOLOG, BERGMAN, ŻYWOTNOŚĆ, PANORAMA, ŚMIERDZIEL, ZABAWIACZ, TOCZEŃ, SUFIKS, ZAKRĘT, CZOŁDAR, WALASEK, BADANIA SYSTEMOWE, STWARDNIENIE ROZSIANE, PASCAL, KUKLIK SZKARŁATNY, TRANZYCJA, PERKOZ GRUBODZIOBY, BIEGUN ANIMALNY, KAPLICA CHRZCIELNA, PRZYROSTEK, FILTR BARWNY, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, BRACHET, LIGATURA, MEZOZAUR, TARGI, BYDLEŃ, POLITYKA PODATKOWA, BATERIA ALKALICZNA, CHOROBA OGUCHIEGO, DZWONEK RĘCZNY, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, TEOKRACJA, UCZELNIA AKADEMICKA, BRAHE, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, WODA KOPALNIANA, TRASZKA IBERYJSKA, PC, WYKLUCZENIE, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, WOSKOWNIA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, NARCIARSTWO DOWOLNE, KLASTER, HOMOFONIA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KONDENSACJA, KATEGORIALNOŚĆ, POLE ŹRÓDŁOWE, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ZAJĄC POLARNY, SIŁA, BEKON, LOTERIA FANTOWA, BLOKADA EKONOMICZNA, ŁUPEK MIKOWY, JESTESTWO, ZRÓWNOWAŻENIE, MARTWY PRZEPIS, EMOTIKONA, TERRINA, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, DIAGRAM KWIATOWY, METAFIZYKA KLASYCZNA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, STRASZAKI, OSCYLACJA LODOWCA, OKRĘT, RUNO, CENA MAKSYMALNA, WARUNEK KONIECZNY, MONOGAMIA, GÓRA PODWODNA, AKTUALIZM, ASNYK, LAMPA KWARCOWA, OBRZĄDEK, CYKL ŻYCIOWY, ŚLIZG, MALARSTWO KATAKUMBOWE, FOTEL KLUBOWY, KICHA, LATINO, WINA UMYŚLNA, STER, BERGSON, WZROST ZEROWY, LIST POLECONY, PSYCHOHIGIENA, KOPUŁKA, CZYSTOŚĆ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, GRUPA PRZEMIENNA, JOGURCIK, RESET, TARAS WIDOKOWY, PROSTOŚĆ, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, RETRAKCJA, DYSCYPLINA KLUBOWA, BEZDNO, CHOROBA REFSUMA, MASŁO CZOSNKOWE, KOMA, PRZETOKA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, PIRAMIDA FINANSOWA, KOŁYSKA JUDASZA, TRANDOLAPRYL, KOLBA, STRASZAKOWATE, WAPIENNIK, ODSYŁACZ, URZĄD CENTRALNY, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, MINIKOSZYKÓWKA, OPĘTANY, PORTATYL, PODZIEMIE, KOMI, JĘZYK ARABSKI, WYCISK, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, TARCZA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, MIKROARCHITEKTURA, CENA WYWOŁAWCZA, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, SPECJACJA FILETYCZNA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, TYSIĘCZNIK, RACJONALNA IGNORANCJA, WOREK, KANT, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, NADAWCA, PLURALISTA, OTRUPKA WESTWOODA, ?GITARA DWUNASTOSTRUNOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REPUBLIKA, W KTÓREJ NARÓD WYBIERA PREZYDENTA, A ON WYBIERA PREMIERA, A NA JEGO WNIOSEK RÓWNIEŻ MINISTRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REPUBLIKA, W KTÓREJ NARÓD WYBIERA PREZYDENTA, A ON WYBIERA PREMIERA, A NA JEGO WNIOSEK RÓWNIEŻ MINISTRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA republika, w której naród wybiera prezydenta, a on wybiera premiera, a na jego wniosek również ministrów (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA
republika, w której naród wybiera prezydenta, a on wybiera premiera, a na jego wniosek również ministrów (na 24 lit.).

Oprócz REPUBLIKA, W KTÓREJ NARÓD WYBIERA PREZYDENTA, A ON WYBIERA PREMIERA, A NA JEGO WNIOSEK RÓWNIEŻ MINISTRÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - REPUBLIKA, W KTÓREJ NARÓD WYBIERA PREZYDENTA, A ON WYBIERA PREMIERA, A NA JEGO WNIOSEK RÓWNIEŻ MINISTRÓW. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x