DZIEDZINA FARMAKOLOGII OPISUJĄCA ZMIANY STĘŻENIA LEKU LUB JEGO METABOLITÓW W USTROJU W CZASIE; PROCESY, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ FARMAKOKINETYKA DOTYCZĄ LOSÓW LEKU W USTROJU I SĄ OPISYWANE W SYSTEMIE LADME - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FARMAKOKINETYKA to:

dziedzina farmakologii opisująca zmiany stężenia leku lub jego metabolitów w ustroju w czasie; procesy, którymi zajmuje się farmakokinetyka dotyczą losów leku w ustroju i są opisywane w systemie LADME (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA FARMAKOLOGII OPISUJĄCA ZMIANY STĘŻENIA LEKU LUB JEGO METABOLITÓW W USTROJU W CZASIE; PROCESY, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ FARMAKOKINETYKA DOTYCZĄ LOSÓW LEKU W USTROJU I SĄ OPISYWANE W SYSTEMIE LADME". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.324

SATELITA GEOSTACJONARNY, ŻABA Z JUNIN, JEDNOSTRONNOŚĆ, WĄŻ, OBRĘB EWIDENCYJNY, BABA JAGA, MADONNA, CZYRAK MNOGI, KOŁO PODBIEGUNOWE, ODPŁYW, KOCIOŁ WIROWY, SINGIEL, NARKOLEPSJA, RADIOTA, PRZĄDEK, FARBA DRUKARSKA, WIDEOKONFERENCJA, KUPON, EDUKATORKA, ROTOR, ZAŁOM, ZNAK PISARSKI, SZNUR, BIEDA, LUGER, WICIOWIEC, GESTOZA, RACHUNEK CAŁKOWY, MARKIZETA, DRĄŻEK POGO, DYSZA WYLOTOWA, HUŚTAWKA, WARNIA, PIÓROSZ PIERZASTY, NIEWYPŁACALNOŚĆ, FREDRO, TOKSYNA SINICOWA, JARZĄB, BIKRON, RYBIE OKO, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, BORYS, DŻIHAD, BETON JAMISTY, KÓŁKO, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, PEWNOŚĆ, KARCZMA PIWNA, EMISJA, PODKŁADKA, EKSTRUZJA, MUFKA, KONKURENCJA, IMPRESYWNOŚĆ, INFA, CZARNE, KALORMEN, KNYSZ, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, PERCEPAN, SHIMMY, CIEK, OPONA PNEUMATYCZNA, PLETYZMOGRAF, SSAK, ESTOŃSKOŚĆ, APARAT KRYTYCZNY, KUREK, PŁAWINA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KINO DROGI, TABLICA STEROWNICZA, OKULISTA, ALIT, BUDOWNICTWO, BYDLEŃ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ZLEW, KAPITALNY REMONT, NIEDORÓBKA, NEBIWOLOL, MEZOSFERA, ANTOWIE, JASKINIA LODOWA, ODPŁYW, KRÓL ZWIERZĄT, KIELON, PIES, CZKAWKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, ACENA NOWOZELANDZKA, WOJOWNICZOŚĆ, OSOBA PODEJRZANA, SREBRNA PAPROĆ, HADŻ, SILNIK SPALINOWY, LINIA WIDMOWA, ZANIK MIĘŚNI, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, FANTOM, ROZMODLENIE, IGLICA, KOTLET SCHABOWY, LODOWIEC SZELFOWY, GAŁĘŹNIK, CIĄGNIK, PRZESTRZEŃ, UTARG KRAŃCOWY, AUTOTEMATYZM, ALEC, AUTOSYFON, ATRYBUCJA STABILNA, WYŁĄCZNIK, SPUSZCZENIE, KONEW, PARKINGOWY, PŁOMIEŃ, BICIE CZOŁEM, WĘŻÓWKA, FORMA, FILOLOGIA KLASYCZNA, RÓWNIA POCHYŁA, TERMOS BUFETOWY, SORABISTYKA, CIOS PROSTY, EWA, BALANTIDIOZA, PRZERWANIE CIĄŻY, KOZAK, GROŹBA KARALNA, AMPUŁKA, PÓŁCIEŃ, KUPLET, NEGACJONISTA, KARBIDKA, WOJEWODA, KIESA, WĘGAREK, PRZESTRZEŃ STANU, SZPATUŁKA, TAMANDUA, JĘZYK ŁACIŃSKI, MISIAK, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, WSPOMNIENIE, PLENNOŚĆ, POJAWIENIE SIĘ, STEWA, ZDOBYWCA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, FILODENDRON, ASTRAGAL, TERAPIA, MIECZ UCHYLNY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PIEZOMETR, STRZAŁKA, GNOJOWNIK, TUALETA, DOROBEK, GEOLOGIA STRUKTURALNA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KWARTET SMYCZKOWY, PARAKAPPACYZM, HAMULEC NAJAZDOWY, STWARDNIENIE GUZOWATE, MIECZNIK, ŁUSKOWCE, GYROS, WYGLĄD, KARB, CZWARTY ŚWIAT, INWENTARZ ŻYWY, PIKADA, KAMERA, TEKSTYLNY, TULEJA, KROWIENTA, UKŁAD INERCJALNY, SOLICYTACJA, NIGER, POŁYKACZ, ŁAMACZ BLOKADY, WYTRZESZCZ, FIRN, HELIOFIT, SCENERIA, DESTRUKCYJNOŚĆ, NIMFA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, PATRIARCHAT, IZBICA, WIELOBARWNOŚĆ, TYMPANON, TRZMIEL DRZEWNY, RÓWNANIE CAŁKOWE, WIDOWISKO, KLAPKA, ZASZŁOŚĆ, ARGENTYNOZAUR, NEPER, RURA OGNIOWA, WROCŁAWSKOŚĆ, INSTYTUCJA PROCESOWA, ZARAŻONA, UBOŻENIE, MASA, HABANERA, STRETCH, DESKRYPCJA OKREŚLONA, OPIEKUN FAKTYCZNY, RÓŻKOWIEC LIPOWY, WIELOCUKIER, MEGABAJT, ZIARNIAK, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, BEZDUSZNOŚĆ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PRZEKUPSTWO, INTERESOWNOŚĆ, NAŁÓG, ŻEBERKA, MONOGENIZM, SEMAFOR, MIGRACJA PLANETARNA, ORGANKI, GASKONADA, GRAF EULEROWSKI, SZLAK ŻEGLUGOWY, OTWIERANIE DUSZY, ALKA, PISMO FONETYCZNE, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, DEMOBILIZACJA, MANDOLA, AKLIMATYZACJA, MARINA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, PÓJDŹKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, POWŁOKA, PŁOMYCZEK, NIESPORCZAK, IZOMER, CIĄG, MIĘTÓWKA, ZJAWISKO THOMSONA, GAŁĘZIAK, BARWY, ZIEMNIACZEK, ABSOLUT, ATONIA, AZOLLA PAPROTKOWA, SYSTEM POWIERNICZY, ŁOBODA, DOBRO WOLNE, FUZJA POZIOMA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, AERONOMIA, SKRAJNIK DZIOBOWY, SAMOZATRACENIE, STYL IZABELIŃSKI, INFOMAT, KARPLE, DOM, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, SPOINA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, CELNOŚĆ, DRUK ROZSTRZELONY, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, KWARTET, DZIENNIKARZ, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, RDZA, TARPAN, BUTELKA, EKRANOPLAN, CHOROBA ANGIELSKA, PAREJAZAURY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, KŁOBUK, RANA POSTRZAŁOWA, LANGUR KSIĄŻĘCY, CUKIER WANILIOWY, UNIK, METEOR, DOBRO FINALNE, KRWIOŻERCZOŚĆ, FILEMONKA, KĄTOMIERZ, CYTYDYNA, BASEN, FAWOREK, EMANACJA, BLACKOUT, EUFONIA, EGZORCYZM, OPTYKA KWANTOWA, ?STOPKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA FARMAKOLOGII OPISUJĄCA ZMIANY STĘŻENIA LEKU LUB JEGO METABOLITÓW W USTROJU W CZASIE; PROCESY, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ FARMAKOKINETYKA DOTYCZĄ LOSÓW LEKU W USTROJU I SĄ OPISYWANE W SYSTEMIE LADME się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA FARMAKOLOGII OPISUJĄCA ZMIANY STĘŻENIA LEKU LUB JEGO METABOLITÓW W USTROJU W CZASIE; PROCESY, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ FARMAKOKINETYKA DOTYCZĄ LOSÓW LEKU W USTROJU I SĄ OPISYWANE W SYSTEMIE LADME
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FARMAKOKINETYKA dziedzina farmakologii opisująca zmiany stężenia leku lub jego metabolitów w ustroju w czasie; procesy, którymi zajmuje się farmakokinetyka dotyczą losów leku w ustroju i są opisywane w systemie LADME (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FARMAKOKINETYKA
dziedzina farmakologii opisująca zmiany stężenia leku lub jego metabolitów w ustroju w czasie; procesy, którymi zajmuje się farmakokinetyka dotyczą losów leku w ustroju i są opisywane w systemie LADME (na 15 lit.).

Oprócz DZIEDZINA FARMAKOLOGII OPISUJĄCA ZMIANY STĘŻENIA LEKU LUB JEGO METABOLITÓW W USTROJU W CZASIE; PROCESY, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ FARMAKOKINETYKA DOTYCZĄ LOSÓW LEKU W USTROJU I SĄ OPISYWANE W SYSTEMIE LADME sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DZIEDZINA FARMAKOLOGII OPISUJĄCA ZMIANY STĘŻENIA LEKU LUB JEGO METABOLITÓW W USTROJU W CZASIE; PROCESY, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ FARMAKOKINETYKA DOTYCZĄ LOSÓW LEKU W USTROJU I SĄ OPISYWANE W SYSTEMIE LADME. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x