PRZESTRZEŃ (RÓG) MIĘDZY DWIEMA STYKAJĄCYMI SIĘ POWIERZCHNIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĄT to:

przestrzeń (róg) między dwiema stykającymi się powierzchniami (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KĄT

KĄT to:

każda z dwóch części płaszczyzny zawartych między dwiema półprostymi (wraz z nimi), nazwanymi ramionami, o wspólnym początku, zwanym wierzchołkiem (na 3 lit.)KĄT to:

miejsce, w którym się mieszka (na 3 lit.)KĄT to:

miejsce, zakątek, też: dziura, pipidówek (na 3 lit.)KĄT to:

część płaszczyzny zawarta między dwoma prostymi (na 3 lit.)KĄT to:

np. rozwarty w geometrii (na 3 lit.)KĄT to:

prosty - ma 90 st. (na 3 lit.)KĄT to:

chociaż ciasny ale własny (na 3 lit.)KĄT to:

ostry, prosty lub rozwarty (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTRZEŃ (RÓG) MIĘDZY DWIEMA STYKAJĄCYMI SIĘ POWIERZCHNIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.316

POWSTANIE WARSZAWSKIE, BRODZĄCE, KĄKOL, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, KANCONA, OBŻARCIUCH, WEBMASTER, TANGO, RADIOMETRIA, JĘZYK STAROEGIPSKI, KONCERT, KATASTROFA KOSMICZNA, FIKNIĘCIE KOZŁA, POROST, ŚLISKOŚĆ, PRACUŚ, NIETOPERZE OWADOŻERNE, LITEWSKI, ZŁÓG WAPNIOWY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, WĘDRÓWKA, CHÓD, WSTRZYMANIE, BLOK SOCJALISTYCZNY, CHONDRYT, ŁUŻYCE, KRYSZNAIZM, OBROŻA, WF, PIJALNIA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KANAŁ PRZERZUTOWY, STAN PSYCHICZNY, CHŁOPCZYCA, NACZYNIA POŁĄCZONE, TWARDY KARK, JĘZYK PRASEMICKI, NAROŻNIK, CZERKIESKA, ABSURD NAZWOWY, KOMPLEKS GLEBOWY, PROCES CHEMICZNY, STARY WYŻERACZ, HARDOŚĆ, PRĄD FARADYCZNY, KWATERUNEK, TĘŻYCZKA, JELEŃ MILU, HERBATNICA, ORGANIZM WYŻSZY, REKLAMIARZ, PISTOLET, KONKURS, ZAKON CZYNNY, ATTACHAT, UJŚCIE GARDŁOWE, GŁOWICA, METODOLOGIA, MUZYK, PRZESTRZEŃ BARW, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, ŁUSKOWCE, SPRZEDAŻ, WYRAZISTOŚĆ, SOS MORNAY, KAMIEŃ BUDOWLANY, ROŚLINA NACZYNIOWA, LEKARZ DOMOWY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, AUDYTORIUM, ODRUCH KOLANOWY, SILNIK BLIŹNIACZY, TREN, POWRÓT, KRYJÓWKA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, PRZESTRZEŃ RZUTOWA, CHIRURG, SŁOIK, PRZETARG OGRANICZONY, CYBORIUM, NAŚLADOWNICTWO, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, GĄSKA ZDRADLIWA, PUŁK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, OSŁONKA, PROFESOR, DOJŚCIE, ORGANKI, SIEDLISKO, LARWA, SUBLITORAL, CZARNY CHARAKTER, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, KOMORA ZAMKOWA, SCRATCHING, STYRON, HIPERTEKST, AMPUŁKA, GEEK, FALISTOŚĆ, WYPAŁ, RÓG, SZTURMAK, DACH ŁAMANY, PRZEŁAWICENIE, PLEZJOZAURY, ŁATA, BACH, GNOJAK, PRZECIWSTOK, WĘDRÓWKA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, ROK PODATKOWY, POZA, SEPARACJONIZM, PARA, CIEPLUCH, BIEG ALPEJSKI, KRZYWA ELIPTYCZNA, RUCH, KOŁO, LINIE OCEANICZNE, ANARCHISTA, DZIEŃ POLARNY, MATKA-POLKA, KOŃCZYNA GÓRNA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, SŁUPEK STARTOWY, POPISOWOŚĆ, CHARTER, MIESIĘCZNICA, KORBACZ, OZÓR, POCIĄG SZPITALNY, PERŁOZ, KORYTO, MASZT, PRYZMA, GE'EZ, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, BIGAMIA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, KOŚĆ KLINOWATA, WARUNKOWANIE, KAMPUS, MALARSTWO FIGURATYNWE, CYPRYŚNIK BŁOTNY, BEZWŁAD, NASTĘP, NEURON LUSTRZANY, STYL IZABELIŃSKI, ROZŁOŻENIE SIĘ, POŻAR, EKSKREMENTY, OSCYLOSKOP, OBÓZ WĘDROWNY, SEN ZIMOWY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, KUSZTYCZEK, KOŃ APPALOOSA, MATEMATYK, PASTISZ, HULMAN SZARY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, IZBA MORSKA, SUBRETKA, ORZECH KOKOSOWY, OSADA, BROMELIA, TON, HISTORYZM, KLOZET, CHAŁTURZYSTA, TERMOS BUFETOWY, ZSYPISKO, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ŻABA ŚMIESZKA, GEOLOGIA NAFTOWA, AKTORKA, ŁĘKOTKA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, SKÓRZAK, DANIE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, DŻOLER, GAMBIR, TOPSEL, DRUCIARZ, ERPEG, WĘDROWNOŚĆ, KASZANA, CZARNY FILM, KLIENT, PRZESTRZEŃ, DESOCJALIZACJA, STANOWISKO, PRĄD BŁĄDZĄCY, STARY KOŃ, CHŁOPEK ROZTROPEK, RUSKI, WYLEW, OGNIWO, SASZETKA, GRUPOWOŚĆ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, FIGA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, TUBA, POGOTOWIE GAZOWE, LECZENIE CHIRURGICZNE, KAUTOPIREIOFAGIA, STYL KOLONIALNY, RACHUNKOWOŚĆ, BATYMETRIA, MARSJAŃSKI, DRABKA, NAJDA, SUKIENNIK, KUJNOŚĆ, JUDASZ, DOROŻKARSTWO, WARSTWA PERYDOTYTOWA, PASTERSKOŚĆ, ZASIĄG, KAWIARKA, KRA, GRADACJA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, PSEUDOLOSOWOŚĆ, OFTALMOLOG, ZAJĄKNIĘCIE, PRZESTRZEŃ PODOTRZEWNOWA, SUTKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, RODNIK, MĄDRALIŃSKI, EKSPEDYCJA, TUTORIAL, HOHENZOLLERNOWIE, AIDEOLOGICZNOŚĆ, WYBIELENIE, MOST, ĆAKRA, ULUBIENIEC MUZ, MYJNIA, TŁO, BROSZA, WYLĘG, PIERWSZOŚĆ, KRĘG OBROTOWY, PRZELICZNIK, CZKAWKA, SORABISTYKA, ROZCHWIEJ, OPARY, NIEŚPIESZNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DNA MOCZANOWA, OPIEKUN, PROFESJONALISTA, BŁONA PŁYWNA, LITAURY, PARNAS, FILAMENT AKTYNOWY, PANCERNIK SZCZECINIASTY, OFICYNA WYDAWNICZA, DIZAJN, ENDOSZKIELET, PUSZCZYK, METAMORFIZACJA, GEKON PASKOWANY, KROWIEŃCZAK, NIEKONSEKWENCJA, OBSZAR TRANZYTOWY, TRÓJKA, BESTIA, SKLEPIENIE PALMOWE, KOSZYKÓWKA, DIECEZJA, KOŃ KARABACHSKI, PRAWO MOORE'A, NAGRODA RZECZOWA, MAKATKA, REAKTOR, OPUSZCZENIE, SZAL, WSPÓŁBRZMIENIE, GRYMAŚNICA, SZTUKA ZIEMI, BUŁGARIA KAMSKA, GEN HIPOSTATYCZNY, TEORIA CIAŁ, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, RYWALIZACYJNOŚĆ, KOMPUTEROWIEC, ORKIESTRA SYMFONICZNA, JĘZYK KENTUM, ?PERIOD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.316 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTRZEŃ (RÓG) MIĘDZY DWIEMA STYKAJĄCYMI SIĘ POWIERZCHNIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTRZEŃ (RÓG) MIĘDZY DWIEMA STYKAJĄCYMI SIĘ POWIERZCHNIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĄT przestrzeń (róg) między dwiema stykającymi się powierzchniami (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĄT
przestrzeń (róg) między dwiema stykającymi się powierzchniami (na 3 lit.).

Oprócz PRZESTRZEŃ (RÓG) MIĘDZY DWIEMA STYKAJĄCYMI SIĘ POWIERZCHNIAMI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZESTRZEŃ (RÓG) MIĘDZY DWIEMA STYKAJĄCYMI SIĘ POWIERZCHNIAMI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast