CECHA CZEGOŚ, CO SIĘ NIE BŁYSZCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATOWOŚĆ to:

cecha czegoś, co się nie błyszczy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MATOWOŚĆ

MATOWOŚĆ to:

cecha dźwięku lub głosu, który jest przytłumiony, pozbawiony emocji, głuchy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO SIĘ NIE BŁYSZCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.659

LIPA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, ROZMIAR, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, BARWA OCHRONNA, JEŻOWATE, ODDANIE, STAN WODY, MEKSYKAŃSKA FALA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, SOCJOPSYCHOLOGIA, ŻYDOFIL, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, KOSZULKA WODNA, UCHWYT, DIAGNOSTA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, KAWAŁ, FACHMAN, NAHUATL, WIRTUOZOSTWO, LWIA CZĘŚĆ, KSENOBIOTYK, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, LAMUCKI, KORPUS, AUTOMAT, CZAROWNICA, NIEZGRABA, SZCZĘŚCIARA, RURA CROOKESA, AGRESYWNOŚĆ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, MIRA, DOMINIUM, WĘŻOWNIK, SIKORY, TYRYSTOR, WESOŁOŚĆ, DESIGNER, WĘZEŁ DROGOWY, LENIWCE DWUPALCZASTE, MIŁOŚNICTWO, NIEMOŻEBNOŚĆ, WĄTEK, KASTA, CAP, SKORUPA, NIEOBLICZALNOŚĆ, SETKA, KOŻUCH, POPLECZNICTWO, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, WURŚCIK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, MAKI, MADRASA, MUCHY W NOSIE, PISARZ POLNY, GRZYB TRUJĄCY, ENDOSZKIELET, DYSTYCH, BLUES, ZAPUSTY, ZASOBNOŚĆ, KURATORKA, KRĄŻENIE OGÓLNE, PRAWOMOCNOŚĆ, MLECZ, KUPIEC, NAJWYŻSZY CZAS, ANTECEDENCJA, BRODAWKA STÓP, PROLIFERACJA, KRÓTKI WZROK, GRABEN, FALA AKUSTYCZNA, KRZYŻAK ROGATY, CZEPLIWOŚĆ, AMBITNOŚĆ, TRAGIZM, JĘZYK BIAŁORUSKI, AKCELERATOR CYKLICZNY, ARAB, OPERA, FALISTOŚĆ, INSPIRATOR, SPRZECIW, MULTIKULTURALIZM, GUNIAK, OBŁOŚĆ, OLIGOFAG, WOŁOCH, KRAKELURA, CZYNNIK NIECENOWY, STYMULATOR, POMOC, WIELKI STEP, ZJADLIWOŚĆ, FAKTOLOGIA, AVIZO, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, BOROWIEC, SOMATYZACJA, CIEPLUCH, KONIUSZCZEK, JESIOTR, ANTYCIAŁO, MOHER, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, NIEBOSZCZYK, MARCELIN, SKAŁA PLUTONICZNA, ILUZJONIZM, GAP, GRAFICZKA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, NEOTENIA, KĄT DEPRESJI, KWAZIKRYSZTAŁ, SALA PLENARNA, KULISA, GATUNEK ZBIOROWY, CHIRURGIA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ŻUREK, FAZA, PRYMUS, SĘDZINA, VIOLA DA BRACCIO, WYCIĄG TALERZYKOWY, DŻUNGLA, GÓRKA, POJAZD ZABYTKOWY, NAWYK, SAUNA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, ZAMIENIALNOŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, KLASYFIKACJA, DUSZA TOWARZYSTWA, CYBERPUNK, MURMAŃSK, TEOLOGIA NEGATYWNA, GRATIS, CHLAPNIĘCIE JĘZYKIEM, MIASTO OTWARTE, ARCHEOLOGIA, PANDAN, DWUBÓJ, INDIAŃSKI, OSŁONICA, ATRAKCJA, TECHNIKA CYFROWA, WYTWÓRCZOŚĆ, WARUNEK, OSTROŚĆ, PRZEKRASKA, ZYGOTARIANIN, ROSA, BUTERSZNIT, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, DOBRODUSZNOŚĆ, STRAŻ POŻARNA, ETER, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, POEMAT HEROIKOMICZNY, MIECZ DWURĘCZNY, BEZECNOŚĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, BATERIA GALWANICZNA, WĘZEŁ, PLANKTON, GŁĘBOKOŚĆ, SAMOTNICZOŚĆ, INTERLINGWISTYKA, PADÓŁ, POLIMODALNOŚĆ, OPTYKA NIELINIOWA, CEMENTOWE BUTY, OFICER NAWIGACYJNY, RYNEK KONKURENCYJNY, BAWOLE OKO, NORMALNOŚĆ, ŻERDNIK, CUKIER MLEKOWY, PRZECIWLEGŁOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, STATEK, WIELOBARWNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ORTOPTYSTA, WILGOTNOŚĆ, ANTOCYJANIDYN, KOŚĆ SKOKOWA, PEIPER, RADA GABINETOWA, DRUMFILL, SŁUPISKO, NIEŚMIAŁOŚĆ, WARKOCZ DOBIERANY, ŚWIEŻOŚĆ, KOŚCIÓŁ UNICKI, KOŁKOWNICA, EV, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, BABRAŁA, ANIOŁEK CHARLIEGO, IMPERATIVUS, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, OLEJOWIEC, DOPUST, NOMENKLATURA BINOMINALNA, SAMORZUTNOŚĆ, OKNO MODALNE, ANGORYZM, SZYBKOŚĆ, POZWANY, KUŹNIA, IMMUNOGENETYKA, PROSZEK, KATA, MIRAŻ, CUDA NA KIJU, TELEKOMUTACJA, POKŁAD PANCERNY, BIOGERONTOLOGIA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, SKUPYWACZ, CIOS PROSTY, TORPEDA, FOXTROT, PODANIE, KASACJA, SOKOLE OKO, WRÓG, HINDUSKI, FECHMISTRZ, KALEJDOSKOP, BRYNDZA, ALTOCUMULUS, PERMAKULTURA, WALIDACJA KRZYŻOWA, KOPARKA KROCZĄCA, UMOWA AGENCYJNA, PARTIA ANGIELSKA, MAGMA, IMIENINY, MĄDROŚĆ, ASZKENAZKA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, SUŁTANIT, PROJEKCYJNOŚĆ, GRZESZNOŚĆ, ŁAMANA, ODPŁYW, SMAK, ZARYSOWANIE, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, KOSZARY SZYJOWE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, CYSTA BAKERA, OKLEPIEC, EKSPRES PRZELEWOWY, SYFON, KANCELISTA, EKSKREMENTY, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, PALATALIZACJA, KOMÓRKA MATECZNA, PALEOBOTANIKA, CZARA, AKTUALIZM, CHOROBA THOMSENA, ZAKRĘCANIE, WŚCIK DUPY, WAPIENNICTWO, OWCA ROMANOWSKA, OPÓR WZNIESIENIA, WIEK DOJRZAŁY, SZTOLNIA WODNA, WYCIĄGARKA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, KĘDZIERZAWKA, KINEZJOLOGIA, WODOCIĄGOWNIA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, MASTURBACJA, BIBLIOTEKA, SODOMA I GOMORA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, NIECHLUJNOŚĆ, PODKŁAD KOLEJOWY, KNAJPA, JĘZYK PRASEMICKI, ?SAMOWOLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.659 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO SIĘ NIE BŁYSZCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO SIĘ NIE BŁYSZCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATOWOŚĆ cecha czegoś, co się nie błyszczy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATOWOŚĆ
cecha czegoś, co się nie błyszczy (na 8 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO SIĘ NIE BŁYSZCZY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO SIĘ NIE BŁYSZCZY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast