KOBIETA ZE WSI, CHŁOPKA, KTÓRA NIE POSIADAŁA ROLI, A JEDYNIE WŁASNĄ CHATĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHAŁUPNICA to:

kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 10 lit.)KOMORNICA to:

kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 9 lit.)KOMORNICZKA to:

kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHAŁUPNICA

CHAŁUPNICA to:

kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 10 lit.)CHAŁUPNICA to:

kobieta pracująca we własnym domu lub warsztacie na czyjeś zlecenie, niejednokrotnie wykonuje pracę za pomocą dostarczonych przez zleceniodawcę sprzętów i materiałów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA ZE WSI, CHŁOPKA, KTÓRA NIE POSIADAŁA ROLI, A JEDYNIE WŁASNĄ CHATĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.361

CZAS PRZYSZŁY, ZBIERACZKA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ŁAŃKA, OTWARTOŚĆ, CIĄG NIESKOŃCZONY, MODUŁ MIESZKALNY, RAK KALIFORNIJSKI, INICJATYWA PRYWATNA, PŁACZKA, POMORZANKA, MINIMALIZM, REGUŁA SAVAGE'A, WIRTUOZERSTWO, ZAWODOWIEC, ZESPÓŁ ROTORA, RYSUNEK, KRÓTKI METRAŻ, ŻYWIEC, REKLAMANT, POBRATYMSTWO, MNIEJSZOŚĆ, POŁOŻNICA, MARYSIN, DZIEŃ REKTORSKI, JOŁOP, MENADA, CEREMONIAŁ, MATEMATYCZNY ANALFABETA, WOZAK, CHOMIK, NIEREGULARNOŚĆ, PAPUASKA, MATKA POLKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, SENSYBILIZATOR, GAJNIK LŚNIĄCY, PARTNERKA, STARA MALUTKA, CZERNIEJEWIANKA, HAŁAŚNIK, POPRAWIACZ, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, KOTSIS, PATRONAT, ODKAŻACZ, POSTĘPAK, TERMIN ZEROWY, MATERIA, PODLIZUCH, LOGOGRAF, KONCERT, NIEZALEŻNOŚĆ, BIAŁY ZNAK, SILNIK RAKIETOWY, PIEŃ TRZEWNY, TRACZKA, REMIS, NIEWYBUCH, JEGOMOŚĆ, CHILIJKA, PRZYGODZICZANKA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, ANTYDOGMATYZM, WANNA, SZEPTUCHA, UWODZICIELKA, SZAFIARKA, MŁOTECZEK, LAOTANKA, TYGRYS, PRZYSPOSOBIONY, GRZYBIARZ, FATALIZM, KOMÓRKA SOMATYCZNA, WYKONAWCA, KIOSKARZ, ŻÓŁTY PAS, OTWÓR STRZAŁOWY, IMIGRANT, REPUBLIKA PREZYDENCKA, MATKA CHRZESTNA, ELEMENT, DZIAŁ FILOZOFII, LOTNICZKA, MUTACJA CICHA, PŁYWACZEK, ANATOMIA KLINICZNA, KASTING, GOŁĄBKA, UKOS, RACHUNEK BIEŻĄCY, RĘKAW, SWACHNA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, DEMÓWKA, OFIARA, ZARYSOWANIE, ORTOPTYCZKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, TORSJA, ŹDZIEBLARZE, OBSZCZYMUR, ŻABA, BOGINI, KLOSZ, BIELANY, EUROPEJKA, AKSAMITNA REWOLUCJA, NEOFITA, DEVELOPER, ANONIMOWOŚĆ, STACJA OBSŁUGIWANA, TRAMPKARZ, GOSPRZYDOWIANKA, BŁONA PODSTAWOWA, POŻYTECZNY IDIOTA, KAC, PRZYWÓDCZYNI, ODKRYCIE, BANITKA, AS SERWISOWY, NIEPOROZUMIENIE, CZESZKA, BOŻA RĘKA, LASKA, USZYSKO, KLASYCZKA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, ANALIZA WARTOŚCI, SUFRAGANIA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, WŁADZA, CZEK BEZ POKRYCIA, SHAPESHIFTER, MNICH, TAJLANDKA, BEARS, POMIDOR, SYLABA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, BIOSFERA, SEKSTET, HAITANKA, EKONOMIA PODAŻY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, WYDMUSZKA, ŁUPEK DACHOWY, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, KOPISTA, AKTUALIZM, KAMERA TELEWIZYJNA, PRZYSIOŁEK, RWANDYJKA, KARŁOWATOŚĆ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, BAJER, SIEDLISKO, LITWINKA, FUNKCJA NAZWOWA, METAMORFIZM WSTECZNY, DOBRY DUCH, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, STANOWISKO, SŁUŻBISTKA, RENTIER, CZYSTKA ETNICZNA, STARA MALUTKA, BOLIWIJKA, RENTGENOLOGIA, BUŁGARKA, OBLICÓWKA, UCHO, EKSPERTKA, SZKLISTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, ŻUREK, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, DRĄŻEK POGO, NIEZDARA, KONKURENCJA, KORYTO RZEKI, KURDYJKA, SEKCIARZ, DZIENNIKARKA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, TYNIEC, ARABKA, DZIEWIĘTNASTKA, KOKLUSZ, BEZBRZEŻ, NIEDOROZWÓJ, LASECZKA WĄGLIKA, CHUJNIA, SPISYWACZ, ŚCIANA KURTYNOWA, OCHLAPUS, TRANSPARENTNOŚĆ, PURPURAT, NIEPOJĘTOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, OBCY, RAKSA, KONFIGURATOR, ZAĆMA POURAZOWA, MISKA SOCZEWICY, SYSTEM KRAKOWSKI, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, JEŁOP, MINERALIZATOR, GRZYWA FALI, STARSZY CZŁOWIEK, PARKA, DOLAR ANTARKTYKI, ANALFABETA, KLASA POSIADAJĄCA, SPRZEDAWCZYK, POKŁAD, SYRENI ŚPIEW, RAKSA, NUDZIARZ, SKRZYDŁO, RÓŻOWE SŁONIE, KRZCZONOWIANKA, PLENIPOTENT, CZARNOBREWA, DEFICYT, LICZBA RZECZYWISTA, SKAŁA LUŹNA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, PUKAWKA, RZEŹ, KARCICIEL, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, RANNY PTASZEK, INTEGRACJA POZIOMA, HECA, NEGACJONISTA, ZAPACH, KOŃ DOMOWY, MADRASA, OBIEGNIK, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SKLEPIKARZ, METODA AGLOMERACYJNA, SEKURYT, GATUNEK ALOCHRONICZNY, DWUNASTKA, CYGAŃSKIE DZIECKO, AFERZYSTKA, LIONKA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, DIRT, GRUPA ALGEBRAICZNA, PODRYWKA WĘDKARSKA, DZIECIĘ EPOKI, POSTKOMUNA, HALUCYNACJA, ŚWIADEK, PRZEWODNICZKA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, KOKS, GAMBIJKA, WOLANT, RZECZNICZKA PRASOWA, WINDAWA, ZAKŁAD HANDICAP, SENATOR, PRZYWILEJ LOKACYJNY, DZIEWKA, CZARNUCH, PEREŁKA, POLIGYNANDRIA, WZORZEC, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, BLACHA, WYSTAWCA, BEZRUCH, EKSMĄŻ, KREDKA WOSKOWA, NOCEK ALCATHOE, GRZEBIEŃ, SYRENA ALARMOWA, BYKI, STRZAŁ, SAMMER, PRZODOMÓŻDŻE, PERKOZEK TRÓJBARWNY, WYROŚL, CYNODONTY, ONDYNA, ZBIEG, AUDYTORKA, DOBRA STRONA, PRZECHLEWIANIN, POŚREDNICA, ?PRZYCISK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.361 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA ZE WSI, CHŁOPKA, KTÓRA NIE POSIADAŁA ROLI, A JEDYNIE WŁASNĄ CHATĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOBIETA ZE WSI, CHŁOPKA, KTÓRA NIE POSIADAŁA ROLI, A JEDYNIE WŁASNĄ CHATĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHAŁUPNICA kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 10 lit.)
KOMORNICA kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 9 lit.)
KOMORNICZKA kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHAŁUPNICA
kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 10 lit.).
KOMORNICA
kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 9 lit.).
KOMORNICZKA
kobieta ze wsi, chłopka, która nie posiadała roli, a jedynie własną chatę (na 11 lit.).

Oprócz KOBIETA ZE WSI, CHŁOPKA, KTÓRA NIE POSIADAŁA ROLI, A JEDYNIE WŁASNĄ CHATĘ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KOBIETA ZE WSI, CHŁOPKA, KTÓRA NIE POSIADAŁA ROLI, A JEDYNIE WŁASNĄ CHATĘ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast