MIARA ROZKŁADU, KTÓRA OKREŚLA POŁOŻENIE JEGO WARTOŚCI CENTRALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ to:

miara rozkładu, która określa położenie jego wartości centralnych (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA ROZKŁADU, KTÓRA OKREŚLA POŁOŻENIE JEGO WARTOŚCI CENTRALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.358

KONTRMANIFESTACJA, OMYŁKA PISARSKA, ODJEMNIK, AUTSAJDER, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, KORPUS, KABINA, ODCZYN, KOŃ TURKMEŃSKI, OBJAW ZWIASTUNOWY, JANUSZ, PÓŁSAMOGŁOSKA, OPTIMUM EKONOMICZNE, DEGRESJA, JAŁOWCÓWKA, GOSPODARKA MIESZANA, DRUH, ZANĘTA, MAŁPECZKI, PHISHER, MOC CIEPLNA, ASYSTENTKA, PUKAWKA, KŁĄB PSZCZELI, WÓŁ ROBOCZY, PRZEKAZ, BEZŁAD FRIEDREICHA, SYNONIMIA, ESENCJA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, SUBIEKT, WYBITNOŚĆ, JASKRA WRODZONA, BĄBEL, RODZINA ZASTĘPCZA, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, WIĄZANIE ATOMOWE, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, UGRUPOWANIE, CHEMIA OBLICZENIOWA, ELANA, CHROPOWATOŚĆ, PODMIOT, PREDYKAT, TEKST POBOCZNY, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, AGREGACJA, ŚLEDZICIEL, LICZBA PIERWSZA, JODŁA KALIFORNIJSKA, WYCHWYT, DŁUŻNICZKA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, METATEKST, DASZEK, CHOMĄTO, ROZGRZESZENIE, MIKSOZAUR, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, WYSPA WULKANICZNA, KAMPYLODONISK, AFILIACJA, IMITACJA, DRZEWO ŚWIATA, WSIUR, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, AROMAT, ZBÓJCZYNI, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, CATERING, JUNIORKA STARSZA, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, BĄBELEK, WF, KRZYWA PODAŻY, DEALER, PROFILAKTYKA JODOWA, PRAWA OSOBISTE, INDYWIDUALNOŚĆ, PIERŚNICA, MENZURA, KOLEŻANKA PO FACHU, DROGA KONIECZNA, MPA, ASZKENAZKA, ZIEMSKI, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, MAŁPA OGONIASTA, HYCEL, PIERWSZA DAMA, ODKRYWCA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, MEGAPOZYTYW, SKARB NADWORNY, STAJANIE, EFEKT RYGLA, OPOKA, PRÓCHNO, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, TRWONICIEL, IDIOMATYZM, IMIGRANT, WIĄZADEŁKO, PODATEK KATASTRALNY, BLUFFIARZ, TONAŻ, ANALIZA SKŁADNIKOWA, CEP, POLIMER FLUOROWY, SZEKSPIR, MOŁDAWSKI, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, DZIESIĄTKA, SZCZWANY LIS, CISTECEFAL, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, ANTEOZAUR, JONKERIA, KORPUS, OBRAZ, PRYNCYPIALISTKA, LÓD MARTWY, CARGO, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, KODON NONSENSOWNY, SKAŁA WULKANICZNA, MIĘKISZ POWIETRZNY, EROTOMAN, WADA, WYROBNICA, GNOMON, MATKA BIOLOGICZNA, EINSIEDLER, HODOWCA, STANOWISKO, PENICYLINA PROKAINOWA, PUB, OTRZEWNA, UCINKA, HEIDEGGER, POKŁAD, SUPERVISOR, PRODUCENT, OSIEMNASTKA, PROMOTOR, PODSEKTOR, PANI, HUMANIZM, WZW E, WODOSYTKA PŁASKOGŁOWA, NONAJRON, CIEMNA ENERGIA, DŻIP, TENUTO, KLUSKI ŚLĄSKIE, GRUNT, RHIZOBIUM, CHOROBA ZWIERZĄT, ARANŻER, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, LAS, STATEK KORSARSKI, STOPKA, MACIERZ KORELACJI, EMALIA, GŁOWACZ, POKEMON, KLUBOWICZKA, NATĘŻENIE DŹWIĘKU, DYWDYK, TĘGI UMYSŁ, MENSA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, MISJA WERYFIKACYJNA, PLICHTA, MŁOTECZEK, PRZECIWSKAZANIE, CZYSTKA ETNICZNA, DÓŁ, PRZĘDZENIE, GRZYBIARZ, SYMULACJONIZM, USPOKAJACZ, BYŁY, PIERDU PIERDU, ŚWINIARKA, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, POKREWIEŃSTWO, SKLEROTYK, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, RUCH HIPPISOWSKI, SMACZNY KĄSEK, BOMBERKA, KSIĘGA HODOWLANA, FUNKCJA TOTALNA, ŚCIANA, REKULTYWACJA, PISTOLET, APROKSYMACJA, KAPITAŁ LUDZKI, ŻENIEC, ANTYCYPACJA, PASTA, BUŁKA MONTOWA, SINGEL, ZGREDEK, GRAFOMAN, AKR, PROSCENIUM, KOZIARZ, ZWODZICIEL, EUTEKTYKA, LEWAREK, DZIERŻAWINA, ZJAWA, SZYCH, STOIK, GRUNCIK, KRET, ZAPRZANIEC, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, SOLANKA, GOSPODYNI DOMOWA, DOBRY DUCH, DWA ZERA, KONSERWACJA, URLOP TACIERZYŃSKI, TYSIĄC, OPERATOR, SĄD OSTATECZNY, PLATON, KOMISJA ROZJEMCZA, PUNKT, LINIA PIERWIASTKOWA, INSTRUKCJA, AKR, NAPASTNICZKA, RIDE, PSYCHOMANIPULACJA, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, SEMOLINA, HISTOLOGIA, WSKAŹNIK, CZERWONA NOC, NAGOLENNIK, JOGURT, MLEKO, MIARA NIEZWARTOŚCI, KONTRDEMONSTRACJA, MAMUT STEPOWY, NARZECZONA, PRZEDMIOT, SINGIEL, NORZYCA, KUKLIK SZKARŁATNY, WINIETA, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, DEKIEL, TEORIA ESTYMACJI, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, SYMETRALNA, DOWÓD, GRYMAŚNIK, SPENCER, OŚLICA BALAAMA, LICZBA KWADRATOWA, ŁOPATA, MAGISTER, MOCZYGĘBA, TARCZA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, SZARADZISTKA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, RESPONDENTKA, LOGIKA MODALNA, PODNÓŻEK, WYCHOWAWCA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, SPOT, POMNIK, KRÓTKOWIDZTWO, ZWIERCIADŁO, PEŁNOMOCNICTWO, WYRAŹNOŚĆ, FAST FOOD, BIBLIOTEKA, ODBOJNIK, PĘCHERZYK, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ZRAZÓWKA, KWAS GIBERELINOWY, PRAWO OBYWATELSKIE, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, DOWÓD REJESTRACYJNY, MOMENT PĘDU, KARNIAK, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, ?LICZNIK STRUMIENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA ROZKŁADU, KTÓRA OKREŚLA POŁOŻENIE JEGO WARTOŚCI CENTRALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA ROZKŁADU, KTÓRA OKREŚLA POŁOŻENIE JEGO WARTOŚCI CENTRALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ miara rozkładu, która określa położenie jego wartości centralnych (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ
miara rozkładu, która określa położenie jego wartości centralnych (na 24 lit.).

Oprócz MIARA ROZKŁADU, KTÓRA OKREŚLA POŁOŻENIE JEGO WARTOŚCI CENTRALNYCH sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - MIARA ROZKŁADU, KTÓRA OKREŚLA POŁOŻENIE JEGO WARTOŚCI CENTRALNYCH. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x