KOBIETA, KTÓRA MA DYSGRAFIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSGRAFICZKA to:

kobieta, która ma dysgrafię (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA MA DYSGRAFIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.859

CZOP ZATOROWY, GODZINA WYCHOWAWCZA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, INFLACJA JAWNA, OBRÓT PODATKOWY, PODLIZUCH, GWIAZDKA, PYZA, SYRENA ALARMOWA, SEMOLINA, CHRAPA, RELING, PANIKARA, MODERNA, HEROD-BABA, HAITANKA, NIELUDZKOŚĆ, NORZYCA, NASZ CZŁOWIEK, ŚWIETLICZANKA, KULT PRZODKÓW, ŁAPACZKA, ALTEMBAS, DYNASTIA FRANKOŃSKA, STORYTELLING, METODA AGLOMERACYJNA, MORTAL KOMBAT, WOŹNICA, REJESTRATOR, RADCA PRAWNY, ZBIEG, PROBANTKA, BOŚNIACZKA, CZYŚCIOCHA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, DOKUMENTALISTA, GARDEROBIANKA, TRÓJKĄT, PARAZYT, BUTELKA, DZIECKO WIEKU, GRUNCIK, CHROPAWOŚĆ, ATRAKCJA, ERA MEZOZOICZNA, SUBSKRYBENTKA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, WALUCIARZ, BASZKIRKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SAMMER, POKRZYWDZONY, DILERKA, STRAŻNIK MIEJSKI, BIBUŁA, ZŁODZIEJKA, AFRYKANKA, UCZEŃ, PASIBRZUCH, SPECGRUPA, BRZYDULA, MORDERCA, MILONGA, BETA TESTER, CZEK BEZ POKRYCIA, RÓWNOŚĆ, GARDEROBIANKA, SEMIWEGETARIANIN, SYNONIMICZNOŚĆ, AUTSAJDER, PICOWNIK, BIURO MATRYMONIALNE, MOŁDAWIANKA, BOCHENEK, CZASZA, KALUMNIA, SUBIEKT, RELING, BELGIJKA, INFIRMERKA, KOMEDIANTKA, ŚWIADEK, HEKTAR PRZELICZENIOWY, LUSTRO, ZROŚLAK, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, POKRZYWDZONA, BIAŁOGŁOWA, KLUSKI ŚLĄSKIE, SANMARYNKA, ŁOWCA GŁÓW, OGROM, DUCH, BECZKA ŚMIECHU, OKRUTNOŚĆ, MIESZKANKA, PIESZCZOSZEK, PEDALARZ, ODCZYNIACZ, RÓWNOWAGA STACJONARNA, SEMINARZYSTA, WATERPOLISTKA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, CNOTA KARDYNALNA, HIPISKA, WYTWÓRCA, DASZEK, BOHATERKA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PRZYGOTOWANIE, PRZEWODNICZKA, SKRZYDŁO, MASŁO, GUZKI KRWAWNICZE, ADEPTKA, RELING, GLINKA KAOLINOWA, PENICYLINA PROKAINOWA, NAJEMCA, MARTWY, ORGANISTKA, KOCIA KOŁYSKA, KLASA POSIADAJĄCA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, POPRZEDNICZKA, ŻYŁKA, ZADZIOR, LICZBA PRZESTĘPNA, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, OBJAWIENIE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, GOSZYZM, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NOWOBOGACKI, PISTOLET, WRÓŻKA, ZAIRKA, JAŁOWCÓWKA, ZESTAWIENIE, EKONOMIA PODAŻY, KOASEKURACJA, SZPIEGÓWKA, RELACJA BINARNA, KONKURENTKA, WYSPA WULKANICZNA, PIANO, CZAPKA SPORTOWA, MAKOLĄGWA, MESJASZ, ULICZNICA, BIOSFERA, WIRTUOZOSTWO, CHROPOWATOŚĆ, REFERENCJA, ABORTERKA, TABLETKA GWAŁTU, SAMOBÓJCA, MAPA SZTABOWA, RELACJA DWUCZŁONOWA, USZATEK, PODMIOT, AZJATKA, WSKAŹNIK, KOMÓRKA MACIERZYSTA, CHOROBA DUCHENNE'A, PALMA, GRUPA ELIMINACYJNA, PETRARKIZM, PSTRYKACZ, KORPUS, KURIERKA, CHOJNOWSKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, HOLOCEN, BOMBERKA, DRYBLING, REEWANGELIZACJA, AGRESOR, MAŁPA OGONIASTA, EGERIA, CZESZKA, AURA, KOLORÓWKA, MANICURZYSTKA, POJAZD SPECJALNY, ALGEBRA LIEGO, LALKARKA, PIEPRZ GWINEJSKI, GWATEMALKA, OBERLANDER, HAGIOLOGIA, RUPIA INDYJSKA, JUNIORKA STARSZA, KUWEJTKA, TAJLANDKA, APTEKARKA, BIAŁY WĘGIEL, MACAK, SWASZKA, OGRODNIK, CNOTLIWA ZUZANNA, KOLOKACJA, WYDRA, LOTNICZKA, WYDMUSZKA, DIABEŁ WCIELONY, PANI DOMU, ATRAPA, PISUARDESA, SORBENT, ŚMIECIARZ, SZÓSTKA, JAWAJKA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, PIERWORÓDKA, WIESZCZKA, SATELITA, WYCHOWANKA, ARKUSZ DRUKU, NAZWA JEDNOSTKOWA, RĘKAW, PÓŁŚWIATEK, PLOTER TNĄCY, LICZBA AUTOMORFICZNA, REFORMATOR, BIOMARKER, CZAS MIEJSCOWY, PŁATEW, KASZLAK, KLEJÓWKA, PARTNERKA, PIERDOŁA SASKA, INWARIANT, PIPA, OSIEDLE, INGUSZKA, ZMIENNA, FINKA, LOT, SKŁADNIK LOSOWY, KRZEWICIEL, JAŁÓWKA, AREOGRAFIA, POLARYZATOR, KONTRAPUNKT, KIEROWCA TESTOWY, REALIZM MAGICZNY, LAMPA PUNKTOWA, MAŁA, BUSINESSWOMAN, NAIWNA, FILTR CYFROWY, AWANSCENA, KOŃ TURKMEŃSKI, GRA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, BARANEK WIELKANOCNY, WZW E, ŻEGLARZ, OBYWATELKA ŚWIATA, ROZSZERZYCIEL, RESPONDENTKA, INICJATYWA PRYWATNA, NASADA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ZASYP, SŁUŻBISTKA, ABOLICJONISTKA, ORTOPTYSTKA, DOMINATOR, FIGLARZ, TYGRYSICA, TWIERDZENIE MAYA, SZABLONIK, ŻABIA LASKA, OBROŃCZYNI, ZAPROSZONA, PRZEJEZDNY, MOSTEK, KRYTYCZKA, MADERA, CZARNA, GRUPA ARYLOWA, ARESZTANTKA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, BĄBELEK, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, BŹDZIĄGWA, BOLESŁAWIANKA, RTS, SPÓDNICZKA, AMAZONKA, KORYTO RZEKI, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, NEOFITA, EKOLOGIA POPULACYJNA, OFF, ?JĘZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA MA DYSGRAFIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA MA DYSGRAFIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSGRAFICZKA kobieta, która ma dysgrafię (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSGRAFICZKA
kobieta, która ma dysgrafię (na 12 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA MA DYSGRAFIĘ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA MA DYSGRAFIĘ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast