MIĘCZAK, TCHÓRZ; OSOBA, KTÓRA ŁATWO SIĘ PODDAJE, SKŁONA DO KAPITULACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPITULANT to:

mięczak, tchórz; osoba, która łatwo się poddaje, skłona do kapitulacji (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPITULANT

KAPITULANT to:

strona w konflikcie, która kapituluje (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘCZAK, TCHÓRZ; OSOBA, KTÓRA ŁATWO SIĘ PODDAJE, SKŁONA DO KAPITULACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.414

ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, GRZEBIEŃ BIODROWY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, GRZYBEK HERBACIANY, SKÓRA I KOŚCI, TRUSIA, MIESZANKA, WIDOWNIA, ERGONOMIA, PRZYCZÓŁEK, AGONIA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, KIJ, PARKIETAŻ PENROSE'A, KWASZARNIA, SELENOGRAFIA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, LEKARZ DENTYSTA, OZONOSFERA, BRĄZOWNIK, POST, JĄDRO MIGDAŁOWATE, WEBDESIGNER, NYLON, ZASTRZYK, MAŁY REALIZM, MASZT, PRZECIWLEGŁOŚĆ, TYP TURAŃSKI, EKRANOPLAN, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, MARNOTRAWCA, APLIKACJA ADWOKACKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, JUWENALIA, POKUTA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, KOMANDOR, ZARZĄDZAJĄCA, UMOWA O DZIEŁO, WARS, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, MIEJSCOWA, PENITENCJA, KAPRYŚNICA, BRACTWO SZPITALNE, HERETYCZKA, NASZYWKA, ABORCJONISTA, EPILEPTOLOG, KLOAKA, CZERPAK, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, UCZEŃ, POLIMODALNOŚĆ, GRA CASUAL, OSTRA REAKCJA NA STRES, SALA PLENARNA, MER, BARCZATKA GŁOGÓWKA, ASYRYJSKI, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, LODOWNIA, OGRZEWNICTWO, BIEDA, OTĘPIENIE, REALISTA, PAKA, CZŁAPAK, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, PASIAK, KOLORYSTYKA, ZWYCZAJ LUDOWY, IKEBANA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, PARTNER, PODPINKA, MĘŻNOŚĆ, SYSTEMATYKA, REDOWA, ILUZJA, SKRĘT, ESSEŃCZYCY, KAMIEŃ OZDOBNY, EPOS HOMERYCKI, BYDLĘCTWO, DOSTOJNIK KOŚCIELNY, ALIENACJA RODZICIELSKA, UDAR, DOSTRZEGALNOŚĆ, KASZALOT, FAZA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, ROZEDMA PŁUC, OJCZYZNA, ŚLIMACZEK, GERIATRIA, ŚWINIARKA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, ODPROMIENNIK, PRINSEPIA CHIŃSKA, PUSZKA, CHASERKA, TOWARZYSZ BRONI, BŁONA ODWRACALNA, KLAUZURA, REAKCJA SPRAWCZA, ŚPIĄCA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, HODOWCA, WARSTWA ŚCIERALNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, ŻURNALISTA, MASZT, SUPERKOMBINACJA, PRZEGRANA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, LIGOWIEC, RABV, STRZAŁA AMORA, BRUZDKOWANIE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, JAPOŃSKI, KOLEJKA LINOWA, MASŁO, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, NATURALIZACJA, WIEWIÓRKA, GOSPODARKA PLANOWA, WYCHOWAWCA, FILOLOGIA SERBSKA, BI, CHOROBA VELPEAUA, METACENTRUM, WŁÓKNO, CIĘŻKI TYŁEK, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, RODZINA NUKLEARNA, EUTENIKA, LENIWIEC PSTRY, ULTRABOOK, DRAMAT MODERNISTYCZNY, UZALEŻNIONY, GOTÓWKOMAT, PRĄTNIKOWCE, KWIATEK, HELIKOPRION, SUWEREN, BLIŹNIĘTA, KASA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, ROZBÓJNIK MORSKI, WIRTUALIZACJA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, ZMARSZCZKA, GALARETA WHARTONA, KOPERTA, PĘDZARNIA, CZAPKA SPORTOWA, IDIOTA, WSPOMOŻYCIELKA, UKŁAD PIASECKIEGO, KOMISJA ROZJEMCZA, SŁÓWKO, ASTROSPEKTROSKOPIA, LĘG, LAKONICZNOŚĆ, RÓŻNOPAZURKOWCE, FLASZECZKA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, LIDER, ŚWINKA, STANIĘCIE, GIMBOPATRIOTYZM, DYNGUS, IMIENNICTWO, ODCZUCIE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, KREOLKA, CZYTELNICZKA, LISZAJ CZERWONY, CHASER, CYGANKA, HALLOWEEN, SERDAR, MONOPOL, WIETRZENIE TERMICZNE, SOFCIK, SZTANGA, MONARCHIANIZM, ROZRABIACZ, ŚPIEW, GORĄCZKA REUMATYCZNA, USTNIK, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, WNIEBOWZIĘTA, MAŁGORZATKA, PORÓWNYWARKA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ATRAZYNA, PALPACJA, WYPALANKA, KREOL, LODOWIEC GRUZOWY, OTWÓR KIERUNKOWY, TARCIE, TEUTOŃSKI, KOMPLEKS GLEBOWY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, OCENIACZ, PACAN, LAMPA NAFTOWA, LIBRA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, CYKL PRECESYJNY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PODNIEBIENIE TWARDE, HECARZ, WSPÓŁBRZMIENIE, CZYNNIK NIECENOWY, KARP PEŁNOŁUSKI, FUZJA JĄDROWA, POLEWA, PROFESJONALISTA, KNOT, WIECZERNIK, TRANSFORMATORNIA, DELIRKA, ŁĄKOTKA, SUTASZ, REDUKCJA, ŚMIGACZ, STATEK POWIETRZNY, OBER, DERYWAT MODYFIKACYJNY, GRZYBIARZ, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, KROSNY, PTASZNIK GOLIAT, PROFESJA, BĘBEN, FIRMAMENT, SZCZWANY LIS, FRANCA, DIAGNOSTA, DACH ŁAMANY, ZMIENNA ZWIĄZANA, BILOKACJA, TOLERASTA, ZWARCIE SZYKÓW, GRANICA, ARKA, DRIPPER, SŁOWACYSTYKA, ZAGĘSTNIK, WIECZNE NIEODDANIE, NOWOZACIĘŻNY, INTERWIZJA, SMYCZ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, ROK OBROTOWY, MECHANIKA PRECYZYJNA, USPOKOJENIE, PODGLĄDACTWO, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, INGRESJA MORSKA, WODA PODSKÓRNA, OSIEMDZIESIĄTKA, SFERA DYSONA, KOLOR, ANALIZA KANONICZNA, PĘCINA, PERIODONTOLOGIA, TRANSGRESJA LODOWCA, BEZŁAD FRIEDREICHA, GŁADKOŚĆ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, RETRO, ŁATA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, MENADŻER, HIPERTEKST, CZASOPISMO TEMATYCZNE, PERSKIE OKO, ARAB, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, DORTMUNDER, WYDZIAŁ, GRA POJEDYNCZA, KRUP, ŚPIĄCZKA, PAPIER GAZETOWY, SUBKULTURA, PEPTON, PUNKT DYMIENIA, ?SPEŁNIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘCZAK, TCHÓRZ; OSOBA, KTÓRA ŁATWO SIĘ PODDAJE, SKŁONA DO KAPITULACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘCZAK, TCHÓRZ; OSOBA, KTÓRA ŁATWO SIĘ PODDAJE, SKŁONA DO KAPITULACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPITULANT mięczak, tchórz; osoba, która łatwo się poddaje, skłona do kapitulacji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPITULANT
mięczak, tchórz; osoba, która łatwo się poddaje, skłona do kapitulacji (na 10 lit.).

Oprócz MIĘCZAK, TCHÓRZ; OSOBA, KTÓRA ŁATWO SIĘ PODDAJE, SKŁONA DO KAPITULACJI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - MIĘCZAK, TCHÓRZ; OSOBA, KTÓRA ŁATWO SIĘ PODDAJE, SKŁONA DO KAPITULACJI. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast