CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA JĘZYK ESPERANTO, SPECJALIZUJE SIĘ W NIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ESPERANTYSTA to:

człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ESPERANTYSTA

ESPERANTYSTA to:

człowiek, który interesuje się językiem esperanto i esperantyzmem (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA JĘZYK ESPERANTO, SPECJALIZUJE SIĘ W NIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.783

BAJECZNOŚĆ, GORĄCZKA ZŁOTA, ANTYCYPACJA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, PRZÓD, MYJNIA, ATUT, POZER, CZARNA ROBOTA, ODSKOK, MEDYCYNA KOSMICZNA, ARCHITEKT WNĘTRZ, PISANKA, DWUKOŁOWIEC, ZAŁOM, WENUSJANKA, ARCUS SINUS, PISMO DEMOTYCZNE, PEGMATYT, NOMENKLATURA BINOMINALNA, CANON, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, OGNISKO MAGMOWE, ŁUPEK DACHOWY, KANCONA, INTERLINGWISTYKA, OSKRZELE, GRYZEK, ANDROFAG, ROK PRZESTĘPNY, KIEROWALNOŚĆ, SUPORT, ROZTWÓR NASYCONY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, OWCA FRYZYJSKA, ZRZĄDZENIE, ODRUCH RZEPKOWY, JEDENASTKA, CNOTA, CZIROKEZ, DWUDZIESTKA, PAPIER TOALETOWY, PŁOZA, MIODOJAD ZŁOTOLICY, OKRES DOSTOSOWAWCZY, TUNEZYJSKI, ZBIORNIK RETENCYJNY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, SKROMNOŚĆ, WULKAN BŁOTNY, PRZYKRYCIE, ASOCJACJA, BOMBA WODOROWA, KONTEMPLATOR, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, NACZYNIA POŁĄCZONE, ARACHOLOGIA, INGRESJA MORSKA, PROTETYKA, UKŁAD CIAŁA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, BAJKOPISARZ, DZIEŁO SZTUKI, SYRENA OKRĘTOWA, WYSTAWIENNIK, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, POKONANY, KALEKA UMYSŁOWY, BALANS, GRANICA CIĄGU, DARŃ, HYDROAKUSTYKA, ZIELONA FALA, KUC CONNEMARA, FISZ, IZBA, PIESZY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, RUCH PIESZY, PIECHOTA, JĘZYK INDOARYJSKI, CIAPA, WYMOCZEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, IKAR, GÓROŁAZ, MŁYNEK, NAŁOGOWOŚĆ, JADŁOSPIS, ODKŁACZACZ, ZDATNOŚĆ, KASZANA, CZERNIEJEWIANIN, STOPKLATKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, IRREALIZM, CYTRYNADA, ASTRONOM, ENTOMOFAGI, WF, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, ŚWIETLICZANKA, MGŁA WYKŁADNICZA, HAITAŃCZYK, TEMPERAMENT, GRIGORIJ POTIOMKIN, DZIĄSEŁKO, JOGA, ZAKRES REAKCJI, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, SZKŁO LABORATORYJNE, KLOCEK, PREPARATYKA, KONSERWATYSTA, SZMATA, NIEŚPIESZNOŚĆ, KOKTAJL, MACEDOŃCZYK, CAMORRA, SUWNICA BRAMOWA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ROZSADNIK, ROLA, BOY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, OSIOŁ, KURZ, SŁODNIK, WIETRZENIE FIZYCZNE, ASTRONOMIA SFERYCZNA, CHAŁUPNIK, ILOCZAS, CYTADELA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, FLORYSTA, NIECHLUJ, NIEPRZYJACIEL, MIKROMACIERZ DNA, TERROR, IDENTYFIKATOR, MUZYKA CERKIEWNA, OBRAZ OPTYCZNY, UŁOMNOŚĆ, ARAUKARIA, MAKROKIERUNEK, ODBIJANIE, PRZEKRĘCIARZ, NIEUNIKNIONOŚĆ, TFILIN, PRYMUS, ORGIA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, WYWIETRZNIK, ZWINNOŚĆ, KĄKOL, POWÓD CYWILNY, EMENTALER, EPIMER, NEBULIZACJA, ENTEROBAKTERIA, PLUTON, PADAŁKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, HIPIS, ZNAJOMOŚĆ, ŻYŁA, UŁOMEK, SUMATRZANIN, DERBY, SADYSTYCZNOŚĆ, TRAPER, ANARCHISTA, UNIHOKEISTA, KAT, FAETON, FAWELA, KOPACZ, KARTOWNIK, OUROBOROS, BATON, PODKŁADKA, INTEGRACJA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, GONIEC, LĘK DEZINTEGRACYJNY, ERGOTERAPIA, OSŁONICA, JATKA, ARCYDZIELNOŚĆ, OKRUCH SKALNY, CENA WYWOŁAWCZA, KRAWACIARZ, SPIRALA ARCHIMEDESA, KOZIARZ, CHEMIA, NOWA TWARZ, WEDYZM, BETON KOMÓRKOWY, ROBEREK, TYKA, DZIEŃ, JĘZYK CELTYCKI, MŚCICIEL, FURGON, POTĘPICIEL, SZARPANINA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ZJADLIWOŚĆ, PŁATKONOS CZARNY, PRZESUWNIK, SZABLA, LANGUR WSPANIAŁY, WIELORASOWOŚĆ, LICZBA OKTANOWA, DYNGUS, KLESZCZE, MIODOJAD LEŚNY, ŚLEDZIOPODOBNE, SYSTEM SYMBOLICZNY, CHOROBA MORGELLONÓW, RUMIANEK, PINGWIN KRÓLEWSKI, ZŁOŚLIWOŚĆ, BIBLIA JAKUBA WUJKA, NEK, SYMBOLICZNOŚĆ, ASFALT, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, AMFIBIA, GILOSZ, BECZKOWÓZ, NIUCHACZ, POJMANIEC, ROCK PROGRESYWNY, TELEMARK, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, OSTINATO, UŁOM, POPYT ELASTYCZNY, REAKTOR GAZOWY, DWUFAZOWOŚĆ, PRZEKŁAD, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, SPEAKER, THAULOW, FINAŁ, ALGEBRA OGÓLNA, PERYPATETYK, STULENIE USZU, SLALOM RÓWNOLEGŁY, LATARNIA UMARŁYCH, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, IZOZYM, EMPIRYZM GENETYCZNY, ANALOGIA, WÓDKA, LINA RATUNKOWA, STROIK, CIERNIOGŁOWY, PODNÓŻEK, ZESPÓŁ USHERA, GZA, REZERWACJA, OSŁONKA, ISKRA ELEKTRYCZNA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, OPPERT, APTECZKA, FAKIR, ATAK, STÓŁ GIMNASTYCZNY, CHOROBA SOMATYCZNA, NARZECZONY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, STRATYFIKACJA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, IMIGRANTKA, OGRANICZONOŚĆ, WAPIENNICTWO, PARASZYT, BANKOWÓZ, HIPERTEKST, TRZECI WIEK, LAKIER DO PAZNOKCI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, PROCES FIZYCZNY, WIRTUOZERIA, WOREK, BŁONA SUROWICZA, TERMINAL NAFTOWY, DERMATOGLIFIKA, CHOROBA THOMSENA, LEKTURA, GOŁĄBEK, SONDA MOLEKULARNA, ?WOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA JĘZYK ESPERANTO, SPECJALIZUJE SIĘ W NIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA JĘZYK ESPERANTO, SPECJALIZUJE SIĘ W NIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ESPERANTYSTA człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ESPERANTYSTA
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim (na 12 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA JĘZYK ESPERANTO, SPECJALIZUJE SIĘ W NIM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY ZNA JĘZYK ESPERANTO, SPECJALIZUJE SIĘ W NIM. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x