JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK KENTUM to:

język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 11 lit.)JĘZYK KENTUMOWY to:

język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.086

EWKA, TEORIA POTENCJAŁU, FALOWNIK NAPIĘCIA, JAGODZISKO, PANTALEON, KISIEL, HEMIKRYPTOFIT, UŁAMEK ZWYKŁY, ABORDAŻ, WALKA ODWROTOWA, JĘZYK NAWAHO, ZNAMIĘ SUTTONA, IMIGRANT, OUTSIDER, ARAUKARIA WYNIOSŁA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, DWUDZIESTA CZWARTA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, SYNTETYK, KWADRYPTYK, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KOMUNIZM, SUCHA IGŁA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, DRUGA BRODA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, CHORIJAMB, GOSPODARKA MIESZANA, ODTWARZANIE, PRZYZWOITOŚĆ, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PAŁĄK, ZAGÓRZANIN, POLE SIŁOWE, WIDZENIE SENNE, GEN RECESYWNY, PODRÓŻ, ILUZYJNOŚĆ, TRZEPACZ, KINOMANIAK, LOTOS, ZMIERACZEK PLAŻOWY, ZATRZYMANIE SIĘ, CMOKIER, PRZYGOTOWALNIA, PLAN OGÓLNY, KOPACZ, USKOK, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, REPUBLIKA FEDERALNA, DWUTLENEK SIARKI, OSPALSTWO, JĘZYK KOREAŃSKI, SADÓWKA, PŁYTKA NAZĘBNA, GINEKOLOGIA, IMPLEMENTACJA, POWRÓT, PIECHOTA, POGODNOŚĆ, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, UKRAIŃSKI, ARARAT, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, PODGLĄDACTWO, PAWIE OKO, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, CHIRURG PLASTYCZNY, SYJAMSKI, TWARDA SPACJA, TIOL, RODZAJ, WILKOWNIA, PUNKT ROSY, JONON, KLONOWATE, BOLSZEWICY, FIZYKA SŁOŃCA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KARAKUŁ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, TABLOID, PLICHTA, ZOOLOGIK, OBRZĘKI, RUSKI, STOS ATOMOWY, PARKINGOWY, WAMPIR, KOSZATNICA, GAP, WOSKOWNIA, RESTAURATOR, KROATYSTYKA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, OBSERWACJA, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, NADZWYCZAJNOŚĆ, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, SESJA, PISMO WĘZEŁKOWE, SZYBKI PANCERNIK, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, USZYSKO, MASECZKA, RUTYNA, AUTOPORTRET, MEMFIS, SYDEROFIR, TARŁO, LUZACKOŚĆ, KOMORA MINOWA, INSTALATOR, HARMONIA, RYNEK WEWNĘTRZNY, SKŁADNIA RZĄDU, SEAT, SLAWISTYKA, SKOCZKOWE, LOGIKA FILOZOFICZNA, JEZIORO DRUMLINOWE, INSTRUMENT DĘTY, SYNONIMIA CAŁKOWITA, POKÓJ, MALARSTWO OLEJNE, ODPÓR, LITOGRAFIA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, JEDNOSTKA, FALA, PALCÓWKA, LODOWIEC, BALANGOWICZ, ORGANISTA, KASZT, ESPERANTO REFORMITA, STOSUNEK PRZERYWANY, TYNTA, MANIFEST LITERACKI, UNIFORM, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, AKSJOMAT PASCHA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, KOMISUROTOMIA, NOWOGRECKI, IZOMER KONFORMACYJNY, LOKALIZACJA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, IRRADIACJA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, AMINOKWAS BIOGENNY, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, EMPORIUM, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, RZUTKA, GRA LOSOWA, OPAD, D, RAGLAN, SZÓSTKA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, OKNO KROSNOWE, KULTURA AZYLSKA, KLIENT, KORNWALIJSKI, LOGOPEDKA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, BŁAZENEK, GRAF, WINDA, KIR, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, KĄT, PSEFOLOGIA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, RIST, PARAGENEZA, MNICH, WIEK DOJRZAŁY, CIAŁO ACETONOWE, WIZA POBYTOWA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, NADREPREZENTACJA, OSTRY KURS, MAJAK, PROWANSALSKI, ALLEL RECESYWNY, ŚLEPA PRÓBA, FACH, ARCHOZAUROMORFY, FRANCUZ, SUBSKRYBENTKA, WIEDZA O KULTURZE, PASTISZ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ZEGAR MOLEKULARNY, PODWOZIE, TOPIELEC, HEMATOLOGIA, JĘZYK OGÓLNY, PROLIFERACJA, SEMINARIUM DUCHOWNE, MAGISTRALA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, FLORYSTA, KARTAGIŃSKI, NIENASYCENIEC, ŚMIERCIOŻERCA, NIEBOSZCZYK, RUSEK, TANGO ARGENTYŃSKIE, JUGOSŁOWIAŃSKI, SIŁACZ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, TORBIEL BĄBLOWCOWA, IRLANDZKI, WKRĘTKA, ALMARIA, ANGOBA, NAŚLADOWCZOŚĆ, ANIMAG, PĘCHERZ, ZACHŁYST, STAW SKOKOWY, SOK JELITOWY, SZPULKA, KLOZET, PORÓD KLESZCZOWY, SPRAWDZIAN, SYLABA OTWARTA, ROWEREK BIEGOWY, KWATERUNEK, KWAS GLUKONOWY, SAPKA, JĘZYCZEK, RUPIA INDYJSKA, PUŚLISKO, BARIATRA, RUCH JEDNOSTAJNY, ODSKOK, KOMISANT, ENOL, CHIRURGIA URAZOWA, ALLEL DOMINUJĄCY, ZMOWA CENOWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, WIETNICA, BYSTRZYCA, SIODLARSTWO, ELANA, GŁĘBINA, DUJKER CZARNY, MIERNIK CYFROWY, PAJĄK, JĘZYK FLAMANDZKI, POSTERUNEK, CLERK, EMPIRE, ZDRADA, MENADA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, GRANICA FUNKCJI, OBSYPISKO, PIANKA, PISMO SYLABICZNE, ASTERYZM, MĘKI TANTALA, KROATYSTYKA, KOTLARNIA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, OPĘTANIE, JAREMA, WIZJA, AZERSKI, GIMNASTYKA, BLANKOWANIE, MONOCENTRYZM, TEŚCIK, REWANŻ, ELIZJA, OSIEDLENIEC, PARNIK, PRZEŻYCIE, BYT, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, DOMEK FIŃSKI, SZEWCZYNA, PRZEKŁADACZ, KOŁEK, JĘZYK INDONEZYJSKI, TŁOCZYSKO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ZWIERZĘ, ?WZROST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK KENTUM język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 11 lit.)
JĘZYK KENTUMOWY język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK KENTUM
język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 11 lit.).
JĘZYK KENTUMOWY
język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 14 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x