Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK KENTUM to:

język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 11 lit.)JĘZYK KENTUMOWY to:

język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.873

KOKTAJL MOŁOTOWA, KRAJALNIA, TYGIEL, ZESPÓŁ TUMARKINA, KESON, DZIECINNA ZABAWKA, LOWELL, PRUSKI, DIAMAGNETYZM, GAMBIT MASONA, COUNTRY ALTERNATYWNE, TACKA, DOBRO WOLNE, DOROBKIEWICZ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, MIŁOŚĆ, PODWOZIE, SYNTETYK, PIONEER, KLOPS, WATÓWKA, TFILIN, TOREBKA, MANDRYL, SFERA BIOTYCZNA, NIEJEDNORODNOŚĆ, HAMULEC KLOCKOWY, TROLLING, WILCZA PASZCZA, POSTAĆ BIBLIJNA, ALDROWANDA, KRAJ ALPEJSKI, SAMOOBRONA POWSZECHNA, WIĘZIENIE, JĄDRO CZERWIENNE, FUSYT, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, SIKORY, SKOCZKOWE, NIEHARMONIJNOŚĆ, BAŃKA, DWA ŚWIATY, ÓSEMKA, OBYCZAJNOŚĆ, LIŚCIONOGI, METALOGIKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KARTA MOBILIZACYJNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, CYKL KOSMICZNY, BLANKI, ZWIĄZANIE SIĘ, RZADKOŚĆ, SZALENIEC, WIETLICOWATE, FILAKTERIE, KLESZCZ, MŁYNOWNIA, ROZPACZLIWOŚĆ, TURANIEC, ŁAŃCUCH, MOCARSTWO LOKALNE, UBOŻENIE, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, BEZPROBLEMOWOŚĆ, STYL GOTYCKI, POWTARZALNOŚĆ, IZOMER, KNEDLE, UCHAL, SKRZYNIA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, NIERUCHAWOŚĆ, SPÓJNIK, NOWOUJGURSKI, WALIDACJA KRZYŻOWA, NOTARIUSZ, OBSZCZYMUR, GIMNASTYKA, LAMPA KARBIDOWA, CIEPŁE KRAJE, ENTEROBAKTERIA, MASA RELATYWISTYCZNA, WYPŁYW, ZAPRUCIE SIĘ, GEMISTA, ANIKSOZAUR, CIĄGOTY, STÓŁ, GUŁAG, BRUZDKOWANIE, BISKUPIANIN, ATONALNOŚĆ, HEMIKRYPTOFIT, NIEMY, POKŁAD PANCERNY, ZAPAŁECZKA, RIGAUDON, SOLARKA, HETEROTROFIA, JĘZYKI KAUKASKIE, FARMA, BOHATER, ROMINGER, FILOLOGIA ROSYJSKA, TCHÓRZLIWOŚĆ, LOKATA DYNAMICZNA, FIGURKA TANAGRYJSKA, DAR ZIEMI, NEOREALIZM, WSTRZĄS TEKTONICZNY, NAUKOWIEC, NON-IRON, ZAPALAZAUR, FARSA, ROZETKA, SPRZĘT MECHANICZNY, PANORAMA, CENTRUM, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, NIDERLANDZKI, FALOWNIK PRĄDU, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, PREPERS, NAPŁYW, LUZACKOŚĆ, TAHITAŃSKI, BARBARYZM, BENEFICJUM, SNOWIDZ, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, ORYNNOWANIE, PUNKT KATECHETYCZNY, PÓŁINTERNAT, PORA, LABIRYNT, REZERWA, ABOLICJONISTKA, GENIUSZ, OSOWIAŁOŚĆ, PORÓD LOTOSOWY, CUDOWNY OWOC, STRONA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, TECHNOKRATYZM, GARA, LEGISLATYWA, EMULSJA, NIEUŻYWALNOŚĆ, ASEMBLER, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KSIĄŻĄTKO, POTNICA, MNICH, GARMAŻERNIA, MAKROREGION, MIĘKKI RESET, OPIEKA PALIATYWNA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ALGEBRA UNIWERSALNA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, MAREMMANO, BIAŁORUSZCZYZNA, PELYKOZAUR, EKSPEKTORACJA, KOLEKTURA, MUNDANIA, FILIPIN, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, DYWIZJA, GOŁYSZEK, STEGOZAUR, STOLARZ MEBLOWY, PRZYPŁYW, WATAHA, NEAPOLITAŃSKI, PUNKT ASEKURACYJNY, BIROFILISTYKA, LICEUM, ENTOURAGE, GRZECH, PADWAN, WILK PSZCZELI, PEDOFILSTWO, FORMIZM, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, RZUT BERETEM, BUT, HOTENTOCKI, PODSADKA, ETOLOGIA, OSNUJA, SSAKI WŁAŚCIWE, TERAPENA, ELOKWENCJA, ŚPIEW, WANADOWIEC, ORBITA, HORMON TKANKOWY, FLUIDYZACJA, BACYTRACYNA, COCKNEY, AKTYNOWIEC, SZAŁAMAJA, GRASICA, OKRES OCHRONNY, PLURALISTA, KUJNOŚĆ, BIEG JAŁOWY, KOKSIAK, NASOSZNIKOWATE, CECHA POŚREDNIA, CHOROLOG, KRÓWKA, BRANDMUR, WIDEOMAN, WALC WIEDEŃSKI, WYGA, DIEN, STRONA, ENERGIA WIATROWA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, KOLORYSTA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, STRATUS, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, SYFON, CEBER, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, MANIPULATOR, PATOLOG SĄDOWY, PASEK MAGNETYCZNY, WODOROST, DUSZA CZYŚĆCOWA, KOŚĆ ŁZOWA, MŁÓDKA, KRYSZTAŁEK, USYTUOWANIE, KRĘG SZCZYTOWY, DRAPACZ, WYCIĄG, KROWIEŃCZAK, PRZEŁĄCZNICA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, NIEPOKORNOŚĆ, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, BASZTAN, CHAŁTURNIK, CZERWONE ŚWIATŁO, RADIOKABINA, PROTETYKA, SKORUPIK, GRAFOLOGIA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, ROZLUŹNIENIE, DEMOSCENA, GRATKA, KROK ŁYŻWOWY, ORGANIZM MODELOWY, SCHLUTER, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, BAKARAT, CHUTLIWOŚĆ, EKSKLUZYWIZM, BROŃ KONWENCJONALNA, TRANSMISJA, PARK DINOZAURÓW, ODPOWIEDNIOŚĆ, MRÓWKA SMĘTNICA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ZOROASTER, SILNIK RELUKTANCYJNY, KONKURY, CHINOLON, PIŻMOWIEC, BRAT SYJAMSKI, JAŁÓWKA, SKUPYWACZ, KUWERTURA, SZLIF WYPUKŁY, PEGAZ, KOŃ APPALOOSA, PRZYCZEPNOŚĆ, JĘZYKI OSKIJSKOUMBRYJSKIE, WYJADACZ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, KOLORYMETRIA, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, FILOZOFIA POZNANIA, MALARSTWO TABLICOWE, DOROBEK, OKRUSZYNA, BZDURA, BIAŁY TRĄD, ORGANISTA, FANTAZJA, NIENASYCENIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, W KTÓRYM GŁOSKA K NIE PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W Ś/S; JĘZYKI KENTUM NIE STANOWIĄ GRUPY GENERYCZNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
język kentum, język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 11 lit.)
język kentumowy, język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK KENTUM
język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 11 lit.).
JĘZYK KENTUMOWY
język z grupy języków indoeuropejskich, w którym głoska k nie przekształciła się w ś/s; języki kentum nie stanowią grupy generycznej (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x