WYSOKI OSZKLONY BUDYNEK (ZAZWYCZAJ OSZKLONY NA OKRĄGŁO CO ZAPEWNIA DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ CAŁEGO LOTNISKA I PODEJŚĆ), LUB WYWYŻSZONY OSZKLONY FRAGMENT BUDYNKU (NA MNIEJSZYCH LOTNISKACH), Z KTÓREGO ODBYWA SIĘ KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO NA POLU MANEWROWYM LOTNISKA (NA POWIERZCHNI LOTNISKA) I W OTACZAJĄCYM LOTNISKO OBSZARZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEŻA KONTROLNA to:

wysoki oszklony budynek (zazwyczaj oszklony na okrągło co zapewnia dobrą widoczność całego lotniska i podejść), lub wywyższony oszklony fragment budynku (na mniejszych lotniskach), z którego odbywa się kontrola ruchu lotniczego na polu manewrowym lotniska (na powierzchni lotniska) i w otaczającym lotnisko obszarze (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSOKI OSZKLONY BUDYNEK (ZAZWYCZAJ OSZKLONY NA OKRĄGŁO CO ZAPEWNIA DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ CAŁEGO LOTNISKA I PODEJŚĆ), LUB WYWYŻSZONY OSZKLONY FRAGMENT BUDYNKU (NA MNIEJSZYCH LOTNISKACH), Z KTÓREGO ODBYWA SIĘ KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO NA POLU MANEWROWYM LOTNISKA (NA POWIERZCHNI LOTNISKA) I W OTACZAJĄCYM LOTNISKO OBSZARZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.618

PRZEKOZAK, BUDA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KRATY, ASIEJEW, BEZPIECZNY SEKS, CZAS PÓŁTRWANIA, ZMOTORYZOWANY, MELISA, SĄD POLOWY, ATAK, OPOZYCJA, SPRZEDAŻ, ŁACIŃSKI, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, TRUP, DOMINIUM BRYTYJSKIE, OSTRONÓG, KRYTERIUM SYLVESTERA, HACZYK, DELIBERACJA, ANGLOSASKI, LINIJKA, SMOCZA KREW, TABLICA EPITAFIJNA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, WALCOWNIA GORĄCA, STARA WIARA, WARSZTAT STRATEGICZNY, WESLEY, MEMBRANA, BOCZEK, HALA TARGOWA, GLEJCHENIOWATE, PRZEPROST, PROJEKT TECHNICZNY, MROZIWO, TANGO, HISTORIA, PRZEKŁADACZ, ZAPORA, LABORANT, PŁYN CHŁODNICZY, PRZEKŁADACZ, SKNERSTWO, DWUDZIESTY SZÓSTY, DOBUDÓWKA, RETENCJA, ARMSTRONG, POLITYKA KURSOWA, MORENA SPIĘTRZONA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MAJÓWKA, WOLTYŻER, DOMEK, CZARCIK, CHIŃSKI, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, BUJDA NA RESORACH, ŚWISTUŁA, SAMOCHWALCA, CYGARO, CZARNY LUD, DETALISTA, GALAKTYKA, WARSZTAT, NEUROLOGIA, PRAWO GŁOSOWE, BALSAM KANADYJSKI, DZIECKO ULICY, CYBORIUM, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, WAFELEK, LATO, WIGILIA, TEMACIK, MIKROMETR, PŁYWACZEK, POWÓZ, OSŁONKA NABYTA, KOMUNIA ŚWIĘTA, BAMBUS, PIĘTRO, OMAM, KORKOCIĄG, BABILOŃSKI, PARAMENTY, KROPLA, ŁYSINKA, KLERK, ARTYSTKA, ODSKOK, MESA, PARASZYT, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, KOŃ JOMUDZKI, KAPISZONÓWKA, OFICER TAKTYCZNY, SZTAFAŻ, POLECANKA, KRATOWNICA, BRAT POLSKI, PRZEKŁADANIEC, ADHEZJA, POEMAT HEROIKOMICZNY, BAGAŻ, KONGRUENCJA, UDERZENIE, KONFESJA, DOTHRACKI, STRINDBERG, ZŁAD, DZIDZIA-PIERNIK, KOŁOWROTEK, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, MIŁOŚĆ, PIES OZDOBNY, WYPADEK, ROŚLINA AKWARIOWA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, BEZGŁOŚNOŚĆ, ZŁOŻENIE UKŁONU, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, OKLUZJA, DEGRESJA PODATKOWA, LEK PRZECIWBÓLOWY, ABANDON, PIÓRNIK, JEDNOKLASÓWKA, FILM DOKUMENTALNY, KOMPLEKS ARENOWY, KOLO, EKONOMIA POLITYCZNA, NOGA, NASTAWNOŚĆ, PAPA MOBILE, LINIA GEODEZYJNA, MUFA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, SZEREG HOMOLOGICZNY, ANIOŁECZEK, ERA, STACJA POMP, KMIOT, NAWAŁNICA, NERW, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, GLOSA, PŁASKOSZ, KOLONIZATOR, WASĄG, KRAKOWIAK, REOFIL, SINIAK, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, LOSOWANIE PROSTE, AL SECCO, HIPERTONIA, STOP-KLATKA, NIEDBAŁOŚĆ, OPÓR, MARATON, DRUGI, DIZAJNERKA, MAJDAN, DZIEWCZYNA ULICZNA, KWASOWOŚĆ, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, CYKL MIESIĄCZKOWY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, SINGEL, SHORT-TRACK, ŚREDNIA WINSOROWSKA, RANA POSTRZAŁOWA, PŁOTEK, KALKA, INNSBRUCK, WYPOCINY, PRZEPRÓCHA, BAŃKA, WLANIE SIĘ, STALLA, ELEKTROLUMINESCENCJA, FAKTURA, KAZAMATA, CISZA PRZED BURZĄ, FARTUCH, TAPETA, PRYMULA, FILET, BIOLOG, DYWERGENCJA, ŹREBIĘ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, SZUM TERMICZNY, SZYSZKA, CZAKRAM, SALA, CZOSNEK WYSOKI, GŁOŻYNA, KANAŁ PRZERZUTOWY, ORGANISTA, CZŁONY, STACJA, ODPORNOŚĆ, KRUPON, KOŁOWROTEK, PSALM ALFABETYCZNY, KARTA, SŁUPISKO, MARKIZA, WYCHÓD, SNIFFER, BURSZ, MACEDONIA, MIEDNICA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, MOSKWICZ, DWORZANIN, MŁYNOWNIA, ERUPCJA, SKRZELOTCHAWKI, STARA GWARDIA, NARTOW, INTERROGACJA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, MORA, PROGRAM ROZRYWKOWY, AKADEMIA, GRUNWALD, KUMOTER, GRANGARDA, POŁYSK, LABOLATORIUM, RÓJKA, CZARNOSECINIEC, ODRUCH KOLANOWY, MOTYW, DOBROTLIWOŚĆ, HARMONIJKA, GNIAZDO, SZERMIERZ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ANTYDOGMATYZM, KORONA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, MONITOR, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, TELETECHNIKA, KRATKA VICHY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, DRIBLING, DRZEWCE, DZIANET, POBIAŁKA, FUNDUSZ MIESZANY, ANTECEDENCJA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, POJAZD SILNIKOWY, FLETNER, OSTINATO, SENTYMENT INWESTYCYJNY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PRAWORZĄDNOŚĆ, IZBICA, TRUP, PANORA, GRÓD, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, DETENCJA, PŁYWANIE, ZMIANA WSTECZNA, CZEKOLADA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, EUROPALETA, PANTOGRAF, BLOK, LAMPA NAFTOWA, KOCHANEK MUZ, ETYKIETA, FILIGRAN, BODMERIA, STROP KLEINA, PRZYTULIA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, TREL, STRÓJ GÓRALSKI, CUKIER PROSTY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, BEARS, ZAWORA, KOMEDIA NISKA, PAZUR, LANCKNECHT, NEANDERTAL, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, REGION WĘZŁOWY, RELACJA, ?STOJAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSOKI OSZKLONY BUDYNEK (ZAZWYCZAJ OSZKLONY NA OKRĄGŁO CO ZAPEWNIA DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ CAŁEGO LOTNISKA I PODEJŚĆ), LUB WYWYŻSZONY OSZKLONY FRAGMENT BUDYNKU (NA MNIEJSZYCH LOTNISKACH), Z KTÓREGO ODBYWA SIĘ KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO NA POLU MANEWROWYM LOTNISKA (NA POWIERZCHNI LOTNISKA) I W OTACZAJĄCYM LOTNISKO OBSZARZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSOKI OSZKLONY BUDYNEK (ZAZWYCZAJ OSZKLONY NA OKRĄGŁO CO ZAPEWNIA DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ CAŁEGO LOTNISKA I PODEJŚĆ), LUB WYWYŻSZONY OSZKLONY FRAGMENT BUDYNKU (NA MNIEJSZYCH LOTNISKACH), Z KTÓREGO ODBYWA SIĘ KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO NA POLU MANEWROWYM LOTNISKA (NA POWIERZCHNI LOTNISKA) I W OTACZAJĄCYM LOTNISKO OBSZARZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEŻA KONTROLNA wysoki oszklony budynek (zazwyczaj oszklony na okrągło co zapewnia dobrą widoczność całego lotniska i podejść), lub wywyższony oszklony fragment budynku (na mniejszych lotniskach), z którego odbywa się kontrola ruchu lotniczego na polu manewrowym lotniska (na powierzchni lotniska) i w otaczającym lotnisko obszarze (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEŻA KONTROLNA
wysoki oszklony budynek (zazwyczaj oszklony na okrągło co zapewnia dobrą widoczność całego lotniska i podejść), lub wywyższony oszklony fragment budynku (na mniejszych lotniskach), z którego odbywa się kontrola ruchu lotniczego na polu manewrowym lotniska (na powierzchni lotniska) i w otaczającym lotnisko obszarze (na 14 lit.).

Oprócz WYSOKI OSZKLONY BUDYNEK (ZAZWYCZAJ OSZKLONY NA OKRĄGŁO CO ZAPEWNIA DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ CAŁEGO LOTNISKA I PODEJŚĆ), LUB WYWYŻSZONY OSZKLONY FRAGMENT BUDYNKU (NA MNIEJSZYCH LOTNISKACH), Z KTÓREGO ODBYWA SIĘ KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO NA POLU MANEWROWYM LOTNISKA (NA POWIERZCHNI LOTNISKA) I W OTACZAJĄCYM LOTNISKO OBSZARZE sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - WYSOKI OSZKLONY BUDYNEK (ZAZWYCZAJ OSZKLONY NA OKRĄGŁO CO ZAPEWNIA DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ CAŁEGO LOTNISKA I PODEJŚĆ), LUB WYWYŻSZONY OSZKLONY FRAGMENT BUDYNKU (NA MNIEJSZYCH LOTNISKACH), Z KTÓREGO ODBYWA SIĘ KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO NA POLU MANEWROWYM LOTNISKA (NA POWIERZCHNI LOTNISKA) I W OTACZAJĄCYM LOTNISKO OBSZARZE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast