EROZJA PROWADZĄCA DO COFANIA SIĘ PROGÓW W KORYCIE RZECZNYM I ROZCINANIA ZAMKNIĘCIA DOLINY, A PRZEZ TO NAJCZĘŚCIEJ DO WYDŁUŻANIA DOLINY W GÓRĘ RZEKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EROZJA WSTECZNA to:

erozja prowadząca do cofania się progów w korycie rzecznym i rozcinania zamknięcia doliny, a przez to najczęściej do wydłużania doliny w górę rzeki (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EROZJA PROWADZĄCA DO COFANIA SIĘ PROGÓW W KORYCIE RZECZNYM I ROZCINANIA ZAMKNIĘCIA DOLINY, A PRZEZ TO NAJCZĘŚCIEJ DO WYDŁUŻANIA DOLINY W GÓRĘ RZEKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.886

MATECZNIK, RAY-BANY, GOT, UNIA PERSONALNA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, DWUWARSTWOWOŚĆ, OSTRĘŻYNA, WINNICKI, SNOWIDZ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, CLIO, REKREACJA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KOMA, NAPŁYW, AMPEROGODZINA, WIDMO ABSORPCYJNE, WĘDRÓWKA, CZERWONOKRZEW, AKOMODACJA, DZIEWCZĘCOŚĆ, FIGURA ZASZCZYTNA, ŚWIECA, KANONIK, OBRZEŻE, ZĘBOWCE, MELDUNEK CZASOWY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, NIESUBORDYNACJA, JUMPER, JĘZYK ELFÓW, OBŁÓG, WŚCIEK DUPY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, REGENERACJA, WINOGRODNIK, TERIOLOGIA, BEZDEŃ, GODZINA LEKCYJNA, TAMBOREK, ALPAKS, SNICKERS, WOLA BOŻA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, POLAK, RUSKI, PRZYBŁĘDA, ABNEGATKA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, BIMBROWNIA, MAKROREGION, ART ROCK, SZPANERSTWO, SKORPIONY, SIERAK, PORĘCZ, MIEJSCE ŚWIĘTE, FORSOWANIE, USTONOGIE, CIASNOTA, POTRZASK, LISTA STARTOWA, KRAS, STROIK PODWÓJNY, GETTO, OSZCZĘDNIŚ, SZANIEC, META, PUSZKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, PARTER, BRYGADA, BANDOLET, DOJNICA, PODCASTING, MINERAŁ AUTOGENICZNY, KAUTOPIREIOFAGIA, FILC, PREKONIZACJA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, WYPUK, DZIELNICOWY, PRAWNICTWO, ANALIZA, RZEZAK, POPYT ELASTYCZNY, ROZTERKA, ICHTIOBIOLOGIA, ŚWIECZKA, TRUSIA, BONET, GRZEBUŁA, MIKROFILAMENT, FRUCZAK BUJANKOWIEC, PODUSZKOWIEC, SZARMANTERIA, PODKŁADKA, TARCZA, PALEOORNITOLOGIA, ALT, KAWA, NAREW, ŚMIAŁOŚĆ, LORI, KORBA, OPRICZNINA, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, ZŁÓG WAPNIOWY, ZSYPISKO, MAŁY REALIZM, BIBLISTYKA, TREN, ODPŁATA, REPETYTYWNOŚĆ, GASTRONOMIK, AIRBUS, EROZJA DENNA, SZWARCCHARAKTER, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BON OŚWIATOWY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, HIW, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, PARASZA, LOTOSOWA STOPA, SENTYMENTALNOŚĆ, RENTIER, PILENTUM, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WĘŻÓWKA AMERYKAŃSKA, EXPAT, CEROWNIA, GNIAZDO NASIENNE, PEPSI, OKSFORD, FALOWNIK NAPIĘCIA, PSYCHOBIOLOGIA, PROPOLIS, KRÓTKODYSTANSOWIEC, BOHATER LIRYCZNY, NIEKAPEK, KOLOKACJA, PEPTYD, JEGGINSY, SIERMIĘGA, BRAMKA HONOROWA, JEDLICA SINA, MODLITEWNIA, ŁAZIK, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, MANDRYL, KWAS BURSZTYNOWY, ALKOHOLIZM, DWUDZIESTY DRUGI, PATYK, FRANCISZKANIZM, PUSTY DŹWIĘK, STAROISLANDZKI, STROJNICA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, RUMBA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, ONET, CHOREG, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, RYBACZKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, MOLESTACJA, SSAK WYMARŁY, SPLENDID ISOLATION, UBÓJ, RAKI, DRAPACZ, HIPOMANIA, SUTERYNA, KOSZARNIAK, JĘZYK KARYJSKI, PODATEK URBARIALNY, NATYWIZM, MASECZKA, SZKŁO Z MURANO, UCISK, BIELIŹNIARSTWO, EMISJA PIENIĄDZA, BODARZ, SCÉNIC, SKALA STAROGRECKA, MUS, UPRAWIACZ, MAMUT WŁOCHATY, FOTOJONIZACJA, LEGUMINA, SAGUM, CHMURA ŚREDNIA, WALC WIEDEŃSKI, FALOWNIK PRĄDU, NEUWIED, CHOROBA SEITELBERGERA, TOWARZYSZ PANCERNY, MASŁO CZOSNKOWE, DUK, MADA, WÓZEK, ANGINA PRINZMETALA, OKRĘT FLAGOWY, ROZPORZĄDZENIE, ŻYWICA EPOKSYDOWA, CHELAT, TOR, QUENYA, BANANA SPLIT, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PARAGONIK, FRYCOWE, DZIEŻA, EPIGENEZA, SZTYCHARSTWO, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, KUCHENKA MIKROFALOWA, EMPIRE, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, EGZEKUCJA, SIÓDMY, KORPUS, CHAŁAT, SAMOCHWALSTWO, TEOLOGIA MORALNA, KLUCHY POŁOM BITE, ZAMYKANIE USZU, BANOWINA, PIUSKA, LITERATURA POPULARNA, EKSFOLIACJA, CYGA, PŁASKI TALERZ, STAW OSADOWY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, SPRAWA, SUPERNOWE, KOMANDO, STWARDNIENIE GUZOWATE, ODCZYN ZAPALNY, SZCZEP, FLEKTA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, DOGI, DĘTKA, FILM DROGI, RYNEK TERMINOWY, ALARM POWODZIOWY, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, LICZNIK KILOMETRÓW, ODBYTNICA, EMBARGO, KACERSTWO, NIESTRAWNOŚĆ, PRÓBA, KUPLER, DOWÓD ONTOLOGICZNY, JUWENALIA, MASA RELATYWISTYCZNA, GŁOWICA FREZOWA, ROGOZĄB, OUROBOROS, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, PASIECZNIK, CZARNY JEŹDZIEC, INTERWENCJA, LASONOGI, BRIENZ, ROŚLINA FIKCYJNA, SPIKER, WYSTĘPOWANIE, SPADKOBIERSTWO, PRAWO RUSKIE, WYDAWNICTWO SERYJNE, PARAMAGNETYZM, TERYTORIUM POWIERNICZE, TYGIEL, ZAPŁATA, MEDYCYNA SPORTOWA, TURBINA CIEPLNA, ŻALUZJA PIONOWA, KRAJ, KUSZTYCZEK, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, APLIKANT ADWOKACKI, ŁAWA MIEJSKA, WIKTYMOLOGIA, ZBIORNIK, SIEĆ WODOCIĄGOWA, RICA, CUD, PARCH, ALGEBRA MACIERZY, WYSMUKŁOŚĆ, DRES, AGENT ROZLICZENIOWY, ?ŁAPEĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.886 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EROZJA PROWADZĄCA DO COFANIA SIĘ PROGÓW W KORYCIE RZECZNYM I ROZCINANIA ZAMKNIĘCIA DOLINY, A PRZEZ TO NAJCZĘŚCIEJ DO WYDŁUŻANIA DOLINY W GÓRĘ RZEKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EROZJA PROWADZĄCA DO COFANIA SIĘ PROGÓW W KORYCIE RZECZNYM I ROZCINANIA ZAMKNIĘCIA DOLINY, A PRZEZ TO NAJCZĘŚCIEJ DO WYDŁUŻANIA DOLINY W GÓRĘ RZEKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EROZJA WSTECZNA erozja prowadząca do cofania się progów w korycie rzecznym i rozcinania zamknięcia doliny, a przez to najczęściej do wydłużania doliny w górę rzeki (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EROZJA WSTECZNA
erozja prowadząca do cofania się progów w korycie rzecznym i rozcinania zamknięcia doliny, a przez to najczęściej do wydłużania doliny w górę rzeki (na 14 lit.).

Oprócz EROZJA PROWADZĄCA DO COFANIA SIĘ PROGÓW W KORYCIE RZECZNYM I ROZCINANIA ZAMKNIĘCIA DOLINY, A PRZEZ TO NAJCZĘŚCIEJ DO WYDŁUŻANIA DOLINY W GÓRĘ RZEKI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - EROZJA PROWADZĄCA DO COFANIA SIĘ PROGÓW W KORYCIE RZECZNYM I ROZCINANIA ZAMKNIĘCIA DOLINY, A PRZEZ TO NAJCZĘŚCIEJ DO WYDŁUŻANIA DOLINY W GÓRĘ RZEKI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x