ZWIERZĘ KRĘGOWE ŻYJĄCE W WODZIE, ODDYCHAJĄCE SKRZELAMI I PORUSZAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ PŁETW, ŻYWIĄCE SIĘ MIĘSEM INNYCH ZWIERZĄT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYBA DRAPIEŻNA to:

zwierzę kręgowe żyjące w wodzie, oddychające skrzelami i poruszające się za pomocą płetw, żywiące się mięsem innych zwierząt (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIERZĘ KRĘGOWE ŻYJĄCE W WODZIE, ODDYCHAJĄCE SKRZELAMI I PORUSZAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ PŁETW, ŻYWIĄCE SIĘ MIĘSEM INNYCH ZWIERZĄT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.839

GEODEZJA SATELITARNA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, DOLAR FIDŻI, DZIENNIK, FAWELA, PANDRAK, TUSZKA, ODKRYCIE DUSZY, PŁOTKA, RYBA, HEPATOSKOPIA, LALKA, MAMIDŁO, HYDROPLAN, SYMULACJONIZM, BON VIVANT, KREDKA OŁÓWKOWA, ŚNIOT, SYNDROM, BEZWŁAD, KATON, OBLEGA, PRZODEK, NEOGOTYK, CHEMIA, DZIEWCZĘCOŚĆ, DIU, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KOŚCIEC, MAORI, PSYCHOMANIPULACJA, TURANIEC, KOSS, MINERAŁ ALLOGENICZNY, DZBANECZNIK, SAMOLOT BOMBOWY, KLIPFISZ, BRYŁA SZTYWNA, WIERSZ LEONIŃSKI, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, IMPOTENCJA, DROGI MOCZOWE, BIBLIOPOLA, GESTALTYZM, KORNWALIJSKI, ASOCJACJE, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, KLAPKA, KURZAJKA, KSIĄŻĄTKO, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, RYGOR, REKINEK PSI, PYRA, REALIZM, HERTZ, RAKSA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, MIJANKA, BYSTRZYK PEREZA, SYNKOPA, LANE CIASTO, ODPYLNIA, WKŁADKA, KSYLOFON, FILCAK, HARMONIJKA USTNA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, FACET, WYCHOWANKA, TURECKI, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, DIATERMIA, JOGURT, MEDYCYNA NUKLEARNA, WSIUR, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, PRAPŁAZIEC, OGNISKO, PROTESTANTYZM, STREFA, STOPIEŃ HARCERSKI, BASEN, KLIMAKTERIUM, HERMA, MOST PONTONOWY, CNOTA KARDYNALNA, PRAWO KARNE, SUPERNOWA TYPU II, BRZANKA CZARNOPRĘGA, SŁOMIANY ZAPAŁ, KABLOOPERATOR, PEPINIERA, GRACKA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, MĄŻ ZAUFANIA, TOPIK, KUNDMAN, DETERMINIZM, STOSUNEK PRZERYWANY, KAMIKAZE, PIESZCZOSZEK, NAWAGA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, FALA AKUSTYCZNA, DNA MOCZANOWA, KONSYGNATARIUSZ, PONIEWIERKA, GLIKOGENOZA, SCENKA RODZAJOWA, SHOUNENAI, DŻDŻOWNICA, PANI, JATKA, ZESPÓŁ USHERA, PRZEŚMIEWKA, USKOK, SZWEDY, STEMPEL, ANTROPOIDY, KWADRATURA, TABLOIDYZACJA, POŻAREK, STAŁOŚĆ, SZMUGLER, FOTEL OBROTOWY, ZĄBEK, MRAŹNICA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, PRZESTRZEŃ STANU, TŁUSZCZAK, BAJT, WARAN GŁUCHY, SIEDZISKO, ODMIANA HERBOWA, FOLK, OSTATNIA PROSTA, PROPORCZYKOWIEC CYNAMONOWY, KONCERT, DESZYFRAŻ, MROŹNIA, BRAMKA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, RYBA AMFIDROMICZNA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, OBWAŁ, ENKLAWA, AZDARCHY, SPOSÓB BYCIA, MATEMATYK, WĄTEK, OPONA PAJĘCZA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, WEŁENKA, WIELOETATOWOŚĆ, RYCZAŁT, WNIEBOWZIĘTA, DERBY, WRZENIE, BANALNOŚĆ, CZAS, SZKOŁA WYŻSZA, ALKA, PÓŁNOC, PIERÓG KARELSKI, KAMBUZ, BAŚNIOWOŚĆ, SIŁACZ, OBLICZE, MICHAŁ, RYM ŻEŃSKI, AKOMODACJA, KOŁEK, DRAMAT WOJENNY, CIASTO DROŻDŻOWE, CZUSZKA, LEKARSTWO, GANGSTER, GARNITUR, KUKIEŁKA, OŚCIEŻNICA, ODROŚL, ŻARŁACZ, ILUSTRACJA, DRWINA, KRAINA, APPELLATIVUM, INTERPOLACJA LINIOWA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, CHOROBA RITTERA, WIELOBÓJ, DORSZ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SPACJA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, KANAŁ RODNY, MENISK, REALISTYCZNOŚĆ, KONCHIOLINA, DOMINANTA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, ZWYCZAJ LUDOWY, GALISYJSKI, LIMONIADA, LAZJON, ZMOTORYZOWANY, ZBIÓR, ZBROJA PEŁNA, PASZA, WYRZEKANIE, PLATAN, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, WYGON, GOSPODARKA PLANOWA, FUTURE, TALMUDYSTKA, DEPRESJA, FILOLOGIA WŁOSKA, RADIANT, CELULOZOWNIA, INDUKTOR, PRZYLEPNOŚĆ, INGRESJA MORSKA, PUNKT PRZYZIEMNY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, POLE MAGNETYCZNE, DIEREZA, GÓRNICTWO MORSKIE, ZBIEŻNOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, METYS, AKUMULACJA, CYKL JAJNIKOWY, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, NERWIAK ZARODKOWY, KONSENSUALNOŚĆ, STOPNICA, NORMALNOŚĆ, SEKS, JĘZYK EZOPOWY, SIŁA POCIĄGOWA, WALC ANGIELSKI, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, PANIER, PISMO, CHAOS, PIRACTWO, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, HUMANIZM, ZABAWA, MUSZTARDA SAREPSKA, PRZYTUŁEK, ASOCJALNOŚĆ, PRYSZNIC, TLENOWNIA, MANICURZYSTKA, WAGA ELEKTRONICZNA, MAKROWIRUS, PINGWIN, FTYZJATRIA, CRIOLLO, KECZUOWIE, SILNIK ZAMKNIĘTY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ANARCHIZM, NOSACIZNA, PALEOBIOGEOGRAFIA, RUCH PROSTOLINIOWY, MAGICZNOŚĆ, KOMBINACJA NORWESKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, TETRAMER, ORTODONCJA, FAETON, ARTRETYZM, KOMORA, DOMOKRĄŻCA, MIESZALNOŚĆ, IGŁA, POJAZD, POPYCHŁO, WYGŁAD LODOWCOWY, PASEK MAGNETYCZNY, ROZPIĘTOŚĆ, WKŁAD GRUNTOWY, ZIELENICE WŁAŚCIWE, DYWIZJON RAKIETOWY, RANEK, PALUCH, WALC WIEDEŃSKI, STYLIKOODWŁOKOWE, MAPA SZTABOWA, DNA, NIEODZOWNOŚĆ, OBIEKTYW, ?NARAMIENNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIERZĘ KRĘGOWE ŻYJĄCE W WODZIE, ODDYCHAJĄCE SKRZELAMI I PORUSZAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ PŁETW, ŻYWIĄCE SIĘ MIĘSEM INNYCH ZWIERZĄT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIERZĘ KRĘGOWE ŻYJĄCE W WODZIE, ODDYCHAJĄCE SKRZELAMI I PORUSZAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ PŁETW, ŻYWIĄCE SIĘ MIĘSEM INNYCH ZWIERZĄT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RYBA DRAPIEŻNA zwierzę kręgowe żyjące w wodzie, oddychające skrzelami i poruszające się za pomocą płetw, żywiące się mięsem innych zwierząt (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYBA DRAPIEŻNA
zwierzę kręgowe żyjące w wodzie, oddychające skrzelami i poruszające się za pomocą płetw, żywiące się mięsem innych zwierząt (na 13 lit.).

Oprócz ZWIERZĘ KRĘGOWE ŻYJĄCE W WODZIE, ODDYCHAJĄCE SKRZELAMI I PORUSZAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ PŁETW, ŻYWIĄCE SIĘ MIĘSEM INNYCH ZWIERZĄT sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ZWIERZĘ KRĘGOWE ŻYJĄCE W WODZIE, ODDYCHAJĄCE SKRZELAMI I PORUSZAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ PŁETW, ŻYWIĄCE SIĘ MIĘSEM INNYCH ZWIERZĄT. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x