DWIE CIENKIE PŁYTKI O KSZTAŁCIE ŁOPATKOWYM, W SZERSZEJ CZĘŚCI PŁASKIE I STYKAJĄCE SIĘ KRAWĘDZIAMI, W WĘŻSZEJ WKLĘSŁE I TWORZĄCE RURKĘ; PŁYTKI POŁĄCZONE SĄ NA STAŁE W WĘŻSZEJ CZĘŚCI; STOSOWANY NP. W FAGOCIE I OBOJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STROIK PODWÓJNY to:

dwie cienkie płytki o kształcie łopatkowym, w szerszej części płaskie i stykające się krawędziami, w węższej wklęsłe i tworzące rurkę; płytki połączone są na stałe w węższej części; stosowany np. w fagocie i oboju (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWIE CIENKIE PŁYTKI O KSZTAŁCIE ŁOPATKOWYM, W SZERSZEJ CZĘŚCI PŁASKIE I STYKAJĄCE SIĘ KRAWĘDZIAMI, W WĘŻSZEJ WKLĘSŁE I TWORZĄCE RURKĘ; PŁYTKI POŁĄCZONE SĄ NA STAŁE W WĘŻSZEJ CZĘŚCI; STOSOWANY NP. W FAGOCIE I OBOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.016

PRZEDSIĘBIORCZYNI, TEKSAS, ZOOFAGIA, ARCHITEKT WNĘTRZ, NAWYK, PLENNOŚĆ, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZWÓJEK, PARGAMIN, AMPUŁKA, NOWOWIERCA, OSPAŁOŚĆ, SZARLATAN, TRANSAKCJA WIĄZANA, OPRAWKA, IMPAS, DROGÓWKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, BOHATER NEGATYWNY, BELMOPAN, KAUCZUKOWIEC, PODKÓWKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ANTRYKOT, NIEPOWODZENIE, AHISTORYCZNOŚĆ, KWADRANS AKADEMICKI, MARSZ, JEDNOSTKA ALOKACJI, DYSKRECJA, PSALM ALFABETYCZNY, MOLOSOWATE, NORYLSK, PRZESYŁ, SOWIECK, STAN DEPRESYJNY, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, SKRZYNKA, AKTOR KOMICZNY, KINETYKA CIECZY, TELEFON ZAUFANIA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, IZBA, OBLECH, BŁYSK, SANIE, KLINKIER CEMENTOWY, STUPA, ROGAL, GETTO ŁAWKOWE, MANDŻURSKI, PRZEKŁADANIEC, WATA, STROIK, SOCJOGRAFIA, TRWAŁOŚĆ, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, PŁETWA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, WYGŁAD TEKTONICZNY, IRYZACJA, ANTYKOAGULANT, ŚWIETLISTOŚĆ, NASADA, MIĘDZYŻEBRZE, ANTROPONIMIA, ESTRADA, SAMOCHODZIARZ, PŁEĆ, INGRESJA MORZA, MUZYK, DIASTOLE, DOSTĘP, POWTÓRZENIE, METALOPROTEINA, TRÓJKĄT, ŚCISŁY POST, DŁUGOSZPAR, ODPOWIEDNIOŚĆ, HUCZEK, EPONIM, CZYSZCZALNIA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ODPÓR, KORONKA, KLAUZURA, ALMARIA, KULEBAKI, KAPOTAŻ, KLISZA, ASTROFOTOMETRIA, NADOBNOŚĆ, NAROŻNIK, RYSOWNICA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, KOMUNA, KORNIJSKI, OPIEKA SPOŁECZNA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, MINA MORSKA, LÓD FIRNOWY, RYM ŻEŃSKI, IMADŁO ŚLUSARSKIE, JABŁKO ADAMA, ARPEDŻIO, WCIĄGARKA, PROMINENT, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, NAROŻNIK, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, PSZCZOŁA KRAINKA, HYCEL, RUCH RELIGIJNY, POTERNA, MEDYCYNA KOSMICZNA, TRENT, MIĘSISTOŚĆ, ELEKTROCHIRURGIA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, METALMANIA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, STRZAŁA KUPIDYNA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, ADRES ELEKTRONICZNY, SZLACHTUZ, ZATOR, PUŁK, OPIEKA SPOŁECZNA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, MACIERZ, DOSTĘP, SYMETRIA, KOLIBER, SŁOWIANIN, TRANSPOZYCJA, ZMIENNA ZWIĄZANA, KOŁO SEGNERA, SPEAKER, SPIRALA, KOŁOWRÓT, STOPNIOWALNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, WSPARCIE, DĘTKA, PRZYRODOZNAWCA, WĄTEK, GALLIKANIZM, TRANSGRESJA LODOWCA, GWINT TRAPEZOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, NASYCALNIA, APIKOMPLEKSY, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, BEZTORBIKI, ROZGWIAZDA, AEROLOGIA, GĄSKA WIOSENNA, MAKAK JAPOŃSKI, CZUSZKA, JODŁA JEDNOBARWNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, WLANIE SIĘ, KOŃ LOKAJSKI, ZASTRZAŁ, SUPINACJA, BYT ABSOLUTNY, ANATOMIA KLINICZNA, ZARANIE, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, WYWÓZKA, ADRESAT NARRACYJNY, PACYFIKAŁ, DECYMA, RADIO TRANZYSTOROWE, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BUTELKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, DETALISTKA, KOMBUCZA, POJAZD, ZAKOŃCZENIE, TYNTA, ODPROMIENNIK, RÓŻNOWICIOWCE, WALDEKOKSYB, FECHMISTRZ, AZOTOX, GNIOTOWNIK, HIEROTOPOGRAFIA, ZNAMIĘ SPITZ, ASTEROIDA, EKONOMIA, WAŁECZEK, RAJA NAKRAPIANA, DZIANINA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, GRAFOLOGIA, HIERARCHA, DNI STUDENTA, HIPSOMETRIA, PRZECIWCIAŁO, TERRARYSTA, DRZEWO TERPENTYNOWE, CHRYSTOFANIA, OBWAŁ, ŻABKA, IEUD, DŹWIG, VIANI, CIĘŻKI TYŁEK, CHELAT, MANICURZYSTKA, PM, PRZEKUPKA, SŁUGA BOŻY, DOM STARCÓW, BUSINESSMAN, ETNOLINGWISTYKA, KUCHNIA, AMON, ERA KENOZOICZNA, ACID WESTERN, BLACK, KANDYZ, APPALOOSA, PLAZMOLIZA, PLEŚŃ, TAŁKA, KLASTER DYSKOWY, TRAWERS, WIELKORUSKI, KARŁO, EPIMER, NIEWYDOLNOŚĆ, BŁONA NACZYNIOWA, SNYCERZ, ILIAMNA, AZYL, WYRAZ OBCY, SEKRETARZYK, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, ARDEN, POJAWIENIE SIĘ, RAFLA, NAPÓR, CIELENIE SIĘ LODOWCA, ZROBIENIE KUPY, ASKOCHYTOZA, BETA BLOKER, GRANAT, ZNAK PRZESTANKOWY, ZESTAWIK, DALEKOWIDZTWO, CHOROBA KENNEDY'EGO, MÓL BOROWICZAK, WIELKI WYBUCH, KUBEK, KOŁO, ODCINAK, DEWALUACJA, PĘCHERZYCA, ZARZUCAJKA, RADIOTECHNIK, PŁYNNOŚĆ, ŚREDNIÓWKA, PRAWOSKRĘT, NATYWIZM, ŻYŁKA, PRZYTULIA, STARY MALUTKI, TOPIK, DIALIZA OTRZEWNOWA, SUMIK, MIJANKA, BONANZA, GASIWO, DIOL, LEK PRZECIWWIRUSOWY, POTRZASK, KOSTIUMERNIA, ŁUP, BRANIE PRZYKŁADU, CHWILÓWKA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, JER SŁABY, WĘDZIDŁO, PÓŁ, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, KNEBEL, KONSERWIARNIA, RUSYCYSTYKA, PRZYGOTOWALNIA, KONDOR, VIBRATO, ?TEKST REZULTATYWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.016 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWIE CIENKIE PŁYTKI O KSZTAŁCIE ŁOPATKOWYM, W SZERSZEJ CZĘŚCI PŁASKIE I STYKAJĄCE SIĘ KRAWĘDZIAMI, W WĘŻSZEJ WKLĘSŁE I TWORZĄCE RURKĘ; PŁYTKI POŁĄCZONE SĄ NA STAŁE W WĘŻSZEJ CZĘŚCI; STOSOWANY NP. W FAGOCIE I OBOJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWIE CIENKIE PŁYTKI O KSZTAŁCIE ŁOPATKOWYM, W SZERSZEJ CZĘŚCI PŁASKIE I STYKAJĄCE SIĘ KRAWĘDZIAMI, W WĘŻSZEJ WKLĘSŁE I TWORZĄCE RURKĘ; PŁYTKI POŁĄCZONE SĄ NA STAŁE W WĘŻSZEJ CZĘŚCI; STOSOWANY NP. W FAGOCIE I OBOJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STROIK PODWÓJNY dwie cienkie płytki o kształcie łopatkowym, w szerszej części płaskie i stykające się krawędziami, w węższej wklęsłe i tworzące rurkę; płytki połączone są na stałe w węższej części; stosowany np. w fagocie i oboju (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STROIK PODWÓJNY
dwie cienkie płytki o kształcie łopatkowym, w szerszej części płaskie i stykające się krawędziami, w węższej wklęsłe i tworzące rurkę; płytki połączone są na stałe w węższej części; stosowany np. w fagocie i oboju (na 14 lit.).

Oprócz DWIE CIENKIE PŁYTKI O KSZTAŁCIE ŁOPATKOWYM, W SZERSZEJ CZĘŚCI PŁASKIE I STYKAJĄCE SIĘ KRAWĘDZIAMI, W WĘŻSZEJ WKLĘSŁE I TWORZĄCE RURKĘ; PŁYTKI POŁĄCZONE SĄ NA STAŁE W WĘŻSZEJ CZĘŚCI; STOSOWANY NP. W FAGOCIE I OBOJU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DWIE CIENKIE PŁYTKI O KSZTAŁCIE ŁOPATKOWYM, W SZERSZEJ CZĘŚCI PŁASKIE I STYKAJĄCE SIĘ KRAWĘDZIAMI, W WĘŻSZEJ WKLĘSŁE I TWORZĄCE RURKĘ; PŁYTKI POŁĄCZONE SĄ NA STAŁE W WĘŻSZEJ CZĘŚCI; STOSOWANY NP. W FAGOCIE I OBOJU. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast