KWIAT GRZBIECISTY, KTÓREGO PŁATKI KORONY ZROŚNIĘTE SĄ W DOLNEJ CZĘŚCI W RURKĘ, A W GÓRNEJ CZĘŚCI WYCIĄGNIĘTE W SPŁASZCZONY JĘZYCZEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWIAT JĘZYCZKOWY to:

kwiat grzbiecisty, którego płatki korony zrośnięte są w dolnej części w rurkę, a w górnej części wyciągnięte w spłaszczony języczek (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KWIAT GRZBIECISTY, KTÓREGO PŁATKI KORONY ZROŚNIĘTE SĄ W DOLNEJ CZĘŚCI W RURKĘ, A W GÓRNEJ CZĘŚCI WYCIĄGNIĘTE W SPŁASZCZONY JĘZYCZEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.500

CIAŁO SZTYWNE, KORONOGRAF, REKIN ŚLEDZIOWY, MITRA, SKOCZ SKALNY, PSZCZOŁA KRAINKA, KOMBI, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, ZAKON CZYNNY, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, OBSZAR METROPOLITALNY, AFERA ROZPORKOWA, MICZURINIZM, ARTYKULATOR, TORPEDA, WYCIĘCIE, URZĄDZENIE MECHANICZNE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ZĘBORÓG, PÓŁETAP, MOST PONTONOWY, DYPTYCH, WIETLICA SAMICZA, PERYMETR, PISMO MUZYCZNE, WASZYNGTON, KAMELEON LIŚCIOWATY, TERMIN STANOWCZY, TONIKA, URODZENIE MARTWE, LIKORYN, KOSTKA BRUKOWA, LODOWIEC FIELDOWY, WODOTRYSK, KORPUS, NOCEK WĄSATEK, KĄT, ANDROID, ROŚLINA GÓRSKA, TUJMAZY, PIĘTKA, ROZBUDOWA, NEUROPATIA, DZIOBÓWKA, NIBYJAGODA, CZUCIE GŁĘBOKIE, CIELENIE, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, RAMIENISKO, SUOJARWI, FORNALKA, TROJACZEK, UNISTOR, DUX, RYNNA SYFONALNA, NERW ŁOKCIOWY, MAIŻ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KOSZT UTOPIONY, PROGRAM TELEWIZYJNY, DAMKA, POŁĄCZENIE, LIPID, KARLIK WIĘKSZY, POLIPLOID, ŁUCZYNA, RUMSZTYK, KRÓLEWICZĄTKO, PIĄTA CZĘŚĆ, ŻÓŁW KILOWATY, ZASŁONA, LAVALLEJA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, CYPRYS PATAGOŃSKI, SUPORT, ZNAMIĘHALO, KLAPECZKA, TŁUK PIĘŚCIOWY, BAWOLE OKO, IMPULS TELEFONICZNY, HEAD HUNTER, LONDYN, ANTROPOLOGIZM, FOTOCHROMY, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, REPUBLIKA FEDERALNA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, OC, SKALNIAK KARŁOWATY, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, AMPLIFIKACJA, IDIOMATYZM, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, PARA, DYBY, WIEK ZGODY, ZRZUTKA, MINA MORSKA, BRODA, BIAŁY WALC, TRASA KONCERTOWA, KĄT WPISANY, HASTINGS, LANSJER, PIERWIASTEK GŁÓWNY, ZAPALENIE, BUZUŁUK, USZYSKO, OLENIOCKA, SPLUWACZKA, BIRŻE, NAGIETEK, GEORGIA, TIKSZOZIERO, IRYS, PAS MIEDNICOWY, ZADANIE KONIUNKTYWNE, UKŁAD ODNIESIENIA, MĄCZNIK, WĘZEŁ ZATOKOWY, TRANSMITER, LEASING OPERACYJNY, JODŁA JEDNOBARWNA, WYSPA MAN, OPĘTANIEC, GATUNEK PARASOLOWY, MASKA, SZEREG CZASOWY, MIESZKANIE LOKATORSKIE, OPUSZKA DWUNASTNICY, KRYTERIUM LAPLACE'A, MIĘSIEŃ NAWROTNY, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, SPEKTAKL MUZYCZNY, POPOVER, DEZINTEGRACJA MROZOWA, STAROFRANCUSKI, POLKA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, MAK, TRYPTYK, SZARFMECA, ŁUK OBNIŻONY, GACEK SZARY, SEGMENT, KOŃ TRAKEŃSKI, KOLPOSKOP, JANSENIZM, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, DYSZEL, SMOK WAWELSKI, NEUROPRZEKAŹNIK, PCHACZ, PAKARANA, OSA RUDAWA, BROKAT, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, DAKOTA, SILNIK DWUKLATKOWY, PROPRIOCEPCJA, BÓR WRZOSOWY, NORYLSK, MONOGENIZM, ROZBIORY, HALOFIL, KONGRUENCJA, RÓŻA, LAWINA GRUZOWA, CERKIEWNY, PARK PRZEMYSŁOWY, DWIŃSKA, ŁUK ANGULARNY, LIST KOMISYJNY, MINÓG JAPOŃSKI, ŁYSIENIE POSPOLITE, TĘTNICA RAMIENNA, ZBIÓR GĘSTY, SARAŃSK, TAPIROWATE, KIROW, CABAN, PLECHOWIEC, PORÓWNYWARKA, DIAGRAM KWIATOWY, ZWIERZĘ FUTERKOWE, SANCTUS, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, JABŁOŃ SYBERYJSKA, KOSOWO, GŁUPI, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, KOPOLIMER, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UTLENIANIE, SKŁADAK, KILOMETR ZEROWY, HIPERTRICHOZA, ALABAMA, HARMONIA RĘCZNA, GAMBIA, WCINKA, ROZPOREK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, RAPPEN, FORMALIZACJA, FUKS, AŁMA ATA, ZWYCIĘŻONY, RODZAJ MĘSKI, PABNA, UAKARI SZKARŁATNY, STOJAK, OPERATOR UNITARNY, OBOŹNY, EPOKA MIEDZI, CHALKOLIT, ARKANSAS, DICYNODON, MAZUREK, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, MALARSTWO ŚCIENNE, KANGGJE, UKŁAD, PEDAGOGIKA SPECJALNA, WIAROŁOMSTWO, OCZKO, PROFILOWANIE, FORKASZTEL, SUPINACJA, AGATIS, ZAMOŚĆ, REKONSTRUKTOR, AUTOBUS CZŁONOWY, CHRAPA, BAJT, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PROCES ODWRACALNY, PRZEWÓD SĄDOWY, DIKDIK, ILMEN, BIEGUN, SUSEŁ WASHINGTONA, MURŁATA, TRÓJKOLOROWI, MOORE, NORFOLK, SPOJENIE, LANTANOWIEC, KAMELEON FISCHERA, WIELENOWATE, KAPERKA, LODOWIEC NORWESKI, ZASTAWKA, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, BIRIANI, ABORYGENEK RDZAWY, GARSONKA, FILM SCIENCE-FICTION, TRYL, NEBULIZATOR, ALT, CYNGIEL, TEMPERATURA, ZŁY GONIEC, PUSTYNNICA KATOLICKA, MEDIA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ZŁĄCZNIK, KARBOWY, SKRZYDŁO, KREDYT OBROTOWY, POLIPEPTYD, PŁUCZKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, APLEGIER, ZSZYWARKA, WĄSY, KRĘGOWIEC, SOSNA ŻÓŁTA, PRZEKŁAMANIE, KOŚĆ CZOŁOWA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, WIELORASOWOŚĆ, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, OCHA, NATURALIZACJA, EGZYSTENCJALIZM, POLE JEDNORODNE, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ŻYŁA ODPISZCZELOWA, SKŁADAK, BESTIA, NASIENNIK, GORDING, BRAMSTENGA, OWOC POZORNY, ?NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.500 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KWIAT GRZBIECISTY, KTÓREGO PŁATKI KORONY ZROŚNIĘTE SĄ W DOLNEJ CZĘŚCI W RURKĘ, A W GÓRNEJ CZĘŚCI WYCIĄGNIĘTE W SPŁASZCZONY JĘZYCZEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KWIAT GRZBIECISTY, KTÓREGO PŁATKI KORONY ZROŚNIĘTE SĄ W DOLNEJ CZĘŚCI W RURKĘ, A W GÓRNEJ CZĘŚCI WYCIĄGNIĘTE W SPŁASZCZONY JĘZYCZEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWIAT JĘZYCZKOWY kwiat grzbiecisty, którego płatki korony zrośnięte są w dolnej części w rurkę, a w górnej części wyciągnięte w spłaszczony języczek (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWIAT JĘZYCZKOWY
kwiat grzbiecisty, którego płatki korony zrośnięte są w dolnej części w rurkę, a w górnej części wyciągnięte w spłaszczony języczek (na 15 lit.).

Oprócz KWIAT GRZBIECISTY, KTÓREGO PŁATKI KORONY ZROŚNIĘTE SĄ W DOLNEJ CZĘŚCI W RURKĘ, A W GÓRNEJ CZĘŚCI WYCIĄGNIĘTE W SPŁASZCZONY JĘZYCZEK sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KWIAT GRZBIECISTY, KTÓREGO PŁATKI KORONY ZROŚNIĘTE SĄ W DOLNEJ CZĘŚCI W RURKĘ, A W GÓRNEJ CZĘŚCI WYCIĄGNIĘTE W SPŁASZCZONY JĘZYCZEK. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x