UTWÓR WIERSZOWANY, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FORMĄ PODAWCZĄ JEST OPIS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POEMAT OPISOWY to:

utwór wierszowany, którego podstawową formą podawczą jest opis (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTWÓR WIERSZOWANY, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FORMĄ PODAWCZĄ JEST OPIS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.947

NIESKRĘPOWANIE, FIZYKA WIELKICH ENERGII, GEOMETRIA WYKREŚLNA, ZRZĄDZENIE LOSU, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, KAKAO, ŁAGODNOŚĆ, SZCZWANY LIS, AKOLITA, GRUPA ADDYTYWNA, DEFENSYWNOŚĆ, SKANDYNAWSKOŚĆ, JEDNOLITOŚĆ, ORGANOLOGIA, WIELORASOWOŚĆ, WYSPIARSKOŚĆ, MODEL, ELEGIA, KORYTO, ETUIDA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SZAROTA BŁOTNA, RAJFURKA, OLFAKTOMETRIA, PROFESKA, PRZENOSICIEL, GRONINGER, CZWÓRNIAK, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, ZBITOŚĆ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, DODATEK KOMPENSACYJNY, EGZOSZKIELET, KMIEĆ, PRZYGRYWKA, TRAFUNEK, DRYL, WALC, GAJOWIEC ŻÓŁTY, SEGMENT, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, NIEWIERNOŚĆ, BEZPŁCIOWIEC, BENZYNA CIĘŻKA, ANTENA ŚRUBOWA, POBOŻNOŚĆ, SUSEŁ PEREŁKOWANY, PODLEW, MĄŻ, RUCHLIWOŚĆ, MĘTNOŚĆ, SYDERYT, ZWIĄZEK CYKLICZNY, MORALITET, WIERZBÓWKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, GÓWNIANOŚĆ, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, SIŁA AERODYNAMICZNA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, NATYWIZM, FRANCUSKOŚĆ, IMPULS, REFLEKTOR, NEPOT, POMYSŁOWOŚĆ, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ORGANOWCE, REPSODIA, ELEKTORAT, DUŻY PION, STUKACZ, ZARAŻONA, DAWCA NARZĄDÓW, LEKTURA, MAKROSKŁADNIK, INTERNUNCJUSZ, NABÓJ BOJOWY, ALLEGRETTO, WYMÓG, KIESZONKA, NIESAMOISTNOŚĆ, DOKTOREK, SKORUPIAKI, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ZAWODOWOŚĆ, MARGINESOWOŚĆ, HURDYCJA, NIUŃKA, PIERWSZOŚĆ, JAZ ZASTAWKOWY, CIAŁO STAŁE, EGZAMIN, FUNKCJE AMPLITUDY, BEDŁKA MUCHOMOR, RADAR DOPPLEROWSKI, WINO WZMACNIANE, WADA, POLONISTYKA, AKUMULATORY, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SUPERWAJZOR, PROTEKTOR, KARBONARYZM, LEGALIZM, PODEJŹRZON, GRAF PRZEDZIAŁOWY, AKORDEON, LEWAREK, TWIERDZENIE, SŁUPEK STARTOWY, BECHER, MERITUM, FRANCZYZA, BYTOMKOWIEC, PRZEDSCENIE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PRAWORZĄDNOŚĆ, KLAWIATURA EKRANOWA, JĘZYK ARABSKI, BIPOLARNOŚĆ, BALKONIK, OUTSIDER, ANIMALIZM, READMISJA, CYD, ŻAKINADA, GRZĘDA, ŹRÓDŁO, SYSTEMOWOŚĆ, HARVEY, ARTERIOGRAFIA, PIRYDOKSAL, ZGŁOSKOWIEC, DERYWACJA FLEKSYJNA, SOLISTA, PODSTACJA TRAKCYJNA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, MATOLA, ZESPÓŁ LEŚNY, RETORYCZNOŚĆ, NAJDUCH, OPONA RADIALNA, ŚMIGŁOWCOWIEC, PRZEKOPNICA WIOSENNA, WŁOSKOŚĆ, NIEZASKARŻALNOŚĆ, FREGATA, APERIODYCZNOŚĆ, NIEDOSTATECZNY, D, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, GŁOS, GERMAŃSKOŚĆ, NADMIERNOŚĆ, WIDŁOWOŚĆ, BYLICA POLNA, WAZONKOWCE, HAKONOS, ZBIORNIK, BAWOLEC, ROZPACZLIWOŚĆ, ZBIÓR DYSKRETNY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, GOLEM, TEREN ODKRYTY, PODSTAWA, NOCEK DUŻY, CEWKA, ASTER PIRENEJSKI, BEGUINE, BRAT KRWI, GIĘCIE, PERON, SZALONA GŁOWA, CZERNICA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, KREACJONIZM, ŻARÓWKA, PADWAN, SILNIK NISKOPRĘŻNY, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZUCHWAŁOŚĆ, BEZSENS, PUCHAR, RELACJA SYMETRYCZNA, OBŁÓG, PODSIEĆ, WALOR, ZDROWAŚKA, LIST PROWIZYJNY, ROBOTA, MŁODZIAK, ZAPORA, POMOCNOŚĆ, PÓŁWYSEP, SILNIK KOMUTATOROWY, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, NEBULIZATOR, CZARCIE NASIENIE, ODKRYTY SZACH, STUPAJKA, DESZCZOWOŚĆ, AS SERWISOWY, BYSTRZACHA, NOTORYCZNOŚĆ, KWADRATNIKOWATE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, CHODNIKOWIEC, NIEGUSTOWNOŚĆ, ZMIENNA ZALEŻNA, SATYRA, IMPRESJA, POLE, MINIMUM EGZYSTENCJI, SURFAKTANT, NIECHLUJNOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, CACHE, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, DWUWIERSZ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, ŚWIATŁO, CNOTA, NIEMODNOŚĆ, CZUŁOŚĆ, ZAINTERESOWANY, SKOCZKOWCE, GAZOWY OLBRZYM, KONDENSATOR ZMIENNY, SMOK, POEMAT SYMFONICZNY, POKOJOWOŚĆ, MINIALBUM, MARCHEWKA, OGRANICZENIE, OJCIEC KOŚCIOŁA, HUBA WIERZBOWA, KRYKIET, SZANKIER TWARDY, GRA CYLINDRYCZNA, BAJKA, HOMARZEC, PRZEPRÓCHA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, CIĘŻKOŚĆ, ZWIĄZEK ORGANICZNY, FUNKCJA ADDYTYWNA, LOMUSTYNA, EPOS, KOLOR PEŁNY, MAPA FIZYCZNA, WIELKOGŁOWOWATE, MIKROFON CEWKOWY, TRAF, NIEAKTUALNOŚĆ, BIOGRAFIZM, KOZIBRÓD, OWAL KARTEZJUSZA, SKRZYPŁOCZE, PLANISFERA, RZEŹBA GLACJALNA, INTERPRETACJA, ZAKON SZPITALNY, RAFIA, WYŚCIG KONNY, POBOŻNE ŻYCZENIE, BARANI ŁEB, ENUMERACJA, FISZBINOWCE, ONR-OWIEC, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, ZGREDEK, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, CHIŃSKOŚĆ, ESTETYCZNOŚĆ, PODRZĘDNIK, SICILIANA, ECCHI, SILNIK GAZOWY, PORTFEL INWESTYCYJNY, KONIECZNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, PRONIEMIECKOŚĆ, TREND BOCZNY, TENDENCJA ROZWOJOWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, KOTERIA, LICZEBNIK, ŁACIŃSKOŚĆ, DOSIEBNOŚĆ, DUSZA TOWARZYSTWA, POCISK BALISTYCZNY, TYLCZAK ŁUKOWY, OBRÓT PUBLICZNY, FILM DOKUMENTALNY, PATRYCJUSZ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, MILANEZ, ?TAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.947 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTWÓR WIERSZOWANY, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FORMĄ PODAWCZĄ JEST OPIS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTWÓR WIERSZOWANY, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FORMĄ PODAWCZĄ JEST OPIS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POEMAT OPISOWY utwór wierszowany, którego podstawową formą podawczą jest opis (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POEMAT OPISOWY
utwór wierszowany, którego podstawową formą podawczą jest opis (na 13 lit.).

Oprócz UTWÓR WIERSZOWANY, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FORMĄ PODAWCZĄ JEST OPIS sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - UTWÓR WIERSZOWANY, KTÓREGO PODSTAWOWĄ FORMĄ PODAWCZĄ JEST OPIS. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x