Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEST TO SKAŁA MAGMOWA, NAJCZĘŚCIEJ GŁĘBINOWA, RZADZIEJ WYLEWNA LUB ULTRAZASADOWA; PONAD 50% SKŁADU MINERALNEGO TO WĘGLANY, GŁÓWNIE DOLOMIT I KALCYT, CHOĆ W SKŁADZIE MOŻE BYC JESZCZE OKOŁO DWIEŚCIE INNYCH MINERAŁÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARBONATYT to:

jest to skała magmowa, najczęściej głębinowa, rzadziej wylewna lub ultrazasadowa; ponad 50% składu mineralnego to węglany, głównie dolomit i kalcyt, choć w składzie może byc jeszcze około dwieście innych minerałów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO SKAŁA MAGMOWA, NAJCZĘŚCIEJ GŁĘBINOWA, RZADZIEJ WYLEWNA LUB ULTRAZASADOWA; PONAD 50% SKŁADU MINERALNEGO TO WĘGLANY, GŁÓWNIE DOLOMIT I KALCYT, CHOĆ W SKŁADZIE MOŻE BYC JESZCZE OKOŁO DWIEŚCIE INNYCH MINERAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.744

CZARNY PIOTRUŚ, SPROŚNOŚĆ, IBERYSTA, PIORUNOCHRON, DZIEWIĄTKA, CZABAN, TRAUMATYCZNOŚĆ, PŁETWOJASZCZURY, SINOLOGIA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, OKREŚLONOŚĆ, SZCZYPIOREK, PODRYDZYK OSTRY, KUCHNIA WOJSKOWA, KURZYSKO, PREZYDENCJA, AGROWŁÓKNINA, KIERAT, WRZASKLIWOŚĆ, MECHOWCOWE, DRAMAT GANGSTERSKI, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ODŁÓG, STACJE ZLEWNE, BEZINTERESOWNOŚĆ, NEKROPOLA, AGENCJA RATINGOWA, SARAFAN, MENADŻER, KAPISZON, BENEFIS, MISJA MEDIACYJNA, LUBIEŻNOŚĆ, HALA PERONOWA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, PODUSZKA, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, ZASKARŻENIE, KONCYLIACJA, FLAGSZTOK, GRABIEŻCA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, LEISZMANIOZA SKÓRNA, WIEŻA ZEGAROWA, JAŁOWIEC POSPOLITY, DRĘTWOTA, MIĘSO, JĄDRO, ŚWIDEREK, SPRZĘG, PERSPEKTYWA, ZALESZCZOTKI, NIESAMOWITOŚĆ, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, STOCZNIA, WĄTROBIANKA, JACHT, REWOLUCJONISTA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, DERYWAT, GALAKTOLIPID, WZROK, WIMBLEDON, TELEWIZJA, DYSZKANT, INWALIDA, AKCJA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, PASKUDA, ŁADUNEK, PALMA, POZIOMNICA, MASOŃSKOŚĆ, SNICKERS, KOKTAJL, MOWA EGOCENTRYCZNA, ODBŁYŚNIK, ŻYWOTNOŚĆ, FONOGRAM, CHOMĄTO, JELEŃ SCHOMBURGKA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, GÓRNICZKA, KÓZKI, PRAWDA, KLIMAT, TORFOWISKO WYSOKIE, AKOMODACJA, ŻÓŁTY KARZEŁ, VALENCIA, ARKA, STARY MALUTKI, KOB ŚNIADY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, SANDINISTA, KAMIEŃ WĘGIELNY, KONWERSJA, ELEKTROFON, GLACE, ILLOKUCJA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, ŁUPINA, PODZIEMIE, KULTYSTA, KAMELEON LIŚCIOWATY, SPOISTOŚĆ, ELKI, ZAWIKŁANIE, LAMINAT, SYMULANT, KURS STAŁY, LEŻNIK, CECHA PODZIELNOŚCI, PRZEBIERANIEC, AUTOMOBILISTA, PALIWO GAZOWE, DELEGACYJKA, BLOKADA EKONOMICZNA, LIPA, NIEAKTUALNOŚĆ, KASTRAT, NISKOŚĆ, OSTRZAŁ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, DZIECIACZEK, SKLEPIENIE BECZKOWE, ŁUPEK METAMORFICZNY, INWEKTYWA, CIĘGNO NAPĘDOWE, LEKTURA, ASEPTYKA, MELIPONY, WYRAKI, PASSE-PARTOUT, PATRON, SKOK SPADOCHRONOWY, OSĘKA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, CIS, PERYKARP, WIRTUOZERSTWO, WSPÓŁRZĄDCA, SFERA BIOTYCZNA, PAPIER GAZETOWY, POPYT PROPORCJONALNY, PLAGIOKLAZ, WAGON POCZTOWY, ZYSK INFLACYJNY, KRASNAL, WIERZYCIEL, ANTOLOGIA, ROSYJSKOŚĆ, WODA MINERALNA, GOTYCYZM, POZABIBLIJNOŚĆ, GRANDA, KAWALKADA, ANTENA, MAŁPOLUD, KOŃ OLDENBURSKI, LARGHETTO, CIOTA, RAJA GŁĘBINOWA, CZARNUSZKA, UFNOŚĆ, CHIMICHANGA, SCRATCHING, RESZTKI, KOCIOŁ, INFIKS, ALPAKA, WYSMUKLICA MCHOWA, TRANSLACJA, SZARLOTKA, MIRLITON, ARMATOR, DWUNASTY, ZABIEG FIZYKALNY, HISTORIA, OMUL, PAGI, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, WYSTARCZALNOŚĆ, ALKOHOL, WICIOWCE, STANCJA, OKRĘT-BAZA, POKRZYWDZONA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, SZPARA, NERWICA SPOŁECZNA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, TENIS, PALETA, ROZKŁAD, WICI, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, MASKA, ELEKTRON WALENCYJNY, JĘZYK, TRANSPARENCJA, PARASOL, WOJSKO, ARGENTYNOZAUR, BLOK LINOWY, KSZYK, ARHANT, TAPIR KORDYLERYJSKI, TESTOWANIE WZORCOWE, CZARNY DĄB, NEUROMEDIATOR, GÓWNIANOŚĆ, ŻYDOWSKOŚĆ, IZOMER, OŚLIK, FARBOWANY LIS, POLIFONIA, WOTUM, LEUKODYSTROFIA, KWINTESENCJA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, POMOC SPOŁECZNA, ESENCJA, ŚRODKOWOŚĆ, KRYSTATUZAUR, WINDSURFING, PIERWOMSZAKOWCE, ASPEKT, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, POWÓZ, SZKARADA, ANHYDRYT, PRZEBIEGŁOŚĆ, NA JEŹDŹCA, EPKA, KAJMAK, SEXAPIL, MASZT, KAKAO, ALIAS INTERNETOWY, KORAL MADREPOROWY, MINERALIZACJA, MISTRZ, SUCHOWIEJ, TWIERDZENIE RAMSEYA, PETRYFIKACJA, CZARNY RYNEK, PAJĄKI, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, POGROMCA, WIOCHMEN, DYPODIA, WIOŚLAK, POSTĘPAK, TAMARAW, ZEGAR ŚCIENNY, LEJ, SZYDLARZ, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, SPRAWNOŚĆ, WŁOCHACZ, WYPADEK JĄDROWY, PÓŁPRZEWODNIK, SKLEROZA, ŁUPACZKA, MILICJA, KOHEZJA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, PLOTER GRAWERUJĄCY, CZAS FABULARNY, MUSZTARDA SAREPSKA, RESZTKA, DYWIZJA, GOSPODARKA, GAŁĘZATKA, STWARDNIENIE GUZOWATE, DRZAZGA, BARETKA, SKŁADNIK POKARMOWY, PIEZOELEKTRYK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, PAROWIEC, ŻYDOWIN, KAMIEŃ, DANA, TEST NASKÓRKOWY, USTNIK, PSYCHOLOGIA, TEMBLAK, S.Y, PORZĄDEK PUBLICZNY, MIESZANINA, KURAK, PŁATNIK, REWANŻ, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, JEDNORĘKI BANDYTA, SŁÓJ, MINOGOWATE, LICZMAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.744 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jest to skała magmowa, najczęściej głębinowa, rzadziej wylewna lub ultrazasadowa; ponad 50% składu mineralnego to węglany, głównie dolomit i kalcyt, choć w składzie może byc jeszcze około dwieście innych minerałów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST TO SKAŁA MAGMOWA, NAJCZĘŚCIEJ GŁĘBINOWA, RZADZIEJ WYLEWNA LUB ULTRAZASADOWA; PONAD 50% SKŁADU MINERALNEGO TO WĘGLANY, GŁÓWNIE DOLOMIT I KALCYT, CHOĆ W SKŁADZIE MOŻE BYC JESZCZE OKOŁO DWIEŚCIE INNYCH MINERAŁÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
karbonatyt, jest to skała magmowa, najczęściej głębinowa, rzadziej wylewna lub ultrazasadowa; ponad 50% składu mineralnego to węglany, głównie dolomit i kalcyt, choć w składzie może byc jeszcze około dwieście innych minerałów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARBONATYT
jest to skała magmowa, najczęściej głębinowa, rzadziej wylewna lub ultrazasadowa; ponad 50% składu mineralnego to węglany, głównie dolomit i kalcyt, choć w składzie może byc jeszcze około dwieście innych minerałów (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x