TRADYCYJNA DLA POLONII LITERWSKIEJ POTRAWA WIELKANOCNA, DROŻDŻOWA BUŁECZKA (PIEROŻEK) NADZIEWANA PRZESMAŻONĄ SŁONINĄ LUB BOCZKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPEKUCHA to:

tradycyjna dla Polonii literwskiej potrawa wielkanocna, drożdżowa bułeczka (pierożek) nadziewana przesmażoną słoniną lub boczkiem (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRADYCYJNA DLA POLONII LITERWSKIEJ POTRAWA WIELKANOCNA, DROŻDŻOWA BUŁECZKA (PIEROŻEK) NADZIEWANA PRZESMAŻONĄ SŁONINĄ LUB BOCZKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.350

BACYTRACYNA, SPIS POWSZECHNY, KAMIZELKA KULOODPORNA, PŁÓD, KUTER UZBROJONY, PAWĘŻ, KREACJONIZM, BIFORIUM, PODATEK, WRĘGA, GAZ SYNTEZOWY, GALARETA, IKONA, MEDALION, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, GAMBIT, KLAWISZ, MOŁDAWSKI, SIEROTA, DULĘBA, KIEROWNIK BUDOWY, KRZYŻYK, BOBIK PASZOWY, SIŁA AERODYNAMICZNA, SKRYTKA POSELSKA, ELEWATOR ZBOŻOWY, EPIDEMIOLOG, DESPOTYZM, PRZODOWNIK, OKOP, PŁASZCZ KĄPIELOWY, MAKINTOSZ, SZKŁA, KOD OGRANICZONY, REGIMENT, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, BACIK, TAMPON, JAJECZNICA, KULT ŚWIĄTYNNY, MAKROPOLECENIE, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, HALOGENEK, RAJOKSZTAŁTNE, FLUORESCENCJA, BARWY, REGENERACJA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, UDAR, TRACKLISTA, KONTRABANDA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, SUPERKOMBINACJA, FURAŻ, KIERUNEK, ZASTRZALIN, MACIERZ DOŁĄCZONA, SIAD, KONTROLA, PARKAN, KURATOR, PACHT, ANARCHIZM, NOTOWANIA, KAPUSTA, KLAPKA, PORCELANKA, BABULA, ULTRAMARYNA, PUNKT DYMIENIA, ŻÓŁTA KARTKA, SLADEK, MILCZĄCA ZGODA, DYKTATORSTWO, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KONDYCJA FINANSOWA, STAUROPIGIA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, LIDER, PŁAWA SONAROWA, WODODZIAŁ, KONKURENCJA, REWOKACJA, LOŻA PRASOWA, KLASTER, REKONWERSJA, KADŹ, KASECIAK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KOŁOWRÓT, NAGRANIE WIDEO, GERMAŃSKOŚĆ, WYRĘB, CIĄGUTKA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, KASA ZAPOMOGOWA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, GUMA, KOMORA, PODZIAŁKA, OBROŃCA, KINKIET, ANALIZA, TYMIANEK, KAIMAK, FOTEL DENTYSTYCZNY, PADDLE, TANDEM, PARA, SZTUFADA, WSCHÓD, OCZKO, MORENA KOŃCOWA, MASZT ANTENOWY, BEZGŁOWOŚĆ, STARTUP, PRYMITYWIZM, SPAD, RACJONALNA IGNORANCJA, STRACH BIERNY, GOŚCIU, MGŁAWICA, PISTOLET, GAMA, KONTUR MELODYCZNY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, STRZAŁ, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, BILBORD, MĄTWA, ENCHILADA, REMIZA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, DMUCHAWA, RYBA UKWIAŁOWA, KLATKA, ZMIANA WSTECZNA, MUSZLA, ZAMEK, NADPROŻE, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, PRZEZIERNOŚĆ, SPAMIK, STAN NIEUSTALONY, KONSOLIDACJA, KREDKA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, TAPER, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ZŁODZIEJKA, DZIEŁO OTWARTE, RISOTTO, KAROTENOID, PROFANATORKA, PĘCHERZYCA, SET, ZEWŁOK, BIOREMEDIACJA, PRZEJAZD KOLEJOWY, TUSZ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, CZYŚCIOCHA, NOWELIZACJA, BRAT KRWI, ZBIORNIK, ORŁORYB, OWOC POZORNY, PANCERKA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, DERESZ, BRANIE POD WŁOS, BAMBO, PIDŻIN, CHINE, POWĄTPIEWANIE, SEKSTET, WYWOŁYWACZ, SZMAT, STRZAŁKA, PROWINCJA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, MITENKI, INGUSZ, ADIANTUM DELIKATNE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SĄSIEDZKOŚĆ, PASTEL, MOTOR, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PAWĘŻ, GENLIS, OSADA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, FESTYN, CYTOKININA, FORMALIZACJA, CEL, DZIERŻAWCZOŚĆ, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, REPRODUKCJA, GNUŚNOŚĆ, SZYFON, STYL, ZBIOROWISKO, OPERATOR, KAJAK, BOŻA RĘKA, FATALIZM, ALERT, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, RĄCZNIK, ODWACH, DITHERING, SEKWENCJA PALINDROMOWA, HIEROGLIFY, KIESZONKA, KOŁYSANIE, ROCKOWIEC, KUFF, IMMUNOLOGIA, SZASZŁYK, TYGIELEK, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ATOL, RATATUJA, KUDŁACZ, RÓŻE, OKTET, KOLEJ LINOWA, ZASTOINA, AWAL, ZABIEG, MACERACJA, PANDAN, CHWALCA, KATASTROFA, EMBLEMAT, WYCZARTEROWANIE, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PROCH BEZDYMNY, BULAJ, RACHUNEK ZDAŃ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, STOŻEK, OSTRA AMUNICJA, MORDENT, OBELGA, NOODLE, PRZYLĄDEK, RURA, HAFCIARSTWO, KONTRMANIFESTACJA, AEROCASCO, CIĘGNIK, RYBA AKWARIOWA, WAWRZYN, ZAKOPCENIE, ALBERT, ŻYDOWIN, PADAŁKA, METAL NIEŻELAZNY, ARABICA, MAŁPOLUD, GORCZYCA, SZEJK, GOŁĄBECZEK, GRUPA WAROWNA, PRZESŁONA, CANZONA, TIOSÓL, KOK, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, JANÓW, BOCIANIE GNIAZDO, GATUNEK ENDEMICZNY, CHWYTNIK, BAT, KOP, WIDLICZKA, HURYSA, SŁOWACKI, PIANA, INTERMEZZO, DYFERENCJACJA, BORYS, KORDONEK, NIALA, SKŁAD DRUKARSKI, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, POJNIK, AUSZPIK, BALIA, BIAŁA FLAGA, KAZALNICA, METODA KARTOGRAMU, METADANE, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, ?TONAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRADYCYJNA DLA POLONII LITERWSKIEJ POTRAWA WIELKANOCNA, DROŻDŻOWA BUŁECZKA (PIEROŻEK) NADZIEWANA PRZESMAŻONĄ SŁONINĄ LUB BOCZKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRADYCYJNA DLA POLONII LITERWSKIEJ POTRAWA WIELKANOCNA, DROŻDŻOWA BUŁECZKA (PIEROŻEK) NADZIEWANA PRZESMAŻONĄ SŁONINĄ LUB BOCZKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPEKUCHA tradycyjna dla Polonii literwskiej potrawa wielkanocna, drożdżowa bułeczka (pierożek) nadziewana przesmażoną słoniną lub boczkiem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPEKUCHA
tradycyjna dla Polonii literwskiej potrawa wielkanocna, drożdżowa bułeczka (pierożek) nadziewana przesmażoną słoniną lub boczkiem (na 9 lit.).

Oprócz TRADYCYJNA DLA POLONII LITERWSKIEJ POTRAWA WIELKANOCNA, DROŻDŻOWA BUŁECZKA (PIEROŻEK) NADZIEWANA PRZESMAŻONĄ SŁONINĄ LUB BOCZKIEM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TRADYCYJNA DLA POLONII LITERWSKIEJ POTRAWA WIELKANOCNA, DROŻDŻOWA BUŁECZKA (PIEROŻEK) NADZIEWANA PRZESMAŻONĄ SŁONINĄ LUB BOCZKIEM. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast