MAPA W FORMIE CYFROWEJ; JEJ OBIEKTY PRZEDSTAWIONE SĄ W FORMIE OBRAZÓW WEKTOROWYCH LUB RASTROWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAPA NUMERYCZNA to:

mapa w formie cyfrowej; jej obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych lub rastrowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAPA W FORMIE CYFROWEJ; JEJ OBIEKTY PRZEDSTAWIONE SĄ W FORMIE OBRAZÓW WEKTOROWYCH LUB RASTROWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.329

TURZYCA, HODOWLA PIERWOTNA, KIEŁ, ROŚLINA TRUJĄCA, SYMBOLICZNOŚĆ, JARZENIÓWKA, SERM, HALMA, BLISKOŚĆ, MORAWSKI, POSTOŁ, KONTRASYGNATURA, ALLOMETRIA, NAZWA HANDLOWA, CIĄG, MARGINALNOŚĆ, POJAZD ZABYTKOWY, ARYTMOMETR, ILOŚĆ REFERENCYJNA, ZUPINA, AMINOKWAS, ALBUM, LEK PRZECIWBÓLOWY, BAKAS, HISTORIA, POLIGAMIA, JUJUBA, RZADKOŚĆ, RETRANSMISJA, HIGIENISTKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, WIDMO ATOMOWE, SYNDYK, OSIEMNASTY, BETON, BEZSENS, KRET, ZRAZIK, STARY MALUTKI, DAMA, HAK, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, JĘZYK KIPCZACKI, GLOSA, POLITYCZNY, CZTERDZIESTKA, STRASZAKOWATE, SZTAFAŻ, ANSAMBL, BERET, OFICER PRASOWY, GAJA, ERGATYWNOŚĆ, FALC, PRZÓD, MIGDAŁ, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, MAJONEZ, PIRANIOWATE, WYŚCIGI, SSAK MORSKI, INKORPORACJA, DRAM, BUDYŃ, FILTR RODZINNY, KĘS, TOALETA, FALA, KAŁAMARZ, ROKIET, DYREKTOR KREATYWNY, SPADKODAWCA, TAJEMNICA, INDEKS RZECZOWY, DUCHOWY PRZYWÓDCA, BRĄZOWNIK, GIERASIMOW, LEKCJA, LAMPERIA, ANTABA, APARAT SZPARKOWY, CHLAJNA, USŁUGI SPOŁECZNE, RĄB, CHUSTA, BLOCZNOŚĆ, ZABIEG, KUBECZEK, POLEWA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, HEJT, NOBEL, MATERIAŁ, TENIS STOŁOWY, LEPIARKOWATE, MOBING, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, BROŃ NUKLEARNA, DIABEŁ, PŁÓTNO, ARTEFAKT, REWERS, GRZYB ATOMOWY, ŁEZKA, PODZIAŁ, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ORBITAL, ROWER, NÓŻKA, PÓŁKREW, KLASTER, REFORMATOR, PEŁNE MLEKO, BURGRAF, GODZ, UMOWA KOMPENSACYJNA, JARZĘBINA, ZGROMADZENIE CZYNNE, KALWARIA, TRIO, MECZ MISTRZOWSKI, MARS, FRONTYSPIS, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, ŁUK, PUSTELNIA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, AGLOMERACJA, MIKSER, ROZETKA, HYDRAULIKA SIŁOWA, WKRĘT, ALFABET MORSE'A, KWAS, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, SIWAK, PRZENOŚNIK, PAPIERZAK, ZAĆMIENIE, APLA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, RESKRYPT, OSĘKA, PĘDZLIK, FILTR CYFROWY, PLUS, KORYTO, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, JAMOCHŁON, DYPTYK KONSULARNY, PEDOFILIA, LIST POETYCKI, KRUPNIK, MIECH, KARTA TYTUŁOWA, SEŁEDEC, ROSTBEF, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KREM, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, WNIEBOWZIĘTA, NARKOTYK, CYWIL, HEAD HUNTER, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ALLELUJA, BUTELKA, KORDYLINA, DROGA, UPIĘCIE, KOŁTRYNA, BARANEK, ZAKŁAD WZAJEMNY, PICA, LAPARENTOZAUR, TLENEK FOSFORU(V), ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, KOŁNIERZYK, REFERENDUM GMINNE, HOMOMORFIZM, ODROBEK, KOPALINA STAŁA, RACZYNA, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, HOMESPUN, SZTUKA DEKORACYJNA, ARTROZA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, KONFISKATA, MŁOTEK, REGULATOR KWASOWOŚCI, CHOWDER, ITALIAŃSKI, SZPILKA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ŚRODOWISKO, LALA, BABUŚKA, PRZEPIS, WYPALANKA, MANEŻ, AUTSAJDER, SZORY, OPONENT, FILECIK, AKATALEKSA, PŁATNIK, EMPORA, ŻŁÓB, RETRAKCJA, DYSZKANCIK, TURZYCA, PIRAMIDKA, DZIANINA, JAŚMIN, MELIORACJA WODNA, EFEKT MNOŻNIKOWY, PERSKIE OKO, SOLO, KAZAMATA, PRZEDJĄDRZE, KASA CHORYCH, KOSMOGONIA, STACJA, WIELOPIĘTROWIEC, WYZWANIE, PRZEZIERNIK, KOSZYKÓWKA ULICZNA, POKRĘTKA, INSEKT, SKÓRZAK, SKONTRUM, OBLECH, KLEJÓWKA, PUŁAP, IZBA CZELADNA, POTWÓR, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ŁAŃCUCH, PIEROŻEK, GŁOWNIA, KRĄG KAMIENNY, DACH HEŁMOWY, ŁAŃCUCH, AKCJA, GEOFAGIA, PRZYSTAŃ MORSKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PRZEMIANA ODWRACALNA, PIERWSZA DAMA, MŁOTOWNIA, DESKA SEDESOWA, ŻÓŁWIE, GROMADA ZUCHOWA, KOŻUSZYSKO, WIEŻA ARTYLERYJSKA, RESPIRATOR, CHOROBA BRUGADÓW, MIR, POMYLENIEC, MASKA, STAŁOŚĆ, PLEWA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ZNAK, AZOLLA DROBNA, UMOWA BARTEROWA, MUZYKA CERKIEWNA, NEURON LUSTRZANY, OCHRONNIK, AZJATA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PAMPA, FLANELA, MACEBA, KASECIAK, KONWENT, PLAN SYTUACYJNY, OFICJALNOŚĆ, POCHŁANIACZ, PRĄTNIK ALPEJSKI, ŚWIĄTEK, IKONA, STOPIEŃ, PLANISTYKA, ALAN, DWUDZIESTKA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, IRANIZACJA, STANOWISKO, HOMOGENIZACJA, ŁYKACZ, UKŁAD WIELOKROTNY, SYMETRIA FIGURY, UKŁAD INERCJALNY, ?DEKLARACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.329 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAPA W FORMIE CYFROWEJ; JEJ OBIEKTY PRZEDSTAWIONE SĄ W FORMIE OBRAZÓW WEKTOROWYCH LUB RASTROWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAPA W FORMIE CYFROWEJ; JEJ OBIEKTY PRZEDSTAWIONE SĄ W FORMIE OBRAZÓW WEKTOROWYCH LUB RASTROWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAPA NUMERYCZNA mapa w formie cyfrowej; jej obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych lub rastrowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAPA NUMERYCZNA
mapa w formie cyfrowej; jej obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych lub rastrowych (na 14 lit.).

Oprócz MAPA W FORMIE CYFROWEJ; JEJ OBIEKTY PRZEDSTAWIONE SĄ W FORMIE OBRAZÓW WEKTOROWYCH LUB RASTROWYCH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - MAPA W FORMIE CYFROWEJ; JEJ OBIEKTY PRZEDSTAWIONE SĄ W FORMIE OBRAZÓW WEKTOROWYCH LUB RASTROWYCH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x