NAZWA STOPNIA PISMA LUB JUSTUNKU O WIELKOŚCI 48 PUNKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRAT to:

nazwa stopnia pisma lub justunku o wielkości 48 punktów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWADRAT

KWADRAT to:

prostokąt, który ma wszystkie boki równe (na 7 lit.)KWADRAT to:

w matematyce: druga potęga; iloczyn liczby przez nią samą (na 7 lit.)KWADRAT to:

kwadratowy kształt (na 7 lit.)KWADRAT to:

czyjeś mieszkanie (na 7 lit.)KWADRAT to:

w języku młodzieżowym: dzielnica, najbliższe otoczenie (na 7 lit.)KWADRAT to:

w tańcu: figura tanga argentyńskiego (na 7 lit.)KWADRAT to:

w ekologii populacyjnej: poletko o ustalonej powierzchni, na którym zlicza się osobniki, a następnie wyniki ekstrapoluje na populację (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA STOPNIA PISMA LUB JUSTUNKU O WIELKOŚCI 48 PUNKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.870

EPONIM, BALONET, CZARCIK, ODMA OPŁUCNOWA, WZÓR UŻYTKOWY, TROPONINA, RAUT, CHOMĄTO, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, PLUSKWIAK WODNY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, LAMINAT, OKRĘT SZPITALNY, IBIZA, NUROGĘŚ, DYSKONTO, ŚMIECISKO, BODZIEC, POKRYWA, PLACUSZEK, DZYNDZEL, STACCATO, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KONTENER, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, EMOTIKONA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, MATRYCA STRUKTURALNA, RYNNICA, HEJNAŁ, GÓRA, SPODECZEK, CZĄSTKA DZIWNA, ANALIZA WYMIAROWA, KRYSTALIZACJA, KABLOOPERATOR, ŚLIZGAWICA, ZRANIENIE, WTRYSK, FINISZ, ARENA, BERŻERKA, TRAMONTANA, DOROTA, RÓWNONOGI, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, OBSŁUGA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SPADEK, SZUM, ARABSKI, MOST POWIETRZNY, GWAREK, BRAHMS, CHWAST, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, GAMA, NOK, LOGIKA ZDAŃ, KSIĘGI, NOCEK, MARCINKA, KWADRANTYDY, BLOK LINOWY, ŻAREŁKO, OKA, FARBA KLEJOWA, INDOKTRYNACJA, DERP, POWSTANIE, BZYGI, SSAK, GŁOWOCIS, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MANGABA ZWYCZAJNA, WOSK, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, PATENT, WALC, CHOWANIEC, SOK, SPRZĘCIOR, OSTATNI SAKRAMENT, OSPA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ANTENA KIERUNKOWA, GŁOWA, POKRZYWDZONA, PELAGRA, RADAR GEOLOGICZNY, TOR, WIWAT, REWITALIZACJA, TREND ROZWOJOWY, KIFOZA PIERSIOWA, AURA, ANKIETA PERSONALNA, POZYCJA RYGLOWA, PRZEGRYZKA, PIRANIA, NOTKA, NIEŁUPKA, ELEKTROLUMINESCENCJA, JEŻYNA, PTASZNIK TYGRYSI, GAZÓWKA, FREGATA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, KOEGZYSTENCJA, PRZEGUBOWIEC, ZGNIŁKI, EMAKIMONO, PIANA, DWUDZIESTY SZÓSTY, SPÓD, KARABIN PLAZMOWY, BRYLE, ROZDZIAŁEK, PYSZOTA, SKALNICZEK SIWY, KOŁYSKA JUDASZA, GWAŁT, KURZYSKO, UDERZENIE, MAKAGIGA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ŚRODEK MASY, ANGORA, MADONNA, ŻYCIE, TAJEMNICA, DYSZKANCIK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, DĘTKA, PROLEK, SYSTEM, PEAN, BARWA, ARCHEOLOGIA, MADONNA, ANEGDOTA, UCZELNIA AKADEMICKA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, OGONEK, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, PODKOWA, IRRADIACJA, PAŃSZCZYZNA, SZMER, KONURBACJA, HERB, BOMBA, TRZYMAK, KOLEŚ, NIEUMARŁY, EKIPA, DIKDIK, FRONTON, SŁUŻKA, PIŁA CZOPOWA, STYL ARCHITEKTONICZNY, HODOWCA, TAŚMA FILMOWA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, CZERWONOSKÓRY, KARL, POLICENTRYZM, PRZEDZIAŁ, JEZIORO PROGLACJALNE, KUMOTERSTWO, GALIA, SKOPEK, SPECJAŁ, MAZER, LUCERNA, DOCENT, KOBIERZYN, GERMAŃSKI, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, STARTUP, GLEBA KOPALNA, STATEK TRANSPORTOWY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, CEL, WÓR, PASKUDA, TRAGICZNOŚĆ, KŁUSAK FRANCUSKI, DZIEWIĄTY, CHEDDAR, SZYBOLET, CZAPKA WĘGIERSKA, WALEŃ, ZAPOZNANIE, MELINA, NULLIPARA, RYBA PO GRECKU, WIZYTÓWKA, PARYTET, YPSILON, FURGONETKA PANCERNA, SEMAFOR, REOGRAF, PRZEDZIAŁ CZASOWY, RELISH, CZOP, AMBONA, GŁUPSTWO, TRADYCJA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ZAKON CZYNNY, HESPERIA, ANGIELCZYK, KOD IDENTYFIKACYJNY, SZAL, AKOMODACJA, PŁYTA KONTYNENTALNA, ZAKONNICZKA, SEKSTET, ALERT, SKOK, SZPONA, KONSOLA, ALBUMIK, IMPULS, SEN, KOMISARZ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, TUMBA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, GRUSZA POLNA, FORMANT, PARALELIZM, MAŚLANKA, PRACA DOMOWA, BRAMSEL, FREGATA, FATAMORGANA, MAJONEZ, PERSKIE OKO, JAŁOWIEC POSPOLITY, SIEROTA SPOŁECZNA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, GALARETA, LODY, ANIMELKA, RESET, ŁUK, LANE KLUSKI, POKÓJ GOŚCINNY, AKCENT, DEALER, TŁUMIK, WRAK CZŁOWIEKA, NAPPA, KORPUS, NUCZA, DESKARZ, TURYSTYKA SEKSUALNA, PODSTAWA, ZBIÓRKA, OTWÓR, TAMARILLO, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, MYKOHETEROTROF, CZŁONEK, OLEJ LNIANY, PANOPTICUM, TABULA RASA, KONFIGURACJA, PRZYBLIŻENIE, KRATER METEORYTOWY, HUCULSKI, PRZEJAW, WYDAWNICTWO, SYGNALIZATOR, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, DYMA, KOLCZAK, BABIA MĄKA, PRAKTYKA, KWAS, SŁONECZNIK, SARNA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, JEDNOSTKA METRYCZNA, PRAWO MATERIALNE, ODPŁYW, IGLICA, MACERACJA, WIDZOWNIA, GAŁKI, ALLOSTERIA, CYBORIUM, INTEGRACJA PIONOWA, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, ?WIELOPŁETWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA STOPNIA PISMA LUB JUSTUNKU O WIELKOŚCI 48 PUNKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA STOPNIA PISMA LUB JUSTUNKU O WIELKOŚCI 48 PUNKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRAT nazwa stopnia pisma lub justunku o wielkości 48 punktów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRAT
nazwa stopnia pisma lub justunku o wielkości 48 punktów (na 7 lit.).

Oprócz NAZWA STOPNIA PISMA LUB JUSTUNKU O WIELKOŚCI 48 PUNKTÓW sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - NAZWA STOPNIA PISMA LUB JUSTUNKU O WIELKOŚCI 48 PUNKTÓW. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x