DOKUMENT W POSTACI MAPY, POKAZUJĄCY KLIMAT AKUSTYCZNY DANEGO TERENU, NAJCZĘŚCIEJ MIASTA, OPRACOWANY NA PODSTAWIE POMIARÓW HAŁASU DROGOWEGO, TRAMWAJOWEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO I PRZEMYSŁOWEGO, SPORZĄDZONY W CELU CAŁOŚCIOWEJ OCENY NARAŻENIA NA HAŁAS POCHODZĄCY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ NA DANYM OBSZARZE LUB W CELU SPORZĄDZANIA OGÓLNYCH PROGNOZ DLA DANEGO OBSZARU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAPA AKUSTYCZNA to:

dokument w postaci mapy, pokazujący klimat akustyczny danego terenu, najczęściej miasta, opracowany na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub w celu sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT W POSTACI MAPY, POKAZUJĄCY KLIMAT AKUSTYCZNY DANEGO TERENU, NAJCZĘŚCIEJ MIASTA, OPRACOWANY NA PODSTAWIE POMIARÓW HAŁASU DROGOWEGO, TRAMWAJOWEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO I PRZEMYSŁOWEGO, SPORZĄDZONY W CELU CAŁOŚCIOWEJ OCENY NARAŻENIA NA HAŁAS POCHODZĄCY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ NA DANYM OBSZARZE LUB W CELU SPORZĄDZANIA OGÓLNYCH PROGNOZ DLA DANEGO OBSZARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.926

ROOIBOS, PSZCZOŁA JEMEŃSKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, DUJKERY, NIEWYPARZONA GĘBA, RETENCJA, JĘZOR OSUWISKOWY, ŚWIATŁO, PAPIER FOTOGRAFICZNY, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, MARIONETKA, ELEMENT, BALON METEOROLOGICZNY, CREDENCIAL, AKADEMIK, NIERUCHOMOŚĆ, ZEBROID, PIEC GRZEWCZY, BADANIA, SEKTA, PORTALIK, ANTRYKOT, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, TORNADO, LUNETA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, POCHŁANIACZ GAZÓW, WÓZ STRAŻACKI, PATELNIA, KOSMOGONIA, KUFF, KOLORYSTYKA, PALATYNKA, KORD, BABILOŃSKI, ŁUK TĘCZOWY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, SKANER OPTYCZNY, TANK, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ZASŁONA DYMNA, POLIEUPLOIDIA, POLISYNDETON, CZUBATOŚĆ, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, GAŁĘZATKA, SZPERACZ, FASETA, GRUCZOŁ MLECZNY, URYNA, IZBA, ZĄB, WĘGIERKA, KK, AKCENT PAROKSYTONICZNY, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, BLOKADA, ZAKON CZYNNY, GLOSA, OUARKA, CHRUST, KRECIK, BISEKSUALISTA, DRIBLING, CIECZ WYCZERPANA, BATALIA, ZAKURZENIE, GAJAL, KORZONEK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SPODENKI, PUNA, OCENIACZ, CHOROBA, PARZENICA, AMORFIK, KUSAK, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, BEZROBOCIE SEZONOWE, REWALIDACJA, GEN DOMINUJĄCY, SZATA LITURGICZNA, KLAG, NOWALIA, SIDLISZ PIWNICZNY, PUNKT MOTORYCZNY, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, CASTING, STRAŻNICA, PIELUCHOMAJTKI, ZOOCHORIA, KREM, OKRZOSEK, ZGORZELINA, HALO, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, STRYCHULEC, INFOBOKS, OGNISKO, NAZWA PATRONIMICZNA, AALEN, TYTUŁ WYKONAWCZY, ŻACHWA, POLIMAT, BAJOS, KSIĄŻĄTKO, FAJKA, PLATER, RADIODIAGNOSTYKA, ENERGOELEKTRYK, KAMUFLAŻ, PÓŁKA SKALNA, KAPONIERA, PŁYTA KONTYNENTALNA, AMBASADOR, LIAZA, METATEKST, BAT, KLER, BOKS, FARMERKI, KORONA, ADAPTOWANIE SIĘ, SZWAGROSTWO, SÓL ORGANICZNA, BIAŁE PLAMY, KRWIŚCIĄG, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KREDKA, KONGRES WIEDEŃSKI, PRZEDZAMCZE, ANTYTRYNITARZE, ZRAZIK, DERKA, PROFESOR, KASZTELAN, ISKRA, PINTA, AGROTURYZM, ŁOŻE, ZAKONNICZKA, DOWÓD TOŻSAMOŚCI, ALGEBRA UNIWERSALNA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, RAMA, OKIENKO TRANSFEROWE, TEMBR, LITURGIA, BOCZEK, KIEŁBACHA, DEFERENT, INDUKTOR, SANKCYJNOŚĆ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, SKWARKI, PUKLERZ, STAW, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, OLIWA, UCZULENIE, ZBROJA ŁUSKOWA, SITEK, HEKSACHLOROFEN, WINO, KORYTO, WISZNICA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ASPIRACJA, SKUNKS, GATUNEK, KLUCZ, BASENIK, ALT, LIŚCIONOGI, ZABIEGI, KIFOZA, MERENGA, FRANCUSKOŚĆ, JEDWAB NATURALNY, BASEN, NOWELIZACJA, TOR, LINIA ABSORPCYJNA, MAGIK, ADRES WZGLĘDNY, PIWONIA, DULKA, ZSZYWARKA, GŁOWACZ, KOŁKOWNICA, NIEŻYCIOWOŚĆ, MATNIA, ROZLEGŁOŚĆ, DREWNO KĘDZIERZAWE, ESENCJA, EXTASY, SER ŻÓŁTY, ZASÓB, SOPEL, POLIETER, SATYRYCZNOŚĆ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, UKOP, ZATROSKANIE, TEKTONIKA, ZBROJA KRYTA, ŁATA, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, SMOLT, KENTUCKY, RYPS, GOŹDZIANKA, DOWÓD REJESTRACYJNY, MSZA GREGORIAŃSKA, RZEŹBA STAROGLACJALNA, ORGANIZM WYŻSZY, ZGRED, KREDYT KUPIECKI, STRUP, SIKWIAKI, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, OCHRONNIK, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, PERKOZ GRUBODZIOBY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, LISTA STARTOWA, POEMAT SYMFONICZNY, NABOJKA, BAGAZJA, WIĘŹNIARKA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, TYK, NAZWA TOPOGRAFICZNA, PROTETYKA, MÓR, ŻABKA, SYMPTOMAT, ŁĄCZE ABONENCKIE, TOUROPERATOR, QUIZ, ELASTYK, GADŻETOMANIA, POMIDOR, UKŁAD KIEROWNICZY, ETIUDA, GERBIL MONGOLSKI, TELETECHNIKA, SZABER, SPOINA, GWINT, WARIATKA, SKÓRZAK, AKROPOL, K.K, MAJÓWKA, ANTYKADENCJA, HIPOTEKA, STAND, CYGAN, NAPĘD, BANAN, TRUSKAWKA, MINNESOTA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, OPERATOR KABLOWY, KAMPANIA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, CZERNIEJEWIANIN, MODERN, DŻANNA, SUMA KONTROLNA, PIRACTWO, WSKAŹNIK SIMPSONA, IGLAK, LOTERIA PROMOCYJNA, SCENKA RODZAJOWA, OCZAROWIEC, UROBEK, PROCES HYDROTERMALNY, DZIERŻAWCZOŚĆ, CEMBROWINA, GOŁĄBEK, FĄFEL, OKRES, TRYPTYK, KINO FAMILIJNE, ZODIAK, RISOTTO, REPRESJA, FIRMANCTWO, INKARNACJA, SKRA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, SZAMBELAN PAPIESKI, UDERZENIE, WYRĘBA, ?KOTAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.926 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT W POSTACI MAPY, POKAZUJĄCY KLIMAT AKUSTYCZNY DANEGO TERENU, NAJCZĘŚCIEJ MIASTA, OPRACOWANY NA PODSTAWIE POMIARÓW HAŁASU DROGOWEGO, TRAMWAJOWEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO I PRZEMYSŁOWEGO, SPORZĄDZONY W CELU CAŁOŚCIOWEJ OCENY NARAŻENIA NA HAŁAS POCHODZĄCY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ NA DANYM OBSZARZE LUB W CELU SPORZĄDZANIA OGÓLNYCH PROGNOZ DLA DANEGO OBSZARU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT W POSTACI MAPY, POKAZUJĄCY KLIMAT AKUSTYCZNY DANEGO TERENU, NAJCZĘŚCIEJ MIASTA, OPRACOWANY NA PODSTAWIE POMIARÓW HAŁASU DROGOWEGO, TRAMWAJOWEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO I PRZEMYSŁOWEGO, SPORZĄDZONY W CELU CAŁOŚCIOWEJ OCENY NARAŻENIA NA HAŁAS POCHODZĄCY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ NA DANYM OBSZARZE LUB W CELU SPORZĄDZANIA OGÓLNYCH PROGNOZ DLA DANEGO OBSZARU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAPA AKUSTYCZNA dokument w postaci mapy, pokazujący klimat akustyczny danego terenu, najczęściej miasta, opracowany na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub w celu sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAPA AKUSTYCZNA
dokument w postaci mapy, pokazujący klimat akustyczny danego terenu, najczęściej miasta, opracowany na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub w celu sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru (na 14 lit.).

Oprócz DOKUMENT W POSTACI MAPY, POKAZUJĄCY KLIMAT AKUSTYCZNY DANEGO TERENU, NAJCZĘŚCIEJ MIASTA, OPRACOWANY NA PODSTAWIE POMIARÓW HAŁASU DROGOWEGO, TRAMWAJOWEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO I PRZEMYSŁOWEGO, SPORZĄDZONY W CELU CAŁOŚCIOWEJ OCENY NARAŻENIA NA HAŁAS POCHODZĄCY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ NA DANYM OBSZARZE LUB W CELU SPORZĄDZANIA OGÓLNYCH PROGNOZ DLA DANEGO OBSZARU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DOKUMENT W POSTACI MAPY, POKAZUJĄCY KLIMAT AKUSTYCZNY DANEGO TERENU, NAJCZĘŚCIEJ MIASTA, OPRACOWANY NA PODSTAWIE POMIARÓW HAŁASU DROGOWEGO, TRAMWAJOWEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO I PRZEMYSŁOWEGO, SPORZĄDZONY W CELU CAŁOŚCIOWEJ OCENY NARAŻENIA NA HAŁAS POCHODZĄCY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ NA DANYM OBSZARZE LUB W CELU SPORZĄDZANIA OGÓLNYCH PROGNOZ DLA DANEGO OBSZARU. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x