SUBDYSCYPLINA EKONOMII OPISUJĄCA I WYJAŚNIAJĄCA SPOSOBY ŚWIADOMEGO ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ, ZA POMOCĄ OKREŚLONYCH NARZĘDZI (INSTRUMENTÓW) I ŚRODKÓW, DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW ZAŁOŻONYCH PRZEZ PODMIOTY POLITYKI GOSPODARCZEJ (TJ. WŁADZE), W OTOCZENIU UWARUNKOWAŃ DOKTRYNALNYCH (TJ. W OPARCIU O DANĄ TEORIĘ EKONOMICZNĄ), WEWNĘTRZNYCH (ZWIĄZANYCH Z DANYM KRAJEM) I ZEWNĘTRZNYCH (POZA NIM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLITYKA GOSPODARCZA to:

subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBDYSCYPLINA EKONOMII OPISUJĄCA I WYJAŚNIAJĄCA SPOSOBY ŚWIADOMEGO ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ, ZA POMOCĄ OKREŚLONYCH NARZĘDZI (INSTRUMENTÓW) I ŚRODKÓW, DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW ZAŁOŻONYCH PRZEZ PODMIOTY POLITYKI GOSPODARCZEJ (TJ. WŁADZE), W OTOCZENIU UWARUNKOWAŃ DOKTRYNALNYCH (TJ. W OPARCIU O DANĄ TEORIĘ EKONOMICZNĄ), WEWNĘTRZNYCH (ZWIĄZANYCH Z DANYM KRAJEM) I ZEWNĘTRZNYCH (POZA NIM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.135

LUKRECJA, KAUTOPIREIOFAGIA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, TOPOLOGIA ILORAZOWA, KALIMBA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, OCZKO W GŁOWIE, OBOL, ODLEW, NEGACJONISTA, JAMRAJ BRUNATNY, JANSENIZM, GOLE, ZGORZEL, HAKONOS, BRODAWCZYCA KONI, EKTOPLAZMA, FITOFARMACJA, MINIMUM SOCJALNE, TORTURA, AMERYKAŃSZCZYZNA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, JAPONICA, INTROSPEKCJONIZM, AKR, KRZYWA LORENZA, PIT, OPŁATA PRODUKTOWA, TRĄBKA, WIKIPEDIA, OMAN, KOSZ, CZUHANIA, EONIZM, SER PODPUSZCZKOWY, REGIONALISTA, ARTYLERIA, ABLACJA, MULTILATERALIZM, EPEE, TRANSCENDENCJA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, NIKOLAIZM, PELOTA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, KUBRYK, ARABSZCZYZNA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, ROZKAZ DZIENNY, PÓŁCIĄGŁOŚĆ, OGIEŃ KRZYŻOWY, DERG, OBÓZ ZAGŁADY, SZANIEC, KRZEŚLISKO, CHODNICZEK, WSTĘGA MÖBIUSA, PLATFORMA PALEOZOICZNA, MIZOLOGIA, KAMPUCZA, FILTRACJA, KRYZYS FINANSOWY, OBYCZAJE, WYCIĄG LABORATORYJNY, SYGNAŁÓWKA, APARAT, PIĘTA, MECH JAWAJSKI, OBRÓT WTÓRNY, WIERTARKA, CZUCHA, DYMEK, RABSZTYN, NEOLIBERALIZM, SAMORZĄD, WENUS, GHUL, POTOP, HORMON GONADOTROPOWY, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ, KOK, SIGNUM TEMPORIS, OBÓZ KONCENTRACYJNY, ROZEJM, GRUPA ALGEBRAICZNA, ROZPORZĄDZENIE, KRETOWISKO, SYBIRSKI, MIEJSCE ZEROWE, SUWNICA BRAMOWA, CHARLES, POZOSTAŁOŚĆ, WITALIZM, KOPROSTANOL, SHONEN-MANGA, JĘZYK, KOREGENT, JAPOŃSKI, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, SKAŁA OSADOWA, PODUSZKA, APRECJACJA, BOGOMILSTWO, COUNTRY ALTERNATYWNE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, RATING, FRANK MONAKIJSKI, WOLUMEN OBROTÓW, SYJON, BANK EMISYJNY, MANDARYNKA, POLONEZ, GŁOWNIA KUKURYDZY, FILANDER KOSMATY, BELLADONA, ALGEBRA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, ALERT, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ASYRYJCZYK, JEEP, KONIOWODNY, WIERNOŚĆ, NOOBEK, PRAINDOEUROPEJSKI, LALKA, ŁOPATKA, KONFISKATA, PINTA, BILANS PŁATNICZY, MACZANKA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, OPŁATA BANKOWA, EMBLEMAT, WYSZOGRÓD, LUTNICTWO, KREACJONIZM, BYK Z BRĄZU, STOŁYPIN, NAPROTECHNOLOGIA, BIS, SZTUCZNE OGNIE, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, MONITORING, ZYSK KSIĘGOWY, TEREM, MYKOLOGIA, SZARPANKA, TRZECIACZKA, OCEANNIKI, NIEWZAJEMNOŚĆ, SAMOOKREŚLENIE, KAŁMUK, HARENDA, ENTEROTOKSYNA, MUCHA, WYNIK FINANSOWY, NIEDOCUKRZENIE KRWI, GROMBELARD, GONITWA PŁOTOWA, MINIALBUM, WEKSLER, KUWETA, KOŃ POZNAŃSKI, LAGUNA, EPIZOOCJA, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, PASTRAMI, GRAMATYKA FORMALNA, FAKT NAUKOWY, JUFERS, CURRUS, PĘK, KUKIEŁKA, GRZYBOLUBKI, ZŁAZ, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, SPÓDNICZKA, READMISJA, SZARPANKA, ZŁORZECZENIE, TEREN ZAMKNIĘTY, ŁĄCZE, KADM, WIEM, INICJATYWA OBYWATELSKA, OGNISKO, KOPISTA, DOMICYL, RAY-BANY, MAKROFINANSE, ALBA, OSŁONKA RDZENNA, WAŁ, PŁÓTNIANKA, REGENERAT, ABSOLUCJA, FORMALIZM, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, BRUNO, STRUKTURALISTKA, SEKUNDOGENITURA, FAŁSZYZM, DOM AKADEMICKI, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, RENONS, INSTRUMENT, ZGNIŁY KOMPROMIS, GROOMING, OLA, HIPERTEKST, GERRYMANDERING, KOENZYM, BIOMAGNETYZM, STÓŁ, LITERATURA ODPUSTOWA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, ŁAJDACTWO, ANOMALIA MAGNETYCZNA, REKWIZYCJA, SROM, KHUZDUL, POMORSKI, BIEGUN NIEBIESKI, STWARDNIENIE GUZOWATE, MIEDWIEŻJEGORSK, POLITYKA, DETEKTOR JONIZACYJNY, FAZA, ŻÓŁW SZCZELINOWY, PROCENT PROSTY, CYFRA ARABSKA, LICZBA KWANTOWA, INFLACJA BUDŻETOWA, ROZPRZE, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, BULIONER, SZYPLIN, HAMERNIA, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, EUROBAROMETR, GRA WYŚCIGOWA, ZARZĄDZENIE, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, JUGOSŁOWIANIN, ZASOBNOŚĆ GLEBY, GŁOWICA BOJOWA, PAMIĘĆ OPERACYJNA, FLUITA, PIEC WANNOWY, ULGA MELDUNKOWA, MAKROŚWIAT, REKWIZYCJA, ILUSTRACJA, PĘCHERZ MOCZOWY, PLATFORMA SATELITARNA, WYDMUSZKA, DOBRO KONSUMPCYJNE, KSIĄŻĘ ALBERT, MIEJSCE KULTU, NACIEK JASKINIOWY, WARGA SROMOWA, SZOK TERMICZNY, CURRY, KAPITUŁA GENERALNA, SZTUKATERIA, JĘZYK, WYŚCIGI, ORMIANKA, E, SAMOLOT BOMBOWY, PREKONIZACJA, PREZBITERIUM, OPŁATA PROLONGACYJNA, FENOMENOLOGIA, CHOREG, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, WIZA WYJAZDOWA, NASIENNIK, ATHANOR, FASCIOLOPSOZA, ATLAS, AVENSIS, PTASIA GRYPA, GRZECH SODOMSKI, RELIKWIE, STYL, PRZEWÓD, FRANCISZKANKI, LEGACJA, KANTORAT, ?STAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.135 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBDYSCYPLINA EKONOMII OPISUJĄCA I WYJAŚNIAJĄCA SPOSOBY ŚWIADOMEGO ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ, ZA POMOCĄ OKREŚLONYCH NARZĘDZI (INSTRUMENTÓW) I ŚRODKÓW, DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW ZAŁOŻONYCH PRZEZ PODMIOTY POLITYKI GOSPODARCZEJ (TJ. WŁADZE), W OTOCZENIU UWARUNKOWAŃ DOKTRYNALNYCH (TJ. W OPARCIU O DANĄ TEORIĘ EKONOMICZNĄ), WEWNĘTRZNYCH (ZWIĄZANYCH Z DANYM KRAJEM) I ZEWNĘTRZNYCH (POZA NIM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBDYSCYPLINA EKONOMII OPISUJĄCA I WYJAŚNIAJĄCA SPOSOBY ŚWIADOMEGO ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ, ZA POMOCĄ OKREŚLONYCH NARZĘDZI (INSTRUMENTÓW) I ŚRODKÓW, DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW ZAŁOŻONYCH PRZEZ PODMIOTY POLITYKI GOSPODARCZEJ (TJ. WŁADZE), W OTOCZENIU UWARUNKOWAŃ DOKTRYNALNYCH (TJ. W OPARCIU O DANĄ TEORIĘ EKONOMICZNĄ), WEWNĘTRZNYCH (ZWIĄZANYCH Z DANYM KRAJEM) I ZEWNĘTRZNYCH (POZA NIM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLITYKA GOSPODARCZA subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLITYKA GOSPODARCZA
subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim) (na 19 lit.).

Oprócz SUBDYSCYPLINA EKONOMII OPISUJĄCA I WYJAŚNIAJĄCA SPOSOBY ŚWIADOMEGO ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ, ZA POMOCĄ OKREŚLONYCH NARZĘDZI (INSTRUMENTÓW) I ŚRODKÓW, DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW ZAŁOŻONYCH PRZEZ PODMIOTY POLITYKI GOSPODARCZEJ (TJ. WŁADZE), W OTOCZENIU UWARUNKOWAŃ DOKTRYNALNYCH (TJ. W OPARCIU O DANĄ TEORIĘ EKONOMICZNĄ), WEWNĘTRZNYCH (ZWIĄZANYCH Z DANYM KRAJEM) I ZEWNĘTRZNYCH (POZA NIM) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SUBDYSCYPLINA EKONOMII OPISUJĄCA I WYJAŚNIAJĄCA SPOSOBY ŚWIADOMEGO ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ, ZA POMOCĄ OKREŚLONYCH NARZĘDZI (INSTRUMENTÓW) I ŚRODKÓW, DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW ZAŁOŻONYCH PRZEZ PODMIOTY POLITYKI GOSPODARCZEJ (TJ. WŁADZE), W OTOCZENIU UWARUNKOWAŃ DOKTRYNALNYCH (TJ. W OPARCIU O DANĄ TEORIĘ EKONOMICZNĄ), WEWNĘTRZNYCH (ZWIĄZANYCH Z DANYM KRAJEM) I ZEWNĘTRZNYCH (POZA NIM). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x