CHROMOSOM, W KTÓRYM CENTROMER POŁOŻONY JEST BLISKO KOŃCA CHROMATYD, PRZEZ CO WYRÓŻNIA SIĘ W NIM JEDNO RAMIĘ DŁUŻSZE I JEDNO KRÓTSZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY to:

chromosom, w którym centromer położony jest blisko końca chromatyd, przez co wyróżnia się w nim jedno ramię dłuższe i jedno krótsze (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHROMOSOM, W KTÓRYM CENTROMER POŁOŻONY JEST BLISKO KOŃCA CHROMATYD, PRZEZ CO WYRÓŻNIA SIĘ W NIM JEDNO RAMIĘ DŁUŻSZE I JEDNO KRÓTSZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.068

POCHŁANIACZ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MISIOWÓZ, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, UMOWA KONTRAKCYJNA, CZEPEK, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, MCLAREN, SPRAWA, KOSZT ALTERNATYWNY, KACZKA CHIŃSKA, MARGINES, KUGUAR, LYGODIUM, WODOCIĄGOWNIA, OCZYSZCZALNIK, EKRAN LUMINESCENCYJNY, WYSPA BARIEROWA, WITTE, TARCZKA, PĘDRAK, BRAZYLIJSKI, ROZKŁAD, JĘZYK PROTOSEMICKI, KOMEDIA NISKA, JĘZOR, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, ŻELAZNE PŁUCO, KARDIOLOGIA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, WYSYP, KRĘGOWCE, WYDAWNICTWO ZWARTE, NAUPLIUS, BIBLIOTEKA, OCET, EKSPERT, CZERECHA, OLBRZYM, MAGNI, GAZ IDEALNY, GRANICA FUNKCJI, EKOLOGIA, BLOK STARTOWY, ŹDZIERSTWO, WERSOLOGIA, SZAMKA, PIASEK MOCZOWY, REGRESJA LODOWCA, RZEŚKOŚĆ, PERTYT, ARTRETYZM, OBRONA FRANCUSKA, APERCEPCJA, FOREMKA, POLEWKA, WZORZEC UMOWNY, IMPRESYJNOŚĆ, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GĄSZCZ, PROMIEŃ ALFA, SZCZOTKA, ŚLIZG STAWOWY, ŚMIETNIK, ORKIESTRA SYMFONICZNA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, KLAUZULA DUALNA, DZIEŁO SZTUKI, EURYTMIA, IDIOGRAFIZM, MODEL HERBRANDA, MAKRO, POKÉMON, LAMUS, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, ZYGMUNTÓWKA, WIELOMIESZEK, MIANOWNIK, ROZRZĄD, GLIKOGENOZA, ROŻEK, WYTŁACZANKA, KLIKOWOŚĆ, DOSTĘP, PODZIEMIE, CHRONOGRAF, RZYGOWINY, LAPIS-LAZULI, AGENEZJA NEREK, TACHISTOSKOP, MIKROSILNIK, ODNÓŻA, ASYMPTOTA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, WOK, HARMONIJNOŚĆ, ŚRÓDKOŚCIE, WIEWIÓRKA POSPOLITA, JON KARBONIOWY, HORA, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, RETRANSLACJA, PRZEMIANA POKOLEŃ, DRAPIEŻNIK, BOWLS, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, PAPIER TOALETOWY, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, KREATYZM, TAHITI, FLUID, RELATYWIZM, PHISHING, JUMPER, HANIEBNOŚĆ, SAN, WIELORYBNICTWO, PIKIEL, KATSUDON, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, MUZYKA TŁA, PEPINIERA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, KNIAZIENIE, ANGLISTYKA, POZDROWIENIE, GOL SAMOBÓJCZY, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, RABA, BRAT, LORIA, OFERTA WARIANTOWA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, NUNCJUSZ, BALANS, KAY, SZKLIWO CERAMICZNE, GÓRALSKI, ROZDZIELCA, LOMUSTYNA, RYGORY, ZATRUCIE SIĘ, RODZAJ ŻEŃSKI, KAPISZONÓWKA, GOSPODARKA PLANOWA, MIESZADŁO, OKSZA, WIMBLEDON, SMUGA, GLINIASTOŚĆ, PLAZMA, KLEJÓWKA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, AMORFIZM, TŁOCZARNIA, SUFFOLK PUNCH, WŁÓKNIAK TWARDY, ANORAK, FILEMON BLADY, KANAŁ LATERALNY, BLASK, NUMER, STYL KOLONIALNY, PIERD, BANTENG, JANUSZ, ROZRZUTKOWATE, GRUPA ABELOWA, GASTROENTEROLOGIA, ŻÓŁW TORNIERA, KONTRABANDZISTA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, HIPERTENSJOLOGIA, BEZGUŚCIE, ZAMIENIALNOŚĆ, IZOZYM, PĘTLA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, PŁYWACZEK, ELEKTORAT, SUBSKRYPCJA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, AS SERWISOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MANEWR PRINGLE’A, DEMISEKSUALIZM, ASFALT, WYSADEK, MYSZ ZAROŚLOWA, KABINA, WERSJA, DOSIEBNOŚĆ, JAKOŚĆ, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, ŻYWNOŚĆ, GRZYB CHRONIONY, FANFARZYSTA, DETERMINIZM, ZAKOŃCZENIE SIECI, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, WET, LORA, WOŹNY, MIPS, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, ABSTRAKCJONISTA, HEDONIZM, BANIAK, KERALCZYK, KRUŻA, SZKOŁA, SZKOLARSTWO, DEKRET, DORADCZYNI, ZIEMIA, RESET, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, STACJA, POMEZANIA, BEJCA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, ALLEL DOMINUJĄCY, SZCZEROŚĆ, ANTYROMANTYZM, MAZUT, CHOROBA POPROMIENNA, TRIADA KARTAGENERA, JODO-SHU, GAWIALOWATE, KĄT DOPISANY, ASTRONAWIGACJA, ROGOWACENIE, JĘZYK POZYCYJNY, ROZPRAWKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, CIEPŁO, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, NEUROCHEMIA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, CZUJNIK GENERACYJNY, REKIN WIELORYBI, GEOLOGIA PODSTAWOWA, WALKA, ZAWAŁ, UJŚCIE, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, WILAMOWSKI, PORZĄDEK, SZCZWANY LIS, ŻĄDŁÓWKI, WRAK CZŁOWIEKA, LAUFER CZARNOPOLOWY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ZAKOLE, FAŁ, CZARTER, WIELOBARWNOŚĆ, ŁUSKOSKÓRNE, PAWĘŻ, MISIEK, MODYFIKACJA, MASOWOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, BOYS BAND, KONGA, ÚLAIRI, NIESTACJONARNOŚĆ, MŁYNEK DO ODPADKÓW, MIGAWKA CENTRALNA, KUGLARSTWO, EWOLUCJA NARCIARSKA, MALUCZKOŚĆ, POTNICA, BALANTIDIOZA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, NORZYCA, PIZOID, UKŁAD LOMBARDZKI, FAJTNIĘCIE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KOLANO, WINKULACJA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, GETER, RZEŹNIK, SIODŁO JUCZNE, SZTURWAŁ, WIZYTÓWKA, MŁODZIEŻOWIEC, HIPERPRZESTRZEŃ, SOS MONACHIJSKI, KRZYŻYK, ŚRUTA SOJOWA, ORCZYK, ?WOJSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.068 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHROMOSOM, W KTÓRYM CENTROMER POŁOŻONY JEST BLISKO KOŃCA CHROMATYD, PRZEZ CO WYRÓŻNIA SIĘ W NIM JEDNO RAMIĘ DŁUŻSZE I JEDNO KRÓTSZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHROMOSOM, W KTÓRYM CENTROMER POŁOŻONY JEST BLISKO KOŃCA CHROMATYD, PRZEZ CO WYRÓŻNIA SIĘ W NIM JEDNO RAMIĘ DŁUŻSZE I JEDNO KRÓTSZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY chromosom, w którym centromer położony jest blisko końca chromatyd, przez co wyróżnia się w nim jedno ramię dłuższe i jedno krótsze (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY
chromosom, w którym centromer położony jest blisko końca chromatyd, przez co wyróżnia się w nim jedno ramię dłuższe i jedno krótsze (na 23 lit.).

Oprócz CHROMOSOM, W KTÓRYM CENTROMER POŁOŻONY JEST BLISKO KOŃCA CHROMATYD, PRZEZ CO WYRÓŻNIA SIĘ W NIM JEDNO RAMIĘ DŁUŻSZE I JEDNO KRÓTSZE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CHROMOSOM, W KTÓRYM CENTROMER POŁOŻONY JEST BLISKO KOŃCA CHROMATYD, PRZEZ CO WYRÓŻNIA SIĘ W NIM JEDNO RAMIĘ DŁUŻSZE I JEDNO KRÓTSZE. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast