ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE AKTYWNEMU ZAWODOWO ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOPŁATA OBSZAROWA to:

świadczenie przysługujące aktywnemu zawodowo rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (na 16 lit.)PŁATNOŚĆ OBSZAROWA to:

świadczenie przysługujące aktywnemu zawodowo rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE AKTYWNEMU ZAWODOWO ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.698

LESER, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, EKSPARTNER, KONSTRUKTYWNOŚĆ, TANK, CHROPAWOŚĆ, ŻAŁOSNOŚĆ, SPÓLNIK, OBOJNACTWO, PUPILEK, MŁOT, ROZWAŻNOŚĆ, DINKS, NOWOTWÓR ŁAGODNY, TYTULATURA, PRECEPTOR, FLISAK, DAMAN, GOŹDZIENIEC, SPOT, DWUPRZODOZĘBOWCE, PRZEBIERANIEC, PRZYCZYNEK, WEJŚCIE, WPŁATA, NIEUSTANNOŚĆ, KLIN, FLUBV, TOKAMAK, POŚWIST, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, NIEBIOSA, TEST ZDERZENIOWY, WIZERUNEK, KOŁEK, LÓD, OBCIĄŻNIK, PRZYSŁÓWEK, BRAT, SENSUALIZM, STARY KOŃ, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, AMPUTACJA, PROMIONEK, SPIERDOLINA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, WODNIAK, GRAF PLANARNY, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, BLOKADA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, OKSYTAŃSKI, E-MAIL, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, MODRZEW, PARANOJA, AREAŁ, ANGLISTYKA, CZŁOWIEKOWATE, ANALITYCZKA, KURZEJ, ANTENA FERRYTOWA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, INDYJSKI, NIEOCZYWISTOŚĆ, GERMANISTYKA, TRAPER, REPRODUKCJA PROSTA, DERYWACJA FLEKSYJNA, SILNIK BOCZNIKOWY, ROŚLINY OSIOWE, FOTOREALIZM, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, ZUPA PIWNA, KOSZATNICA, OSZCZĘDNOŚĆ, MYDLARZ, BON VIVANT, JIG, LENIWIEC, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, MISTRZ CEREMONII, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, HISTRA, BOKOBRODY, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, ZROŚLAK, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, LEJEK, SZTUKA EGEJSKA, FLAWONOID, BRAND, NOWOŻYTNIK, ILOCZYN WEKTOROWY, BYLICA POLNA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, ZACISZNOŚĆ, MIZUNA, SZANKIER, FIMBRIA, NIECZYNNOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, USŁUGOWOŚĆ, CHEMIK, AGROFIZYKA, DOBÓR KREWNIACZY, NUTRIA, PASKUDNIK, PIERWIASTEK, POMPA ŁYDKOWA, ZBIERACZ, GAŁĘZIAK, KARTA WIZYTOWA, RUCHOMOŚĆ, PROEPIDEMIK, NATRYSK, ODŻYWIANIE, MUSTEL GWIAŹDZISTY, SADNIK, BURIACJA, SMRÓD, GRA LOSOWA, PORÓD NIEWCZESNY, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, SUBSTYTUCJA, MOSTEK, EKONOMISTA, LEMNID, DOKŁADNOŚĆ, MYŚLENIE MAGICZNE, OKRUSZYNKA, PAŹDZIOR, ROTOR, OSA DACHOWA, SYNDROM WILKOŁACZY, CZWÓRKA, FPS, KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKOKATOLICKI, WERSJA KINOWA, HAMULCOWY, PIRAMIDA FINANSOWA, KETEN, RZUT STEREOGRAFICZNY, BANANA SPLIT, PRAKTYCZNOŚĆ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, SZYBKOWAR, NITROZOBAKTERIA, HOMER, CHŁYST, NEANDERTAL, BRUTALNOŚĆ, ERGOTERAPEUTA, MEDIALNOŚĆ, ASTROCHEMIA, ZBYWCA, BATYMETRIA, JURNOŚĆ, BYLEJAKOŚĆ, OSETIA, ADŻMAN, TIOTEPA, FUNKCJA SCHODKOWA, PRZEBOJOWIEC, INICJATYWNOŚĆ, TRASZKA GÓRSKA, PŁASKOSZ, LEASING KAPITAŁOWY, PIERDOŁA SASKA, PŁASZKA, KOLBA, PRECYZJA, BRAMKARZ, MARCÓWKA, MODEL AMERYKAŃSKI, KONSERWACJA, NIEPODLEGŁOŚĆ, NIESTEROWNOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, ŚLĄSKOŚĆ, CZWORAK, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, PRZYBUDÓWKA, PRZYSADKA MÓZGOWA, NIEOBFITOŚĆ, MOZARAB, PIECZENIARZ, UZBROJENIE, ŚWIECA, DYSTANS, PODTRZYMKA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, MADREPORA, TWIERDZENIE SINUSÓW, AUTAKOID, FENKAMFAMINA, REGULATOR, SMRODEK, ROMBOŚCIAN, ALGORYTM JAKOBIANOWY, DIETA ASPIRYNOWA, HB, PAWEŁ APOSTOŁ, ORLICZKA MIECZOWATA, C, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, LEK PRZECIWBÓLOWY, BEZROLNY, DRAŻLIWOŚĆ, CECHA PODZIELNOŚCI, PIEKŁO, RADA NARODOWA, GWIAŹDZIARZ, KOŃ LEJCOWY, SEMAFOR, NIEUCHRONNOŚĆ, ŁAJDACKOŚĆ, ZGŁOSKOWIEC, FALKA, JĘDZA, VIRGA, RAKOWICE, MĘTNOŚĆ, CASUAL, CZCIONKA, BOMBA, OBSADA, LAGUNA, BAJCA, BEZCELOWOŚĆ, MANUFAKTURA, WIZJONER, FIRMÓWKA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, POMYŚLNY WIATR, PONURNIK, PAKU CZARNOPŁETWY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, MOL, DONOŚNIK, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, WYSPA KONTYNENTALNA, REGLAN, PTAK ŁOWNY, ALTEMBAS, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, PARADOKS GRAWITACYJNY, IDIOFON, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, KOMIN, GROCH CUKROWY, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ENTEROCYT, RÓŻDŻKARZ, ŚW. METODY, SZATA GRAFICZNA, HODOWLA ZARODOWA, GWINT STOŻKOWY, KERMESYT, ZAKRĘT, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ELIPSOIDA ZIEMSKA, RAFA, KYNOTERAPIA, NERW, MILICJANT, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, ODPRAWA WARUNKOWA, KISIEL, OPÓR DROGOWY, PODŚCIELISKO, ZAWAŁ BLADY, DENOTACJA, SUMERYJCZYK, JUDAISTA, NASKÓREK, RAK STAWOWY, PUNKT GEODEZYJNY, GOOGLE INC, SZKOLNOŚĆ, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, WOSKOWATOŚĆ, PURPURA, KLAWIK, WODA PODSKÓRNA, DŁUG SPADKOWY, KRÓLEWICZĄTKO, ASTER NOWOBELGIJSKI, TROGLOKSEN, OBSERWATOR LUENBERGERA, BRUDNIAK, ?GARIBALDKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.698 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE AKTYWNEMU ZAWODOWO ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE AKTYWNEMU ZAWODOWO ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOPŁATA OBSZAROWA świadczenie przysługujące aktywnemu zawodowo rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (na 16 lit.)
PŁATNOŚĆ OBSZAROWA świadczenie przysługujące aktywnemu zawodowo rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOPŁATA OBSZAROWA
świadczenie przysługujące aktywnemu zawodowo rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (na 16 lit.).
PŁATNOŚĆ OBSZAROWA
świadczenie przysługujące aktywnemu zawodowo rolnikowi, który jest posiadaczem gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (na 17 lit.).

Oprócz ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE AKTYWNEMU ZAWODOWO ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE AKTYWNEMU ZAWODOWO ROLNIKOWI, KTÓRY JEST POSIADACZEM GRUNTÓW ROLNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x