TO, ŻE CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI JEST LEWICOWA, PROPAGUJE, POPIERA, WYZNAJE LEWICOWE POGLĄDY, IDENTYFIKUJE SIĘ Z POLITYCZĄ LEWICĄ I JEJ WARTOŚCIAMI, PRZEKONANIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEWICOWOŚĆ to:

to, że człowiek lub grupa ludzi jest lewicowa, propaguje, popiera, wyznaje lewicowe poglądy, identyfikuje się z polityczą lewicą i jej wartościami, przekonaniami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI JEST LEWICOWA, PROPAGUJE, POPIERA, WYZNAJE LEWICOWE POGLĄDY, IDENTYFIKUJE SIĘ Z POLITYCZĄ LEWICĄ I JEJ WARTOŚCIAMI, PRZEKONANIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.517

BLISKOZNACZNIK, ASTERYZM, SEKSTURYSTYKA, FALAFEL, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, SMARKULA, ASTROTURFING, GRUBA ZWIERZYNA, STRAJK OKUPACYJNY, GORZELNICTWO, TEORIA PIERŚCIENI, BAWÓŁ MINDORSKI, TEREN ZAMKNIĘTY, MAFIA PALIWOWA, FRAKCJA, NATRĘCTWO, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, CYTADELA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ETERYCZNOŚĆ, BRZĘKACZ, PUDŁO, SAMORZĄDNOŚĆ, NARÓW, KLASTER, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, KURZYSKO, TIPI, PROTOZUCH, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PODATEK, PORYWCZOŚĆ, ABSURD NAZWOWY, JAPONKA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, CHODZĄCA POWAGA, DYKTAT, ŚMICHY CHICHY, DERMOKOSMETYK, AMBITNOŚĆ, EFEKT ZATŁOCZENIA, ŁAWA KOMINIARSKA, OBSŁUGIWANIE, DALEKOWIDZTWO, APEKS, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ANALITYK, TAROK, ZAKRES ZNACZENIOWY, GŁOS, KOPALNIA OTWOROWA, KITEL, TRIADA, INTERPRETATOR, ŻABA LEOPARDOWA, STRZEMIĘ, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, PAPILOT, WIĘZADŁO KARKOWE, KONTYNGENT, WYPŁATA, PODSTAWA POTĘGI, BŁONICA KRTANI, UCZEŃ, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, JEZIORO GLACJALNE, CHOROBA ZARAŹLIWA, SYFON, KAMIEŃ NERKOWY, CIEŚŃ NADGARSTKA, OLEJ Z OLIWEK, SUBTELNOŚĆ, MACIEJKA, NEON, ŚRUBSZTAK, KOLIDAR, PRZEMYŚLNOŚĆ, TRĄBA JERYCHOŃSKA, GERIATRIA, KIFOZA PIERSIOWA, HIPERTENSJOLOGIA, GRUPA ILORAZOWA, CHOROBA GÓRNIKÓW, ŚMIECISKO, APPALOOSA, LAS DZIEWICZY, CZTERDZIESTKA, ASOCJACJA, FUNT GIBRALTARSKI, SONAR, CZŁOWIECZEK, NIEDOSTATECZNY, CZERWONA KSIĘGA, SYNERGIA, MIKROMACIERZ DNA, DONOŚNIK, ŁADUNEK BOJOWY, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, BICIE POKŁONÓW, DESPOTYZM, SKRZYPŁOCZE, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, RZESZA, SZTORMLINA, MERENGA, PUSTELNIA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, MANDAT, CEDZIDŁO, SOKI, CZYR, SATELITA GEOSTACJONARNY, BANK KOMERCYJNY, WIELKI PORZĄDEK, STAROŚWIECKOŚĆ, SŁUPISKO, METEOR, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, DEZADAPTACJA, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, METAMERIA, BEZGŁOŚNOŚĆ, HOSTIA, TEORIA DESKRYPCJI, KOSZT UTOPIONY, NUROGĘŚ, ZWARCIE SZYKÓW, CYTRZYSTA, EKOLOGISTYKA, POŚWIĘCENIE, KLASTER, STROP, KOMEDIA DELL'ARTE, NIEWYDAJNOŚĆ, MISJONARZ, PLOTER PŁASKI, WYSEPKA, STRATEG, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KIWI, PANIER, KROWA, LATINO, EUKARIONT, PIKADA, KOŁYMA, TEMBR, NIELOTNOŚĆ, BATYST, KROKODYLOMORFY, FOTOTROPIZM, SŁOWOTWÓRSTWO, LEKKOMYŚLNOŚĆ, WŁOSKOŚĆ, PENSJA, OKULARY SŁONECZNE, ZASIEK, PRZYBUDOWA, FIGURA SŁÓW, JĘZOR, MONETKA, STRZEMIENNY, ISTOTA SZARA, ŻÓŁW OLIWKOWY, IMIGRANTKA, PSYCHODELICZNOŚĆ, STORCZYKARNIA, TEST, KURS STAŁY, GALAKTYKA, KISZKA FASZYNOWA, HERETYCZKA, AKLIMATYZACJA, OCZKO, MIASTOWOŚĆ, TENOR DRAMATYCZNY, PIĘTA, DEFLAGRACJA, DEMOKRACJA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, NATYWIZM, MEGATSUNAMI, BODMERIA, RADA PROGRAMOWA, FIGURA GEOMETRYCZNA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ZASZŁOŚĆ, ZAKŁÓCENIE, REZYDENT, JEDZENIE, KOROWÓD, ADRESAT NARRACYJNY, POCIĄG POSPIESZNY, COKÓŁ, FURIAT, KUCE, WNIEBOWZIĘTA, DWUNASTY, TRANSMUTACJA, MAJEUTYKA, DZIEDZINA EUKLIDESA, FILOZOFIA POZNANIA, RYTM, PRAKTYCZNOŚĆ, MIEDNICZKA NERKOWA, GRUPA WERBALNA, GAZ SPALINOWY, URSZULA, TRZYNASTY, KOLEGIUM, GNIAZDO, KULA, DZIURA, ACEFALIA, GWIAZDOR, KOTERIA, LITAURY, POLITYK, RAGOUT, PIEPRZ CZERWONY, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, PRANIE MÓZGU, EDAMMER, DRAWIDYJSKI, NIEGOŚCINNOŚĆ, DINGO, STAW, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, STYGOFAUNA, PSIANKA, ENERGIA DYSOCJACJI, PIKIEL, KASZUBSKOŚĆ, DAWKA PROGOWA, NIELEGAL, LEWUS, SHIMMY, GROŃ, SZMALCÓWKA, KONCENTRAT, SEMINARZYSTA, SAMOWOLNOŚĆ, KOTYLION, WÓZEK SZPITALNY, DEASEMBLER, THRILLER, PAZUR, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, SZWAJCAR, MOPEK, SKARPETKA, KACZKA, FEDERALISTA, LIBELLA, ESPERANTYSTA, TWINNING, WINIETA, NAWIS, NIESTABILNOŚĆ, GLIPTYKA, SWĘDZENIE, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, NIEPRZYJACIEL, AUTOHEMOTERAPIA, DRINK, PSYCHOGERIATRIA, HEL, SPÓD, AEDICULA, ŁOTYSZ, STRZAŁKA MAŁA, BEZAN ŻAGIEL, KWOTA BAZOWA, LAKIER DO PAZNOKCI, WIELOKULTUROWOŚĆ, KOSMETYK KOLOROWY, RAK, GRAFIKA WEKTOROWA, SAMPEL, OPADY, PLASTYCZNOŚĆ, WIBRATO, KURS, DOMOFON, SZEREG, NIEUWAŻNOŚĆ, DWUNASTKA, NALOT, ANTAGONIZM, OPOZYCJA, SPADKODAWCA, SZTYFT, SNICKERS, ATREZJA ODBYTU, NORNIK PÓŁNOCNY, ?ROSZCZENIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI JEST LEWICOWA, PROPAGUJE, POPIERA, WYZNAJE LEWICOWE POGLĄDY, IDENTYFIKUJE SIĘ Z POLITYCZĄ LEWICĄ I JEJ WARTOŚCIAMI, PRZEKONANIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI JEST LEWICOWA, PROPAGUJE, POPIERA, WYZNAJE LEWICOWE POGLĄDY, IDENTYFIKUJE SIĘ Z POLITYCZĄ LEWICĄ I JEJ WARTOŚCIAMI, PRZEKONANIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEWICOWOŚĆ to, że człowiek lub grupa ludzi jest lewicowa, propaguje, popiera, wyznaje lewicowe poglądy, identyfikuje się z polityczą lewicą i jej wartościami, przekonaniami (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEWICOWOŚĆ
to, że człowiek lub grupa ludzi jest lewicowa, propaguje, popiera, wyznaje lewicowe poglądy, identyfikuje się z polityczą lewicą i jej wartościami, przekonaniami (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI JEST LEWICOWA, PROPAGUJE, POPIERA, WYZNAJE LEWICOWE POGLĄDY, IDENTYFIKUJE SIĘ Z POLITYCZĄ LEWICĄ I JEJ WARTOŚCIAMI, PRZEKONANIAMI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TO, ŻE CZŁOWIEK LUB GRUPA LUDZI JEST LEWICOWA, PROPAGUJE, POPIERA, WYZNAJE LEWICOWE POGLĄDY, IDENTYFIKUJE SIĘ Z POLITYCZĄ LEWICĄ I JEJ WARTOŚCIAMI, PRZEKONANIAMI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x