TERYTORIUM RÓŻNIĄCE SIĘ OD SWOJEGO OTOCZENIA, NP. ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONE TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENKLAWA to:

terytorium różniące się od swojego otoczenia, np. ze wszystkich stron otoczone terytorium innego państwa (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ENKLAWA

ENKLAWA to:

terytorium otoczone ze wszystkich stron terytorium lądowym innego państwa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERYTORIUM RÓŻNIĄCE SIĘ OD SWOJEGO OTOCZENIA, NP. ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONE TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.656

CUKIER MLEKOWY, LIMO, ATAK, HANDEL ZAGRANICZNY, BIAŁORUTENISTYKA, FILEMON BLADY, EURYBIONT, ANTHEM TRANCE, WOREK SPOJÓWKOWY, INTROJEKCJA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, GARIBALDKA, DAMA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, WAPER, CYKL OWULACYJNY, ANTAGONISTA, INWERSJA, SUPERNOWE, CEWKA INDUKCYJNA, RONDO, MIMEZJA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, CAYLEY, SZLACHTUZ, STOMIA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, AMATOR, PULSACJA, LUZAK, NOŚNIK, MIASTECZKO ROWEROWE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, NERECZNICA VILLARA, KOMPLEKS ŻYTNI, METEORYTYKA, GIMBAZA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, STOLARKA OTWOROWA, SYFEK, MANUFAKTURA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, NIEKAPEK, OBRAZ, KOALICYJKA, BANK, KOLOR OCHRONNY, OSŁONKA NABYTA, PŁUG, LOGIZACJA, KRĘG OBROTOWY, LUNETA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, KICHLARZ, ZJAWISKO KERRA, HYDROFOB, KAJMAN OKULAROWY, WYSPA, ORBITA, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, WSZOŁY, MEDYCYNA NUKLEARNA, ABISYNIA, EFEKT PRIMAKOFFA, ASTRONAWIGACJA, EMBRIOGENIA, NAWAŁNIKI, MUSZLA, ODROŚL, TRZMIEL DRZEWNY, AGNOZJA CZUCIOWA, POŚCIELÓWKA, PRAWO RUSKIE, PÓJDŹKA, TWARDY TYŁEK, ARTEFAKT, SEMITYSTA, GARDEROBIANA, DAROWIZNA, NIEWIERNOŚĆ, JUKON, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, ETYKA, HISTORIA, FLORYSTA, ŻABA ŚMIESZKA, LANGUR KSIĄŻĘCY, SKARANIE BOSKIE, PRZESUWALNOŚĆ, BRETOŃSKI, KANTYLENA, PILNOWACZ, KRÓLICZARNIA, GAMA, TREN, PLEBEJKA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, PROSZEK DOVERA, KLER, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, PANIER, ZWIERZĘ, ŻÓŁTODZIÓB, OBSERWATOR, ZANOKCICOWATE, BĘCNIĘCIE, WIEŚ, RĘKA SZPONIASTA, CZELADNIK, PRZESTĘPCA, GEODEZJA WYŻSZA, LICZBA NIEWYMIERNA, KAMBIUM WASKULARNE, BILANS PŁATNICZY, GRA, OKRĄGŁY STÓŁ, AMINOKWAS BIAŁKOWY, LUFA, WYSPA PŁYWOWA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, KABOTAŻ, POWAGA, JELEC, CHOROBA SEITELBERGERA, RYWALIZACYJNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, ŻEGLARZ, EKSHIBICJONISTKA, PORTUGALSKI, CZARA, STATEK GŁĘBINOWY, PAUTSCH, PODSKÓRNIA, SKARB PAŃSTWA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, CUKIERNIA, POLSKOŚĆ, SCENKA, BIUROKRATA, ADMINISTRACJA MORSKA, DWUSTRONNOŚĆ, XHOSA, CHOROBA STRÜMPLLA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PRYMUS, KURA DOMOWA, WAKUOLA, TEKODONTY, UMOWA CYWILNOPRAWNA, LENIWIEC BRUNATNY, FILOLOGIA KLASYCZNA, WOŁEK, BEJT, POKRYWA, LUFKA, OSOBOWOŚĆ, GRZYB CHRONIONY, GODZINA MILICYJNA, HYDROAKUSTYKA, PASAŻ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, CYNAMON, SUPRESJA, CRIOLLO, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, POJAZD KOSMICZNY, WIĄZANIE JONOWE, GAWĘDA SZLACHECKA, DOM AUKCYJNY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, KSIĘGOWOŚĆ, KINEZJOLOGIA, GARDEROBA, STRZAŁKA, PODWOZIE, WIKIPEDYSTKA, AEROGRAFIA, DZIEŻA, JĘZYKOZNAWCA, TŁO, AKREDYTOWANIE SIĘ, RABV, CZYSZCZARNIA, WYPADEK, ŚRYŻ, TELEGRAFIA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, POMOCNIK, WARSTWA PERYDOTYTOWA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, KRAINA MITOLOGICZNA, NUWORYSZ, PERYPATETYK, KRÓTKOWIDZTWO, WCZEP, TOWARZYSZ PANCERNY, PROBIERNIA, ULĘGAŁKA, SKRZYNKA, SZARPANKA, KŁOBUK, TRUP, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, ELEKTORAT, EDYTORSTWO NAUKOWE, SIEĆ, KLAMRA, KANTONIERA, SATELITA GEOSTACJONARNY, PRZESTRZEŃ STANU, BROŃ KONWENCJONALNA, MONOGENEZA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ADHEZJA, HUN, KARAFKA, SEKCJA, GIMNASTYKA, HARUSPIK, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, SYNGIEL, ŁAWA RZĄDOWA, DZIKI ZACHÓD, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PRAWORĘKI, WYŚCIG, SĄD OSTATECZNY, DZIDZIA PIERNIK, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ERA AFITYCZNA, KOMUNIKACJA, SANKI, POROZUMIENIE PŁACOWE, FATAMORGANA, LIŚCIOZWÓJ, OBLICZNOŚĆ, BUT, KOPALINA STAŁA, SUWNICA, ŁĄCZNIK, LÓD FIRNOWY, DYM, OSOWSKI, TUBA, FUZJA POZIOMA, KOD ALFANUMERYCZNY, KOSZULKA WODNA, POLE JEDNORODNE, CERTACJA, NEURONAUKA, POST, MLECZ, PRASOŁ, INFLACJA OTWARTA, CZERWONY NADOLBRZYM, BIEŻNIK, WIĄZADŁO, WŁAŚCIWOŚĆ, PENITENCJA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, NORMA REAKCJI GENOTYPU, RANA WYLOTOWA, LEUMAFIT, BRAT SYJAMSKI, WYCHOWANICA, NORKA, GWIAZDA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, KRĄŻENIE OBWODOWE, KOMÓRKA MACIERZYSTA, PIGWA POSPOLITA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, RYTOWNIK, KOTWICA RYBACKA, GINEKOLOGIA, OKRES ZALICZALNY, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, JEŻYNA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, BRZOZA, RYWAL, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, FRYZ, ŚREDNIA KWADRATOWA, PODSYP, MUS, WIZA IMIGRACYJNA, RETOROMANIN, PAŃSTWO ZŁOŻONE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, RESORT SIŁOWY, CZĄSTKA ALFA, TARTAK, ARCHEOLOGIA PODWODNA, ?GALARETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.656 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERYTORIUM RÓŻNIĄCE SIĘ OD SWOJEGO OTOCZENIA, NP. ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONE TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERYTORIUM RÓŻNIĄCE SIĘ OD SWOJEGO OTOCZENIA, NP. ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONE TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENKLAWA terytorium różniące się od swojego otoczenia, np. ze wszystkich stron otoczone terytorium innego państwa (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENKLAWA
terytorium różniące się od swojego otoczenia, np. ze wszystkich stron otoczone terytorium innego państwa (na 7 lit.).

Oprócz TERYTORIUM RÓŻNIĄCE SIĘ OD SWOJEGO OTOCZENIA, NP. ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONE TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - TERYTORIUM RÓŻNIĄCE SIĘ OD SWOJEGO OTOCZENIA, NP. ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONE TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x