PRZENOŚNIE O CZYMŚ, CO OGRANICZA SWOBODNE WYPOWIADANIE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KNEBEL to:

przenośnie o czymś, co ogranicza swobodne wypowiadanie się (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KNEBEL

KNEBEL to:

przedmiot wkładany do ust lub przykrywający je, mający na celu utrudnienie lub uniemożliwienie przez osobę kneblowaną mowy oraz wydawania innych dźwięków ustami (na 6 lit.)KNEBEL to:

wetknięty w usta porwanego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE O CZYMŚ, CO OGRANICZA SWOBODNE WYPOWIADANIE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.796

PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, MAMMOLOGIA, KORONKARZ, CHEMIA FIZYCZNA, NAWALANKA, SIEDZIBA, ODWAGA CYWILNA, POGROBOWIEC, DOJŚCIE, ZAWRÓT GŁOWY, RZEMIEŚLNICZEK, KAZUISTA, IMPREGNATOR, ARENA, SZEW, TRAWA PASTEWNA, ODWSZAWIANIE, ZOOFAGIA, EKONOMIA, ŁEB NA KARKU, PRZEPRAWA, SPOCZYNEK, DOKUMENTARYZM, KAWA ROZPUSZCZALNA, UPRAWIACZ, SEKWOJA OLBRZYMIA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, IMPRESYWNOŚĆ, PRZYGOTOWALNIA, ŻÓŁTACZKA, SUBEMITENT, DOMINO, PIASEK MOCZOWY, SKUPYWACZ, ŻAGIEW, OFICYNA DRUKARSKA, ANTYCYPACJA, TORNADO SATELICKIE, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, RYTM, KONTROLA DROGOWA, MISKA SEDESOWA, INTERWENIENT UBOCZNY, KATEDRA, KOŻUSZYSKO, KOMPANIA, KARTUZJA, TYKA, WISKOZA, BEDŁKA, ZABAWOWICZ, GIL, KOD ALFANUMERYCZNY, POLIMER, NAŁÓG, FIGHTER, WESTERN, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KLIMAKTERIUM, APOGEUM, RÓWNIK TERMICZNY, LUZ, ANTENA YAGI-UDA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PALISADA, WSZYSTKOŻERCA, HYLOFIL, ZBÓJNICKI, SKLEP WARZYWNY, SROKOSZ, ENTOMOFAGI, NACJA, TEOLOGIA MORALNA, PRZECIĘTNIACTWO, ARMIA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SEMAFOR, ASCETA, WF, OTWÓR, KULTURA WIELBARSKA, PRZEDSZKOLE, NIEZADOWOLENIE, FOCH, PROSZEK DOVERA, MIĘKISZ POWIETRZNY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, JAZZÓWKA, VALLA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, DALEKOWZROCZNOŚĆ, KRAJALNIA, SOCJOBIOLOG, ALGEBRA LINIOWA, ZUPA Z GWOŹDZIA, WINNICKI, WOJOWNICZOŚĆ, ZWAPNIENIE, DOM KATECHETYCZNY, PEPERONI, DEMASKACJA, SIKWIAKI, ASOCJACJA GWIAZD, ZAKŁADKA, SONOMETR, BANK ZRZESZAJĄCY, SYLFIDA, NASKÓREK, NEOKLASYCYZM, WIEŚ, CIĘŻKA DUPA, GATUNEK ZAWLECZONY, RÓŻNICA, POCZĄTEK, NAWÓZ SZTUCZNY, PASIBRZUCH, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, ODKŁAD, INFOBOKS, WIECHA, CHOROBA FONGA, SCHLUTER, STARÓWKA, ZWIERCIADŁO, ENCYKLOPEDYSTA, DANIE, SEMITYSTA, TEATR LALEK, POPITA, ZIMOWISKO, GRABARZ, PRZĘDZIWO, WIĄZANIE, KOMBINACJA, SŁUŻBA, FINEZYJNOŚĆ, MAJOWY PRACOWNIK, PĘDZARNIA, PSYCHOLOGIA, DUPA BLADA, DIALIZOTERAPIA, CIAŁO SZTYWNE, LEMONIADA, DZIAŁ OSOBOWY, PROTEZA, BŁYSK, PŁOMIEŃ, SZTUKA KONCEPTUALNA, BRAT SYJAMSKI, PLEŚNIAK, PRZYWIDZENIE, MANIPULATOR, APOSTAZJA, KIESZONKA, ENERGETYKA WIATROWA, TEFILIM, HIPERPOWIERZCHNIA, BRANDMUR, MIRAŻ, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, FLEKTA, MIENIE ZAMIENNE, SENSACJA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, OBŁĘD UDZIELONY, MODEL REDUKCYJNY, WIEDENKI, OBRAZ, SZWARCOWNIK, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, EKSPERT, RUCH, PODANIE, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OBIEKTYWNOŚĆ, ROK OBROTOWY, KAMERDYNER, ŻYWA MOWA, PIASKOWY DZIADEK, BOHATER LIRYCZNY, DORADZTWO PERSONALNE, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, ZAĆMA POURAZOWA, CHOKER, CZELADNIK, MAGICZNA GÓRKA, LENIUCHOWANIE, TOWARZYSZ PANCERNY, BALANSJER, ŻYWICA EPOKSYDOWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, SZANIEC, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ELEKTRONOWOLT, GRA RÓŻNICZKOWA, JĘZYK ELFÓW, NIEMIEC, SKWAPLIWOŚĆ, HETEROTROFIZM, PŁOZA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, HUBA SINIAK, CHAŁTURZYSTA, NERKA WĘDRUJĄCA, CEDET, NIEODZOWNOŚĆ, TAKT, KOPALINA SKALNA, STRZYKWY, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, WINOGRODNIK, FIZYKA SŁOŃCA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, DWUSTRONNOŚĆ, CHOROBA HALLOPEAU, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, CHIPPENDALE, PRUSACZKA, ZAPYCHACZ, RYNEK, WIDZOWNIA, KOLIZJA, DORYCKI, SKOCZKOWE, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, ROZWÓJ ZARODKOWY, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, SPEKULACJA, FALKA, MOHORYCZ, PEPPERONI, EFEKT PRIMAKOFFA, ZNAK ZAPYTANIA, SZCZERBA, SZOK, KONKLAWE, NARCIARZ DOWOLNY, GEREZA KRÓLEWSKA, MUGOL, KRENAL, VIP, MAZAJA, CIUPAGA, POWOŹNIK, KAFLARZ, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, TŁUSZCZAK, KORONA, AZYL, WIELORASOWOŚĆ, SINIAK, ZGRAJA, ROZDZIAŁ, PRZYCZYNKARZ, LONGER, ŁOKIEĆ TENISISTY, MUZYKA KONKRETNA, STRAŻ, KLĘSKA URODZAJU, SZCZĘKOT, PODKATEGORIA, POŁYKACZ, WIATR SŁONECZNY, PLANETARIUM, PORUSZENIE, NAWALANKA, ZWYCZAJOWOŚĆ, LEUMAFIT, LAMPA KARBIDOWA, WEDYZM, EPIGENEZA, TEST, LEWOSKRĘT, CHLEB CHRUPKI, WŁÓCZNIA, APLET, SKRZYDLATE SŁOWO, UMBRA, MARSZ, FILM PSYCHOLOGICZNY, ROZROST, CAMORRA, UCHWYT ŚLIZGOWY, BURŻUJSTWO, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, DROGA, TYGIEL, KIESZEŃ, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, PRZEMYSŁ HUTNICZY, UZBECKI, CHOROBA FAHRA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ?ZATRZYMANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.796 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE O CZYMŚ, CO OGRANICZA SWOBODNE WYPOWIADANIE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE O CZYMŚ, CO OGRANICZA SWOBODNE WYPOWIADANIE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KNEBEL przenośnie o czymś, co ogranicza swobodne wypowiadanie się (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KNEBEL
przenośnie o czymś, co ogranicza swobodne wypowiadanie się (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE O CZYMŚ, CO OGRANICZA SWOBODNE WYPOWIADANIE SIĘ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZENOŚNIE O CZYMŚ, CO OGRANICZA SWOBODNE WYPOWIADANIE SIĘ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast