RUCH DRGAJĄCY DANEGO CIAŁA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DUŻĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ I NISKĄ AMPLITUDĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIBRACJA to:

ruch drgający danego ciała, charakteryzujący się dużą częstotliwością i niską amplitudą (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIBRACJA

WIBRACJA to:

ozdobnik muzyczny, charakteryzujący się szybkimi, niewielkimi zmianami natężenia lub wysokości dźwięku (na 8 lit.)WIBRACJA to:

efekt akustyczny stosowany w grze na instrumentach smyczkowych, wywoływany drganiem palców przyciszających struny (na 8 lit.)WIBRACJA to:

efekt akustyczny stosowany w śpiewie, a wywoływany szybkimi, nieznacznymi zmianami wysokości dźwięków (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCH DRGAJĄCY DANEGO CIAŁA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DUŻĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ I NISKĄ AMPLITUDĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.674

REGNOZAUR, BAHAMY, RÓŻOWIEC BIAŁY, CZARNA REAKCJA, OPÓR, DŻEZ, CHIROPTEROLOG, PUNKT ASEKURACYJNY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ZWIERANIE SZYKÓW, TRANZYSTOR POLOWY, PLEŚŃ, POZIOM MORZA, MIASTO POWIATOWE, ŻABA SZTYLETOWATA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, OŚRODEK, RETROGRADACJA, KURDYJSKI, TAJEMNICZOŚĆ, NOC ASTRONOMICZNA, PARAFRAZA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, MORFOTROPIA, PLATYNOGŁÓWKA, JĘZYK GALICYJSKI, EKSPRES, MANEŻ, NAWYK, WINDSOR, FALOCHRON, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, DEDUPLIKACJA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, TĘŻYCZKA, BARIATRIA, ADLER, KOD ALFANUMERYCZNY, HYLOFIL, ŁAŃCUSZEK, OKRUTNIK, FILA, PRZELĘKNIENIE, AKCELERATOR KOŁOWY, MIŚ, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, BUTELKA MIAROWA, ALGEBRA UNIWERSALNA, ŁASICA, ZGROMADZENIE CZYNNE, REWIZOR, EGZOSZKIELET, ELITA, DOKTOR HABILITOWANY, WAHACZ, OKRĄGŁOŚĆ, CIĄG TECHNOLOGICZNY, FILEMON CIEMNY, MIECZOGONY, PUDEŁKO, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, KRZYWA ELIPTYCZNA, PIĘTRO, MODEL AMERYKAŃSKI, TELESKOP, DUPA, SKALA STAROGRECKA, PENETRACJA, ISKRA, MIECZ DŁUGI, SYNDROM PARYSKI, KWAS ŻOŁĄDKOWY, DZBANIEC, ZALEW, GIBANIE, SCHLUTER, WYGON, APOLOGETA, OŚWIETLACZ, GLEBA, CHIRURGIA URAZOWA, ZANIK MIĘŚNI, WIOSNA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KOT, ZACHOWANIE, ZARANIE, MIKSER PLANETARNY, TURBINA WODNA, MAHAJUGA, WYLEW, DRABINA, NAPOMNIENIE, PRYMATOLOGIA, RYTM, SPREJ, PROMIENIOWANIE ALFA, ANEROID, KORONA, GASIWO, KOŁOWRÓT, AGENEZJA NEREK, KAMIEŃ WĘGIELNY, KIKUTNICA CZERWONA, ONKOLOGIA, WYRĄB, WIECZORÓWKA, KRYPTOZAUR, ŻÓŁTLICA, LOGGIA, ZAPOJA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SZKOŁA, SODOMA I GOMORA, KULTURA AZYLSKA, KONTRAKT TERYTORIALNY, PLETYZMOGRAFIA, CHODZĄCA DOBROĆ, ODWSZALNIA, SZOTRING, MIERNIKOWCOWATE, RUCH OPORU, GRZYWA FALI, TEATR LALEK, TRÓJDŹWIĘK, PARÓWKA, HISTORIA LITERATURY, KLIENT, BALISTOKARDIOGRAM, BANK KOMERCYJNY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, WSPÓŁUCZEŃ, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, GĄSKA WIOSENNA, MALAKOZOOLOGIA, SCHRONISKO, PĄCZEK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, ZŁOŻENIE UKŁONU, BŁONA PŁYWNA, HEKSAMETR, SŁUP, UCHWAŁA, UNIŻANIE SIĘ, RYBA MAŚLANA, PRZEŁĄCZALNIA, WYSADEK, COCKNEY, TROJAN, MLECZARZ, NIEODPARTOŚĆ, BEHAWIORYZM, FERMENTACJA MLEKOWA, CHOROBA ZAKAŹNA, KATSUDON, SKALEŃ AWENTURYNOWY, LICHWIARSTWO, ABISAL, MACEDONIA, KAPANINA, INICJATYWNOŚĆ, KAPILARNOŚĆ, BIAŁY TRĄD, REFLUKS, TOKARKA KŁOWA, ZOONOZA, TYROMANCJA, SEKTOR PUBLICZNY, ŚMIERDZĄCE JAJO, NAKAZ, STOSUNEK PRZERYWANY, SOMATYZACJA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, KOŁOMYJKA, E-LIQUID, DOBROĆ, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, GATUNEK KATADROMOWY, CNOTLIWA ZUZANNA, BŁYSK, PRĄD, KLATCHIAŃSKI, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, KOMUNA, FANDANGO, KRÓTKI RÓG, KOPERTA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, KARDIOLOGIA, REAKTOR, ORGANIZACJA, BARWY WOJENNE, COCKNEY, ADRES INTERNETOWY, BARCIAK, DIASTOLE, INDIAŃSKI, CRO-MAGNON, TAUTOCHRONA, ZWINNOŚĆ, CEDUŁA, TALENT, EUPELYKOZAURY, STRUNOWCE, DOWÓD ONTOLOGICZNY, MODERUNEK, USZKO, JEŻYNA, SZYSZAK HUSARSKI, FIZYKA SŁOŃCA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, GÓWNOZJAD, KOMORA NABOJOWA, TUNEZYJSKI, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PRYSZNIC, JĘZYK KENTUM, KAJMAN KROKODYLOWY, MOC WYTWÓRCZA, MIRA, AŁMATY, MĘŻCZYZNA, PROKSEMIKA, KRATKA ŚCIEKOWA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, FUNDUSZ PŁAC, WAGA RZYMSKA, LOTNICTWO, GROMBELARD, LIGABINO, WIDZENIE MASZYNOWE, ŚRODKOWOŚĆ, REFORMACJA, WYCZARTEROWANIE, OBSUW, NARÓD, JĘZYK, OCZKO POLODOWCOWE, PUPINA, KSIĘGOWY, DNI OTWARTE, SZAROTA BŁOTNA, WIELOŚCIAN FOREMNY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, CHRONOMETR, MNIEJSZE ZŁO, ORGANIZATOR JĄDERKA, MARSZ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PAS, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, PRZYBYTEK, KAMARAN, KRUŻA, WALKA, KIJ, PAREMIOGRAFIA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ŻALUZJA PIONOWA, PASEK, ODCZYN ZAPALNY, PODKŁAD, PASIECZNIK, SUPERTOSKAN, ZASTAWKA, HIPERMETROPIA, ADHD, CIAŁO OBCE, RYGIEL, OGONICE, ORBITA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, APOASTRON, JEDNORAZOWOŚĆ, ZAMSZ, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, HIPOTERAPEUTA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, MŁYNIEC, WODY ŚRÓDLĄDOWE, SERYJNY MORDERCA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, BEZWŁAD, SÓWKA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, NOC, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, KOTWICA, LUMP, TEMPERATURA MROZU, TUBULOPATIA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, ZŁUDNOŚĆ, PAŁASZ, ZBIORNIK, NORMA REAKCJI GENOTYPU, KUBECZEK, ?DOKUMENTACJA BUDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCH DRGAJĄCY DANEGO CIAŁA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DUŻĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ I NISKĄ AMPLITUDĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCH DRGAJĄCY DANEGO CIAŁA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DUŻĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ I NISKĄ AMPLITUDĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIBRACJA ruch drgający danego ciała, charakteryzujący się dużą częstotliwością i niską amplitudą (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIBRACJA
ruch drgający danego ciała, charakteryzujący się dużą częstotliwością i niską amplitudą (na 8 lit.).

Oprócz RUCH DRGAJĄCY DANEGO CIAŁA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DUŻĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ I NISKĄ AMPLITUDĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RUCH DRGAJĄCY DANEGO CIAŁA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DUŻĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ I NISKĄ AMPLITUDĄ. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x