DZIEWCZYNKA, KTÓRA SIĘ POSTARZA, ZACHOWUJĄC SIĘ I WYGLĄDAJĄC ZBYT POWAŻNIE JAK NA SWÓJ WIEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STARA MALEŃKA to:

dziewczynka, która się postarza, zachowując się i wyglądając zbyt poważnie jak na swój wiek (na 12 lit.)STARA MALUTKA to:

dziewczynka, która się postarza, zachowując się i wyglądając zbyt poważnie jak na swój wiek (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STARA MALEŃKA

STARA MALEŃKA to:

dorosła kobieta, która ma cechy dziecka, tak się ubiera lub zachowuje (na 12 lit.)STARA MALEŃKA to:

dziewczynka, która się postarza, zachowując się i wyglądając zbyt poważnie jak na swój wiek (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEWCZYNKA, KTÓRA SIĘ POSTARZA, ZACHOWUJĄC SIĘ I WYGLĄDAJĄC ZBYT POWAŻNIE JAK NA SWÓJ WIEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.477

PODMIOT, PRZYBYTEK, JER SŁABY, WYŻERACZ, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, SOSNA CZERWONA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, BIAŁA SALA, SADOWNICTWO, STARE MIASTO, PARA, ŁUSKOSKÓRNE, DŁUGOSZPAR, TARTAN, ZAPOMINALSKI, DZIELNICA, ANAFORYCZNOŚĆ, ELEKTRONIKA, SZKLANKA, HERB, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, OOLOGIA, RYTM, PREZYDENCJALIZM, MAKSYMALIZM, GAMELAN, DZIAŁ PERSONALNY, KEKSÓWKA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, NAGANIACZ, OKRĘT FLAGOWY, CHLUBNOŚĆ, BRYLE, SKORUPA, ANTYSZACHY, ANARCH, SONDA, FENAZOPIRYDYNA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, ISTOTA ZBITA, ŚLIZGAWKA, UŚMIECH, AUTOMAT KOMÓRKOWY, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, ANTAŁ, LEGWAN FRĘDZLASTY, PODRÓŻNA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KLEJÓWKA, DOŚWIADCZENIE, JAGODA, ŚPIĄCA, KUSZTYCZEK, NOGA, ARC TG, CHWILECZKA, DZBANECZEK, PIAST, PREMIA GÓRSKA, RANA, GARNEK, PIERWSZY PLAN, WIĄZADŁO, GRUSZE AZJATYCKIE, ŚCIERA, WYCIERACZKA, CHEMIA ANALITYCZNA, URODA, UŁUDA, KOŚĆ NIEZGODY, PRZEPSZCZELENIE, PIES OGRODNIKA, UZDRAWIACZ, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, MOIETY, MARA, KWAS TŁUSZCZOWY, PORTUGALSKOŚĆ, ABSTRAKCJONISTA, MILTON ERICKSON, POLE, GROTESKA, STRUNOWIEC, MIĘKISZ POWIETRZNY, GEODEZJA, LOTNOŚĆ, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, MIODOJAD, RUCH WAHADŁOWY, MAK OPIUMOWY, KOALICYJKA, FALA, POTOK, ADWOKAT, ODTWARZANIE, KATOLICKOŚĆ, PRZYBUDOWA, PRZEMIANA POKOLEŃ, FIGURA, DROŻNOŚĆ, MOTYW, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, NOWOGWINEJKA, LITOSFERA OCEANICZNA, JĄDRO, HIPOTEZA PERMANENCJI, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRZEPAŚĆ, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, INTEGRACJA HORYZONTALNA, KUKURYDZIANKA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, FIGA, CYGARETKI, BUJANIE, WSZECHMOC, REZYGNACJA, NOUMEN, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, CZARNY KARZEŁ, DERMATOLOGIA, ZDERZACZ, JAKUBKA, KORPUS NAWOWY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, RETOROMANIN, WYGIBAS, EKSTREMIZM PRAWICOWY, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, OPTYKA, MEDYCYNA SPORTOWA, SKRZYDŁO, TEORIA DESKRYPCJI, ILOCZAS, ZMARŹLAK, GRABIEŻCA, WARUGA, AEROZOL BIOLOGICZNY, NISZCZUKA KROKODYLA, AKSJOMAT PASCHA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, WRZENIE, WŁAM, OPRACOWANIE, GRAF SPÓJNY, NIESTRAWNOŚĆ, NADAKTYWNOŚĆ, SIŁA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, API, MĄŻ ZAUFANIA, SEGOVIA, EURYTMIA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, ZWROT, ZEGAR ATOMOWY, NIESTOSOWNOŚĆ, GARNCZEK, PUSZCZYK, BUICK, AMERYKA, KOMÓRKA MATECZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, LICZBA KWADRATOWA, UKRAIŃSKOŚĆ, PUNKT OKOSTNOWY, KALIMBA, EKRANOPLAN, JĘDZA, PUSTELNICZKA, UKŁAD BRZEŻNY, ARYTMETYZACJA, GRZYBIARZ, PISMO GRECKIE, NUR, CZŁAPAK, TELEKS, FAŁ, BYCZEK, REWANŻ, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ROŻEK, BIOGEOGRAFIA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, SAMOROZPAD, MASZERUNEK, HIGIENISTKA, PRAWO MOORE'A, FACHMAN, PAS RADIACYJNY, WSPÓŁZAWODNICZKA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ANARCHIZM, POMAGACZ, OPIEKA SPOŁECZNA, PSYCHOBIOLOGIA, ZESPÓŁ DRAVET, WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPIRALA ARCHIMEDESA, KAGU, BOTULIZM PRZYRANNY, GALINSTAN, EMITER, BERA, TĘTNICA SKRONIOWA, RELING, NIETOPERZE OWADOŻERNE, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, MLECZARZ, KONTRMANIFESTACJA, OTWARTOŚĆ, PRZEWODNICZKA, MOTYLEK, POLONISTYKA, PRZEWRAŻLIWIENIE, OGLĄD, ZAPŁATA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, INDYWIDUALNOŚĆ, STYCZNOŚĆ, PILARKA, SZEW STRZAŁKOWY, GRAFA, ROZBITEK, JELITO PROSTE, STRZĘPIEL, NAROŻNICA, DYBUK, WYDMUSZKA, STRZAŁ, KONFIGURACJA, RZUT OSOBISTY, KOKSOWNIK, WŁOSKOŚĆ, LIMONKA KAFFIR, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, SAMOGRAJ, FORMA, SYSTEM TRANSAKCYJNY, KULTURA JĘZYKA, BRACTWO SZPITALNE, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, WSZOŁY, BUREK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, OSOBOGODZINA, PACZKA, GONIEC CZARNOPOLOWY, POMOC, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, TERMOMETR CIECZOWY, TEATR LALEK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NIESUBORDYNACJA, NIEZGRABIASZ, KOPALNIA, WYSPA KONTYNENTALNA, OCHOTNIK, MASKA WSTYDU, DZIECIĘ EPOKI, HEBAN, CZOŁO LODOWCA, REINKARNACJA, ARAB, CHOROBA BRUGADÓW, ATTACHAT, PAPROTNIKI, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KOMBUCZA, NURNIK, EKONOMIA POZYTYWNA, SUBSKRYBENTKA, MATA, ŚLEPY TOR, WĄŻ W KIESZENI, SEKCJA, CZTERDZIESTKA, BITNOŚĆ, ESKORTA, NIEPODZIELNOŚĆ, POKŁAD GŁÓWNY, OSIEMNASTKA, SUPERNOWE, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, NAZWA RZETELNA, BALSAM KANADYJSKI, MENU, ANTOCYJANIDYN, KANCELISTA, WODA POZAKLASOWA, WIRTUOZERSTWO, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, RADIOBIOLOG, AULA, AKWITAN, ROZMODLENIE, ?BURDON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.477 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEWCZYNKA, KTÓRA SIĘ POSTARZA, ZACHOWUJĄC SIĘ I WYGLĄDAJĄC ZBYT POWAŻNIE JAK NA SWÓJ WIEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIEWCZYNKA, KTÓRA SIĘ POSTARZA, ZACHOWUJĄC SIĘ I WYGLĄDAJĄC ZBYT POWAŻNIE JAK NA SWÓJ WIEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STARA MALEŃKA dziewczynka, która się postarza, zachowując się i wyglądając zbyt poważnie jak na swój wiek (na 12 lit.)
STARA MALUTKA dziewczynka, która się postarza, zachowując się i wyglądając zbyt poważnie jak na swój wiek (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STARA MALEŃKA
dziewczynka, która się postarza, zachowując się i wyglądając zbyt poważnie jak na swój wiek (na 12 lit.).
STARA MALUTKA
dziewczynka, która się postarza, zachowując się i wyglądając zbyt poważnie jak na swój wiek (na 12 lit.).

Oprócz DZIEWCZYNKA, KTÓRA SIĘ POSTARZA, ZACHOWUJĄC SIĘ I WYGLĄDAJĄC ZBYT POWAŻNIE JAK NA SWÓJ WIEK sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - DZIEWCZYNKA, KTÓRA SIĘ POSTARZA, ZACHOWUJĄC SIĘ I WYGLĄDAJĄC ZBYT POWAŻNIE JAK NA SWÓJ WIEK. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x