KĄPIEL UŻYWANA DO PIKLOWANIA SKÓR W GARBARSTWIE, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KWASU SIARKOWEGO, CHLORKU SODU I WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIKIEL to:

kąpiel używana do piklowania skór w garbarstwie, składająca się z kwasu siarkowego, chlorku sodu i wody (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIKIEL

PIKIEL to:

kąpiel garbarska składająca się z kwasu nieorganicznego i soli kuchennej, stosowana przy piklowaniu skór (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KĄPIEL UŻYWANA DO PIKLOWANIA SKÓR W GARBARSTWIE, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KWASU SIARKOWEGO, CHLORKU SODU I WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.734

METACENTRUM, DEKLINACJA NIJAKA, FRANCUSKI, ANTYNATURALIZM, JĘZYK FRYZYJSKI, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DOGI, MIEJSCE, WYLĄG, NARNIA, PÓŁMISEK, STAL SPRĘŻYNOWA, WYWÓZKA, PODZIAŁ METRYCZNY, CHOROBA BOSTOŃSKA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, EUTEKTYKA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ZBIÓR, CYNOBER, MŁYNEK DO ODPADKÓW, CIURKADEŁKO, PRZEMYSŁ HUTNICZY, TRZY KARTY, KOŁOMYJEC, GZIK, SKIBKA, ZASOBY KOPALIN, LARYNGOLOGIA, PUSZKA, ZAPORA WODNA, PRZERABIACZ, PATRONTASZ, URZĄD IMIGRACYJNY, FLINTA, KONGA, CHOPIN, JEŻYNA, IKAR, CYMETYDYNA, MUŚLIN, CLARINO, KAMGARN, PŁUG KOLEŚNY, PISMO, BABRAŁA, OPUSZCZENIE, JELEŃ, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, EDUKATORKA, ZMYWACZ, DEWALUACJA, ANHYDRON, ASTRONOM, NOWOWIERCA, SUSZARNICTWO, GONIOMETRIA, MELODYKA KANTYLENOWA, FERMENTACJA MLEKOWA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KONSYGNATARIUSZ, OŚRODEK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, SILNIK WODNY, TEŚCIK, STAŁA, KĄPIEL SOLNA, DZWONY, ROŻEK, NASTROSZ LIPOWIEC, METAMERIA, PETREL, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ZASIEK, ASCETA, ŚLISKOŚĆ, MADRASA, POTIOMKIN, NARZECZONA, STRUMIEŃ, NOWOZACIĘŻNY, GRZEBIEŃ, NARÓD, INGRESJA MORSKA, ASZKENAZYJKA, MIĘTA, WĄŻ W KIESZENI, OSTREK, BRYGANTYNA, CIEŚŃ NADGARSTKA, FRANCISZKANIZM, MIRAŻ, POWSINOGA, TUNIKA, GAMA, SŁUCHAWECZKA, SIZAL, PIECHUR, WEGETARIANIN, GRUBA RYBA, SAMOCHODZIARZ, WODOROST, WYKROCHMALENIE SIĘ, CHASERKA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, JĘZYK POLSKI, TARANTELA, RĘCZNOŚĆ, MCLAREN, ARTYSTA, KRENELAŻ, REFLEKTOR, ZGNIŁY KOMPROMIS, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, SAMOCHWALCA, ILLOKUCJA, CHONDRA, SILNIK TŁOKOWY, CHOROBA WODUNKOWA, SYNEKURZYSTA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, NACIECZENIE, RYBONUKLEOTYD, SZPICAK, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, JĘZYK MANSYJSKI, WIZAŻYSTA, FALOWNIK PRĄDU, SAMIEC, CYJANKALI, WTYCZKA, AZOTAN(V) MAGNEZU, STRZEMIĘ, PIŁOKSZTAŁTNE, DEMÓWKA, SZCZAWIAN, EKONOMIA ROZWOJU, MALAKOZOOLOGIA, MEDYCYNA RATUNKOWA, MOIETY, INDYWIDUALNOŚĆ, TEMACIK, KWAS KAMFOROWY, PODŁOGA, TŁUK PANCERNY, TIOCYJANIAN, FIZYKA JĄDROWA, STROIK, HAKONOSOWATE, WYZIEWY, OPUSZCZENIE, ROZROST, WYPALANKA, KAMIEŃ WĘGIELNY, BROK, WIDŁOGONEK, BATUTA, ACENA BUCHANANA, FRANCISZKANIZM, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, EWANGELICYZM, LAWINA GRUZOWA, NOGA, SYGNIFIKATOR, ŻELAZIAN, DZIECKO ULICY, NIEODPORNOŚĆ, HRABIĄTKO, OBLAK, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, FILM NOIR, ZASTAWKA, LÓD FIRNOWY, PRZYBYTEK, MONOPTERES, KAZUISTA, GRABEN, PANAMA, ŻAKINADA, MIJANY, OBORNIK, RÓG, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, TUŁACTWO, GRA WSTĘPNA, REWOLWER, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SAŁATA, NEPALSKI, BIZNESMENKA, MINUSY, RÓJKA, GAŚNIK, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, TERAPIA GESTALT, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, DWUWARSTWOWOŚĆ, FUTRO, WŚCIEK DUPY, ANGLISTYKA, RPG, CHONDRYT, LORDOSTWO, PROSTAGLANDYNA, RÓG, ZIOMKOSTWO, ZESPÓŁ CAPLANA, KOTYLION, KRĘGOWIEC, STYL GOTYCKI, AZYTROMYCYNA, MYDLARZ, SUWNICA POMOSTOWA, BOCZNIAK, SKIBOB, CEFALASPIDY, ODPÓR, KASZTAN, SOMATYZACJA, ESKOPETA, JEZIORO SOLANKOWE, PIERWORODZTWO, PROSTAK, WARTKOŚĆ, ŁAMANY DACH POLSKI, MYŚLICIEL, KLASA, JĘZYK KREOLSKI, EFEKCIARSTWO, GAŁKA BLADA, BOMBRAMREJA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, AKUMULATORY, KRACH, ZARZUTKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, ODMIANA HERBOWA, SELENEK BIZMUTU, MACH, OGOŃCZA DIAMENTOWA, DNI OTWARTE, TARLATAN, SŁUŻALCZOŚĆ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, PRZYLEPNOŚĆ, FREEGANIN, BALANTIDIOZA, DYPTYCH, SULFONAMID, WZORNIK, BIOPREPARAT, ZMIANA, TRÓJKĄT, MUZYKA KONKRETNA, ZŁOŻENIE URZĘDU, WODOWSTRĘT, TEMPERATURA ROSY, PRZEKUPKA, GASTROENTEROLOGIA, JASTRZĘBNIK, PANDAN, TRĄBKA POCZTOWA, WESOŁOŚĆ, STRAŻ OGNIOWA, DEMOSCENA, RAFIA, TROSKA, ALLEL DOMINUJĄCY, POMÓR, GIMBOPATRIOTYZM, ZNACZNIK, NOTORYCZNOŚĆ, DMUCHAWKA, POJAZD KONNY, NOZDRZE TYLNE, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, NAZAREJCZYK, XHOSA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, SZPIK, WIĄZANIE JONOWE, PLEBEJUSZ, ŚWIR, FACH, CHLORAN(I), SORABISTYKA, ELIMINACJE, SAŁATA, KSYLOFON, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, GROSZKI, PLUSZ, KNOCKDOWN KARATE, PRĘŻNOŚĆ, TYSIĄC, KAZAMATA, BANANA SPLIT, KRZYWA POPYTU, ?ŚMIGŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KĄPIEL UŻYWANA DO PIKLOWANIA SKÓR W GARBARSTWIE, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KWASU SIARKOWEGO, CHLORKU SODU I WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KĄPIEL UŻYWANA DO PIKLOWANIA SKÓR W GARBARSTWIE, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KWASU SIARKOWEGO, CHLORKU SODU I WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIKIEL kąpiel używana do piklowania skór w garbarstwie, składająca się z kwasu siarkowego, chlorku sodu i wody (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIKIEL
kąpiel używana do piklowania skór w garbarstwie, składająca się z kwasu siarkowego, chlorku sodu i wody (na 6 lit.).

Oprócz KĄPIEL UŻYWANA DO PIKLOWANIA SKÓR W GARBARSTWIE, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KWASU SIARKOWEGO, CHLORKU SODU I WODY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KĄPIEL UŻYWANA DO PIKLOWANIA SKÓR W GARBARSTWIE, SKŁADAJĄCA SIĘ Z KWASU SIARKOWEGO, CHLORKU SODU I WODY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast