NAJPOWSZECHNIEJSZA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE FORMA PAŃSTWA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WEWNĘTRZNĄ JEDNOLITOŚCIĄ; JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE I TERYTORIALNE (POZBAWIONE AUTONOMII) PODPORZĄDKOWANE SĄ ORGANOM CENTRALNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŃSTWO UNITARNE to:

najpowszechniejsza we współczesnym świecie forma państwa, charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością; jednostki administracyjne i terytorialne (pozbawione autonomii) podporządkowane są organom centralnym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJPOWSZECHNIEJSZA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE FORMA PAŃSTWA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WEWNĘTRZNĄ JEDNOLITOŚCIĄ; JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE I TERYTORIALNE (POZBAWIONE AUTONOMII) PODPORZĄDKOWANE SĄ ORGANOM CENTRALNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.953

GROMBELARD, KOORDYNACJA RUCHOWA, KOMITET KOORDYNACYJNY, TRANSFORMACJA FALKOWA, DOPEŁNIACZ, KŁĄB, ODWYKÓWKA, WILK NOWOFUNDLANDZKI, NASTĘP, WSKAŹNIK, RANDKA W CIEMNO, LINIA KOMPOZYCYJNA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA, GEN DOMINUJĄCY, TRASA WYLOTOWA, KOMEDIANT, KRYSZNAIZM, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, NORMALIZATOR, ZBIORKOM, CUDZOŻYWNOŚĆ, MATECZNIK, CHALDEJSKI, MIĘSO, IGLICA, PRAWO WEWNĘTRZNE, AFEKTYWNOŚĆ, BUJANIE, M, ATOMISTYKA, WIGILIA, BOA KRÓTKOOGONOWY, POSADNIK, PRYSZNIC, UNIWERSYTECKOŚĆ, SPLĄTANIE, DECERNAT, OTOLARYNGOLOGIA, SAMOOBRONA, KAPUSTA BIAŁA, HUTA SZKŁA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, STATEK POWIETRZNY, LAICYZM, FILM PSYCHOLOGICZNY, STRZELNICA, KRYSZTAŁ, WERSJA REŻYSERSKA, DAKTYL, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, BACHMISTRZ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BECZUŁKA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, TELEMECHANIKA, EPIKUREIZM, NEOTENIA, OLEJ SMAROWY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, FRANIA, BUTERSZNYT, LANCA OGNISTA, JEŻOWIEC, CHRANCUSKI, KRAJ, DOM KATECHETYCZNY, ANALIZA TECHNICZNA, SKAŁA MACIERZYSTA, FORMALISTA, STARA MALUTKA, MUSZLA, MIKROFON LASEROWY, KOKILKA, FALA, SUWNICA BRAMOWA, GWAŁTOWNOŚĆ, ABORDAŻ, WIĘZIENIE, RYBOJASZCZURY, AKTYWNOŚĆ, VIBRATO, MESJANIZM, GARBNIK, HACEL, ELEGANTKA, CENTRALA RYBNA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WYCIĄG TOWAROWY, SZKLISTOŚĆ, FULMAR, PROWENIENCJA, HIMALAJE, WEKA, SZNAPS, ZAWÓD, MORION, WERSOLOGIA, LUSTRO, ASYRYJSKI, RONDO, MAJĄTEK RUCHOMY, DROID, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, OSIOWIEC, DZIAD, KOKTAJL, FARBOWANIE SIĘ, SZEREG HOMOLOGICZNY, JASTRZĘBNIK, WIĆ ROŚLINNA, CHOROBA SCHILDERA, MCV, INKA, ANTYGRAWITACJA, EURYBIONT, POWIERZCHNIA WALCOWA, UDAR MÓZGOWY, FERRIMAGNETYZM, PRUSKI DRYL, GANGSTERSTWO, TONIKA, SEN, ESPERANTYSTA, ELITA, KONIEC, OGNIWO ZASADOWE, OSZCZĘDNIŚ, KTOŚ, LETARG, OCZYSZCZALNIK, DEROGACJA, SZCZEP, DRUK ROZSTRZELONY, ZABURZENIE PSYCHICZNE, IZOTROPIA, SODOMA I GOMORA, DIALEKT, DOMENA INTERNETOWA, MILREJS, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, WICIOWCE, DANINA, STOLICA, STOPIEŃ RÓWNY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, NIESPEŁNIALNOŚĆ, SARI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ŚLIZGAWICA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BOMBA ATOMOWA, KOMPUTEROWIEC, KŁOSEK, WIDEŁKI HERETYKÓW, PRZYGOTOWALNIA, TEMAT, ŻABA ŚMIESZKA, OBSERWATOR, CEKOTROFIA, ADHD, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, PODUSZKA, REFREN, KILOMETR ZEROWY, SIODLARSTWO, MONOGENIZM, FARMA, CYKLOP, TRYPLA, GIĘTKOŚĆ, DEZERTERKA, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, EDYKUŁ, MATERIALIZM EKONOMICZNY, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, TEORIA DOWODU, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, SOSNA CZERWONA, GIDRAN, BELKA, POCHODZENIE, GEOGRAFIA ROŚLIN, EPIZOOTIOLOGIA, KOKILARZ, WYWROTKA, KLUB, PLANETA WEWNĘTRZNA, MIEDZIOWNIK, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, BIAŁY ŚPIEW, TRYCZNIK, SEPARATYZM, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, POROZUMIENIE PŁACOWE, LAMBADZIARA, WIMBLEDON, MATMA, PARALAKSA, TLENEK ŻELAZOWY, WIAROŁOMSTWO, BIEDA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PLAMIEC AGREŚCIAK, KAMICA, DEZERCJA, ŚCISŁY POST, CHOROBA KUFSA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ODPROMIENNIK, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, PAN, QUICKSTEP, TRZMIEL DRZEWNY, KONTRGAMBIT WINAWERA, ODPŁATA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, HURTNICA ZWYCZAJNA, DUŃSKI, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, DŁUGI RÓG, CYTADELA, KLIMAKTERIUM, BŁAGALNIK, KAWA Z MLEKIEM, KULTURA PIEŃKOWSKA, SURFAKTANT, KORPUS, TYP TURAŃSKI, DECENTRALIZACJA, SŁUP, KORONIARZ SERCATY, MILITARYZM, ALABASTRON, OSIEMNASTKA, GENIUSZ, BROMELIA, SPRZECIW, GRZYBEK HERBACIANY, ARETOLOGIA, LANTANOWIEC, SAŁATA CZERWONA KARBOWANA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, POTRZEBA, WAPER, INTERLINGWISTYKA, STEKOWCE, DREWNO WCZESNE, FIGURA, PRZESYŁ, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, LUKSEMBURCZYK, POMOC, CZARNY SZLAK, JĘZYK WEHIKULARNY, ŁATWOPALNOŚĆ, ORZEŁ, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, MŁODZIEŻÓWKA, WĘŻOWIDŁO, PASIECZYSKO, RÓWNIANKA, PUŁK, PANTOMIMA, HIPERFOKALNA, SZOK, OPÓR WZNIESIENIA, MIANOWANIEC, CZAPA POLARNA, BUFET, BIODOSTĘPNOŚĆ, EKSTRALIGA, TENOR DRAMATYCZNY, GROTESKA, METAL CIĘŻKI, LISZAJ RUMIENIOWATY, NAKRYCIE GŁOWY, WYCZARTEROWANIE, ODPŁYW, WARMIŃSKI, BROMOLEJ, WIĄZADŁO, FILM DROGI, PŁASKI TALERZ, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, NIBYJAGODA, PARTIA ROSYJSKA, PISTACJA TERPENTYNOWA, DUK, PERYFERYJNOŚĆ, SOLENIK, TEATR, SYSTEMIK, DNIÓWKA, ?PRZYLEPNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.953 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJPOWSZECHNIEJSZA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE FORMA PAŃSTWA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WEWNĘTRZNĄ JEDNOLITOŚCIĄ; JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE I TERYTORIALNE (POZBAWIONE AUTONOMII) PODPORZĄDKOWANE SĄ ORGANOM CENTRALNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJPOWSZECHNIEJSZA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE FORMA PAŃSTWA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WEWNĘTRZNĄ JEDNOLITOŚCIĄ; JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE I TERYTORIALNE (POZBAWIONE AUTONOMII) PODPORZĄDKOWANE SĄ ORGANOM CENTRALNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŃSTWO UNITARNE najpowszechniejsza we współczesnym świecie forma państwa, charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością; jednostki administracyjne i terytorialne (pozbawione autonomii) podporządkowane są organom centralnym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŃSTWO UNITARNE
najpowszechniejsza we współczesnym świecie forma państwa, charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością; jednostki administracyjne i terytorialne (pozbawione autonomii) podporządkowane są organom centralnym (na 15 lit.).

Oprócz NAJPOWSZECHNIEJSZA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE FORMA PAŃSTWA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WEWNĘTRZNĄ JEDNOLITOŚCIĄ; JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE I TERYTORIALNE (POZBAWIONE AUTONOMII) PODPORZĄDKOWANE SĄ ORGANOM CENTRALNYM sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - NAJPOWSZECHNIEJSZA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE FORMA PAŃSTWA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WEWNĘTRZNĄ JEDNOLITOŚCIĄ; JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE I TERYTORIALNE (POZBAWIONE AUTONOMII) PODPORZĄDKOWANE SĄ ORGANOM CENTRALNYM. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x